جمع بندی عقل و عمل

تب‌های اولیه

27 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عقل و عمل

با سلام و عرض ادب

آیا این حدیث صحیح است؟

.... تا بنده ای واجبات را به عقل خود نیابد ، آن ها را انجام نداده است
وهمه عابدان فضیلتشان در عبادت به پای عاقل نمی رسد ....
کافی ج1ص14

اگر صحیح است

آیا نباید در مورد انجام واجبات تعقل کرد ؟

و آیا همین که تعبدی و بدون تعقل واجبات را بپذیریم و انجام دهیم کفایت می کند؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مدبر

سلام علیکم
این حدیث مرسله می باشد و ضعیف محسوب میشود. ولی چون متن آن اشکالی ندارد و با روایات دیگر قابل تطبیق است، پذیرفته میشود.
معنی پذیرفته نشدن واجبات بدون تعقل در مرحله نخست مربوط به اعتقادات است.
یعنی هر کسی موظف است اصول اعتقادی خود را با فکر و تعقل انتخاب کند و برای او قابل دفاع باشد.
و در مرحله بعد که مربوط به عمل می باشد، تعقل در این اینگونه موارد به معنی این است که بداند این واجبات از ناحیه خداست و آنچه موجب فساد و صحت عمل می باشد را بداند و در مرحله ای بالاتر هدف احکام و دستورات دینی را که در منابع دینی بیان شده را بداند.
البته اینگونه احادیث، مرحله کمال را می فرمایند، یعنی کسی که بدون معرفت و صرفا به صورت تعبدی اعتقادات و اعمال را انجام میدهد در حقیقت به حاق نظر پروردگار نرسیده است یعنی به آنچه که مورد نظر خداوند از خلقت انسان و تعیین تکالیف می باشد نرسیده است، هر چند مورد رحمت الهی واقع میشود و اهل بهشت هم باشد.
ولی کسی که با تعقل هم خداوند را فهمیده و هم واجبات عملی و تکلیفی را با فهم انجام میدهد، حق این واجبات را ادا کرده است.
نوع نتیجه گیری شما را خوب متوجه نشدم!!
چرا میفرمایید " آیا نباید در مورد انجام واجبات تعقل کرد ؟ "
این روایت که تصریح دارد بر تعقل در واجبات.

مدبر;986964 نوشت:
سلام علیکم
این حدیث مرسله می باشد و ضعیف محسوب میشود. ولی چون متن آن اشکالی ندارد و با روایات دیگر قابل تطبیق است، پذیرفته میشود.
معنی پذیرفته نشدن واجبات بدون تعقل در مرحله نخست مربوط به اعتقادات است.
یعنی هر کسی موظف است اصول اعتقادی خود را با فکر و تعقل انتخاب کند و برای او قابل دفاع باشد.
و در مرحله بعد که مربوط به عمل می باشد، تعقل در این اینگونه موارد به معنی این است که بداند این واجبات از ناحیه خداست و آنچه موجب فساد و صحت عمل می باشد را بداند و در مرحله ای بالاتر هدف احکام و دستورات دینی را که در منابع دینی بیان شده را بداند.
البته اینگونه احادیث، مرحله کمال را می فرمایند، یعنی کسی که بدون معرفت و صرفا به صورت تعبدی اعتقادات و اعمال را انجام میدهد در حقیقت به حاق نظر پروردگار نرسیده است یعنی به آنچه که مورد نظر خداوند از خلقت انسان و تعیین تکالیف می باشد نرسیده است، هر چند مورد رحمت الهی واقع میشود و اهل بهشت هم باشد.
ولی کسی که با تعقل هم خداوند را فهمیده و هم واجبات عملی و تکلیفی را با فهم انجام میدهد، حق این واجبات را ادا کرده است.
نوع نتیجه گیری شما را خوب متوجه نشدم!!
چرا میفرمایید " آیا نباید در مورد انجام واجبات تعقل کرد ؟ "
این روایت که تصریح دارد بر تعقل در واجبات.

