جمع بندی صلواتی که ثواب 10 هزار صلوات دارد

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
صلواتی که ثواب 10 هزار صلوات دارد
سلام آیا خواندن این صلوات: (اللهم صل علی محمد واله مختلف الملوان وتعاقب العصران .........) ثواب ده هزارصلوات را دارد؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد عمار
سلام علیکم این نقل شما منبع و سندی معتبر ندارد و در منابع روایی معتبر دیده نشد. اما خواندنش به قصد رجا و ثواب مشکلی ندارد. تمام سند این يك خواب است كه قابل اعتماد نيست و به این شکل نقل شده: ( شخصی نزد سلطان محمود سبکتکین رفت و گفت : مدتی بود که می خواستم رسول خدا (ص) را در خواب ببینم و غم خود را برایش بازگو کنم که سعادت مساعدت نمود و در شب گذشته به این دولت رسیدم و جمال با کمال آن حضرت را در خواب دیدم و گفتم: یا رسول الله، هزار درهم قرض دارم و بر ادای آن قادر نیستم، می ترسم که اجل برسد آن بدهی در گردن من باقی بماند؛ آن حضرت فرمود: برو نزد محمود سبکتکین و آن مبلغ را از او بستان، عرض کردم : شاید از من باور نکند و نشان طلبد. فرمود: به او بگو به آن نشان که در اول شب ، سی هزار مرتبه بر من صلوات می فرستد و در آخر شب ، سی هزار مرتبه دیگر بر من صلوات می فرستد؛ سلطان محمود از شنیدن این خواب به گریه آمد و تصدیق کرد و قرض او را ادا کرد و هزار درهم دیگر نیز به او بخشید؛ اطرافیان سلطان تعجب کردند و گفتند: ای سلطان، حرف های این مرد را چگونه تصدیق می کنی و حال آن که ما در اول شب و آخر شب با تو هستیم و نمی بینیم که به فرستادن صلوات مشغول باشی و اگر کسی در تمام اوقات شبانه روز به فرستادن صلوات مشغول باشد، نمی تواند که شصت هزار صلوات بفرستد. سلطان محمود گفت: من از علما شنیده ام که هر که یک بار این صلوات را بفرستد گویا چنان است که ده هزار مرتبه صلوات فرستاده است و من در اول شب سه مرتبه و در آخر شب نیز سه مرتبه این صلوات را می خوانم. پس این شخص که پیغام آن حضرت را آورده درست و راست می گوید و این گریه من از شادی است. این صلوت چنین است: اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و آله، ما اختلف الملوان: خدایا ، درود فرست بر مولای ما و پیامبر ما محمد و خاندانش، تا آن گاه که روز و شب می آیند و می روند، و تعاقب العصران و کر الجدیدان و استقبل: و بامداد و شامگاه پی در پی می شوند، و روزان و شبان به دنبال هم می رسند. الفرقدان و بلغ روحه و ارواح اهل بیته منی التحیه و السلام: و آن دو ستاره قطبی بزرگ و کوچک روی می آورند؛ و روان او و خاندانش را از سوی من درود و سلام برسان.(1) موفق باشید 1. حقى بروسوى اسماعيل، تفسير روح البيان، ناشر دارالفكر، چاپ بيروت، سال چاپ بى تا، نوبت چاپ، ج‏7، ص 234.
یعنی ما خواب دیدن دیگران را به قصد عبادت انجام دهیم شاید خدا پاداش دهد؟؟؟؟؟؟ اگر خوایب است قصر رجا معنا ندارد زیرا قصد رجا جاییی است که روایت باشد اما سندش ضعیف باشد و خواب روایت محسوب نمی شود
در این مورد هم به قصد رجا مشکلی نیست.
جمع بندی: پرسش: آیا خواندن این صلوات: (اللهم صل علی محمد واله مختلف الملوان وتعاقب العصران .........) ثواب ده هزارصلوات را دارد؟   پاسخ: این نقل منبع و سندی معتبر ندارد و در منابع روایی معتبر دیده نشد. اما خواندنش به قصد رجا و ثواب مشکلی ندارد. تمام سند این يك خواب است كه قابل اعتماد نيست و به این شکل نقل شده: ( شخصی نزد سلطان محمود سبکتکین رفت و گفت : مدتی بود که می خواستم رسول خدا (ص) را در خواب ببینم و غم خود را برایش بازگو کنم که سعادت مساعدت نمود و در شب گذشته به این دولت رسیدم و جمال با کمال آن حضرت را در خواب دیدم و گفتم: یا رسول الله، هزار درهم قرض دارم و بر ادای آن قادر نیستم، می ترسم که اجل برسد آن بدهی در گردن من باقی بماند؛ آن حضرت فرمود: برو نزد محمود سبکتکین و آن مبلغ را از او بستان، عرض کردم : شاید از من باور نکند و نشان طلبد. فرمود: به او بگو به آن نشان که در اول شب ، سی هزار مرتبه بر من صلوات می فرستد و در آخر شب ، سی هزار مرتبه دیگر بر من صلوات می فرستد؛ سلطان محمود از شنیدن این خواب به گریه آمد و تصدیق کرد و قرض او را ادا کرد و هزار درهم دیگر نیز به او بخشید؛ اطرافیان سلطان تعجب کردند و گفتند: ای سلطان، حرف های این مرد را چگونه تصدیق می کنی و حال آن که ما در اول شب و آخر شب با تو هستیم و نمی بینیم که به فرستادن صلوات مشغول باشی و اگر کسی در تمام اوقات شبانه روز به فرستادن صلوات مشغول باشد، نمی تواند که شصت هزار صلوات بفرستد. سلطان محمود گفت: من از علما شنیده ام که هر که یک بار این صلوات را بفرستد گویا چنان است که ده هزار مرتبه صلوات فرستاده است و من در اول شب سه مرتبه و در آخر شب نیز سه مرتبه این صلوات را می خوانم. پس این شخص که پیغام آن حضرت را آورده درست و راست می گوید و این گریه من از شادی است. این صلوت چنین است: اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و آله، ما اختلف الملوان: خدایا ، درود فرست بر مولای ما و پیامبر ما محمد و خاندانش، تا آن گاه که روز و شب می آیند و می روند، و تعاقب العصران و کر الجدیدان و استقبل: و بامداد و شامگاه پی در پی می شوند، و روزان و شبان به دنبال هم می رسند. الفرقدان و بلغ روحه و ارواح اهل بیته منی التحیه و السلام: و آن دو ستاره قطبی بزرگ و کوچک روی می آورند؛ و روان او و خاندانش را از سوی من درود و سلام برسان.(1) موفق باشید 1. حقى بروسوى اسماعيل، تفسير روح البيان، ناشر دارالفكر، چاپ بيروت، سال چاپ بى تا، نوبت چاپ، ج‏7، ص 234.
موضوع قفل شده است