فراموش کردن نجاست

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فراموش کردن نجاست
سلام خسته نباشید من بعد از اینکه صورتم رو با دستمال مرطوب تمییز کردم با همون دستمال پوستهای لبم رو هم  محکم کندم و بعد دوباره اطراف دهنم رو با همون دستمال تمییز کردم. بعد وقتی میخواستم صورتم رو بشورم و اول کنار صورتم رو آب کشیدم و یک لحظه صورتم رو از زیر شیر اب کنار آوردم آب از روی صورتم روی لباسم ریخت نمیدونم که تو اون لحظه دهنم و اطرافش که نجس شده بود آب کشیده شده بود یا نه ولی دور دهنم یکم خیس بود. بعدش فراموش کردم که لباسم رو عوض کنم و چند ساعت بعد دستم خیسم رو به لباسم و همون قسمت نجس زدم یادم اومد و هول شدم و همونجا بلافاصله دستم رو به گاز زدم. حالا آیا گاز نجسه؟ من مقلد رهبر هستم  
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام خسته نباشید   من بعد از اینکه صورتم رو با دستمال مرطوب تمییز کردم با همون دستمال پوستهای لبم رو هم  محکم کندم و بعد دوباره اطراف دهنم رو با همون دستمال تمییز کردم. بعد وقتی میخواستم صورتم رو بشورم و اول کنار صورتم رو آب کشیدم و یک لحظه صورتم رو از زیر شیر اب کنار آوردم آب از روی صورتم روی لباسم ریخت نمیدونم که تو اون لحظه دهنم و اطرافش که نجس شده بود آب کشیده شده بود یا نه ولی دور دهنم یکم خیس بود.   بعدش فراموش کردم که لباسم رو عوض کنم و چند ساعت بعد دستم خیسم رو به لباسم و همون قسمت نجس زدم یادم اومد و هول شدم و همونجا بلافاصله دستم رو به گاز زدم. حالا آیا گاز نجسه؟   من مقلد رهبر هستم
با سلام و احترام در فرض سوال با توجه به عدم یقین به نجاست گاز، گاز پاک است. استفتا از دفتر مقام معظم رهبری در قم