جمع بندی صادر کردن الگوی کشور داری دینی

تب‌های اولیه

58 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
صادر کردن الگوی کشور داری دینی

سلام
چرا با وجود پیشرفت هایی که بعد از انقلاب در ایران بوجود امده .الگو کشورداری دینی را صادر نکنیم؟یا دیگر کشورها از سیستم ایران الگو برداری نمیکنن؟
یعنی اینهمه ثبات اقتصادی، پیشرفت در صنایع مختلف، سطح بالای رفاهی مردم ایران ، سلامت اداری و پیشرفت در زمینه حفظ محیط زیست و اثارفرهنگی و .... خیلی دیگر از نتایج انقلاب اسلامی را در ایران نادیده میگیرن؟یا غبطه نمیخورن به جوونای ما که بعد از انقلاب وارد جامعه شدن و حاصل تربیت اسلامی هست؟آزادی بیان و آزادی اندیشه و ازادی انتخاب را چرا از کشور ما یاد نمیگیرن.و به ازادی های بی خودی خودشون چسبیدن.مفهوم ازادی واقعی را باید در ایران ببینن.من فکرمیکنم اگر هر کسی از کشورهای غربی بیاد ایران محاله زندگی در ایران را نخاد.
به نظر من اگه بیشتر این مسائل را در کشورمون نشون بدیم.کشورهای عقب افتاده ای مثل سوئیس و المان و ژاپن که کلی فساد اقتصادی و اجتماعی دارن و اقتصادشون رو به زواله سریعا رو به حکومت اسلامی مثل ایران میارن.و اینطور میتونیم زمینه را برای ظهور بهتر امام زمان محیا کنیم.مگر هدف حکومت اسلامی محیا کردن زمینه برای ظهور امام زمان نیست؟پس چرا غافلیم.

[="Arial"][="Navy"]بنام خدا.

mohsen1990;974657 نوشت:
چرا با وجود پیشرفت هایی که بعد از انقلاب در ایران بوجود امده .الگو کشورداری دینی را صادر نکنیم؟

و عرض سلام و ادب.

البته حیف که وقت چندانی ندارم که وارد بحث شوم چه درغیر اینصورت میگفتم که باید پیشرفت را با معیاریهایی سنجید که با در نظر گرفتن این معیارها و از طرفی وجود اینهمه ثروت های خدادادی و در مقابل ، وجود اینهمه بیکار و فقیر و از دست دادن دهها فرصت طلایی که دیگر قابل بازگشت هم نیستند نه اینکه پیشرفتی نداشتیم که بسیار هم پسرفت داشته ایم و لذا سوال اصلی این است که چرا باید منتظر باشیم که سایر کشورها از ما الگوبرداری نموده و دین را وارد سیاست و حکومت خود نمایند؟

البته خیلی واضح هست که این حکومت یکی از بهترین حکومتهایی بوده که ما ملت ایران شاهدش بوده ایم اما جای تاسفش اینجاست که نمیتواند با همه کشورها یا ملل جهان تعامل و دوستی داشته باشد و البته این نیز ریشه در تاریخ و واقعیتهای تاریخی و دخالتهای برخی کشورها داشته و دارد که بازهم نباید بهانه ای باشد که سیاستمداران ما با توسل بدان باعث پسرفت خود و کشور و ملت خود شده و این موقعیت بزرگ و خوب را برای همیشه از دست بدهند چرا که یک کشور قدرتمند با وجود یک تشکل منسجم و حساب شده نباید از هیچ قدرتی فراتر و بالاتر از ملت خودش و خداوند بترسد که بنظر من این تشکل در راس و بالای ان یک سازمان قدرتمند ضد جاسوسی ست که اگر کشوری خواهان پیشرفت و ابرقدرتی در جهان است باید ابتدا یک تشکیلات بسیار پیچیده و قدرتمند اطلاعاتی داشته باشد که این سازمان یا وزارتخانه یا تشکیلات باید در همه عرصه های سیاسی و نظامی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مخصوصا علمی دخالت غیر محسوس و نامریی داشته و بدون کوچکترین ظلم و فشاری بر ملت خود همه ملت را عاشق و وفادار خود نماید و ..

و البته بحث ادامه داری میباشد که با این وقت کوتاه نمیتوان به همه ابعاد آن پرداخت لذا جمعبندی اینکه راه ما تا حدود بسیار زیادی اشتباه بوده و اگر دهها حکومت دیگر هم در ایران بر سر کار آیند بازهم همین آش و همین کاسه چرا که ما در بخشهای علمی و انسانی و طبیعی و شناخت بهتر و صحیحتر آنها کوتاه آمده و با توهم اینکه بسیار میدانیم هیچ پیشرفت و توجه چندانی بدانها نداشته لذا عقب ماندگی حق هرملتی خواهدبود که با لجبازی ، هنوز نسل و نژاد و نوع خود و خالق خود و منابع پیرامون خود را بدرستی نشناخته و با همان غرور کاذب عالم و دانشمند ، سعی چندانی هم در شناخت بهتر و صحیحتر آنها نمیکنیم.

{عقب ماندگی ما هم همینقدر بس که نگاهی به نظام آموزشی و کتابهای درسی و مخصوصا دبستانی خود بیندازیم تا خود متوجه شویم که حتی آینده ای هم نخواهیم داشت و بلکه برعکس ، آینده ای بسیار اسفبارتر هم در انتظار حکومت ما و ما ملت ایران خواهدبود}[/]

[="Tahoma"]

mohsen1990;974657 نوشت:
سلام
چرا با وجود پیشرفت هایی که بعد از انقلاب در ایران بوجود امده .الگو کشورداری دینی را صادر نکنیم؟یا دیگر کشورها از سیستم ایران الگو برداری نمیکنن؟
یعنی اینهمه ثبات اقتصادی، پیشرفت در صنایع مختلف، سطح بالای رفاهی مردم ایران ، سلامت اداری و پیشرفت در زمینه حفظ محیط زیست و اثارفرهنگی و .... خیلی دیگر از نتایج انقلاب اسلامی را در ایران نادیده میگیرن؟یا غبطه نمیخورن به جوونای ما که بعد از انقلاب وارد جامعه شدن و حاصل تربیت اسلامی هست؟آزادی بیان و آزادی اندیشه و ازادی انتخاب را چرا از کشور ما یاد نمیگیرن.و به ازادی های بی خودی خودشون چسبیدن.مفهوم ازادی واقعی را باید در ایران ببینن.من فکرمیکنم اگر هر کسی از کشورهای غربی بیاد ایران محاله زندگی در ایران را نخاد.
به نظر من اگه بیشتر این مسائل را در کشورمون نشون بدیم.کشورهای عقب افتاده ای مثل سوئیس و المان و ژاپن که کلی فساد اقتصادی و اجتماعی دارن و اقتصادشون رو به زواله سریعا رو به حکومت اسلامی مثل ایران میارن.و اینطور میتونیم زمینه را برای ظهور بهتر امام زمان محیا کنیم.مگر هدف حکومت اسلامی محیا کردن زمینه برای ظهور امام زمان نیست؟پس چرا غافلیم.

laughing laughing چه خلاقیتی

فکنم اونا خیلی باید بدوان تا به ما برسن..laughing

خرد پارسی;974674 نوشت:
[="Arial"][="Navy"]بنام خدا.

و عرض سلام و ادب.

البته حیف که وقت چندانی ندارم که وارد بحث شوم چه درغیر اینصورت میگفتم که باید پیشرفت را با معیاریهایی سنجید که با در نظر گرفتن این معیارها و از طرفی وجود اینهمه ثروت های خدادادی و در مقابل ، وجود اینهمه بیکار و فقیر و از دست دادن دهها فرصت طلایی که دیگر قابل بازگشت هم نیستند نه اینکه پیشرفتی نداشتیم که بسیار هم پسرفت داشته ایم و لذا سوال اصلی این است که چرا باید منتظر باشیم که سایر کشورها از ما الگوبرداری نموده و دین را وارد سیاست و حکومت خود نمایند؟

البته خیلی واضح هست که این حکومت یکی از بهترین حکومتهایی بوده که ما ملت ایران شاهدش بوده ایم اما جای تاسفش اینجاست که نمیتواند با همه کشورها یا ملل جهان تعامل و دوستی داشته باشد و البته این نیز ریشه در تاریخ و واقعیتهای تاریخی و دخالتهای برخی کشورها داشته و دارد که بازهم نباید بهانه ای باشد که سیاستمداران ما با توسل بدان باعث پسرفت خود و کشور و ملت خود شده و این موقعیت بزرگ و خوب را برای همیشه از دست بدهند چرا که یک کشور قدرتمند با وجود یک تشکل منسجم و حساب شده نباید از هیچ قدرتی فراتر و بالاتر از ملت خودش و خداوند بترسد که بنظر من این تشکل در راس و بالای ان یک سازمان قدرتمند ضد جاسوسی ست که اگر کشوری خواهان پیشرفت و ابرقدرتی در جهان است باید ابتدا یک تشکیلات بسیار پیچیده و قدرتمند اطلاعاتی داشته باشد که این سازمان یا وزارتخانه یا تشکیلات باید در همه عرصه های سیاسی و نظامی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مخصوصا علمی دخالت غیر محسوس و نامریی داشته و بدون کوچکترین ظلم و فشاری بر ملت خود همه ملت را عاشق و وفادار خود نماید و ..

و البته بحث ادامه داری میباشد که با این وقت کوتاه نمیتوان به همه ابعاد آن پرداخت لذا جمعبندی اینکه راه ما تا حدود بسیار زیادی اشتباه بوده و اگر دهها حکومت دیگر هم در ایران بر سر کار آیند بازهم همین آش و همین کاسه چرا که ما در بخشهای علمی و انسانی و طبیعی و شناخت بهتر و صحیحتر آنها کوتاه آمده و با توهم اینکه بسیار میدانیم هیچ پیشرفت و توجه چندانی بدانها نداشته لذا عقب ماندگی حق هرملتی خواهدبود که با لجبازی ، هنوز نسل و نژاد و نوع خود و خالق خود و منابع پیرامون خود را بدرستی نشناخته و با همان غرور کاذب عالم و دانشمند ، سعی چندانی هم در شناخت بهتر و صحیحتر آنها نمیکنیم.

{عقب ماندگی ما هم همینقدر بس که نگاهی به نظام آموزشی و کتابهای درسی و مخصوصا دبستانی خود بیندازیم تا خود متوجه شویم که حتی آینده ای هم نخواهیم داشت و بلکه برعکس ، آینده ای بسیار اسفبارتر هم در انتظار حکومت ما و ما ملت ایران خواهدبود}

[/]

سلام
بهتره یه نگاهی به سخنرانی رهبری در حرم مطهر در شروع سال جدید کنید
یا صوتی دانلود کنید و گوش کنید
آمارهای بانک جهانی در شکاف طبقاتی و فقیران ایران قبل از انقلاب وبعد از آن و اهداف این انقلاب رو یه نگاهی بندازید بد نیست...
همیشه باید هر کشور رو با قبل و بعد خودش مقایسه کرد
ایران قبل از انقلاب و زیر سلطه بودنش و بی ثباتیش
ایران بعد از انقلاب و استقلالش در منطقه و جهان!
یکم واقع بین باشیم هم بد نیست...

درضمن یک نگاهی داشته باشیم به انتقال علم در زمان گذشته از ایران به سمت کشورهای غربی...
این علم به صورت ثروت و قدرت بر خواهد گشت
زمان می بره اما برمی گرده...

بعدشم وقتی ملتی از درون خودشو باور نداشته باشه و مثل شما بگند که :"آینده ای بسیار ... ای در انتظار حکومت ما و ما ملت ایران خواهد بود"همون جمله آخرتون
خیلی راحت دشمن میتونه ما رو بکوبه و اهدافی که کشور دنبالشه از ما دورتر میشه

موقع جنگ تحمیلی ما خیلی امکاناتمون کمتر از دشمن بود
چند کشور قدرتمند علیه ایران اما با همه اینها ما پیروز میدان بودیم
امروز
گویا خودباوری و تلاش رو از زندگی حذف کردیم یا نمیخوایم ببینیمش
گویا توکل و ایمان رو این روزها از قلم انداختیم تو زندگیمون و فقط یک سره میگیم ما الیم و بلیم و نمیتونیم

بهتره یک بار هم شده هم تلاش کنیم و هم باور داشته باشیم که می توانیم و نتیجه رو بسپریم دست اون خدایی که تا الان هم پشتمون بوده و هست و خواهد بود تا انقلاب مهدیِ فاطمه...

یا صاحب الزمان
یا علی مدد

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مشکور

mohsen1990;974657 نوشت:
سلام
چرا با وجود پیشرفت هایی که بعد از انقلاب در ایران بوجود امده .الگو کشورداری دینی را صادر نکنیم؟یا دیگر کشورها از سیستم ایران الگو برداری نمیکنن؟
یعنی اینهمه ثبات اقتصادی، پیشرفت در صنایع مختلف، سطح بالای رفاهی مردم ایران ، سلامت اداری و پیشرفت در زمینه حفظ محیط زیست و اثارفرهنگی و .... خیلی دیگر از نتایج انقلاب اسلامی را در ایران نادیده میگیرن؟یا غبطه نمیخورن به جوونای ما که بعد از انقلاب وارد جامعه شدن و حاصل تربیت اسلامی هست؟آزادی بیان و آزادی اندیشه و ازادی انتخاب را چرا از کشور ما یاد نمیگیرن.و به ازادی های بی خودی خودشون چسبیدن.مفهوم ازادی واقعی را باید در ایران ببینن.من فکرمیکنم اگر هر کسی از کشورهای غربی بیاد ایران محاله زندگی در ایران را نخاد.
به نظر من اگه بیشتر این مسائل را در کشورمون نشون بدیم.کشورهای عقب افتاده ای مثل سوئیس و المان و ژاپن که کلی فساد اقتصادی و اجتماعی دارن و اقتصادشون رو به زواله سریعا رو به حکومت اسلامی مثل ایران میارن.و اینطور میتونیم زمینه را برای ظهور بهتر امام زمان محیا کنیم.مگر هدف حکومت اسلامی محیا کردن زمینه برای ظهور امام زمان نیست؟پس چرا غافلیم.

سلام و ادب@};-

در پاسخ به سؤال شما می توان از زوایای مختلف نکاتی را بیان نمود:

اولاً الگوی حکومت دینی که در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب شکل گرفت در مقایسه با دیگر الگوها و مدلهای نظامات لیبرالی و سکولاری غرب تحت عنوان دموکراسی و نظامهای پادشاهی و کمونیستی که در شرق و حکومت های خلیفه ای و موروثی کشورهای عربی رواج دارد و عمدتاً الگوهایی بشری و ساختگی هستند هم دارای کمال و اتقان بیشتری است که از طرفی ریشه در مکتب الهی دین دارد و هم با عقل و فطرت بشر سازگارتر بوده بیشتر پاسخگوی نیازهای واقعی مردم است.

