جمع بندی صیغه زني که در حال طلاق گرفتن باشد

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
صیغه زني که در حال طلاق گرفتن باشد

[=&quot]سلام

رهبری سیستانی و آیت الله مکارم

زني که در حال طلاق گرفتن باشه مي توانه صيغه بشه؟[/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;829071 نوشت:
سلام

رهبری سیستانی و آیت الله مکارم

زني که در حال طلاق گرفتن باشه مي توانه صيغه بشه؟

سلام علیکم

طبق نظر رهبری و آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی:

زنی که در آستانه طلاق است ، زن شوهر دار محسوب می شود و نمی تواند اقدام به ازدواج موقت (صیغه)یا دائم بکند و اگر این کار را انجام بدهد کار حرامی انجام داده است و ،عقدش باطل است و و اگر این مساله را می دانسته و اقدام کرده به آن مردی که با او عقد خوانده حرام ابد می شود.

پی نوشت:
رساله 13 مرجع، احکام ازدواج ، کسانی که ازدواج با آنها حرام است

موضوع قفل شده است