جمع بندی فرشته، امام!

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فرشته، امام!

سلام.بارها از زبان کارشناسان شنیده ام که می گویند که خدا بخیل نیست، هر موجودی که قابلیت وجود و حیات داشته باشد را وجود اعطا می کند و خلق می کند...از این جهت انسان را آفرید....این اصل(بخیل نبودن خدا....) این احتمال را مطرح می کند که در نقطه ای از این عالم، موجوداتی وجود داند با تمام کمالات و علم و دانش دوازده امام شیعیان با این تفاوت که آنها بدون آزمایش شدن و طی کردم مسیر تکاملی دفعتا و از بدو خلقت صاحب تمام کمالات عالی بوده اند(و این در کنار این نکته در نظر بگیرید که گفته می شود که تمام انسان ها زمانی در عالمی دیگر خلق شده اند، مسیر تکاملی طی کرده اند و آزمایش شده اند و بعد امامانی انتخاب شده اند که بعد از تمام آن آزمایشات پا در این کره خاکی گذاشته اند و به اصطلاح بدنیا آمده اند، اعتقاد شیعیان است گویا) پس سوال سوال به طور کلی ایست، ما امام فرشتگانی داریم.یعنی امامانی که جبرا و از بدو خلقت شان و کمالات و علم امامان شیعه را داشته باشند.
اگر می شود به استاد مسلم، اگر نبود، استاد صدیق اگر نبدود استاد عامل ارجاء دهید.نبود دیگه یک استاد دیگه.

ممنون.والسلام.

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مسلم

پارسا مهر;949541 نوشت:
بارها از زبان کارشناسان شنیده ام که می گویند که خدا بخیل نیست، هر موجودی که قابلیت وجود و حیات داشته باشد را وجود اعطا می کند و خلق می کند...از این جهت انسان را آفرید....این اصل(بخیل نبودن خدا....) این احتمال را مطرح می کند که در نقطه ای از این عالم، موجوداتی وجود داند با تمام کمالات و علم و دانش دوازده امام شیعیان با این تفاوت که آنها بدون آزمایش شدن و طی کردم مسیر تکاملی دفعتا و از بدو خلقت صاحب تمام کمالات عالی بوده اند(و این در کنار این نکته در نظر بگیرید که گفته می شود که تمام انسان ها زمانی در عالمی دیگر خلق شده اند، مسیر تکاملی طی کرده اند و آزمایش شده اند و بعد امامانی انتخاب شده اند که بعد از تمام آن آزمایشات پا در این کره خاکی گذاشته اند و به اصطلاح بدنیا آمده اند، اعتقاد شیعیان است گویا) پس سوال سوال به طور کلی ایست، ما امام فرشتگانی داریم.یعنی امامانی که جبرا و از بدو خلقت شان و کمالات و علم امامان شیعه را داشته باشند.

با سلام و احترام خدمت جناب پارسامهر عزیز
بله، همانطور که خودتان هم اشاره فرمودید به اقتضاء اینکه خداوند کمال مطلق است بُخل در او راه ندارد، فیض و لطف و بخشش الهی بدون وقفه و بدون هیچ محدودیتی جاریست، اما موجودات متناسب با ظرفیتشان از این فیض نامحدود بهره می گیرند، مثل باران که جاریست اما هر کسی به اندازه ظرفش از آن بهره می برد. به عبارت دیگر در فیض الهی از جهت فاعلیّت هیچ محدودیتی وجود ندارد، این محدودیت ها از جانب قابل است، قابلیت های متفاوت موجب می­شود که همه به یک اندازه از این فیض دریافت نکنند.

(نکته ای که قبل از ادامه پاسخ لازم می دانم ذکر کنم این جهانی که پیش از این جهان می فرمایید همه خلق شده و یک بار امتحان شده اند و سپس به این دنیا آمده اند اختلافی است و بنده خودم هم نظر منکرین را بیشتر میپسندم)

در هر صورت با این مقدمه ای که گذشت روشن میشود اینکه موجوداتی در حد کمالات ائمه(ع) وجود داشته باشند ذاتا محال نیست، همانطور که اگر مثلا ائمه ما 13 تا بودند محال نبود، لذا ذاتا چنین احتمالی اشکال ندارد، اما ما اگر خودمان باشیم و خودمان به خاطر عدم امکان دسترسی به صحت و سقم این اعتقاد، نفیا و اثباتا نمی توانیم نظر دهیم.
تنها را ه چنین اعتقادی می شود نقلی و از طریق متون دینی، از انجا که فرض ما بر پذیرش امامت ائمه(ع) است، یعنی ما آنها را فرستادگان خدا می دانیم که معصوم بوده و دروغگویی از ساحتشان به دور است، و آنها خود را برترین مخلوقات خداوند برشمرده اند که مخلوقی بالاتر از ایشان نیست بنابراین احتمال مذکور اگرچه امکان ذاتی دارد، اما به خاطر نفی آن در روایات منتفی می شود.

پرسش
خدا بخیل نیست و به هر موجودی که قابلیت وجود و حیات داشته باشد، وجود اعطا می کند، بنابراین این احتمال وجود دارد که در نقطه ای از این عالم، موجوداتی با تمام کمالات و علم و دانش ائمه(علیهم السلام) وجود داشته باشند، با این تفاوت که آنها بدون آزمایش شدن و طی کردم مسیر تکاملی دفعتا و جبری صاحب تمام کمالات عالی شده باشند.

پاسخ
بله، همانطور که خودتان هم اشاره فرمودید به اقتضاء اینکه خداوند کمال مطلق است بُخل در او راه ندارد، فیض و لطف و بخشش الهی بدون وقفه و بدون هیچ محدودیتی جاریست، اما موجودات متناسب با ظرفیتشان از این فیض نامحدود بهره می گیرند، مثل باران که جاریست اما هر کسی به اندازه ظرفش از آن بهره می برد. به عبارت دیگر در فیض الهی از جهت فاعلیّت هیچ محدودیتی وجود ندارد، این محدودیت ها از جانب قابل است، قابلیت های متفاوت موجب می­شود که همه به یک اندازه از این فیض دریافت نکنند.

در هر صورت با این مقدمه ای که گذشت روشن میشود اینکه موجوداتی در حد کمالات ائمه(ع) وجود داشته باشند ذاتا محال نیست، همانطور که اگر مثلا ائمه ما 13 تا بودند محال نبود، لذا ذاتا چنین احتمالی اشکال ندارد، اما ما اگر خودمان باشیم و خودمان به خاطر عدم امکان دسترسی به صحت و سقم این اعتقاد، نفیا و اثباتا نمی توانیم نظر دهیم.
تنها راه چنین اعتقادی می شود نقلی و از طریق متون دینی، از انجا که فرض ما بر پذیرش امامت ائمه(ع) است، یعنی ما آنها را فرستادگان خدا می دانیم که معصوم بوده و دروغگویی از ساحتشان به دور است، و آنها خود را برترین مخلوقات خداوند برشمرده اند که مخلوقی بالاتر از ایشان نیست بنابراین احتمال مذکور اگرچه امکان ذاتی دارد، اما به خاطر نفی آن در روایات منتفی می شود.

نکته پایانی که ذکر آن لازم است این است که عصمت ائمه(ع) و انبیاء به معنای جبر نیست، البته اصل اعطاء آن امری تکوینی و جبری است، اما عمل معصومانه آنها اختیاری است.

موضوع قفل شده است