ثانیا وقتی صحبت از الگوی حکومت می شود بحث قانون و حاکم بعنوان رکن اصلی خودنمایی می کند پر واضح است که محصول هر کمپانی هم تابع قوانین و مقررات همان کمپانی است و هم تابع مدیریت و برنامه ریزی های همان کمپانی، و خلاف عقل و منطق و روال معمول است که محصول کمپانی x تحت تدبیر و مدیریت و قانونگذاری کمپانی y قرار گیرد. از آنجاییکه انسان محصول کمپانی آفرینش خدای متعال است و با هدف خاصی آفریده شده که خالق و آفریننده انسان بیش از هر دیگری بدان واقف است باید هم از حیث مدیریت (حکومت) و هم از حیث قانون تحت تدبیر حکومت و قانون الهی در آید تا هدف اصلی محقق شود از اینرو حکومت دینی و تبعیت از قانون الهی موضوعیت پیدا می کند.

ثالثا چنانکه در طول تاریخ در برابر تحقق حاکمیت دین الهی و دستورات و برنامه ها و قوانین هدایت و سعادت الهی و راه انبیاء الهی همیشه شیاطین جن و انس و دشمنان مسیر هدایت صف آرائی کرده و سنگ اندازی و مانع تراشی کرده اند و البته در سد کردن راه هدایت و سعادت و گمراه کردن مردم توفیقاتی هم داشته اند در برابر حکومت دینی و جمهوری اسلامی ایران نیز مکاتب بشری شرق و غرب و استکبار جهانی، اربابان زر و زور و تزویر از هیچ فتنه انگیزی و توطئه و سیاه نمایی و سنگ اندازی برای تضعیف و تخریب حکومت دینی و انقلاب اسلامی و بستن راه اهداف متعالی انقلاب دریغ نکرده و نمی کنند و چنانکه تاریخ گواهی می دهد تمام صفحات انقلاب نشانگر توطئه های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، تحریم و تهدید و جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی و ... بوده است و البته این اقدامات گرچه در عزم و اراده انقلابی مردم غیور ایران تأثیر آنچنانی نداشته لکن سرعت و شتاب و هدفگذاری های انقلاب و حکومت اسلامی را برای دستیابی به اهداف مشخص انقلاب و پیشرفت همه جانبه را کند نموده و مشکلات بسیاری را بر سر راه انقلاب ایجاد کرده است که در جای خود قابل توجه و بررسی است.

رابعاً علیرغم همه مانع تراشی ها و سنگ اندازی ها و تحریم ها و تهدیدهای دشمنان دین و ملت و مشکلات عدیده ای که بر سر راه انقلاب بوده، با این وجود در عرصه های مختلف، جمهوری اسلامی ایران مسیر رشد و توسعه را طی کرده و در علم و تکنولوژی، سیاست و اقتصاد، اخلاق و معنویت، دموکراسی و آزادی و ... گامهای مؤثر و بلندی برداشته و دلیل روشن ادامه مخالفتها و دشمنی ها و توطئه افکنی های استکبارجهانی و تلاش دستگاه های تبلیغاتی غرب برای سیاه جلوه دادن پیشرفتهای ایران، همین مسأله توفیقات روزافزون ایران اسلامی است بگونه ای که در کنار اسلام ستیزی غزب، آمریکا و اعوان و انصارش، موج ایران هراسی راه انداخته اند تا عرصه را بر نظام مقدس جمهوری اسلامی تنگ تر کنند و مردم را از آرمانهای انقلاب ناامید سازند.

خامساً معمولاً کسانی که گرفتار قضاوت نادرست در باره وضعیت جمهوری اسلامی ایران شده و حکم به ناکارآمدی نظام می دهند به چند دلیل است: 1. تحت تأثیر بوقهای تبلیغاتی غرب و شبکه های ماهواره ای قرار گرفته دچار نگاه کاملاً بدبینانه شده و همه چیز را در ایران سیاه و تاریک می بینند. 2. نگاهی جزیی نگر و یکسویه به مسائل دارند و بدون اینکه همه جانبه به تلاشها و اقدامات و کارهای انجام شده و مشکلات و معضلات موجود و موانع و سنگ اندازی ها بیندازند. یک مشکل یا معضل را محل توجه می دهند و در باره کارامدی نظام قضاوت می کنند! 3. از آنجاییکه تصورشان از حکومت دینی غلط و نادرست شکل گرفته و گمان می کنند که وقتی حکومت، دینی و اسلامی شد باید مملکت گل و بلبل باشد و هیچ مشکلی نداشته باشیم و جامعه در رفاه و آسایش کامل باشد در حالیکه چنین تصوری اساساً نادرست است. 4. برای عده ای فقط پیشرفتهای مادی مهم است و رشد و توسعه و کمال معنوی و اخلاقی و استقلال و آزادی و اهداف و آرمانهای عدالت خواهانه و ظلم ستیزی معنادار نیست فلذا توجهی به پیشرفتهای معنوی و معرفتی کشور ندارند. 5. نگاهی منفعت طلبانه به حکومت دارند اگر خواسته ها و اغراض شخصی و حزبی شان در حکومت دینی تأمین شود با حکومت همراهند و اگر منافعشان بدلیل زیاده خواهی یا علل دیگر نادیده گرفته شود به مخالف نظام دینی مبدل می شوند. 6. و ...

سادساً اساساً مقایسه الگوی حکومت دینی ایران اسلامی با کشورهای غربی و شرقی بدلیل تفاوت ماهیت حکومتها، مقایسه ای نادرست است مخصوصاً اینکه در این مقایسه توانمندی های مادی و اقتصادی و عملکردها و ... بدون توجه به موانع و مشکلات و دشمنی ها و سنگ اندازی ها مورد توجه قرار گرفته و از نتیجه حاصله، الگوی حکومت دینی را مورد انتقاد قرار داده ضعیف جلوه دهیم. نظیر اینکه مشکلات اقتصادی کنونی کشور و افزایش نرخ دلار را بدون توجه به فشار تحریمها و تهدیدها و دشمنی های استکبار جهانی و عوامل دیگر ... مورد توجه قرار داده و حکم به شکست برنامه ها و ناکارآمدی اقتصادی کشور بدهیم؟! یا گسترش فساد اخلاقی در کشور را بدون توجه به عزم و جدیت دشمنان برای استحاله فکری و فرهنگی و تزریق فساد و لاابالی گری در جوانان از طریق جنگ نرم و شبیخون فرهنگی و علل دیگر ... ببینیم و حکم کنیم که جوانان از دین و انقلاب اسلامی فاصله گرفته اند و یا حکومت دینی در حفظ و صیانت از ارزشها ناموفق بوده است؟!

البته بدون شک، کشورهای غربی در زمینه های علم و تکنولوژی و تأمین رفاه و آسایش مادی پیشرفت های بسیاری داشته اند اما ایران اسلامی نیز علیرغم همه محدودیت ها به نسبت خود در مقایسه با بسیاری از کشورها و گذشته خود در دوران شاهنشاهی نیز به پیشرفت های بسیاری نائل آمده و البته ناگفته نماند که رشد و توسعه فقط به پیشرفت مسائل مادی و اقتصادی ختم نمی شود بلکه باید بررسی ها همه جانبه و با توجه به همه آیتم ها و فاکتورهای پیشرفت باشد. بعنوان مثال ممکن است یک کشور وابسته و سرسپرده نظام استکباری باشد و از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی همه چیز هم داشته باشد، ظاهراً پیشرفته باشد اما چون وابسته و سرسپرده و فاقد استقلال است در حقیقت هیچ چیزی از خودش ندارد و در صورتیکه سرمایه ها و ذخائرش تمام شود و یا اختلافی شکل بگیرد فقیر و نادارترین کشور خواهد شد. اما یک کشور دارای استقلال و آزادی و متکی و وابسته به عزم و اراده و توان دانشمندان داخلی است ممکن است بدلیل تحریم و تهدید و فشار مدتی در تنگنا باشد اما سرسپرده و توسری خور نیست! آقا بالاسر ندارد! مردم و حاکمانش عزت نفس دارند و چشمشان به تلاش و سازندگی داخلی است نه اینکه همچون بردگان چشمشان به ارباب و سفره بظاهر رنگین اما ذلیلانه او باشد.

بدون شک، الگوی حکومت دینی جمهوری اسلامی، کاملترین الگو برای رشد و تعالی همه جانبه انسان در مسیر سعادت دنیا و آخرت است و قطعاً وقتی مردم جهان به معنای حقیقی آزادی و آزادگی پی ببرند و دشمنان به لطف و فضل الهی در توطئه هاشان ناکام بمانند روزی خواهد رسید که انقلاب اسلامی و آرمانهای حکومت دینی به جهان صادر خواهد شد، کمااینکه همین اتفاق مبارک در طول تاریخ انقلاب بصورت موضوعی و پراکنده انجام پذیرفته و آرمانها و پیامهای انقلاب اسلامی نظیری ظلم ستیزی، استکبارستیزی، ضدیت با صهیونیسم غاصب، عدالت خواهی، بیداری اسلامی، بطلان مبانی لیبرالی و سکولاری و تعالی انسان در ابعاد اقبال به دین و معنویت گرایی و ... در همه جهان نشر و گسترش داده شده و روز به روز شاهد توجه و اقبال گسترده تر هستیم.

موفق باشید ...@};-

 

مشکور;975463 نوشت:
[=113]

3. از آنجاییکه تصورشان از حکومت دینی غلط و نادرست شکل گرفته و گمان می کنند که وقتی حکومت، دینی و اسلامی شد باید مملکت گل و بلبل باشد و هیچ مشکلی نداشته باشیم و جامعه در رفاه و آسایش کامل باشد در حالیکه چنین تصوری اساساً نادرست است.
مشکور;975463 نوشت:
[=113]

پس یعنی بعد از ظهور امام زمان در صورتیکه امریکا همچنان تحریم کنه و فلان اوضاعمون همین باشه؟!من فکر میکردم امام زمان ظهور کنه اوضاعمون خوب میشه.اگه قراره همین روند باشه نیاد بهتره.

مشکور;975463 نوشت:
[=113]

. بدون توجه به موانع و مشکلات و دشمنی ها و سنگ اندازی ها مورد توجه قرار گرفته و از نتیجه حاصله، الگوی حکومت دینی را مورد انتقاد قرار داده ضعیف جلوه دهیم. نظیر اینکه مشکلات اقتصادی کنونی کشور و افزایش نرخ دلار را بدون توجه به فشار تحریمها و تهدیدها و دشمنی های استکبار جهانی و عوامل دیگر ... مورد توجه قرار داده و حکم به شکست برنامه ها و ناکارآمدی اقتصادی کشور بدهیم؟! یا گسترش فساد اخلاقی در کشور را بدون توجه به عزم و جدیت دشمنان برای استحاله فکری و فرهنگی و تزریق فساد و لاابالی گری در جوانان از طریق جنگ نرم و شبیخون فرهنگی و علل دیگر ... ببینیم و حکم کنیم که جوانان از دین و انقلاب اسلامی فاصله گرفته اند و یا حکومت دینی در حفظ و صیانت از ارزشها ناموفق بوده است؟!

مشکور;975463 نوشت:
[=113]پس این جملات که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و من تو دهن امریکا میزنم و تحریم ها هیچ اثری نداره همش شعاره؟!پس میبینید بدون مسالمت نمیشود کاری کرد.الان انرژی هسته که میلیاردها دلار خرجش کردن از بین بردن به خاطر هیچی.اینه اقتدار کشور اسلامی.اون موقع اقتدار داریم که چیزی داشته باشیم.مثل امریکا که مالیات وضع کرر روی اهن و فولاد چین و چین هم روی یه سری کالاهای وارداتی افزایش مالیاتی داد.به این میگن قدرت واقعی.نه اینکه مثل توپ توخالی بود.به هواپیما های اف۱۶ چهل سال پیش امریکا که ایران داره دلم خوش باشه.بعد میخایین با تکنولوژی ۴۰ سال پیش امریکا به جنگ خودشون برین!یا تهدیدشون کنین؟دیگه دوران این چیزا تموم شده.

مشکور;975463 نوشت:
[=113]

 اما ایران اسلامی نیز علیرغم همه محدودیت ها به نسبت خود در مقایسه با بسیاری از کشورها و گذشته خود در دوران شاهنشاهی نیز به پیشرفت های بسیاری نائل آمده و البته ناگفته نماند که رشد و توسعه فقط به پیشرفت مسائل مادی و اقتصادی ختم نمی شود بلکه باید بررسی ها همه جانبه و با توجه به همه آیتم ها و فاکتورهای پیشرفت باشد.
مشکور;975463 نوشت:
[=113]

بله.اونموقع زمون شاه ایران خودرو تولید میکرد ولی کره هیچی نداشت.الان اونا کجا ما کجا.ایران پیشرفته ترین پالایشگاه جهان را داشت.الان چی!

الان از کشورهای سومالی و یک سری کشورهای افریقایی پیشرفته تریم اینو قبول دارم.مشکور;975463 نوشت:
[=113]

بعنوان مثال ممکن است یک کشور وابسته و سرسپرده نظام استکباری باشد و از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی همه چیز هم داشته باشد، ظاهراً پیشرفته باشد اما چون وابسته و سرسپرده و فاقد استقلال است در حقیقت هیچ چیزی از خودش ندارد و در صورتیکه سرمایه ها و ذخائرش تمام شود و یا اختلافی شکل بگیرد فقیر و نادارترین کشور خواهد شد.
مشکور;975463 نوشت:
[=113]

میشه بگین ژاپن یا کره چه منابعی دارن که از دست میدن.امریکا هم به خاطر نفت کمکشون کرده؟سرمایشون ادماش هستن.اگر ایران هم اون روند پیشرفت ۴۰ سال پیشش را پیش میرفت.الان منابعش ادماش بودن‌حتی اگر امریکا هم دیگه با ایران نبود.مهندسایی که کار را از امریکاییها یاد گرفتن میتونستن جلو ببرن.شاید بگین امریکا نمیزاشت ایرانیا چیزی یاد بگیرن که روی پاشون وایسن.که در این صورت بهتره به فرهیختگان اون موقع بندازین.که الانم سمت های مهمی دارن توی شرکتها و دانشگاههای مختلف دنیا.مشکور;975463 نوشت:
[=113] اما سرسپرده و توسری خور نیست! آقا بالاسر ندارد! مردم و حاکمانش عزت نفس دارند و چشمشان به تلاش و سازندگی داخلی است نه اینکه همچون بردگان چشمشان به ارباب و سفره بظاهر  رنگین اما ذلیلانه او باشد.
مشکور;975463 نوشت:
[=113]

اینکه هر روز میگن تحریم میکنیم و حاکماش هیچ کاری نمیتونن بکنن توسری خوری نیس.سازندگی داخلی؟!اگه مهندس خبره ای میشناسی که توی صنعت ایران کار کرده بیار اینجا باهاش بحث کنم در این رابطه.شما اطلاعاتی در این زمینه ندارید.


یا علے;974688 نوشت:
سلام
بهتره یه نگاهی به سخنرانی رهبری در حرم مطهر در شروع سال جدید کنید
یا صوتی دانلود کنید و گوش کنید
آمارهای بانک جهانی در شکاف طبقاتی و فقیران ایران قبل از انقلاب وبعد از آن و اهداف این انقلاب رو یه نگاهی بندازید بد نیست...
همیشه باید هر کشور رو با قبل و بعد خودش مقایسه کرد
ایران قبل از انقلاب و زیر سلطه بودنش و بی ثباتیش
ایران بعد از انقلاب و استقلالش در منطقه و جهان!
یکم واقع بین باشیم هم بد نیست...