سلام و عرض ادب

ممنون از توضیحات

منظور بنده این بود که چرا جامعه مردم رو مجبور به تعبد بدون تعقل می کنه؟

بسیار شنیده شده که به مردم گفته می شه نیاز نیست حکمت انجام واجبات رو بدونید

همین که تعبدی انجام بدید کفایت می کنه

در حالی که اکثر مردم این سوال در ذهنشون هست که چرا باید فلان کار رو انجام بدیم ؟ چرا فلان کار حرام ، اما فلان کار حلاله ؟

یعنی مردم دنبال تعقل هستن اما جامعه به اون ها می گه نیازی به تعقل نیست! تعبد کفایت می کنه...

شروحیل;986967 نوشت:
منظور بنده این بود که چرا جامعه مردم رو مجبور به تعبد بدون تعقل می کنه؟

بسیار شنیده شده که به مردم گفته می شه نیاز نیست حکمت انجام واجبات رو بدونید

همین که تعبدی انجام بدید کفایت می کنه

در حالی که اکثر مردم این سوال در ذهنشون هست که چرا باید فلان کار رو انجام بدیم ؟ چرا فلان کار حرام ، اما فلان کار حلاله ؟

یعنی مردم دنبال تعقل هستن اما جامعه به اون ها می گه نیازی به تعقل نیست! تعبد کفایت می کنه...

سلام برشما
شاید منظور شما از جامعه "متولیان امور دینی" است.
کسی مردم را از فهمیدن حکمت احکام منع نکرده است، و همه میتوانند با تعقل و فکر صحیح حکمت دستورات الهی را تحقیق کنند.
آنچه که ایشان می گویند این است که انجام دادن دستورات دینی به صورت تعبدی کفایت میکند و اینگونه نیست که اعمال انسان باطل باشد.
از سویی برخی از افراد می گویند بدون فهمیدن دلیل، کاری را انجام نمی دهیم ، آنچه متولیان می گویند این است که برای انجام واجبات، لزومی به فهم حکمت آنها نیست. هر چند فهمیدن آنها بسیار خوب و پسندیده است.
البته کسی هم نباید حکمت احکام را منحصر در آنچه که خودش فهمیده بداند شاید حکمت های دیگری هم داشته باشد و یا در واقع چیز دیگری باشد.

مدبر;987158 نوشت:
سلام برشما
شاید منظور شما از جامعه "متولیان امور دینی" است.
کسی مردم را از فهمیدن حکمت احکام منع نکرده است، و همه میتوانند با تعقل و فکر صحیح حکمت دستورات الهی را تحقیق کنند.
آنچه که ایشان می گویند این است که انجام دادن دستورات دینی به صورت تعبدی کفایت میکند و اینگونه نیست که اعمال انسان باطل باشد.
از سویی برخی از افراد می گویند بدون فهمیدن دلیل، کاری را انجام نمی دهیم ، آنچه متولیان می گویند این است که برای انجام واجبات، لزومی به فهم حکمت آنها نیست. هر چند فهمیدن آنها بسیار خوب و پسندیده است.
البته کسی هم نباید حکمت احکام را منحصر در آنچه که خودش فهمیده بداند شاید حکمت های دیگری هم داشته باشد و یا در واقع چیز دیگری باشد.

سلام و عرض ادب

برادر گرامی

اکثریت جامعه ما نماز می خونن

اما فحشا هم مرتکب می شن

این نماز خوندن که از سر اجبار هست نه حتی تعبد چه رسد به تعقل چه سودی به حال این جامعه داره؟

ختم قرانی که حتی معنای یک آیه اون و تفسیرش رو نفهمن چه سودی به حال این جامعه داره؟؟؟

خودتون به عقلتون رجوع کنید

وقتی تعقل و اعتقاد به انجام واجبات نباشه و فقط اجبار باشه ، اون عبادت چه سودی به حال بنده داره؟

شروحیل;987168 نوشت:
سلام و عرض ادب

برادر گرامی

اکثریت جامعه ما نماز می خونن

اما فحشا هم مرتکب می شن

این نماز خوندن که از سر اجبار هست نه حتی تعبد چه رسد به تعقل چه سودی به حال این جامعه داره؟

ختم قرانی که حتی معنای یک آیه اون و تفسیرش رو نفهمن چه سودی به حال این جامعه داره؟؟؟

خودتون به عقلتون رجوع کنید

وقتی تعقل و اعتقاد به انجام واجبات نباشه و فقط اجبار باشه ، اون عبادت چه سودی به حال بنده داره؟


