عده ازدواج موقت در زنانی که عادت منظم ندارند

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
عده ازدواج موقت در زنانی که عادت منظم ندارند

باسلام
بنده با زن غیر یائسه مطلقه‌ای که یکبار ازدواج موقت هم داشته، ازدواج موقت کردم
من مقلد آیت الله مکارم هستم و ایشان مقلد آیت الله خامنه ای
ایشان از زنانی هست که در سن زنانی که خون حیض میبینند قرار دارد، اما نظم درستی ندارد مثلا هر 3 ماه یا هر 4 ماه یا هر 5 ماه خون میبیند.

طبق نظر آیت الله خامنه ای: زنى كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگهدارد يعنى بعد از آن كه در پاكى طلاقش داد، به قدرى صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام مى‏شود و مى‏تواند شوهر كند، ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش دهد، عده ندارد، يعنى مى‏تواند بعد از طلاق فورا شوهر كند.

زنى كه حيض نمى‏بيند اگر در سن زنهايى باشد كه حيض مى‏بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نگهدارد.

طبق نظر آیت الله مکارم: در عقد دائم در صورتي که دخول نشده، عده ندارد ولي چنانچه در طول دوران عقد (زناشويي)، حتي يک بار، دخول صورت گرفته باشد، زن بايد بعد از صيغه طلاق، عده نگهدارد. زني که عادت مي شود احتياط آن است که بقدري صبر کند که دوبار حيض ببيند و پاک شود و هنگامي که حيض سوم را ديد عده او تمام است و زني که عادت ماهانه نمي بيند اگر در سن زناني باشد که عادت مي بينند بعد از طلاق بايد سه ماه عده نگه دارد.

خوب ایشان از زنانی نیست که اصلا هیچ خونی نبیند بلکه نامنظم و با فاصله زیادی هست،

سوال اول: با این اوصاف (طبق نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم) اگر ایشان، 3 ماه بعد از اینکه از عقد دائم، طلاق داده شدند خونی ندیدند از عده طلاق دائم خارج میشوند و 45 روز پس از اینکه از عقد موقت فارغ شدن و با همسر موقت خودشان نامحرم شدن، باز هم خونی ندیدن، از عده ازدواج موقت هم خارج شده اند. درسته؟

سوال دوم: (طبق نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم) من از ایشان اگر بپرسم که 3 ماه بعد از طلاق ازدواج دائم و 45 روز بعد از ازدواج موقت، خون حیضی ندیدی و بگوید آری، و من یقین به گفته‌ی او حاصل نکنم، تکلیف چیست؟ میتوانم بنا را بر صحت گفته ای بگذارم؟

سوال سوم: (طبق نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم) اگر زن در پاسخ این سوال که (آیا 3 ماه بعد از طلاق ازدواج دائم و 45 روز بعد از جدایی در عقد موقت، حیض شدی یا نه؟) بگوید، نمیدانم، تکلیف چیست؟ اگر بگوید نشدم ولی خودش به گفته خود مطمئن نباشد تکلیف چیست؟ اگر بگوید شدم و خودش به گفته ی خود مطمئن نباشد تکلیف چیست؟

باتشکر

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

علی سجاد فاطمی;922532 نوشت:
خوب ایشان از زنانی نیست که اصلا هیچ خونی نبیند بلکه نامنظم و با فاصله زیادی هست،

سوال اول: با این اوصاف (طبق نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم) اگر ایشان، 3 ماه بعد از اینکه از عقد دائم، طلاق داده شدند خونی ندیدند از عده طلاق دائم خارج میشوند و 45 روز پس از اینکه از عقد موقت فارغ شدن و با همسر موقت خودشان نامحرم شدن، باز هم خونی ندیدن، از عده ازدواج موقت هم خارج شده اند. درسته؟


عرض سلام و ادب
چون این زن خون میبیند،باید برای عده طلاق سه بار پاکی ببیند و برای عده ازدواج موقت دو بار کامل حیض شدن از تمام شدن مدت عقد بگذرد

علی سجاد فاطمی;922532 نوشت:
سوال دوم: (طبق نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم) من از ایشان اگر بپرسم که 3 ماه بعد از طلاق ازدواج دائم و 45 روز بعد از ازدواج موقت، خون حیضی ندیدی و بگوید آری، و من یقین به گفته‌ی او حاصل نکنم، تکلیف چیست؟ میتوانم بنا را بر صحت گفته ای بگذارم؟

خیر کفایت نمیکند و پاسخ سوال قبل ، پاسخ این سوال هم هست

علی سجاد فاطمی;922532 نوشت:
سوال سوم: (طبق نظر آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم) اگر زن در پاسخ این سوال که (آیا 3 ماه بعد از طلاق ازدواج دائم و 45 روز بعد از جدایی در عقد موقت، حیض شدی یا نه؟) بگوید، نمیدانم، تکلیف چیست؟ اگر بگوید نشدم ولی خودش به گفته خود مطمئن نباشد تکلیف چیست؟ اگر بگوید شدم و خودش به گفته ی خود مطمئن نباشد تکلیف چیست؟

پاسخ سوال اول ، پاسخ این سوال هم هست
همیشه موفق و پیروز باشید
موضوع قفل شده است