درضمن یک نگاهی داشته باشیم به انتقال علم در زمان گذشته از ایران به سمت کشورهای غربی...
این علم به صورت ثروت و قدرت بر خواهد گشت
زمان می بره اما برمی گرده...

بعدشم وقتی ملتی از درون خودشو باور نداشته باشه و مثل شما بگند که :"آینده ای بسیار ... ای در انتظار حکومت ما و ما ملت ایران خواهد بود"همون جمله آخرتون
خیلی راحت دشمن میتونه ما رو بکوبه و اهدافی که کشور دنبالشه از ما دورتر میشه

موقع جنگ تحمیلی ما خیلی امکاناتمون کمتر از دشمن بود
چند کشور قدرتمند علیه ایران اما با همه اینها ما پیروز میدان بودیم
امروز
گویا خودباوری و تلاش رو از زندگی حذف کردیم یا نمیخوایم ببینیمش
گویا توکل و ایمان رو این روزها از قلم انداختیم تو زندگیمون و فقط یک سره میگیم ما الیم و بلیم و نمیتونیم

بهتره یک بار هم شده هم تلاش کنیم و هم باور داشته باشیم که می توانیم و نتیجه رو بسپریم دست اون خدایی که تا الان هم پشتمون بوده و هست و خواهد بود تا انقلاب مهدیِ فاطمه

...

یا صاحب الزمان
یا علی مدد

یکی از خصوصیات حکومت فاشیستی میدونی چیه؟اصلا حکومت فاشیستی میدونی چیه؟
یکی از خصوصیاتش وعده دادن به زندگی بهتر هست.و مردم را امیدوار میکنن که سه روز یه زندگی خوب خواهید داشت.
یه خصوصیت دیگه اینه که همه ی تقصیرها را میندازن گردن یکی که بهش میگن "دشمن" و با ترسوندن مردم از "دشمن" اونا رو تیغ میزنن.
کتاب قلعه حیوانات (مزرعه حیوانات) را حتما بخون.صفحه هاش کمه.زود میخونی.این کتاب حدود ۸۰ سال پیش فکر میکنم نوشته شده.
البته منظورم کشورهای غربی هستن.اونا فاشیستی اداره میشن.اونا هستن که از مردمشون بیگاری میکشن ولی حاکماشون در رفاه هستن.مثل اینجا نیس که حاکما با سختی گذران زندگی میکنن ولی مردم راحت زندگی میکنن.
یه موقع خدایی نکرده فکر بد در مورد کشور اسلامی خودمون نکنی.

یه موضوعی را فراموش کردم بگم.
کار کردن حق هر فردی هست تو کشور خودش.من حق دارم بخام توی رشته خودم کار کنم؟حقوق زیادی نمیخام.فقط در حد خرج رفت و امدم.همه کاری هم توی رشته خودم بلدم.همه کاری هم میکنم.فقط مرتبط باشه با رشته ام.(رشته مکانیک)
هر جا رفتم پالایشگاه یا ... پارتی میخاد.فوق لیسانس دارم بهشون گفتم کارگری هم میکنم ولی نگرفتن.ولی دوستم که پارتی داشت را گرفتن.میگن سابقه میخاد اخه من از یه جایی باید شروع کنم.به عنوان کاراموز بگیرن.
چرا اینجوری باید باشه؟منی که نه انتظار حقوق بالا دارم.هر کاری باشه میکنم.همه کاری هم بلدم تو رشته خودم.ولی پارتی ندارم.
بعد من از چی این کشور حمایت کنم؟حاکمایی که عرضه یه کار دادن بهم را ندارن.هر پالایشگاه با ۳ میلیارد دلار ساخته میشه.حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومن الان.تو این ۴۰ سال به جای اختلاس میتونستن چقدر پالایشگاه بزنن.با هر پالایشگاه چقدرررررجوون میرفتن سرکار.
اون کامیون طلا و دلاری که فرستادن ترکیه زمون م.ا.نژاد چی شد؟سخنرانی اردوغان هست که میگه اینو خدا فرستاد برامون توی اوج بحران اقتصادی ترکیه.(خدا از مرز ایران براشون فرستاد)
الان شما که میگی عزت نفس دارن حاکمامون.الان برگردوندن اون طلاها را؟!روسیه برا شما کشور دوست و برادر نیس مگه.اومد دوتا دونه ذوب اهنی فولادمبارکه و امثالشون راه بندازه تو ایران؟همه ی زیرساخت ها مال قبل انقلابه هست.زمان جنگ ادواتی و تجهیزاتی که ایران داشت نو بودن و زیاد بودن.که ایران دووم اورد.اونا هم صدقه سر خریدهایی بود که قبل انقلاب شده بود.الان اون تجهیزات کلی از عمرشون گذشته.با اونا نمیشه جنگ کرد.نیروی انسانی هم خودتون توی فضای مجازی و غیرمجازی میبینید دیگه.اونا میتونن بجنگن:))

مشکور;975463 نوشت:

سلام و ادب@};-

در پاسخ به سؤال شما می توان از زوایای مختلف نکاتی را بیان نمود:

اولاً الگوی حکومت دینی که در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب شکل گرفت در مقایسه با دیگر الگوها و مدلهای نظامات لیبرالی و سکولاری غرب تحت عنوان دموکراسی و نظامهای پادشاهی و کمونیستی که در شرق و حکومت های خلیفه ای و موروثی کشورهای عربی رواج دارد و عمدتاً الگوهایی بشری و ساختگی هستند هم دارای کمال و اتقان بیشتری است که از طرفی ریشه در مکتب الهی دین دارد و هم با عقل و فطرت بشر سازگارتر بوده بیشتر پاسخگوی نیازهای واقعی مردم است.

ثانیا وقتی صحبت از الگوی حکومت می شود بحث قانون و حاکم بعنوان رکن اصلی خودنمایی می کند پر واضح است که محصول هر کمپانی هم تابع قوانین و مقررات همان کمپانی است و هم تابع مدیریت و برنامه ریزی های همان کمپانی، و خلاف عقل و منطق و روال معمول است که محصول کمپانی x تحت تدبیر و مدیریت و قانونگذاری کمپانی y قرار گیرد. از آنجاییکه انسان محصول کمپانی آفرینش خدای متعال است و با هدف خاصی آفریده شده که خالق و آفریننده انسان بیش از هر دیگری بدان واقف است باید هم از حیث مدیریت (حکومت) و هم از حیث قانون تحت تدبیر حکومت و قانون الهی در آید تا هدف اصلی محقق شود از اینرو حکومت دینی و تبعیت از قانون الهی موضوعیت پیدا می کند.

ثالثا چنانکه در طول تاریخ در برابر تحقق حاکمیت دین الهی و دستورات و برنامه ها و قوانین هدایت و سعادت الهی و راه انبیاء الهی همیشه شیاطین جن و انس و دشمنان مسیر هدایت صف آرائی کرده و سنگ اندازی و مانع تراشی کرده اند و البته در سد کردن راه هدایت و سعادت و گمراه کردن مردم توفیقاتی هم داشته اند در برابر حکومت دینی و جمهوری اسلامی ایران نیز مکاتب بشری شرق و غرب و استکبار جهانی، اربابان زر و زور و تزویر از هیچ فتنه انگیزی و توطئه و سیاه نمایی و سنگ اندازی برای تضعیف و تخریب حکومت دینی و انقلاب اسلامی و بستن راه اهداف متعالی انقلاب دریغ نکرده و نمی کنند و چنانکه تاریخ گواهی می دهد تمام صفحات انقلاب نشانگر توطئه های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، تحریم و تهدید و جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی و ... بوده است و البته این اقدامات گرچه در عزم و اراده انقلابی مردم غیور ایران تأثیر آنچنانی نداشته لکن سرعت و شتاب و هدفگذاری های انقلاب و حکومت اسلامی را برای دستیابی به اهداف مشخص انقلاب و پیشرفت همه جانبه را کند نموده و مشکلات بسیاری را بر سر راه انقلاب ایجاد کرده است که در جای خود قابل توجه و بررسی است.

رابعاً علیرغم همه مانع تراشی ها و سنگ اندازی ها و تحریم ها و تهدیدهای دشمنان دین و ملت و مشکلات عدیده ای که بر سر راه انقلاب بوده، با این وجود در عرصه های مختلف، جمهوری اسلامی ایران مسیر رشد و توسعه را طی کرده و در علم و تکنولوژی، سیاست و اقتصاد، اخلاق و معنویت، دموکراسی و آزادی و ... گامهای مؤثر و بلندی برداشته و دلیل روشن ادامه مخالفتها و دشمنی ها و توطئه افکنی های استکبارجهانی و تلاش دستگاه های تبلیغاتی غرب برای سیاه جلوه دادن پیشرفتهای ایران، همین مسأله توفیقات روزافزون ایران اسلامی است بگونه ای که در کنار اسلام ستیزی غزب، آمریکا و اعوان و انصارش، موج ایران هراسی راه انداخته اند تا عرصه را بر نظام مقدس جمهوری اسلامی تنگ تر کنند و مردم را از آرمانهای انقلاب ناامید سازند.

خامساً معمولاً کسانی که گرفتار قضاوت نادرست در باره وضعیت جمهوری اسلامی ایران شده و حکم به ناکارآمدی نظام می دهند به چند دلیل است: 1. تحت تأثیر بوقهای تبلیغاتی غرب و شبکه های ماهواره ای قرار گرفته دچار نگاه کاملاً بدبینانه شده و همه چیز را در ایران سیاه و تاریک می بینند. 2. نگاهی جزیی نگر و یکسویه به مسائل دارند و بدون اینکه همه جانبه به تلاشها و اقدامات و کارهای انجام شده و مشکلات و معضلات موجود و موانع و سنگ اندازی ها بیندازند. یک مشکل یا معضل را محل توجه می دهند و در باره کارامدی نظام قضاوت می کنند! 3. از آنجاییکه تصورشان از حکومت دینی غلط و نادرست شکل گرفته و گمان می کنند که وقتی حکومت، دینی و اسلامی شد باید مملکت گل و بلبل باشد و هیچ مشکلی نداشته باشیم و جامعه در رفاه و آسایش کامل باشد در حالیکه چنین تصوری اساساً نادرست است. 4. برای عده ای فقط پیشرفتهای مادی مهم است و رشد و توسعه و کمال معنوی و اخلاقی و استقلال و آزادی و اهداف و آرمانهای عدالت خواهانه و ظلم ستیزی معنادار نیست فلذا توجهی به پیشرفتهای معنوی و معرفتی کشور ندارند. 5. نگاهی منفعت طلبانه به حکومت دارند اگر خواسته ها و اغراض شخصی و حزبی شان در حکومت دینی تأمین شود با حکومت همراهند و اگر منافعشان بدلیل زیاده خواهی یا علل دیگر نادیده گرفته شود به مخالف نظام دینی مبدل می شوند. 6. و ...

سادساً اساساً مقایسه الگوی حکومت دینی ایران اسلامی با کشورهای غربی و شرقی بدلیل تفاوت ماهیت حکومتها، مقایسه ای نادرست است مخصوصاً اینکه در این مقایسه توانمندی های مادی و اقتصادی و عملکردها و ... بدون توجه به موانع و مشکلات و دشمنی ها و سنگ اندازی ها مورد توجه قرار گرفته و از نتیجه حاصله، الگوی حکومت دینی را مورد انتقاد قرار داده ضعیف جلوه دهیم. نظیر اینکه مشکلات اقتصادی کنونی کشور و افزایش نرخ دلار را بدون توجه به فشار تحریمها و تهدیدها و دشمنی های استکبار جهانی و عوامل دیگر ... مورد توجه قرار داده و حکم به شکست برنامه ها و ناکارآمدی اقتصادی کشور بدهیم؟! یا گسترش فساد اخلاقی در کشور را بدون توجه به عزم و جدیت دشمنان برای استحاله فکری و فرهنگی و تزریق فساد و لاابالی گری در جوانان از طریق جنگ نرم و شبیخون فرهنگی و علل دیگر ... ببینیم و حکم کنیم که جوانان از دین و انقلاب اسلامی فاصله گرفته اند و یا حکومت دینی در حفظ و صیانت از ارزشها ناموفق بوده است؟!

البته بدون شک، کشورهای غربی در زمینه های علم و تکنولوژی و تأمین رفاه و آسایش مادی پیشرفت های بسیاری داشته اند اما ایران اسلامی نیز علیرغم همه محدودیت ها به نسبت خود در مقایسه با بسیاری از کشورها و گذشته خود در دوران شاهنشاهی نیز به پیشرفت های بسیاری نائل آمده و البته ناگفته نماند که رشد و توسعه فقط به پیشرفت مسائل مادی و اقتصادی ختم نمی شود بلکه باید بررسی ها همه جانبه و با توجه به همه آیتم ها و فاکتورهای پیشرفت باشد. بعنوان مثال ممکن است یک کشور وابسته و سرسپرده نظام استکباری باشد و از لحاظ اقتصادی و تکنولوژی همه چیز هم داشته باشد، ظاهراً پیشرفته باشد اما چون وابسته و سرسپرده و فاقد استقلال است در حقیقت هیچ چیزی از خودش ندارد و در صورتیکه سرمایه ها و ذخائرش تمام شود و یا اختلافی شکل بگیرد فقیر و نادارترین کشور خواهد شد. اما یک کشور دارای استقلال و آزادی و متکی و وابسته به عزم و اراده و توان دانشمندان داخلی است ممکن است بدلیل تحریم و تهدید و فشار مدتی در تنگنا باشد اما سرسپرده و توسری خور نیست! آقا بالاسر ندارد! مردم و حاکمانش عزت نفس دارند و چشمشان به تلاش و سازندگی داخلی است نه اینکه همچون بردگان چشمشان به ارباب و سفره بظاهر رنگین اما ذلیلانه او باشد.

بدون شک، الگوی حکومت دینی جمهوری اسلامی، کاملترین الگو برای رشد و تعالی همه جانبه انسان در مسیر سعادت دنیا و آخرت است و قطعاً وقتی مردم جهان به معنای حقیقی آزادی و آزادگی پی ببرند و دشمنان به لطف و فضل الهی در توطئه هاشان ناکام بمانند روزی خواهد رسید که انقلاب اسلامی و آرمانهای حکومت دینی به جهان صادر خواهد شد، کمااینکه همین اتفاق مبارک در طول تاریخ انقلاب بصورت موضوعی و پراکنده انجام پذیرفته و آرمانها و پیامهای انقلاب اسلامی نظیری ظلم ستیزی، استکبارستیزی، ضدیت با صهیونیسم غاصب، عدالت خواهی، بیداری اسلامی، بطلان مبانی لیبرالی و سکولاری و تعالی انسان در ابعاد اقبال به دین و معنویت گرایی و ... در همه جهان نشر و گسترش داده شده و روز به روز شاهد توجه و اقبال گسترده تر هستیم.