سلام مجدد
درست می فرمایید.
همین که همراه با نماز و عبادت ، فحشاء هم باشد معلوم است که آن عبادات فایده ای نداشته و فقط شکل ظاهری و سوری است.
باید توجه داشت که حفظ همین ظاهر بهتر از این است که ظاهر هم رعایت نشود و این موضوع( لزوم حفظ ظواهر) از ادله متعددی قابل استفاده است.
هر چند که هدف اصلی دین، ظاهر نیست و دین برای اصلاح واقعی و حقیقی می باشد ولی حفظ ظاهر شخص و جامعه، مقدمه ابتدایی و وسیله و ابزاری برای رسیدن به مقصود اصلی است.
همچنین باید توجه داشت بی مبالاتی مردم و بی سلیقگی متولیان ارتباطی به اصل دین ندارد و آنچه سزاوار یک محقق است فهم دین از خود دین است نه از عملکرد متدینین .

مدبر;987240 نوشت:
سلام مجدد

باید توجه داشت که حفظ همین ظاهر بهتر از این است که ظاهر هم رعایت نشود و این موضوع( لزوم حفظ ظواهر) از ادله متعددی قابل استفاده است.

سلام و عرض ادب

یعنی نفاق از کفر بهتره؟؟؟؟

روایات خلاف این رو می گن

شروحیل;987245 نوشت:
یعنی نفاق از کفر بهتره؟؟؟؟

روایات خلاف این رو می گن


باسلام
بسیار جای تعجب است از این نوع برداشت و تفکر شما!!!!
چیزی که به عنوان مقدمه و ابزار باشد و مرحله ابتدایی برای رسیدن به کمال، چگونه نفاق میدانید؟
اینکه انسان فقیری برای حفظ آبروی خود پول قرض کند و لباس مرتب بپوشد نشان از دو رویی اوست و یا اینکه یک پشتوانه از منطق عقلایی دارد که ظاهر باید آراسته و مرتب باشد.
نفاق در جایی است که یک عمل به اسم خدا ولی در حقیقت برای غیر خدا انجام شود، در موضوع مورد بحث، افراد معمولی عمل را برای خدا ولی بدون معرفت کافی انجام میدهند و عملشان دارای کمال نیست نه اینکه ریا کار و منافقند.
لذا اینگونه افراد هم به بهشت میروند ولی به بهشت میوه و غذا!!
یعنی چون به عمق معرفت نرسیده اند و فقط ظاهری شبیه مومنین داشته اند ،از نعمت های بهشتی هم در اندک مرتبه آن بهره مند میشوند، بخلاف اهل معرفت که نزد پروردگارند و از لقاء پروردگار متنعمند.

مدبر;987419 نوشت:
باسلام
بسیار جای تعجب است از این نوع برداشت و تفکر شما!!!!
چیزی که به عنوان مقدمه و ابزار باشد و مرحله ابتدایی برای رسیدن به کمال، چگونه نفاق میدانید؟
اینکه انسان فقیری برای حفظ آبروی خود پول قرض کند و لباس مرتب بپوشد نشان از دو رویی اوست و یا اینکه یک پشتوانه از منطق عقلایی دارد که ظاهر باید آراسته و مرتب باشد.
نفاق در جایی است که یک عمل به اسم خدا ولی در حقیقت برای غیر خدا انجام شود، در موضوع مورد بحث، افراد معمولی عمل را برای خدا ولی بدون معرفت کافی انجام میدهند و عملشان دارای کمال نیست نه اینکه ریا کار و منافقند.
لذا اینگونه افراد هم به بهشت میروند ولی به بهشت میوه و غذا!!
یعنی چون به عمق معرفت نرسیده اند و فقط ظاهری شبیه مومنین داشته اند ،از نعمت های بهشتی هم در اندک مرتبه آن بهره مند میشوند، بخلاف اهل معرفت که نزد پروردگارند و از لقاء پروردگار متنعمند.

سلام و عرض ادب

چطور ممکن هست کسی که ازحقیقت نماز غافل هست و مرتکب فحشا می شه بره بهشت ؟

اصلا نمازی که باعث اصلاح رفتار انسان نشه و فقط نوک زدن به زمبن باشه چه ارزشی می تونه داشته باشه ؟؟؟

فویل للمصلین رو برای همین اشخاص گفتن دیگه ...

