جمع بندی عین القضات همدانی و وحدت وجود

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عین القضات همدانی و وحدت وجود

با عرض سلام و تشکر فراوان – از قول عین القضات همدانی گفته شده که "‌اگر خدا آینه را خلق نمی‌کرد، معنای وحدت وجود و رابطه خالق و مخلوق دانسته نمی‌شد." . او قبل از محی الدین بوده و در زمان او وحدت وجود به این مفهوم هنوز تعریف نشده بود. پس آیا این نقل قول اشتباه است؟ - پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگذارم.


با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد کافی

armm1388;920092 نوشت:
با عرض سلام و تشکر فراوان – از قول عین القضات همدانی گفته شده که "‌اگر خدا آینه را خلق نمی‌کرد، معنای وحدت وجود و رابطه خالق و مخلوق دانسته نمی‌شد." . او قبل از محی الدین بوده و در زمان او وحدت وجود به این مفهوم هنوز تعریف نشده بود. پس آیا این نقل قول اشتباه است؟ - پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگذارم.

باسمه تعالی
با عرض سلام و خسته نباشید
بحث وحدت وجود امری نیست که مبتکر آن شیخ اکبر باشد، قبل از او هم بزرگانی دیگر نیز به آن اشاره داشته اند، به تعبیر شهید مطهری «قبل از محیی الدین هم وحدت وجود بوده منتها به نام «وحدت وجود» نبوده، عرفای دیگر آن را به بیان دیگر ذکر می‏ کردند بدون آنکه نام«وحدت وجود» به آن بدهند، .... وحدت وجود بیان فلسفی همان مطلبی است که اینها از قدیم در بینش های خودشان به آن معتقد بوده ‏اند، که این خودش یک داستانی است اگر بخواهیم با کسانی که چنین خیالی کرده ‏اند بحث کنیم. مثلًا عطار تحت تأثیر محیی الدین نیست چون تقریباً معاصر با محیی الدین است و شاید کمی جلوتر از محیی الدین باشد و به فرض اینکه معاصر با محیی الدین باشد، فلسفه و فکر محیی الدین به او نرسیده بود.اگر کسی آثار عطار را بخواند می ‏بیند وحدت وجود بدون آنکه نام آن آمده باشد به شدت در کلمات عطار آمده است. اساس و محور بینش عرفانی همان وحدت وجود است.»
موفق باشید.
__________________
پی نوشت:
[1].مجموعه آثار استادشهید مطهری، ج 23, ص 389.

سوال
از قول عین القضات همدانی گفته شده که "‌اگر خدا آینه را خلق نمی‌کرد، معنای وحدت وجود و رابطه خالق و مخلوق دانسته نمی‌شد." . او قبل از محی الدین بوده و در زمان او وحدت وجود به این مفهوم هنوز تعریف نشده بود. پس آیا این نقل قول اشتباه است؟
پاسخ
بحث وحدت وجود امری نیست که مبتکر آن شیخ اکبر باشد، قبل از او هم بزرگانی دیگر نیز به آن اشاره داشته اند، به تعبیر شهید مطهری «قبل از محیی الدین هم وحدت وجود بوده منتها به نام «وحدت وجود» نبوده، عرفای دیگر آن را به بیان دیگر ذکر می‏ کردند بدون آنکه نام«وحدت وجود» به آن بدهند، .... وحدت وجود بیان فلسفی همان مطلبی است که اینها از قدیم در بینش های خودشان به آن معتقد بوده ‏اند، که این خودش یک داستانی است اگر بخواهیم با کسانی که چنین خیالی کرده ‏اند بحث کنیم. مثلًا عطار تحت تأثیر محیی الدین نیست چون تقریباً معاصر با محیی الدین است و شاید کمی جلوتر از محیی الدین باشد و به فرض اینکه معاصر با محیی الدین باشد، فلسفه و فکر محیی الدین به او نرسیده بود.اگر کسی آثار عطار را بخواند می ‏بیند وحدت وجود بدون آنکه نام آن آمده باشد به شدت در کلمات عطار آمده است. اساس و محور بینش عرفانی همان وحدت وجود است.»[1]
موفق باشید.
__________________
پی نوشت:
[1].مجموعه آثار استادشهید مطهری، ج 23, ص 389.

موضوع قفل شده است