موفق باشید ...@};-

یه مطلب دیگه راجب اون جایی که گفتین مردم عزت نفس دارن.آیا وقتی این همه مجلس جلسه میزاره برای ۴۵ هزار تومنی که حق مردم هست که بدن یا ندن دیگه عزت میمونه.اصلا من حاضرم ماهی۱۰۰ تومن به دولت بدم یه شغل بهم بده.یا ۱۰۰ تومن ماهی به دولت میدم قیمت ها را برگردونه مثل قبل بکنه.
وقتی لوگوی تیم فوتبال آ اس رم را که یه گرگه سانسور میکنه و همه ی دنیا هم راجبش مینویسن دیگه عزت نفس میمونه؟خجالت میکشم ازینکه ایرانی ام.اخه چی فکر کردن(یا کردین) راجب ما !فکر کردن (یا کردین) با سینه های گرگ تحریک میشیم؟!
حرف برای گفتن زیاده.حیف نمیشه اینجا گفت.چندوقت دیگه هم دوباره بلوک میشم.ولی دنیا رو یه پاشنه نمیچرخه.وقتی مردم چیزی برای از دست دادن نداشته باشن غیرقابل پیش بینی میشن.با فیلترکردن تلگرام و این چیزا هم حل نمیشه.(اینم به عزت نفس اضافه کنید.مردمی که حق انتخاب ندارن)
توی جریان اعتراضات رفتم تو خیابون ببینم چه خبره.داشتم راه میرفتم.لباس شخصیه یه دختره ۱۶ ۱۷ ساله را با شوکر میزد.بعدشم بلند داد میزد کاور بی بی سی تو کیفشه. این نامردی نیست.اصلا این اسلامه.میگن پیامبرو امام و ... کلی اذیت کردن تو مکه مدینه ولی اونا چیزی نگفتن.الان این ضعیف کشی همون اسلامه.

نقل قول:
یکی از خصوصیات حکومت فاشیستی میدونی چیه؟اصلا حکومت فاشیستی میدونی چیه؟
یکی از خصوصیاتش وعده دادن به زندگی بهتر هست.و مردم را امیدوار میکنن که سه روز یه زندگی خوب خواهید داشت.
یه خصوصیت دیگه اینه که همه ی تقصیرها را میندازن گردن یکی که بهش میگن "دشمن" و با ترسوندن مردم از "دشمن" اونا رو تیغ میزنن.

سلام
بله میدونستم

نقل قول:
یه موقع خدایی نکرده فکر بد در مورد کشور اسلامی خودمون نکنی.

اصلا همچین فکری نمی کنم
نمیخواد شما نگرانِ افکار بنده باشیدhappy
به کشور اسلامیم اعتماد دارم...

درضمن شما دنبال جواب نیستید و یا قصد اینکه بخواید از این سوالات به جواب برسید ندارید
و نمیدونم می خواید چه چیزی رو ثابت کنید
در هرصورت همه چیز بدیهیِ و نیازی به اثبات شما نیست

بلکه این تاپیکو زدید تا خودتونو تخلیه کنید و حرفاتونو بزنید
پس چرا باید با چنین کسی بحث کنم؟
بنابراین بنده دیگه هیچ حرفی با شما ندارم
و ادامه نمیدم چنین بحث هایی رو
نقل نگیرید

موفق باشید

یا صاحب الزمان
یاعلی مدد

[="Arial"][="Navy"]بنام خدا.

mohsen1990;974657 نوشت:
سلام
چرا با وجود پیشرفت هایی که بعد از انقلاب در ایران بوجود امده .الگو کشورداری دینی را صادر نکنیم؟یا دیگر کشورها از سیستم ایران الگو برداری نمیکنن؟

و عرض سلام و ادب.

حالا بیاییم فکرکنیم سایر کشورها از ایران اسلامی و شیعی درس گرفتند و خدایی ناکرده خواستند دین و مذهب خودشونو صادر کنن {مثلا چین}

ایران شیعه70 میلیونی با جمعیت شیعه 400 میلیونی کجا و هند و چین با جمعیتهای چندصد میلیونی یا یک میلیاردی مذهبی خودشون کجا؟؟{بغیر از سلاحهای بسیار پیشرفته تری که نسبت به ایران دارند}

یعنی همان جمعیتشان کافی ست که همه ایران یا شیعان جهان و حتی کل مسلمانان جهان را زیر پاهای جمعیتی خودشون له و لورده کنن. پس این آرزویی محال است و انشاا... که محال هم باقی بماند و انشاا... که سایر کشورهای جهان بفکر حکومتهای ایدولوژی نیفتند.

خرد پارسی;974674 نوشت:
بنام خدا.

نوشته اصلی توسط mohsen1990
چرا با وجود پیشرفت هایی که بعد از انقلاب در ایران بوجود امده .الگو کشورداری دینی را صادر نکنیم؟

و عرض سلام و ادب.

البته حیف که وقت چندانی ندارم که وارد بحث شوم چه درغیر اینصورت میگفتم که باید پیشرفت را با معیاریهایی سنجید که با در نظر گرفتن این معیارها و از طرفی وجود اینهمه ثروت های خدادادی و در مقابل ، وجود اینهمه بیکار و فقیر و از دست دادن دهها فرصت طلایی که دیگر قابل بازگشت هم نیستند نه اینکه پیشرفتی نداشتیم که بسیار هم پسرفت داشته ایم و لذا سوال اصلی این است که چرا باید منتظر باشیم که سایر کشورها از ما الگوبرداری نموده و دین را وارد سیاست و حکومت خود نمایند؟

البته خیلی واضح هست که این حکومت یکی از بهترین حکومتهایی بوده که ما ملت ایران شاهدش بوده ایم اما جای تاسفش اینجاست که نمیتواند با همه کشورها یا ملل جهان تعامل و دوستی داشته باشد و البته این نیز ریشه در تاریخ و واقعیتهای تاریخی و دخالتهای برخی کشورها داشته و دارد که بازهم نباید بهانه ای باشد که سیاستمداران ما با توسل بدان باعث پسرفت خود و کشور و ملت خود شده و این موقعیت بزرگ و خوب را برای همیشه از دست بدهند چرا که یک کشور قدرتمند با وجود یک تشکل منسجم و حساب شده نباید از هیچ قدرتی فراتر و بالاتر از ملت خودش و خداوند بترسد که بنظر من این تشکل در راس و بالای ان یک سازمان قدرتمند ضد جاسوسی ست که اگر کشوری خواهان پیشرفت و ابرقدرتی در جهان است باید ابتدا یک تشکیلات بسیار پیچیده و قدرتمند اطلاعاتی داشته باشد که این سازمان یا وزارتخانه یا تشکیلات باید در همه عرصه های سیاسی و نظامی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مخصوصا علمی دخالت غیر محسوس و نامریی داشته و بدون کوچکترین ظلم و فشاری بر ملت خود همه ملت را عاشق و وفادار خود نماید و ..

و البته بحث ادامه داری میباشد که با این وقت کوتاه نمیتوان به همه ابعاد آن پرداخت لذا جمعبندی اینکه راه ما تا حدود بسیار زیادی اشتباه بوده و اگر دهها حکومت دیگر هم در ایران بر سر کار آیند بازهم همین آش و همین کاسه چرا که ما در بخشهای علمی و انسانی و طبیعی و شناخت بهتر و صحیحتر آنها کوتاه آمده و با توهم اینکه بسیار میدانیم هیچ پیشرفت و توجه چندانی بدانها نداشته لذا عقب ماندگی حق هرملتی خواهدبود که با لجبازی ، هنوز نسل و نژاد و نوع خود و خالق خود و منابع پیرامون خود را بدرستی نشناخته و با همان غرور کاذب عالم و دانشمند ، سعی چندانی هم در شناخت بهتر و صحیحتر آنها نمیکنیم.

{عقب ماندگی ما هم همینقدر بس که نگاهی به نظام آموزشی و کتابهای درسی و مخصوصا دبستانی خود بیندازیم تا خود متوجه شویم که حتی آینده ای هم نخواهیم داشت و بلکه برعکس ، آینده ای بسیار اسفبارتر هم در انتظار حکومت ما و ما ملت ایران خواهدبود}

اما با ادامه مطالب شما منهم به این نتیجه رسیدم که شما بیشتر شاکی هستید تا موافق پس ادامه دادن به سوالات شما بی نتیجه خواهد بود اما ..؟؟

اما با همه این وجود بحث و سوال خوبی را مطرح نمودید که حداقل امثال من و جناب مشکور این پاسخ را بدهیم که این ایده امری محال و حتی برای ایران شیعه خطرناک خواهدبود لذا هیچکس به این موضوع و آرزو حتی فکر هم نکند{البته دفاعیات شما هم در مقابل جناب مشکور هم تقریبا بحق بوده و هستند و امثال جناب مشکور و سایر کارشناسان محترم این سایت و حتی بسیاری از ما کاربران عادت داریم به شعار دادن تا عملگرایی مثبت و تاثیرگذار}ادامه دارد...[/]

[="Arial"][="Navy"]بنام خدا.

خرد پارسی;975659 نوشت:
{البته دفاعیات شما هم در مقابل جناب مشکور هم تقریبا بحق بوده و هستند و امثال جناب مشکور و سایر کارشناسان محترم این سایت و حتی بسیاری از ما کاربران عادت داریم به شعار دادن تا عملگرایی مثبت و تاثیرگذار}ادامه دارد...

مثلا همین جناب مشکور که در همه انجمنهای مربوط بخودشون شعار عشق حکومت ما را سر میدهند{یا خود من یا بقیه}باید ابتدا از خودمان سوال کنیم که آیا در عمل هیچ اقدام موثر و تاثیرگذار و ژرفی را برای این حاکمیت یا خودمان یا ملت ایران انجام داده اند یا داده ایم یا خیر..؟؟{فقط خودمان نه برادرم جبهه بوده و خواهرشهیدم و فلان}

یا مثلا شما جناب مشکور در بخش انسان شناسی اسلامی که من بصراحت {چه بیخودی و چه حقیقی و واقعی}گفتم به عشق رهبر و انقلاب و ایران قصد خدمت دارم و حتی گفتم فرضیه یا نظریه و حتی بالاتر از آن،کشف بزرگ و مهمی در مورد انسان دارم،بجای علاقه و بررسی یا پرس و جوی بیشتر یا اعلام اینکه شما بگویید و ما بررسی و در صورت حق و درست بودن، همه جانبه حمایت میکنیم چکار کردید؟تاپیک مربوطه را براحتی بستید و خداحافظ.

البته شما ناراحت نشوید که برای ما ملت ایران فعلا این عین واقعیت است و این نمونه خدمت ما ملت ایران از هر قشر مذهبی و ضد مذهبی و علمی و ضد علمی اش است به حکومت و اسلام و شیعه و انقلاب و حتی خودمان و ملت خودمان{آنهم نهایت خدمت ما}

لذا وقتی من بعنوان یک کارگر و شهروند ساده این جامعه دارم میگویم امیدی به آینده ایران تحت حاکمیت و ملتی چنین فقیرشده از علم و دانش و شنیدن حرف بظاهر ناحق طرف مقابلمان ندارم حداقل هم خودم میدانم دارم چه میگویم و هم اینکه و دوما آنرا جدی بگیریم که همانگونه که سال پیش هم گفتم آینده وحشتناکی طی20سال آینده برای ایران و مخصوصا حاکمان و مخصوصا روحانیون و مذهب پیش خواهدامد و .. و لذا این سخن شما را که فرمودیدحکومتداری را صادر کنیم،مضحک و محال خواندم چه اگر راه را درست و انسانی طی کرده بودیم حتم داشته باشید خدا هم ما را بهرطریق یاری میکرد و الان شاهد اینهمه فقر و بدبختی نه برای خودمان و نه برای حکومتمان نبودیم و در آنصورت میشد ادعا یا دعا نمود که همه ملتها همچون گذشته های پرافتخار ایران زرتشتی ، حکومتهای دینی و اعتقادی ایران شیعی داشته باشند نه الان که همه ثروتهای خدادادی را مثل آب خوردن دود و پوچ میکنیم و میفرستیم هوا که اینها فردای قیامت جواب دادن داردند.
{البته اینهم ناگفته نماند که من بشخصه معتقدم حکومت ما راه خودش را درست طی نمود و بلکه این دولتهای ما بودند که سرسپرده حکومت و محو جمال و جبروت آن شدند و نتوانستند راه خود را از آن مجزا نموده و درست طی طریق نمایند لذا به حاکمیت و حکومت نمیتوان و نباید خرده گرفت}[/]

mohsen1990;975592 نوشت:
پس یعنی بعد از ظهور امام زمان در صورتیکه امریکا همچنان تحریم کنه و فلان اوضاعمون همین باشه؟!من فکر میکردم امام زمان ظهور کنه اوضاعمون خوب میشه.اگه قراره همین روند باشه نیاد بهتره.

سلام@};-

پیامبر اسلام (ص) از همان آغاز بعثت تا تشکیل حکومت در مدینه مگر هیچ مشکلی نداشتند؟ مگر محاصره اقتصادی ندیدند؟ مگر مشکلات تهدید و جنگ را متحمل نشدند؟ سایر حضرات معصومین (ع) و پیروان مکتب اسلام و اهل بیت (ع) مگر با همان مشکلات دست و پنجه نرم نمی کردند پس اسلام نیامده که بگوید هر کس اسلام بیاورد صد در صد همه مشکلاتش مرتفع می شود و دنیایش کاملاً آباد می شود اگر اینطور بود که بدون زحمت و تبلیغ دین، همه آحاد بشر برای جلب منفعت بیشتر می آمدند اسلام می آوردند! البته اگر مسلمانان با ایمان و اعتقاد راسخ و رعایت تقوا با هم اتحاد و وفاق می داشتند و ذیل پرچم ولایت اولیاء الهی گرد هم می آمدند و به دستورات دین پایبند می بودند بسا مشکلاتی که بخاطر اختلاف و سستی و تنبلی و عدم همراهی با ولی امر و رهبر و پیروی هوا و هوس و شهوات و نفسانیات گریبانگیرشان شده به لطف و فضل الهی مرتفع می شد. (وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‌ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ «اعراف، 96». و اگر مردم شهرها و آبادى‌ها ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند، قطعاً (درهاى) بركات آسمان وزمين را برآنان مى‌گشوديم، ولى آنان (آيات ما را) تكذيب كردند، پس ما هم به خاطر عملكردشان آنان را (با قهر خود) گرفتيم.)

اما حکایت وعده ای که خداوند در خصوص ظهور و قیام و حکومت حضرت مهدی عج داده مطلب دیگری است، شرایط آن دوران، شرایط دیگری است. اساساً وعده حق خداوند است که حکومت عدل حضرت صاحب الزمان عج پس از تحصیل مقتضیاتش به اراده الهی محقق خواهد شد. "وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ"(قصص، آیه 5) و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند منّت نهیم و آنان را پیشوایان [ مردم ] گردانیم ، و ایشان را وارث [ زمین ] کنیم.

mohsen1990;975592 نوشت:
پس این جملات که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و من تو دهن امریکا میزنم و تحریم ها هیچ اثری نداره همش شعاره؟!پس میبینید بدون مسالمت نمیشود کاری کرد.الان انرژی هسته که میلیاردها دلار خرجش کردن از بین بردن به خاطر هیچی.اینه اقتدار کشور اسلامی.اون موقع اقتدار داریم که چیزی داشته باشیم.مثل امریکا که مالیات وضع کرر روی اهن و فولاد چین و چین هم روی یه سری کالاهای وارداتی افزایش مالیاتی داد.به این میگن قدرت واقعی.نه اینکه مثل توپ توخالی بود.به هواپیما های اف۱۶ چهل سال پیش امریکا که ایران داره دلم خوش باشه.بعد میخایین با تکنولوژی ۴۰ سال پیش امریکا به جنگ خودشون برین!یا تهدیدشون کنین؟دیگه دوران این چیزا تموم شده.