[="Tahoma"][="Navy"]

شروحیل;986464 نوشت:
ا سلام و عرض ادب

آیا این حدیث صحیح است؟

.... تا بنده ای واجبات را به عقل خود نیابد ، آن ها را انجام نداده است
وهمه عابدان فضیلتشان در عبادت به پای عاقل نمی رسد ....
کافی ج1ص14

اگر صحیح است

آیا نباید در مورد انجام واجبات تعقل کرد ؟

و آیا همین که تعبدی و بدون تعقل واجبات را بپذیریم و انجام دهیم کفایت می کند؟


سلام
منظور از به عقل یافتن واجب فهم آن است و البته اگر کسی واجب را خوب بفهمد بدان ملتزم هم خواهد بود اما اینطور نیست که تمام آثار واجب در فهم آن باشد چه اینکه به مراتب این فهم و در نتیجه مراتب عابدان به اندازه فهم هم تصریح شد. البته در مساله فهم جای بحث هست که آیا حس های معنوی هم فهم است یا صرفا فهم عقلی و ذهنی فهم است و آن یکی ذوق یا....؟
یا علیم[/]

شروحیل;987427 نوشت:
چطور ممکن هست کسی که ازحقیقت نماز غافل هست و مرتکب فحشا می شه بره بهشت ؟

اصلا نمازی که باعث اصلاح رفتار انسان نشه و فقط نوک زدن به زمبن باشه چه ارزشی می تونه داشته باشه ؟؟؟

فویل للمصلین رو برای همین اشخاص گفتن دیگه ...


سلام مجدد
همانگونه که عرض شد این نماز از کمترین مرتبه کمال برخوردار است و موضوع روایت هم درباره مراتب کمال است.
نماز و اعمالی که در آنها ظاهر دستورات شرعی ( واجبات و مبطلات و ....) رعایت شود، ساقط تکلیف می باشد، و موجب بهشت هم می باشد، گناه و فحشاء هم با توبه و و استغفار و امور دیگری که موجب بخشش است، آمرزیده میشوند.
آیه فویل للمصلین نیز طبق تصریح آیات بعد برای دو گروه است:
1- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ" يعنى آنهايى كه از نمازشان غافلند اهتمامى به امر نماز ندارند، و از فوت شدنش باكى ندارند چه اينكه به كلى فوت شود و چه اينكه بعضى از اوقات فوت گردد، و چه اينكه وقت فضيلتش از دست برود و چه اينكه اركان و شرايطش و احكام و مسائلش را ندانسته نمازى باطل بخوانند.
و این دسته افراد خارج از موضوع روایت مورد بحث است.
فرض در روایت مورد بحث این بود که کسی ظاهر عمل را رعایت کنند ولی عمقی نداشته باشد.
2- " الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ" كسانى كه عبادت را در انظار مردم انجام مى‏دهند، (و يا در انظار بهتر و غليظتر انجام مى‏دهند) و ریا کار میباشند.
که این مورد هم از فرض روایت خارج بود.

باید توجه داشت با این نوع نگاه شما، اکثر قابل توجهی از مومنین جهنمی خواهند بود. در حالی که اینگونه نیست و فقط از مراحل کمال عبادات محرومند.

مدبر;987688 نوشت:
سلام مجدد
همانگونه که عرض شد این نماز از کمترین مرتبه کمال برخوردار است و موضوع روایت هم درباره مراتب کمال است.
نماز و اعمالی که در آنها ظاهر دستورات شرعی ( واجبات و مبطلات و ....) رعایت شود، ساقط تکلیف می باشد، و موجب بهشت هم می باشد، گناه و فحشاء هم با توبه و و استغفار و امور دیگری که موجب بخشش است، آمرزیده میشوند.
آیه فویل للمصلین نیز طبق تصریح آیات بعد برای دو گروه است:
1- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ" يعنى آنهايى كه از نمازشان غافلند اهتمامى به امر نماز ندارند، و از فوت شدنش باكى ندارند چه اينكه به كلى فوت شود و چه اينكه بعضى از اوقات فوت گردد، و چه اينكه وقت فضيلتش از دست برود و چه اينكه اركان و شرايطش و احكام و مسائلش را ندانسته نمازى باطل بخوانند.
و این دسته افراد خارج از موضوع روایت مورد بحث است.
فرض در روایت مورد بحث این بود که کسی ظاهر عمل را رعایت کنند ولی عمقی نداشته باشد.
2- " الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ" كسانى كه عبادت را در انظار مردم انجام مى‏دهند، (و يا در انظار بهتر و غليظتر انجام مى‏دهند) و ریا کار میباشند.
که این مورد هم از فرض روایت خارج بود.

