طريقه طلاق را بيان کنيد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
طريقه طلاق را بيان کنيد؟

سلام طريقه طلاق را بيان کنيد؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

محدثه83;925422 نوشت:
سلام طريقه طلاق را بيان کنيد؟

زن مدخوله غیر حامله ای که شوهرش غایب نیست(یعنی همسرش با او نزدیکی کرده و حامله نیست و شوهر هم غایب نیست )،اگر زن در ایام حیض نباشد یا در پاکی که در ان نزدیکی صورت گرفته نباشد
مرد برای طلاق در حضور دو شاهد عادل میگوید (فرض کنیم نام همسرش فاطمه است ):
زوجتی فاطمه هی طالق : یعنی همسرم فاطمه را طلاق دادم و اگر کسی را وکیل کند برای طلاق وکیل در حضور دو شاهد عادل میگوید :
زوجة موکلی فاطمه هی طالق
با همین جمله زن مطلقه میشود و طلاق محقق میشود.
توجه کنید که حضور دو شاهد عادل در طلاق شرط است و بدون ان طلاق صحیح نیست .

موضوع قفل شده است