چنانکه امام راحل ما و رهبری معظم امام خامنه ای بر اساس اعتقادات راسخ قرآنی و وعده های حق خداوند معتقدند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند (و مکرو و مکرالله والله خیر الماکرین) اگر جامعه اسلامی و آحاد مردم نیز بر چنین اعتقادی محکم و استوار باشند ممکن است مقطعی بدلیل تحریم و فشار دشمنان در سختی باشند اما این سختی ها تداوم نخواهد داشت و امداد و کمک الهی خواهد رسید. و وعده پیروزی محقق خواهد شد. چنانکه فرمود: "إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِکَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ،(فصلت، آیه 30) همانا کسانى که گفتند: پروردگارِ ما خداست; سپس بى هیچ انحرافى بر این سخن ثابت قدم ماندند، فرشتگان با این پیام بر آنان فرود مى آیند که: نترسید و اندوه مدارید و مژده باد شما را به بهشتى که آن را به شما وعده مى دادند.

بعلاوه مشکلاتی که ما در جامعه اسلامی می بینیم ناشی از اینست که نه مسئولین و نه مردم آنطور که باید و شاید گوششان به دهان رهبری نیست و هشدارهای حکیمانه رهبری از خطراتی که جامعه را تهدید می کند را جدی نمی گیرند و این بی توجهی ها بستر و زمینه نفوذ دشمن و تأثیر توطئه های دشمنان را فراهم می کند و مشکلات و معضلات متأثر از نفوذ دشمن در جامعه نهادینه می شود آنوقت کارد به استخوان جان مردم می رسد که دریغا! رهبری 20 سال پیش هشدار تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و شبیخون فرهنگی و خطر نفوذ دشمن را دادند و ما در خواب بودیم! افسوس رهبری خطر عدم اعتماد به دشمن را به ما گفتند و ما اعتماد کردیم! واحسرتا! رهبری بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند و ما مشغول به دنیای خودمان شدیم و مصرف گرایی کالاهای خارجی عادتمان شد! و معظم له صحبت از پرسشگری و مطالبه گری مردمی کردند و ما کماکان بی توجه به فرمایشات ایشان بودیم و ....

آنوقت انتظار دارید که دشمن از خلاءها استفاده نکند و با تدبیر و برنامه اثرات دشمنی خودش را بر جامعه ما نگذارد، قرر نیست که ما سست و فشل باشیم، ایمانهایمان ضعیف باشد و حول محور رهبری حرکت نکنیم خدا هم بخاطر اینکه اینجا جامعه اسلامی است و ما اسماً مسلمانیم از ما حمایت کند. «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»،(رعد، آیه 11) (خدا وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر آنکه انسانها به خودشان وضع و حال خودشان را تغییر دهند.)

mohsen1990;975592 نوشت:
بله.اونموقع زمون شاه ایران خودرو تولید میکرد ولی کره هیچی نداشت.الان اونا کجا ما کجا.ایران پیشرفته ترین پالایشگاه جهان را داشت.الان چی!

الان از کشورهای سومالی و یک سری کشورهای افریقایی پیشرفته تریم اینو قبول دارم.

حتما این را هم شنیده اید که کره ای ها در یک مقطعی تصمیم گرفتند بطور کلی هیچ کالای غیر داخلی مصرف نکنند و فقط به توانایی و سرمایه های داخلی خود اتکا کنند، آنها تصمیم گرفتند مصرف گرایی را از حیطه زندگی شان حذف کنند اما ما پس از انقلاب چه کردیم؟ هم مصرف گرایی شد عادت همه ما و هم درهای خارج را باز کردیم و شروع کردیم به واردات کالاهای خارجی و همین امر باعث شد تولید داخلی ما ضربه بخورد. و هنوز هم گویا عزمی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی که مورد سفارش رهبری و دریچه ای بسوی پیشرفت است در مردم و مسئولین وجود ندارد. بعلاوه داشتن سرمایه عظیم نفت ضمن آنکه نعمت خدادای بود بجای اینکه درست مدیریت شود تا وابسته به نفت نباشیم اما همان امر شد مانع پیشرفت ما، رهبر معظم انقلاب از همان آغاز مکرر بر عدم وابستگی به نفت تأکید کردند اما گویا گوش کسی بدهکار نبود و مشکلات دیگری که همه آنها همچون زخمهای عفونت زده ای موجب شد که دشمنان همچون مگسانی بر زخمهای مدیریتی ما بنشینند و ...

mohsen1990;975592 نوشت:
میشه بگین ژاپن یا کره چه منابعی دارن که از دست میدن.امریکا هم به خاطر نفت کمکشون کرده؟سرمایشون ادماش هستن.اگر ایران هم اون روند پیشرفت ۴۰ سال پیشش را پیش میرفت.الان منابعش ادماش بودن‌حتی اگر امریکا هم دیگه با ایران نبود.مهندسایی که کار را از امریکاییها یاد گرفتن میتونستن جلو ببرن.شاید بگین امریکا نمیزاشت ایرانیا چیزی یاد بگیرن که روی پاشون وایسن.که در این صورت بهتره به فرهیختگان اون موقع بندازین.که الانم سمت های مهمی دارن توی شرکتها و دانشگاههای مختلف دنیا.

کره و ژاپن بدون وابستگی و با استقلال فکری و توجه به سرمایه های ملی خود و با استفاده از روش های (اقتصاد مقاومتی) روی پای خودشان ایستادند و امروز نتیجه عزم و تلاش و ایستادگی خود را می بینند صحبت روی کشورهای عربی وابسته است که با تکیه بر ذخائر نفتی خود وابسته به آمریکا و غرب هستند و پیشرفتهایی که دارند همه مرهون این وابستگی است که اگر حمایت آمریکا به هر دلیلی قطع شود نمی توانند روی پای خودشان بایستند و اکثر کارخانجات شان تعطیل خواهد شد قبل از انقلاب تمام کارهای علمی و فناوری و تکنولوژی با حضور مستشاران آمریکایی انجام می شد و حتی مهندسین داخلی بدون حضور مستشاران آمریکایی حق باز کردن یک پیچ را هم نداشتند تا چه برسد که آمریکا بخواهد این تکنولوژی ها را به مهندسین کشور ما تعلیم بدهد؟!

پس از انقلاب اما این سد آهنین محرومیت شکسته شد و دانشمندان و مهندسین کشورمان خودشان وارد میدان شده و عرصه های بزرگی از تکنولوژی را پیمودند و همین امر موجب هراس غرب از پیشرفتهای استقلالی حاصله در میادین علمی نسبت به ایران اسلامی شد و چنانکه گفتیم دلیل بسیاری از دشمنی های استکبار جهانی به همین دلیل است.

mohsen1990;975592 نوشت:
اینکه هر روز میگن تحریم میکنیم و حاکماش هیچ کاری نمیتونن بکنن توسری خوری نیس.سازندگی داخلی؟!اگه مهندس خبره ای میشناسی که توی صنعت ایران کار کرده بیار اینجا باهاش بحث کنم در این رابطه.شما اطلاعاتی در این زمینه ندارید.

راه درمان و مقابله با تحریمها را در مطالب قبلی گفتیم و تکرار ملال آور است و البته ادبیات شما تازگی ندارد! هر جا برای بحث کردن کم می آورید با ادبیات توهین و تحقیر سخن می گویید: اینکه شما اطلاعاتی ندارید، و ...؟! و البته کسی که علیرغم اینهمه تحریمها و تهدیدها و سنگ اندازی های دشمنان، پیشرفتهای حاصله را نمی بیند و فقط نگاه بدبینانه به اوضاع کشور داشته و سیاه نمایی می کند در نظر ما حکم خود بخواب زده را دارد، شاید بشود بخواب رفته را بیدار کرد اما خود بخواب زده را هرگز.

موفق باشید ...@};-

mohsen1990;975593 نوشت:
یکی از خصوصیات حکومت فاشیستی میدونی چیه؟اصلا حکومت فاشیستی میدونی چیه؟
یکی از خصوصیاتش وعده دادن به زندگی بهتر هست.و مردم را امیدوار میکنن که سه روز یه زندگی خوب خواهید داشت.
یه خصوصیت دیگه اینه که همه ی تقصیرها را میندازن گردن یکی که بهش میگن "دشمن" و با ترسوندن مردم از "دشمن" اونا رو تیغ میزنن.
کتاب قلعه حیوانات (مزرعه حیوانات) را حتما بخون.صفحه هاش کمه.زود میخونی.این کتاب حدود ۸۰ سال پیش فکر میکنم نوشته شده.
البته منظورم کشورهای غربی هستن.اونا فاشیستی اداره میشن.اونا هستن که از مردمشون بیگاری میکشن ولی حاکماشون در رفاه هستن.مثل اینجا نیس که حاکما با سختی گذران زندگی میکنن ولی مردم راحت زندگی میکنن.
یه موقع خدایی نکرده فکر بد در مورد کشور اسلامی خودمون نکنی.

سلام مجدد

اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران فقط محدود به دنیای مادی و رفاه و آسایش همه جانبه دنیوی نبوده و نیست بلکه تلاش برای تعالی انسان در پرتو عمل به دستورات دین الهی و مکتب قرآن و اهل بیت (ع) است که البته نتیجه این پیروی از دستورات الهی هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت را در پی خواهد داشت. هیچ یک از رهبران انقلاب چنین وعده ای نداده که اگر انقلاب بکنیم دیگر دنیایتان آباد می شود و در آسایش و رفاه کامل قرار می گیرید. اتفاقاً رهبران انقلاب و مردم انقلابی می دانستند که تحقق انقلاب اسلامی تازه شروع مجاهدت و تلاش است، اول دشمنی ها و سنگ اندازی های استکبار جهانی است! چون قرار نیست که ما به ساز و اهنگ استکبار جهانی و رژیم صهیونی برقصیم، بلکه انقلاب اسلامی قرار است از مستضعفین و ستم دیدگان در برابر ظلم استکبار دفاع کند و این یعنی موی دماغ آنها شدن! پس مفهوم فاشیسم یا هر ایسم دیگری بر انقلاب اسلامی منطبق نیست.

اما اینکه مشکلاتی در نوع عملکرد دولتها و وجود فساد و بدعملی در بعضی دولتمردان وجود دارد این گرچه دردآور است و کمش هم در جامعه اسلامی زیاد است اما باید علل و عوامل ان را مورد توجه قرار داد که در چندین تایپیک به بررسی این مسأله پرداختیم: عدم توجه به توصیه های رهبری معظم در انتخاب مسئولان حکومت؛ عدم حضور فعال مردم در میدان نظارت عمومی، پرسشگری و مطالبه گری از مسئولین؛ ضعف دستگاه های نظارتی، ضعف مجلس شورای اسلامی در پرسشگری از دولت و مسئولان امر و عدم پیگیری مردم از نمایندگان مجلس؛ ضعف و عدم برخورد محکم و قاطع قوه قضائیه و ...

باید عزم و همتی راسخ برای رفع این مشکلات عملکردی و پیشگیری از فساد و بدعملی بعض مسئولین و تجمل گرایی زندگی مسئولان اتخاذ شود و گرنه مشکلات جامعه ما روز به روز ریشه دارتر خواهد شد. و صبر و تحمل مردم کاسته می شود. بی شک آرمانها و اهداف و رویکردهای نظام مقدس اسلامی فاقد اشکال است و قوانین و برنامه ها همانگونه که آرمانهای انقلاب تعریف کرده اند پیگیری و پیاده شوند جمهوری اسلامی ایران بهترین الگوی حکومت داری است.

mohsen1990;975594 نوشت:
یه موضوعی را فراموش کردم بگم.
کار کردن حق هر فردی هست تو کشور خودش.من حق دارم بخام توی رشته خودم کار کنم؟حقوق زیادی نمیخام.فقط در حد خرج رفت و امدم.همه کاری هم توی رشته خودم بلدم.همه کاری هم میکنم.فقط مرتبط باشه با رشته ام.(رشته مکانیک)
هر جا رفتم پالایشگاه یا ... پارتی میخاد.فوق لیسانس دارم بهشون گفتم کارگری هم میکنم ولی نگرفتن.ولی دوستم که پارتی داشت را گرفتن.میگن سابقه میخاد اخه من از یه جایی باید شروع کنم.به عنوان کاراموز بگیرن.
چرا اینجوری باید باشه؟منی که نه انتظار حقوق بالا دارم.هر کاری باشه میکنم.همه کاری هم بلدم تو رشته خودم.ولی پارتی ندارم.
بعد من از چی این کشور حمایت کنم؟حاکمایی که عرضه یه کار دادن بهم را ندارن.هر پالایشگاه با ۳ میلیارد دلار ساخته میشه.حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومن الان.تو این ۴۰ سال به جای اختلاس میتونستن چقدر پالایشگاه بزنن.با هر پالایشگاه چقدرررررجوون میرفتن سرکار.
اون کامیون طلا و دلاری که فرستادن ترکیه زمون م.ا.نژاد چی شد؟سخنرانی اردوغان هست که میگه اینو خدا فرستاد برامون توی اوج بحران اقتصادی ترکیه.(خدا از مرز ایران براشون فرستاد)
الان شما که میگی عزت نفس دارن حاکمامون.الان برگردوندن اون طلاها را؟!روسیه برا شما کشور دوست و برادر نیس مگه.اومد دوتا دونه ذوب اهنی فولادمبارکه و امثالشون راه بندازه تو ایران؟همه ی زیرساخت ها مال قبل انقلابه هست.زمان جنگ ادواتی و تجهیزاتی که ایران داشت نو بودن و زیاد بودن.که ایران دووم اورد.اونا هم صدقه سر خریدهایی بود که قبل انقلاب شده بود.الان اون تجهیزات کلی از عمرشون گذشته.با اونا نمیشه جنگ کرد.نیروی انسانی هم خودتون توی فضای مجازی و غیرمجازی میبینید دیگه.اونا میتونن بجنگن:))

سلام@};-

اولاً قرار نیست فضای بحث بشود میدان نشر اخبار تلگرامی و بعضاً فاقد سند، ثانیاً چنان از مشکلات کشور ایران صحبت می کنید همین نمونه هایی که گفتید گویا این مشکلات مانند اختلاس و سوء استفاده و ... فقط و فقط در ایران رواج دارد. هر کجا جامعه و حکومتی باشد افرادی سوء استفاده گر به انحاء مختلف نفوذ کرده و از خلاء ها بنغع خودشان بهره می برند، حالا یا بصورت موردی و دیمی و یا نظام مند و سیستماتیک، اینطور نیست که این امر فقط به ایران اختصاص داشته باشد، اتفاقاً در نظامات لیبرالی و سرمایه داری جهان، این قبیل سوء استفاده گری ها بطور نظام مند و سیستماتیک اعمال و پیگیری می شود و منافعش به جیب سرمایه داران و کمپانی های بزرگ می رود و قشر کارگز و طبقات ضعیف آسیب می خورند اما بگونه ای نیست که کسی متوجه این اختلاسها و سوء استفاده ها شود چون ساختار دارد ...