باید توجه داشت با این نوع نگاه شما، اکثر قابل توجهی از مومنین جهنمی خواهند بود. در حالی که اینگونه نیست و فقط از مراحل کمال عبادات محرومند.

سلام و عرض ادب

برادر گرامی

شیطان هم ظاهر نماز رو رعایت می کرد

خیلی بیشتر از این دسته از انسانها !!!!

ولی وقتی هدف شخص از نماز ،
دنیا هست ،
نه خدا

اون نمازچه فایده ای به حال آخرت داره؟

در ضمن اگر شخصی مومن باشه که به باطن نماز اهمیت می ده

وقتی ایمان نباشه شخص اهمیتی به نماز نمی ده

حتی اگر اول وقت نماز رو بخونه !
از روی عادت
نه عبادت !

حسن بن جهم گوید:
جمعی از یاران ما در حضور
امام رضا (علیه السلام) به گفت‌وگو پرداختند و ذکر عقل به میان آمد.
امام رضا(علیه السلام) فرمود:

« دینداری که عقل ندارد مورد اعتنا نباشد»،

گفتم:قربانت، برخی از مردم که به آیین ما گروند
و به نظر ما خوش عقیده باشند آن مقام از خردمندی را ندارند،

فرمود:« خدا با آنان سخن ندارد؛

زیرا خدا عقل را آفرید و به او فرمود:
رو آور، رو آورد
و به او فرمود:
پشت کن، پشت کرد،
خدا فرمود:به عزّت و جلالم قسم، بهتر و یا محبوب‌تر از تو خلقی نیافریدم نسبت به خودم،
به‌وسیله تو می‌گیرم و عطا می‌کنم».

شروحیل;987691 نوشت:
سلام و عرض ادب

برادر گرامی

شیطان هم ظاهر نماز رو رعایت می کرد

خیلی بیشتر از این دسته از انسانها !!!!

ولی وقتی هدف شخص از نماز ،
دنیا هست ،
نه خدا

اون نمازچه فایده ای به حال آخرت داره؟

در ضمن اگر شخصی مومن باشه که به باطن نماز اهمیت می ده

وقتی ایمان نباشه شخص اهمیتی به نماز نمی ده

حتی اگر اول وقت نماز رو بخونه !
از روی عادت
نه عبادت !

نباید از محور روایت مورد بحث خارج شویم، مقایسه شیطان با عموم مومنین اشتباه است، هرچند که امکان دارد یک مومن نیز با ارتداد اعمال گذشته خود را باطل کند، ولی عموم اینگونه نیستند و همچنین نماز و باقی واجبات را برای دنیا انجام نمی دهند و برای آخرت میباشد هرچند از روی ترس از عذاب و یا تجارت بهشت باشد و با معرفت کمی انجام دهند.
مومنی که از درجات بالاتری از ایمان برخوردار باشد بیشتر به باطن نماز اهمیت می دهد و کسی که ایمان ضعیف تری دارد کمتر به باطن اهمیت می دهد و یا به باطن نماز اهمیت نمی دهد و فقط ظاهری از نماز را دارد( که موضوع روایت مورد بحث همین مورد آخر است)
به هر حال اینگونه نیست که عمل او هیچ ارزشی نداشته باشد و با کسانی که هیچ عملی ندارند مساوی باشد.

