جمع بندی فرق بین «عمل» و «کسب» در آیات قرآن

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فرق بین «عمل» و «کسب» در آیات قرآن

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد هدی

[TD][/TD]

بسم الله الرحمن الرحیم

فرق عمل و کسب در قرآن چیست؟
در بعضی از آیات نوشته شده عمل و در بعضی دیگر نوشته شده کسب
تفاوت میان این دو نوع ایات چگونه است؟

ممنون

پرسش:
فرق عمل و کسب در قرآن چیست؟

پاسخ:
در کتب لغت بویژه فروق اللغات تفاوتی میان "عمل" و "کسب" بیان نشده است و این بدان معناست که این دو واژه تفاوتی در معنا با یکدیگر ندارند و به معنای مطلق انجام کار خوب و بد است. تنها ممکن است اعتباری که در معانی لحاظ شده موجب بکارگیری متفاوت این دو واژه شود.
قاموس قرآن به نقل از مجمع،«کسب» را كاري بیان می کند که براى جلب نفع يا دفع ضرر است. (1)
و نیز از قول اقرب الموارد آورده که: «عمل در كارى گفته مى‏ شود كه از روى عقل و فكر باشد؛ لذا با علم مقرون مى‏ شود...»(2)
و علامه طباطبایی نیز در المیزان درباره "عمل " چنین توضیح می دهند:
««عمل » بیشتر اوقات در فعلى استعمال مى شود که با قصد و اراده انجام شود، و به همین جهت کارهاى حیوانات و جمادات را به ندرت عمل مى گویند»(3)

لذا بنظر می رسد که تفاوت "عمل" و "کسب" در جهت اعتبار این دو واژه باشد؛ یعنی فعل، به جهت جلب منفعت و دفع ضرر، کسب نامیده می شود و به جهت اینکه از روی اراده و یا عقل و فکر انجام شود، آنرا "عمل" می نامند.

پی نوشت ها:

1. قرشی، قاموس قرآن، ذیل ماده "کسب"
2. همان، ذیل ماده"عمل"
3. طباطبایی، ترجمه المیزان، ترجمه موسوی، جامعه مدرسین- دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1374، چاپ 5، ج 17،ص 127

موضوع قفل شده است