این به معنای این نیست که خوب اشکالی ندارد چون طبیعی است بگذاریم هر کس می تواند اختلاس کند؟! خیر بلکه نهادهای مسئول، قوه قضائیه، اداره اطلاعات و مجلس شورای اسلامی و همچنین مردم مسئول و انقلابی باید با جدیت تمام با دست های آلوده و کثیف برخورد کنند این جزو آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اما مقابله با فساد و تبعیض با تعارف و تنبلی و سستی و فشلی سازگار نیست.

ناگفته نماند بله کار و وجود شغل مناسب برای همه مردم ایران یک حق است، باید دولت تا می تواند تلاش کند سازوکارهای ان را فراهم کند و البته این انتظار که همه تحصیلکرده ها تمنا داشته باشند که بعد از اتمام تحصیل، در یک شغل اداری و یا در کارخانجات استخدام شوند، نیز انتظار درستی نیست چون ظرفیت ها محدود است و متقاضی تحصیلکرده بسیار! فلذا باید این انتظار را به این سمت هدایت کرد که تحصیلکرده ها بتوانند خودشان در بخشهای خصوصی و بصورت کارهای شرکتی و تعاونی چند نفر چند نفر یک کارگاه تولیدی ایجاد کنند و البته دولت موظف است هم بسترهای این کار را فراهم و هم از این مجموعه ها حمایت کند. فلذا رهبری معظم یکی از مواردی که مکرر به مسئولین امر توصیه می کنند بحث توجه به اشتغال جوانان است، اساساً تحقق اشتغال پویا و رفع مشکلات این وادی در توجه به شعار اقتصاد مقاومتی نهفته است. در شعار توجه مسئولین به تولید داخلی نهفته است، در شعار حمایت از کالای ایرانی نهفته است. و ....

موفق باشید ...@};-

mohsen1990;975618 نوشت:
یه مطلب دیگه راجب اون جایی که گفتین مردم عزت نفس دارن.آیا وقتی این همه مجلس جلسه میزاره برای ۴۵ هزار تومنی که حق مردم هست که بدن یا ندن دیگه عزت میمونه.اصلا من حاضرم ماهی۱۰۰ تومن به دولت بدم یه شغل بهم بده.یا ۱۰۰ تومن ماهی به دولت میدم قیمت ها را برگردونه مثل قبل بکنه.
وقتی لوگوی تیم فوتبال آ اس رم را که یه گرگه سانسور میکنه و همه ی دنیا هم راجبش مینویسن دیگه عزت نفس میمونه؟خجالت میکشم ازینکه ایرانی ام.اخه چی فکر کردن(یا کردین) راجب ما !فکر کردن (یا کردین) با سینه های گرگ تحریک میشیم؟!
حرف برای گفتن زیاده.حیف نمیشه اینجا گفت.چندوقت دیگه هم دوباره بلوک میشم.ولی دنیا رو یه پاشنه نمیچرخه.وقتی مردم چیزی برای از دست دادن نداشته باشن غیرقابل پیش بینی میشن.با فیلترکردن تلگرام و این چیزا هم حل نمیشه.(اینم به عزت نفس اضافه کنید.مردمی که حق انتخاب ندارن)
توی جریان اعتراضات رفتم تو خیابون ببینم چه خبره.داشتم راه میرفتم.لباس شخصیه یه دختره ۱۶ ۱۷ ساله را با شوکر میزد.بعدشم بلند داد میزد کاور بی بی سی تو کیفشه. این نامردی نیست.اصلا این اسلامه.میگن پیامبرو امام و ... کلی اذیت کردن تو مکه مدینه ولی اونا چیزی نگفتن.الان این ضعیف کشی همون اسلامه.

سلام مجدد@};-

برادر محسن 1990 ببینید هیچ کس منکر وجود مشکلات عملکردی بعضی دستگاه ها و مسئولین در کشور نیست، پس چنان صحبت نکنید که انگار دارید پرده از مطالبی برمی دارید که دیگران بی خبرند؟! مسأله حذف یارانه ها متأسفانه گهگاهی توسط همین دولتی مطرح می شود که مردم انتخاب کرده اند و می طلبد نهادهای مردمی و اقشار مختلف همت کنند یک ستاد مطالبه گری مردمی راه اندازی کنند که اکثریت مردم از هر قشری در آن ستاد نماینده داشته باشند و مطالبات مشروع مردم از کانال آن ستاد و از طریق مسئولان امر پیگیری شود. این یک راهکار عملی برای پیشگیری از خیلی مسائل و مشکلاتی است که در قوای سه گانه و دستگاه های نظارتی و عملیاتی وجود دارد. باید حضور فعال و مطالبه گر مردم در صحنه انقلاب محسوس باشد انوقت برکات آن خودنمایی خواهد کرد.

هیچ کس با سانسور و فیلتر مخالف نیست، سانسور و فیلتر سازوکاری برای امنیت فرد و جامعه است، آیا اکثریت مردم جامعه ما اجازه می دهند فرزندانشان آزادانه هر تصویر و صحنه ای را ببینند؟ آیا وجود درب و قفل و نرده روی دیوارها، شیشه های مشجر و پرده ها و ... از جنس سانسور و فیلتر نیست که معمولاً مردم در زندگی شخصی و خانوادگی شان برای ایجاد امنیت و حفظ حریم خانواده بکار می برند؟ حکومت اسلامی هم یک خانواده بزرگ است و هر چیزی که حریم امنیت و اخلاق این خانواده را تهدید کندف حکومت موظف است که با آن مقابله کند.

امروزه وجود هزاران کانال و گروه های معاند و مخالف اسلام و انقلاب و این مملکت و مردم و ضد اخلاقی و سیاسی در تلگرام فعالیت دارند و هدفی جز براندازی ندارند، تلگرام و نظائر ان ابزار دشمنی استکبار جهانی با اسلام و انقلاب است. در حالیکه دشمنی آمریکا و غرب بر همگان ثابت شده، عجیب است که حاضرند در فضاهای تدارک دیده شده توسط دشمن حاضر باشند اما از فضاها و نرم افزارهای مشابه داخلی حمایت نکنند. انوقت جالب است که می گویند چرا ما عقب مانده ایم و چرا ژاپن و کره پیشرفت کرده اند و نظائر ان ... مقهور پیشرفت و آزادی های غربی و بی بندو باری های لجام گسیخته غرب هستند و آنوقت می خواهند عزت نفس هم داشته باشند، رهبری معظم هشدار جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی می دهد و غالباً بدون توجه به هشدارهای رهبری روی چشم و هم چشمی می روند ابزار گناه الود ماهواره می خرند تا از همسایه شان عقب نمانند، و ده ها گرفتاری دیگری که گاه انسان از بیان آن شرم می کند.

لطفاً کانال انتقال دروغهای آمدنیوز و شبکه های معاند نباشید که گمان کنید هر مطلب خلاف واقع و فاقد سندی را می توانید راحت در این فضا نقل کنید، ما مدارا می کنیم اما شما رعایت نمی کنید! لطفاً حداقل به خودتان احترام بگذارید و شأن خودتان را بعنوان یک ایرانی مسلمان حفظ کنید. البته این انقلاب ارزان بدست نیامده که بخواهیم تحت تأثیر جوسازی ها و تحریکات دشمنان و معاندان نظام اسلامی مردم را تحریک کنند و به آشوبهای خیابانی بکشانند تا پروسه براندازی نظام را پیگیری کنند. قطعاً هر کس بخواهد بصورت غیرقانونی و تحت تأثیر دشمنان انقلاب به مهره ضدانقلاب تبدیل شود تبعات سوء اقداماتش بر عهده خود اوست. پس لطفاً مظلوم نمایی نکنید.

موفق باشید ...@};-

سلام علیکم
.
فیلترینگ فقط برای ایران نیست,هر کشوری مطابق با قانونی که داره سعی داره فضای کشورش رو اداره کنه
.
چین,سوریه,ایران,اتیوپی,ازبکستان,کوبا,ویتنام,عربستان سعودی,بحرین,پاکستان بیشترین فیلترینگ رو دارند (بر اساس آمار وب سایت https://fossbytes.com سال 2016)

البته در بحث تلگرام مسئولین امر هم بی تقصیر نیستند,بالاخره این فضا در ایران کنترل میشه و باید ساز و کار مشخصی داشته باشه زمانی که تلگرام وارد ایران شد!!!

باید طبق قوانین ایران اگر موافق بود شروع به کار میکرد اگر نبود و این قوانین رو قبول نداشت همون زمان اجازه اجرایی شدن رو نمی دادند...الان خیلی از مسئولین صاحب نظر شدن اون وقت شما کجا بودی!

نقل قول:
لباس شخصیه یه دختره ۱۶ ۱۷ ساله را با شوکر میزد

این رفتار رو هم نباید به حساب همه گذاشت و همه رو برد زیر سوال که نیروی انتظامی کلاََ مشکل داره یا با یک قاضی فاسد کل قوه قضائیه رو زیر سوال برد

مشکل اینجاست که کاری پیش نمیره,الان چه زمانی بوده که قضات فاسد رو خواستند معرفی کنند؟
در هر بحثی حرفش رو می زنند ولی عمل نیست

مشکور;975667 نوشت:

سلام مجدد

اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران فقط محدود به دنیای مادی و رفاه و آسایش همه جانبه دنیوی نبوده و نیست بلکه تلاش برای تعالی انسان در پرتو عمل به دستورات دین الهی و مکتب قرآن و اهل بیت (ع) است که البته نتیجه این پیروی از دستورات الهی هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت را در پی خواهد داشت. هیچ یک از رهبران انقلاب چنین وعده ای نداده که اگر انقلاب بکنیم دیگر دنیایتان آباد می شود و در آسایش و رفاه کامل قرار می گیرید. اتفاقاً رهبران انقلاب و مردم انقلابی می دانستند که تحقق انقلاب اسلامی تازه شروع مجاهدت و تلاش است، اول دشمنی ها و سنگ اندازی های استکبار جهانی است! .

پس این سخن "كاد الفقر یكون كفرا " از معصوم مگه نیس.که با فقر ایمان ایمان میرود.
اگه سخنرانی کامل و بدون سانسور بهشت زهرا خمینی را صداوسیما میزاشت یا تیترهای روزنامه کیهان نشون میدادین میشه دید که میگه اب را مجانی میکنیم.برق را مجانی میکنیم.(میدونم در این رابطه تاپیک زدن و دلایل و توجیهات اوردین براش)ولی مردم اون زمان معنی مستقیم این را میدیدن.هدف هم همین گول زدن مردم بود.چون مردم عادی معنی مستقیم متوجه میشدن.و الان بعد ۴۰ سال هرپیرمردی که میبینیم نمیگه اشتباه کردم انقلاب کردم.تو اصفهان بازنشسته های ذوب اهن ریخته بودن تو خیابون گلدسته شعار مااشتباه کردیم که انقلاب کردیم میدادن.توی فامیل و هرجای دیگه هم همینطور.فقط کسایی که بعد انقلاب به یه نون و نوایی رسیدن اعتراض ندارن(که میشه متوجه شد هدفشون ازانقلاب دنیوی بوده).و از امار تعداد شرکت کنندگان در رای گیری های مختلف در سالهای اولیه هم میشه فهمید.چطور در رای گیری اری یا نه حدود ۱۵ میلیون(رقم دقیق یادم نیست) رای آری دادن(که تازه یک سریا نیومدن رای بدن.) و در انتخابات بعدی این تعداد ریزش پیدا کردن به طوریکه طی فقط یکسال به رقم خیلی کمتری برمیخوریم که نشون از کاهش محبوبیت و عدم براورده شدن خواسته هاشون هست.(هرکس این متن منو میخونه بره تیتر های روزنامه کیهان و (روزنامه دیگری که بود )بدون سانسوروسخنرانی های خمینی در اون زمان بدون سانسور و کامل.و تعداد رای دهنده ها و چند انتخابات اوایل اون سال ها را از منابع موثق بخونه.

مشکور;975666 نوشت:

سلام@};-
..

بعلاوه مشکلاتی که ما در جامعه اسلامی می بینیم ناشی از اینست که نه مسئولین و نه مردم آنطور که باید و شاید گوششان به دهان رهبری نیست و هشدارهای حکیمانه رهبری از خطراتی که جامعه را تهدید می کند را جدی نمی گیرند و
رهبری 20 سال پیش هشدار تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و شبیخون فرهنگی و خطر نفوذ دشمن را دادند و ما در خواب بودیم! افسوس رهبری خطر عدم اعتماد به دشمن را به ما گفتند و ما اعتماد کردیم! واحسرتا! رهبری بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند و ما مشغول به دنیای خودمان شدیم و مصرف گرایی کالاهای خارجی عادتمان شد! و معظم له صحبت از پرسشگری و مطالبه گری مردمی کردند و ما کماکان بی توجه به فرمایشات ایشان بودیم و ....

حتما این را هم شنیده اید که کره ای ها در یک مقطعی تصمیم گرفتند بطور کلی هیچ کالای غیر داخلی مصرف نکنند و فقط به توانایی و سرمایه های داخلی خود اتکا کنند،

کره و ژاپن بدون وابستگی و با استقلال فکری و توجه به سرمایه های ملی خود و با استفاده از روش های (اقتصاد مقاومتی) روی پای خودشان ایستادند

پس از انقلاب اما این سد آهنین محرومیت شکسته شد و دانشمندان و مهندسین کشورمان خودشان وارد میدان شده و عرصه های بزرگی از تکنولوژی را پیمودند و

راه درمان و مقابله با تحریمها را در مطالب قبلی گفتیم و تکرار ملال آور است و البته ادبیات شما تازگی ندارد! هر جا برای بحث کردن کم می آورید با ادبیات توهین و تحقیر سخن می گویید: اینکه شما اطلاعاتی ندارید، و ...؟! و البته کسی که علیرغم اینهمه تحریمها و تهدیدها و سنگ اندازی های دشمنان، پیشرفتهای حاصله را نمی بیند و فقط نگاه بدبینانه به اوضاع کشور داشته و سیاه نمایی می کند در نظر ما حکم خود بخواب زده را دارد، شاید بشود بخواب رفته را بیدار کرد اما خود بخواب زده را هرگز.