محی الدین;987548 نوشت:
[="Tahoma"][="Navy"]
سلام
منظور از به عقل یافتن واجب فهم آن است و البته اگر کسی واجب را خوب بفهمد بدان ملتزم هم خواهد بود اما اینطور نیست که تمام آثار واجب در فهم آن باشد چه اینکه به مراتب این فهم و در نتیجه مراتب عابدان به اندازه فهم هم تصریح شد. البته در مساله فهم جای بحث هست که آیا حس های معنوی هم فهم است یا صرفا فهم عقلی و ذهنی فهم است و آن یکی ذوق یا....؟
یا علیم
[/]

سلام
یعنی فهم بالتر از اون حس های معنوی هست؟ فکر می کردم اونا بالاتر باشن

مدبر;987695 نوشت:

به هر حال اینگونه نیست که عمل او هیچ ارزشی نداشته باشد و با کسانی که هیچ عملی ندارند مساوی باشد.

[=IranSans]ای مردم! در دینی که فهم عمیق در آن نیست، هیچ خیری وجود ندارد

[=IranSans]«محاسن برقی»، ج 1، ص 5.

[=IranSans]
عبادت کننده ناآگاه از دین، همچون خر آسیاب است
که دور خود می چرخد؛
ولی از جایی که هست، پیشتر نمی رود

[=IranSans]«اختصاص»، ص 245.

دوست ندارم جوانی از شما را ببینم؛
مگر اینکه در یکی از دو حالت صبح کند.

یا عالم باشد یا در حال یادگیری؛

پس اگر چنین نکند، کوتاهی کرده است
و اگر کوتاهی کند، ضایع کرده است؛
اگر ضایع کند، گناه کرده است؛
اگر گناه کند، قسم به کسی که محمّد(ص) را به حق مبعوث کرده است،

ساکن آتش می شود.
[=IranSans]«امالی شیخ طوسی»، ص 11] 303] المجلس الحادی عشر.

شروحیل;987699 نوشت:
ای مردم! در دینی که فهم عمیق در آن نیست، هیچ خیری وجود ندارد

«محاسن برقی»، ج 1، ص 5.

عبادت کننده ناآگاه از دین، همچون خر آسیاب است
که دور خود می چرخد؛
ولی از جایی که هست، پیشتر نمی رود

«اختصاص»، ص 245.

دوست ندارم جوانی از شما را ببینم؛
مگر اینکه در یکی از دو حالت صبح کند.

یا عالم باشد یا در حال یادگیری؛

پس اگر چنین نکند، کوتاهی کرده است
و اگر کوتاهی کند، ضایع کرده است؛
اگر ضایع کند، گناه کرده است؛
اگر گناه کند، قسم به کسی که محمّد(ص) را به حق مبعوث کرده است،

ساکن آتش می شود.
«امالی شیخ طوسی»، ص 11] 303] المجلس الحادی عشر.

همه روایات که ذکر فرموده اید برای بیان مقام کمال در فهم و عمل به دین است.

مدبر;987703 نوشت:
همه روایات که ذکر فرموده اید برای بیان مقام کمال در فهم و عمل به دین است.

برادر گرامی

روایت آخر صراحتا بیان کرده کسی که فهم و عقل از دین و عبادت نداره و دنبال فهمیدنش هم نمی ره جایگاهش اتشه !!!!!!!

شروحیل;986464 نوشت:
با سلام و عرض ادب

آیا این حدیث صحیح است؟

.... تا بنده ای واجبات را به عقل خود نیابد ، آن ها را انجام نداده است
وهمه عابدان فضیلتشان در عبادت به پای عاقل نمی رسد ....
کافی ج1ص14

اگر صحیح است

آیا نباید در مورد انجام واجبات تعقل کرد ؟

و آیا همین که تعبدی و بدون تعقل واجبات را بپذیریم و انجام دهیم کفایت می کند؟

سلام
منظور شما از تعقل کردن چی هست؟ مثلا در مورد نحوه ی خواندن نماز چطور می توان تعقل کرد؟

شروحیل;987706 نوشت:
برادر گرامی

روایت آخر صراحتا بیان کرده کسی که فهم و عقل از دین و عبادت نداره و دنبال فهمیدنش هم نمی ره جایگاهش اتشه !!!!!!!

دقت بفرمایید، روایت در مورد اعمال ضایع و باطل است، مسلم است اگر کسی بخاطر تقصیر و کوتاهی اعمالش باطل باشد، جزایش آتش است.
موضوع مورد بحث ما، معرفت اندک است نه اعمال باطل.

mohammadz;987844 نوشت:
سلام
منظور شما از تعقل کردن چی هست؟ مثلا در مورد نحوه ی خواندن نماز چطور می توان تعقل کرد؟

سلام و عرض ادب

به طور مثال :

چرا سوره حمد را می خوانیم

معنا و تفسیر دقیق سوره حمد چیست؟

ایاک نعبد و ایاک نستعین به چه معناست ؟

چرا باید 5 وعده نماز بخوانیم ؟

چرا باید دو بار سجدا کنیم ؟

چرا باید یکبار رکوع کنیم ؟

نماز چه تاثیری بر روان ما دارد؟

چرا باید وضو بگیریم ؟

چرا باید حضور قلب داشته باشیم ؟

و ...

مدبر;987850 نوشت:
دقت بفرمایید، روایت در مورد اعمال ضایع و باطل است، مسلم است اگر کسی بخاطر تقصیر و کوتاهی اعمالش باطل باشد، جزایش آتش است.
موضوع مورد بحث ما، معرفت اندک است نه اعمال باطل.

برادر گرامی

حرف بنده معرفت اندک نیست

نماز بدون معرفت است !

نماز از روی عادت

کسی که معرفت ندارد و به دنبال معرفت هم نیست اعمالش تباه شده

حتی کسی که معرفت اندک هم داره و دنبال یادگیری نیست باز هم شامل این مورد می شه

چون با معرفت اندک کسی عالم نمی شه !

یا عالم باشد یا در حال یادگیری؛

پس اگر چنین نکند، کوتاهی کرده است

شروحیل;987861 نوشت:
سلام و عرض ادب

به طور مثال :

چرا سوره حمد را می خوانیم

معنا و تفسیر دقیق سوره حمد چیست؟

ایاک نعبد و ایاک نستعین به چه معناست ؟

چرا باید 5 وعده نماز بخوانیم ؟

چرا باید دو بار سجدا کنیم ؟

چرا باید یکبار رکوع کنیم ؟

نماز چه تاثیری بر روان ما دارد؟

چرا باید وضو بگیریم ؟

چرا باید حضور قلب داشته باشیم ؟

و ...

سلام

در مورد مثالهایی که ذکر کردین و موارد مشابه چنانچه از امامان معصوم احادیثی رسیده باشد می توانیم به پاسخ سوالات خود برسیم. در غیر اینصورت عقل به تنهایی راهی به سوی درک این موارد ندارد. عقل به تنهایی نمیتواند دلیل دوبار سجده کردن و یکبار رکوع کردن را درک کند. ممکن است چیزهایی به ذهن انسان برسد اما فقط در حد حدس و گمان است.

[="Tahoma"][="Navy"]

الرحیل;987698 نوشت:
سلام
یعنی فهم بالتر از اون حس های معنوی هست؟ فکر می کردم اونا بالاتر باشن

سلام
خیر فهم عقلانی بالاتر از حس معنوی نیست مگر در مواردی که وضوح فهم از حس معنوی بیشتر باشد.
یا علیم[/]

mohammadz;987912 نوشت:
سلام

در مورد مثالهایی که ذکر کردین و موارد مشابه چنانچه از امامان معصوم احادیثی رسیده باشد می توانیم به پاسخ سوالات خود برسیم. در غیر اینصورت عقل به تنهایی راهی به سوی درک این موارد ندارد. عقل به تنهایی نمیتواند دلیل دوبار سجده کردن و یکبار رکوع کردن را درک کند. ممکن است چیزهایی به ذهن انسان برسد اما فقط در حد حدس و گمان است.

سلام و عرض ادب

دوست گرامی

دین و عقل در کنار هم و به موازات هم هستن

بنده دین با عقل مد نظرم هست

به جای دین تقلیدی و کورکورانه و موروثی

شروحیل;987862 نوشت:
برادر گرامی

حرف بنده معرفت اندک نیست

نماز بدون معرفت است !

نماز از روی عادت

کسی که معرفت ندارد و به دنبال معرفت هم نیست اعمالش تباه شده

حتی کسی که معرفت اندک هم داره و دنبال یادگیری نیست باز هم شامل این مورد می شه

چون با معرفت اندک کسی عالم نمی شه !