موفق باشید ...@};-

تعریف از ویکیپدیا؛
شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل شده‌است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
پس عملا ۱۲ نفرشو رهبر انتخاب میکنه.(چون رییس قوه قضاییه را رهبر انتخاب میکنه) پس اگر انتخاب های درستی باشن که البته باید باشن چون بصیرت در کار هست.باید به صورت زنجیروار نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری هم درست انتخاب شده باشن.پس عملا نباید مشکلی باشه و همه اینا به حرف رهبری در حقیقت گوش میدن.در ثانی رهبر حق وتو داره.
کالای خارجی را من وارد نمیکنم که.کسایی که رانت دارن اینکار را میکنن.ع.ا (برای اینکه نگن تهمت میزنی اسمشو نمینویسم خودتون میدونین) رییس بازرگانی ایران چین نبود مگه.از نزدیکان کی بود؟!اصلا یه چیزی از فردا بگن واردات نمیکنیم.چرا اینو نمیگن؟!واردات پوشاک نکنین مثلا.رهبر همینو وتو بکنه.بگه واردات ممنوع.از کالای داخلی استفاده کنین.من یکی که مشکلی ندارم.چرا نمیکنن؟!
کره و ژاپن هم بدون کمک امریکا نمیتونستن به اینجا برسن.چون حمایت امریکا را دارن.وگرنه حضور مستشاران امریکایی در کره و ژاپن نبود الان.همینطور که در کشورهای عربی هست.(حرفتونو در مورد کشورهای عربی قبول دارم برای همین گفتم کره و ژاپن)

عرصه های تکنولوژی را اگر پیموده بودند عرضه زدن یه پالایشگاه که تکنولوژیش مال بیش از ۵۰ سال پیشه را داشتن.یا به شرکتای توتال و روسی وابسته نبودن برای استخراج نفت و گاز و انرژی هسته ای.
من به هیچ وجه قصد توهین نداشتم.اتفاقا یکی از کسایی که منطقی تر برخورد میکنه با مسائل در این سایت شخص شمایید.ولی همانطور که من از مسائل دینی اطلاع ندارم و در این زمینه بی سوادم.شما هم به عنوان کسی که مهندس نیستید در این زمینه نمیتونید نظر بدین.نمیدونم کجای حرف منو توهین تلقی کردید.

سعید مسلم;975684 نوشت:
سلام علیکم
.
فیلترینگ فقط برای ایران نیست,هر کشوری مطابق با قانونی که داره سعی داره فضای کشورش رو اداره کنه
.
چین,سوریه,ایران,اتیوپی,ازبکستان,کوبا,ویتنام,عربستان سعودی,بحرین,پاکستان بیشترین فیلترینگ رو دارند (بر اساس آمار وب سایت https://fossbytes.com سال 2016)

علیکم سلام
چین و کوبای کمنیستی را با ایران مقایسه میکنید.اتیوپی و پاکستان
عربستان با این اصلاحاتی که دارن انجام میدن ۴ روز دیگه فیلترینگم ور میدارن.چون برای مردمش ارزش داره قائل میشه.ولیعهد جدیدشون کشور و مردمشو دوس داره.
آزادی برادره من.آزادی.مفهومش همینه.
بعدشم حالا که ایرانو با عربستان مقایسه میکنین.توی همه ی مسائل مثل رفاه شهروندان و ... مقایسه کنید.نمیشه که فقط تو یه سری کشورها اینکارو کرد.
میبینم که لبنان فیلتر نداره.حجاب ازاده.چرا اونجا هم که مسلمونن.

مشکور;975671 نوشت:

سلام مجدد@};-

برادر محسن 1990 ببینید هیچ کس منکر وجود مشکلات عملکردی بعضی دستگاه ها و مسئولین در کشور نیست، پس چنان صحبت نکنید که انگار دارید پرده از مطالبی برمی دارید که دیگران بی خبرند؟! مسأله حذف یارانه ها متأسفانه گهگاهی توسط همین دولتی مطرح می شود که مردم انتخاب کرده اند و می طلبد نهادهای مردمی و اقشار مختلف همت کنند یک ستاد مطالبه گری مردمی راه اندازی کنند که اکثریت مردم از هر قشری در آن ستاد نماینده داشته باشند و مطالبات مشروع مردم از کانال آن ستاد و از طریق مسئولان امر پیگیری شود. این یک راهکار عملی برای پیشگیری از خیلی مسائل و مشکلاتی است که در قوای سه گانه و دستگاه های نظارتی و عملیاتی وجود دارد. باید حضور فعال و مطالبه گر مردم در صحنه انقلاب محسوس باشد انوقت برکات آن خودنمایی خواهد کرد.

هیچ کس با سانسور و فیلتر مخالف نیست، سانسور و فیلتر سازوکاری برای امنیت فرد و جامعه است، آیا اکثریت مردم جامعه ما اجازه می دهند فرزندانشان آزادانه هر تصویر و صحنه ای را ببینند؟ آیا وجود درب و قفل و نرده روی دیوارها، شیشه های مشجر و پرده ها و ... از جنس سانسور و فیلتر نیست که معمولاً مردم در زندگی شخصی و خانوادگی شان برای ایجاد امنیت و حفظ حریم خانواده بکار می برند؟ حکومت اسلامی هم یک خانواده بزرگ است و هر چیزی که حریم امنیت و اخلاق این خانواده را تهدید کندف حکومت موظف است که با آن مقابله کند.

امروزه وجود هزاران کانال و گروه های معاند و مخالف اسلام و انقلاب و این مملکت و مردم و ضد اخلاقی و سیاسی در تلگرام فعالیت دارند و هدفی جز براندازی ندارند، تلگرام و نظائر ان ابزار دشمنی استکبار جهانی با اسلام و انقلاب است. در حالیکه دشمنی آمریکا و غرب بر همگان ثابت شده، عجیب است که حاضرند در فضاهای تدارک دیده شده توسط دشمن حاضر باشند اما از فضاها و نرم افزارهای مشابه داخلی حمایت نکنند. انوقت جالب است که می گویند چرا ما عقب مانده ایم و چرا ژاپن و کره پیشرفت کرده اند و نظائر ان ... مقهور پیشرفت و آزادی های غربی و بی بندو باری های لجام گسیخته غرب هستند و آنوقت می خواهند عزت نفس هم داشته باشند، رهبری معظم هشدار جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی می دهد و غالباً بدون توجه به هشدارهای رهبری روی چشم و هم چشمی می روند ابزار گناه الود ماهواره می خرند تا از همسایه شان عقب نمانند، و ده ها گرفتاری دیگری که گاه انسان از بیان آن شرم می کند.

لطفاً کانال انتقال دروغهای آمدنیوز و شبکه های معاند نباشید که گمان کنید هر مطلب خلاف واقع و فاقد سندی را می توانید راحت در این فضا نقل کنید، ما مدارا می کنیم اما شما رعایت نمی کنید! لطفاً حداقل به خودتان احترام بگذارید و شأن خودتان را بعنوان یک ایرانی مسلمان حفظ کنید. البته این انقلاب ارزان بدست نیامده که بخواهیم تحت تأثیر جوسازی ها و تحریکات دشمنان و معاندان نظام اسلامی مردم را تحریک کنند و به آشوبهای خیابانی بکشانند تا پروسه براندازی نظام را پیگیری کنند. قطعاً هر کس بخواهد بصورت غیرقانونی و تحت تأثیر دشمنان انقلاب به مهره ضدانقلاب تبدیل شود تبعات سوء اقداماتش بر عهده خود اوست. پس لطفاً مظلوم نمایی نکنید.

موفق باشید ...@};-

مشکلات به حدی زیاده نیاز به نوشتن برای مسئولین نداره.خودشون بهتر میدونن.
هرکسی مسئول زندگی خودشه.من نمیخام حکومت برای من تصمیم بگیره که چه سایتی برم چه سایتی نرم.اگربخام فرزندم را توی اینترنت محدود کنم خودم نظارت میکنم ربطی به حکومت نداره دخالت کنه.الان حکومت موفق بوده با فیلترینگ؟جوونای تو خیابون را نمیبینید!وقتی یه کاری موفق نیست چرا ادامه میدن.طرف از اول دبستان قران و دینی میخونه تا دانشگاه.اخرشم هیچ اعتقادی نداره.نشون میده با فیلتر و بزور یه کاری تحمیل کردن کاری از پیش نمیره.
من نرم افزار سروش و روبیکا نصب کردم که استفاده کنم به نیت رایگان بودن و استفاده از تولید داخل.ده هزارتومن شارژمو خوردن.زنگ زدم پشتیبانی هنوز دارن بررسی میکنن.
من خودم امدنیوز و اینارا قبول ندارم.و برای هر چیزی فکر میکنم و خودم تحقیق میکنم و مقایسه.خدا عقل داده برای همین چیزا.
با فیلتر کردن حساسیت بوجود میاد.من اگه نخام بچم سینه گرگ را ببینه تلویزیون را خاموش میکنم.نه اینکه حساسش کنم روی اون قسمت خاص.

mohsen1990;976070 نوشت:
پس این سخن "كاد الفقر یكون كفرا " از معصوم مگه نیس.که با فقر ایمان ایمان میرود.

سلام و ادب@};-

البته این روایت صحیح است و اما سطوح و مراتب و اقسامی دارد که تنها شامل فقر مادی نمی شود بلکه فقر فکری و فرهنگی را نیز شامل می شود زیرا ما در همین مملکت خودمان بسیاری را می بینیم که به حسب ظاهر زندگی فقیرانه ای دارند اما مؤمنانه زندگی می کنند و بسا افرادی که متمکن و ثروتمندند اما فاقد ایمان؛ در دوران دفاع مقدس عمده کسانی که برای دفاع از دین و ارزشها و انقلاب و میهن اسلامی مان در برابر هجوم دشمنان عازم جبهه ای دفاع مقدس شدند از قشر مستضعف و محروم جامعه بودند که جانشان را در طبق اخلاص در دفاع از اسلام و انقلاب گذاشتند و این نشان ایمان قوی آنهاست. پس صحبت پیرامون این حدیث بسیار است و اینطور نیست که فقط از یک جنبه روایت را بگیریم و به فقر مادی انتساب کنیم. ضمن انکه طبق آمارهای جهانی که در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز بیان شد ضریب جینی خط فقر در ایران کاهش محسوسی نسبت به بسیاری کشورهای حتی پیشرفته داشته است.

یکی از شاخص های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. بر این اساس شکاف و فاصله طبقاتی و سطح نابرابری در جمهوری اسلامی نسبت به قبل از انقلاب در حدود 12 درصد کاهش پیدا کرده است. به خصوص آنجا که مطابق امارهای بانک جهانی ایران در این شاخص بسیار موفق تر از کشورهایی همچون برزیل، مالزی، ترکیه و آمریکا و حتی کشورهایی که سابقه و زمینه ی کمونیستی دارند همچون روسیه و چین، عملکرد بهتری داشته است. یعنی فاصله ی فقیر و غنی در ایران از ایالات متحده کمتر است؛ یعنی از مبدأ سال 1986 میلادی نابرابری در امریکا از 37.73 در 1986 به 41.06 در 2013 افزایش یافته اما در ایران 47.42 در 1986 به 37.35 در 2013 کاهش پیدا کرده است. همین آمار در روسیه از عدد بسیار مطلوب 23.8 در 1988 به 41.59 در 2012 رسیده است. در این وضعیت می توان گفت از حیث شاخص اقتصادی ضریب جینی، جمهوری اسلامی عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر داشته است.(ر.ک: فارس نیوز، به بهانه بیانات نوروزی رهبر انقلاب، به وقت فقر)

mohsen1990;976070 نوشت:
اگه سخنرانی کامل و بدون سانسور بهشت زهرا خمینی را صداوسیما میزاشت یا تیترهای روزنامه کیهان نشون میدادین میشه دید که میگه اب را مجانی میکنیم.برق را مجانی میکنیم.

در مورد مجاني کردن آب و برق بر خلاف شبهاتی که در فضاهای مجازی توسط مخالفان و مغرضان نظام اسلامی دست به دست می شود گفتنی است: سخنان امام دراين مورد در صحيفه نور آمده است كه به آن اشاره مي كنيم, ايشان در پيام ۹ اسفند ۵۷ فرمودند: من به دولت راجع به مجانى كردن آب و برق و بعضى چيزهاى ديگر فعلًا براى طبقات كم بضاعتى كه در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهى دچار محروميت شده‏اند- و با برپايى حكومت اسلامى به اميد خدا اين محروميتها برطرف خواهد شد-سفارش اكيد نمودم كه عمل خواهد شد.(صحيفه نور، ج۶، ص۲۶۲) همچنين ايشان در سخنراني ۱۰ اسفند ۵۷ در مدرسه فيضيه قم فرمودند: آب و برق را مجانى مى‏كنيم براى طبقه مستمند، اتوبوس را مجانى مى‏كنيم براى طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد. معنويات شما را، روحيات شما را عظمت مى‏دهيم‏... ( صحيفه نور , ج6 ص 273) در روز ۱۱ اسفند ۵۷ نيز فرمودند: هر چه زودتر بايد مشكل مسكن براى بى‏خانمانها و فقراى ايران حل گردد؛ و براى هر خانواده، مسكن مورد نيازشان تأمين شود، آب و برق براى فقرا و بى‏بضاعتها بايد مجانى گردد. (صحيفه نور، ج۶، ص۲۹۷) اينها تنها مواردي هستند كه امام از آب و برق مجاني سخن گفته اند وهمين طور كه ملاحظه مي شود برخلاف آنچه در اذهان عمومي مطرح است , امام هيچگاه ادعاي مجاني كردن آب وبرق را براي عموم مردم نداشتند و تنها براي قشر محروم و مستضعف جامعه چنين مطلبي را بيان فرمودند.

در هر صورت جملات فوق و برخي ديگر از بيانات حضرت امام در اوان انقلاب و بعد از آن كه به مناسبتهاي مختلف بيان شده بيش از هر چيز بيانگر اهتمام جدي و عنايت خاص آن بزرگوار به قشر مستضعف و محروم جامعه و توجه زمامداران جامعه به مشكلات پايين ترين طبقات اجتماعي است كه در سيره عملي آن بزرگوار نيز با تأسيس بنيادها ونهادهاي متعدد و در چارچوب برنامه ها و قوانين مختلف تبلور عيني و مصداق بيروني پيدا كرده است، اساساً امام قشر مستضعف جامعه را كه اكثريت جامعه آن دوران را نيز تشكيل مي داد صاحبان و سرمايه هاي اصلي انقلاب دانسته و بر توزيع درست امكانات و بسط عدالت اجتماعي و حذف محروميتها با تكيه بر اسلام ناب به عنوان يك آرمان بزرگ الهي و نه يك اتوپياي خيالي مي نگريست نگاه ناقد و معرفت عميق حضرت امام به اسلام، آن بزرگوار را به اين باور حقيقي رسانده بود كه در صورت پياده شدن احكام نوراني اسلام با تمام ملزومات آن مسلماً مشكلات قشر محروم جامعه به حداقل ممكن خواهد رسيد.

آنچه مسلم است رسيدن به اين نقطه مطلوب نياز جدي به پشتكار و جديت مسؤولين، خواست عمومي و توليد ثروت در كشور و سپس بسط و توزيع مناسب آن، مستلزم گذشت زمان است. مسلماً ايجاد چنين فضاي آرماني، ساختمان پيش ساخته اي نيست كه يك شبه آن را ساخت، بايد در خلال مبارزه با فساد و تبعیض و در پرتو حضور فعال همگانی و پیگیری و مطالبه گری و نظارت عمومی ديوارهاي آن را آجر به آجر و با عنايت به امكانات كشور بالا برد و آن را بنا كرد. با نگاه منصفانه به عملكرد دولتهاي پس از انقلاب چه در زمان حيات حضرت امام و چه بعد از ايشان به وضوح مي توان ديد كه عليرغم نارساييهاي موجود، قدمهاي مؤثري در اين راه برداشته شده هر چند با نقطه آرماني و مطلوب حضرت امام فاصله بسيار است و نيازمند تلاشهاي جدي تري است. به عنوان نمونه مي توان به بسط و تعميق آموزش و پرورش، بهداشت، آب و برق و امكانات ارتباطي به دوردست ترين نقاط كشور و نيز هدفمند كردن يارانه ها و تهیه مسکن مناسب برای اقشار ضعیف و ... اشاره كرد كه به طور مسلم بطور نسبی نقش بسزائي در رفع محدوديتها داشته و خواهد داشت.