یا عالم باشد یا در حال یادگیری؛

پس اگر چنین نکند، کوتاهی کرده است


عزیز جان
با حرف حضرتعالی کاری نداریم و از موضوع روایت اصلی و مورد بحث نباید منحرف شویم
منظور روایت اول و مورد بحث ، معرفت اندک است.
و روایتی که در آخر شما ذکر کردید ( تباهی اعمال) مربوط به باطل بودن عمل است.
خلاصه اینکه :
کسی که ظواهر شرع را مراعات میکند و تعقل و معرفتی ندارد، بهره ای از فهم حقیقت هم ندارد هر چند بخاطر صحت ظاهری عمل با فضل خدا اهل نجات از دوزخ هم می شود.

پرسش:
آیا این حدیث صحیح است؟

.... تا بنده ای واجبات را به عقل خود نیابد ، آن ها را انجام نداده است و همه عابدان فضیلتشان در عبادت به پای عاقل نمی رسد ....

اگر صحیح است؛ آیا نباید در مورد انجام واجبات تعقل کرد ؟ و آیا همین که تعبدی و بدون تعقل واجبات را بپذیریم و انجام دهیم کفایت می کند؟

پاسخ :
این حدیث(1) مرسله می باشد و ضعیف محسوب میشود. ولی چون متن آن اشکالی ندارد و با روایات دیگر قابل تطبیق است، پذیرفته میشود.
معنی پذیرفته نشدن واجبات بدون تعقل در مرحله نخست مربوط به اعتقادات است.
یعنی هر کسی موظف است اصول اعتقادی خود را با فکر و تعقل انتخاب کند و برای او قابل دفاع باشد.
و در مرحله بعد که مربوط به عمل می باشد، تعقل در این اینگونه موارد به معنی این است که بداند این واجبات از ناحیه خداست و آنچه موجب فساد و صحت عمل می باشد را بداند و در مرحله ای بالاتر هدف احکام و دستورات دینی را که در منابع دینی بیان شده را بداند.
البته اینگونه احادیث، مرحله کمال را می فرمایند، یعنی کسی که بدون معرفت و صرفا به صورت تعبدی اعتقادات و اعمال را انجام میدهد در حقیقت به حاق نظر پروردگار نرسیده است یعنی به آنچه که مورد نظر خداوند از خلقت انسان و تعیین تکالیف می باشد نرسیده است، هر چند مورد رحمت الهی واقع میشود و اهل بهشت هم باشد.
ولی کسی که با تعقل، هم خداوند را فهمیده و هم واجبات عملی و تکلیفی را با فهم انجام میدهد، حق این واجبات را ادا کرده است.

همه میتوانند با تعقل و فکر صحیح حکمت دستورات الهی را تحقیق کنند و کسی مردم را از فهمیدن حکمت احکام منع نکرده است، ولی انجام دادن دستورات دینی به صورت تعبدی نیز کفایت میکند و اینگونه نیست که اعمال انسان باطل باشد.
بسیاری از افراد توان و یا همت یاد گیری هدف و حکمت اعمال عبادی را ندارند ولی باید توجه داشت حفظ ظاهر اعمال عبادی، بهتر از این است که ظاهر هم رعایت نشود .
هر چند که هدف اصلی دین، ظاهر نیست و دین برای اصلاح واقعی و حقیقی می باشد ولی حفظ ظاهر شخص و جامعه، مقدمه ابتدایی و وسیله و ابزاری برای رسیدن به مقصود اصلی است.
این مساله به معنی نفاق و دو رویی نیست زیرا نفاق در جایی است که یک عمل به اسم خدا ولی در حقیقت برای غیر خدا انجام شود، در موضوع مورد بحث، افراد معمولی عمل را برای خدا ولی بدون معرفت کافی انجام میدهند و عملشان دارای کمال نیست نه اینکه ریا کار و منافقند.
لذا اینگونه افراد هم به بهشت میروند ولی به بهشت میوه و غذا!!
یعنی چون به عمق معرفت نرسیده اند و فقط ظاهری شبیه مومنین داشته اند، از نعمت های بهشتی هم در اندک مرتبه آن بهره مند میشوند، بخلاف اهل معرفت که نزد پروردگارند و از لقاء پروردگار متنعمند.

پی نوشت :
1. كلينى، محمد بن يعقوب، ‏الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية،1407 ق‏، ج‏1، ص 13.

موضوع قفل شده است