آنچه در پايان تذكر آن ضروري به نظر مي رسد، توجه به اين نكته است كه محقق شدن مصاديق آرمانهاي حضرت امام ره، نيازمند عنايت خاص همه اقشار جامعه به انديشه هاي متعالي آن حضرت كه ملهم از اسلام ناب است مي باشد و به طور قطع اگر چنين امري تحققق يابد، ( به عنوان مثال اگر خمس و زكات به عنوان ماليات از سوي اقشار پردرآمد جامعه پرداخت شود) و امكانات كشور اجازه دهد. تأمين سعادت دنيوي و اخروي مردم و يا آب و برق مجاني براي اقشار مستضعف امري دست يافتني خواهد بود.

مسئله مهم ديگر موانع و معضلاتي بود كه استكبار جهاني و در رأس همه آمريكا در قالب جنگ تحميلي و تحریم و محاصره اقتصادي و تهدید و توطئه های گوناگون براي كشور عزيزمان پديد آوردند و در واقع طلايي ترين فرصتهاي ترقي و پيشرفت را از مردم خوب ما گرفته و آن روحيه ايثار و تلاش و آن غيرت پرصلابت انقلابي را مصروف دفاع و جنگ نمودند تا جايي كه كشور به جاي اينكه به سمت و سوي رفاه و پيشرفت پيش رود روز به روز رو به خرابي و ويراني ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي گذاشت و پس از آن نيز نياز به انرژي و امكاناتي عظيم جهت بازسازي وجود داشت. ولي با وجود همه اين مشكلات با وجدان كاري و انضباط اجتماعي مي توان به قله هاي ترقي دست يافت.

mohsen1990;976070 نوشت:
و الان بعد ۴۰ سال هرپیرمردی که میبینیم نمیگه اشتباه کردم انقلاب کردم.تو اصفهان بازنشسته های ذوب اهن ریخته بودن تو خیابون گلدسته شعار مااشتباه کردیم که انقلاب کردیم میدادن.توی فامیل و هرجای دیگه هم همینطور.

اینکه مشکلات اقتصادی و بعضاً مفاسد و سوء استفاده هایی در کشور وجود دارد را کسی منکر نیست اما بدون شک هر مشکلی ریشه در علل و عواملی داشته و درمان آن راه حلهایی دارد که باید توسط همگان اعم از مسئولان دلسوز، نخبگان و اقشار مختلف مردم مورد توجه قرار گیرد که در بیانات رهبر معظم انقلاب مکرراً تأکید شده است اینکه باید مردم و نخبگان و مسئولان دلسوز پیگیر مسأله مطالبه گری و پرسشگری بشوند و مسئولین امر باید پاسخگو باشند. قطعاً رفع بیماری و سستی از دامن دستگاه های نظارتی و برخورد قاطع قوه قضائیه با مفاسد و فسادگران می تواند به داستان غم انگیز بسیاری از مفاسد خاتمه دهد.

mohsen1990;976070 نوشت:
و از امار تعداد شرکت کنندگان در رای گیری های مختلف در سالهای اولیه هم میشه فهمید.چطور در رای گیری اری یا نه حدود ۱۵ میلیون(رقم دقیق یادم نیست) رای آری دادن(که تازه یک سریا نیومدن رای بدن.) و در انتخابات بعدی این تعداد ریزش پیدا کردن به طوریکه طی فقط یکسال به رقم خیلی کمتری برمیخوریم که نشون از کاهش محبوبیت و عدم براورده شدن خواسته هاشون هست.(هرکس این متن منو میخونه بره تیتر های روزنامه کیهان و (روزنامه دیگری که بود )بدون سانسوروسخنرانی های خمینی در اون زمان بدون سانسور و کامل.و تعداد رای دهنده ها و چند انتخابات اوایل اون سال ها را از منابع موثق بخونه.

بحمدالله پس از انقلاب در همه مقاطع انتخابات ها به کوری چشم دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی، مردم انقلابی با هوشیاری و بصیرت تمام در تمامی صحنه ها اعم از انتخاباتها و راهپیمایی های حمایت از انقلاب و رهبری حضور گسترده داشته و دارند انهم بگونه ای که در هیچ جای جهان سابقه ندارد. و البته این امر علاوه بر اینکه برای مسئولین حکومت و دولت و مجلس و دیگر ارکان نظام پیام روشنی دارد که باید تمام همتشان را صرف خدمت به این مردم کنند، پیام روشن و مشک محکم و آهنینی بر دهان استکبار و بدخواهان نظام است که ما تا اخرین قطره خونمان پای آرمانهای انقلاب، امام و شهدا در کنار رهبری ایستاده ایم و حاضر نیستیم قدمی پا پس بکشیم.

ضمن آنکه آحاد مردم و خصوصاً همین جوانان ما آنقدر هوشیار و فهیم و غیرتی و عاشق ارزشهای واقعی دین و سرمایه های مملکتشان هستند که در صورت احساس خطر و یا بروز مشکلی در امنیت این ملت و مملکت جانانه از حریم دین و ناموس و ارزشها دفاع خواهند کرد. وقتی در صحنه های ورزشی می بینیم که نسبت به پرچم جمهوری اسلامی ایران که نشانه عزت و شرف و آزادگی ایرانیان چقدر احساس غرور می کنند با بالا رفتن پرچم ایران در پوست خود نمی گنجند و در صورت اهانت به پرچم ایران و یا در ناداوری ها رگهای گردنشان متورم می شود قطعاً در برابر هجوم دشمنان به ارزشهای الهی و اعتقادات دینی و به خاک و میهن اسلامی مان بمنظور تعرض به سرمایه های مادی و معنوی و نوامیس وطن آرام و قرار نخواهند داشت. بدون ذره ای تردید ما به جوانان پاک میهن اسلامی که سرمایه های ارزشمند این کشور هستند ایمان دارم.

موفق باشید ...@};-

mohsen1990;976087 نوشت:
علیکم سلام
چین و کوبای کمنیستی را با ایران مقایسه میکنید.اتیوپی و پاکستان ������
عربستان با این اصلاحاتی که دارن انجام میدن ۴ روز دیگه فیلترینگم ور میدارن.چون برای مردمش ارزش داره قائل میشه.ولیعهد جدیدشون کشور و مردمشو دوس داره.
آزادی برادره من.آزادی.مفهومش همینه.
بعدشم حالا که ایرانو با عربستان مقایسه میکنین.توی همه ی مسائل مثل رفاه شهروندان و ... مقایسه کنید.نمیشه که فقط تو یه سری کشورها اینکارو کرد.
میبینم که لبنان فیلتر نداره.حجاب ازاده.چرا اونجا هم که مسلمونن.

سلام@};-

اساساً مقایسه ایران با هر کشور لیبرالی، کمونیستی و حتی اسلامی به اعتقاد بنده مقایسه دقیق و مبنایی نیست چون بنیادی ترین مقایسه ها باید ابتدا در مرحله مقایسه مبانی فکری و نظام و ساختار اعتقادی و سیاسی دو کشور صورت گیرد که از این جهت، مبانی فکری هیچ کشوری قابل مقایسه با مبانی فکری و اعتقادی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست. اینکه کشورهای دیگر چه ملاحظاتی را در خصوص کم و کیف دموکراسی و آزادی اعمال می کنند نمی تواند نسخه و الگوی عملی و رفتاری برای انقلاب اسلامی ایران باشد. متأسفانه در بسیاری کشورهای اسلامی تفکر سکولاری که کاملاً مخالف با مبانی اسلام است رسوخ کرده و قرار نیست که ایران اسلامی هم دچار همان انحراف و التقاظات شود.

موفق باشید ...@};-

مشکور;975669 نوشت:

سلام@};-

اولاً قرار نیست فضای بحث بشود میدان نشر اخبار تلگرامی و بعضاً فاقد سند، ثانیاً چنان از مشکلات کشور ایران صحبت می کنید همین نمونه هایی که گفتید گویا این مشکلات مانند اختلاس و سوء استفاده و ... فقط و فقط در ایران رواج دارد. هر کجا جامعه و حکومتی باشد افرادی سوء استفاده گر به انحاء مختلف نفوذ کرده و از خلاء ها بنغع خودشان بهره می برند، حالا یا بصورت موردی و دیمی و یا نظام مند و سیستماتیک، اینطور نیست که این امر فقط به ایران اختصاص داشته باشد، اتفاقاً در نظامات لیبرالی و سرمایه داری جهان، این قبیل سوء استفاده گری ها بطور نظام مند و سیستماتیک اعمال و پیگیری می شود و منافعش به جیب سرمایه داران و کمپانی های بزرگ می رود و قشر کارگز و طبقات ضعیف آسیب می خورند اما بگونه ای نیست که کسی متوجه این اختلاسها و سوء استفاده ها شود چون ساختار دارد ...

این به معنای این نیست که خوب اشکالی ندارد چون طبیعی است بگذاریم هر کس می تواند اختلاس کند؟! خیر بلکه نهادهای مسئول، قوه قضائیه، اداره اطلاعات و مجلس شورای اسلامی و همچنین مردم مسئول و انقلابی باید با جدیت تمام با دست های آلوده و کثیف برخورد کنند این جزو آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اما مقابله با فساد و تبعیض با تعارف و تنبلی و سستی و فشلی سازگار نیست.

ناگفته نماند بله کار و وجود شغل مناسب برای همه مردم ایران یک حق است، باید دولت تا می تواند تلاش کند سازوکارهای ان را فراهم کند و البته این انتظار که همه تحصیلکرده ها تمنا داشته باشند که بعد از اتمام تحصیل، در یک شغل اداری و یا در کارخانجات استخدام شوند، نیز انتظار درستی نیست چون ظرفیت ها محدود است و متقاضی تحصیلکرده بسیار! فلذا باید این انتظار را به این سمت هدایت کرد که تحصیلکرده ها بتوانند خودشان در بخشهای خصوصی و بصورت کارهای شرکتی و تعاونی چند نفر چند نفر یک کارگاه تولیدی ایجاد کنند و البته دولت موظف است هم بسترهای این کار را فراهم و هم از این مجموعه ها حمایت کند. فلذا رهبری معظم یکی از مواردی که مکرر به مسئولین امر توصیه می کنند بحث توجه به اشتغال جوانان است، اساساً تحقق اشتغال پویا و رفع مشکلات این وادی در توجه به شعار اقتصاد مقاومتی نهفته است. در شعار توجه مسئولین به تولید داخلی نهفته است، در شعار حمایت از کالای ایرانی نهفته است. و ....

موفق باشید ...@};-

https://www.fardanews.com/fa/news/88030/همه-چیز-درباره-یک-کانتینر-18-میلیارد-دلاری
http://www.tabnak.ir/fa/news/57439/ماجرای-توقیف-سرمایه-‌185میلیارد-دلاری-تاجر-ایرانی-در-ترکیه‌-چیست

این دوسایت فکرکنم کافی باشه.البته سخنرانی اروغان هم بود که پیداش نکردم.
توی چین اختلاس میکنن.اسمشو اعلام میکنن و بعد اعدام.
توی کشورهای غربی ندیدم اختلاس بشه در حد ایران.نمونه ای دیدین بگین.(امریکا و غرب اروپا نه اکراین و بغارستان و اینا)
بعدشم اونا ادعای اسلامی بودن نمیکنن.ایران که میکنه نبایدباشه.
توی غرب از طریق اشتغال زایی و نواوری پول در میارن.
جوون پولش کجا بود کارگاه تولیدی بزنه با وام های با سود زیاد.
توی چین طرف فارغ التحصیل که شد بالاجبار دولت میفرستش سرکار که بیکار نگرده موجب فساد تو کشور بشه.ازین لحاظ کمونیستی خوبه.
یه بار دیگه میگم.نزارن واردات بشه.به جاش تولیدی بزنن تو ایران بریم کار کنیم.
جایی که خودش فاسده چجوری به فساد رسیدگی میکنه.وقتی ۴ ۵ تا برادر سرکارن.خودش فساده.اخه چجوری میشه

مشکور;976091 نوشت:

سلام و ادب@};-

البته این روایت صحیح است و اما سطوح و مراتب و اقسامی دارد که تنها شامل فقر مادی نمی شود بلکه فقر فکری و فرهنگی را نیز شامل می شود زیرا ما در همین مملکت خودمان بسیاری را می بینیم که به حسب ظاهر زندگی فقیرانه ای دارند اما مؤمنانه زندگی می کنند و بسا افرادی که متمکن و ثروتمندند اما فاقد ایمان؛ در دوران دفاع مقدس عمده کسانی که برای دفاع از دین و ارزشها و انقلاب و میهن اسلامی مان در برابر هجوم دشمنان عازم جبهه ای دفاع مقدس شدند از قشر مستضعف و محروم جامعه بودند که جانشان را در طبق اخلاص در دفاع از اسلام و انقلاب گذاشتند و این نشان ایمان قوی آنهاست. پس صحبت پیرامون این حدیث بسیار است و اینطور نیست که فقط از یک جنبه روایت را بگیریم و به فقر مادی انتساب کنیم. ضمن انکه طبق آمارهای جهانی که در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز بیان شد ضریب جینی خط فقر در ایران کاهش محسوسی نسبت به بسیاری کشورهای حتی پیشرفته داشته است.

یکی از شاخص های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. بر این اساس شکاف و فاصله طبقاتی و سطح نابرابری در جمهوری اسلامی نسبت به قبل از انقلاب در حدود 12 درصد کاهش پیدا کرده است. به خصوص آنجا که مطابق امارهای بانک جهانی ایران در این شاخص بسیار موفق تر از کشورهایی همچون برزیل، مالزی، ترکیه و آمریکا و حتی کشورهایی که سابقه و زمینه ی کمونیستی دارند همچون روسیه و چین، عملکرد بهتری داشته است. یعنی فاصله ی فقیر و غنی در ایران از ایالات متحده کمتر است؛ یعنی از مبدأ سال 1986 میلادی نابرابری در امریکا از 37.73 در 1986 به 41.06 در 2013 افزایش یافته اما در ایران 47.42 در 1986 به 37.35 در 2013 کاهش پیدا کرده است. همین آمار در روسیه از عدد بسیار مطلوب 23.8 در 1988 به 41.59 در 2012 رسیده است. در این وضعیت می توان گفت از حیث شاخص اقتصادی ضریب جینی، جمهوری اسلامی عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر داشته است.(ر.ک: فارس نیوز، به بهانه بیانات نوروزی رهبر انقلاب، به وقت فقر)

در مورد مجاني کردن آب و برق بر خلاف شبهاتی که در فضاهای مجازی توسط مخالفان و مغرضان نظام اسلامی دست به دست می شود گفتنی است: سخنان امام دراين مورد در صحيفه نور آمده است كه به آن اشاره مي كنيم, ايشان در پيام ۹ اسفند ۵۷ فرمودند: من به دولت راجع به مجانى كردن آب و برق و بعضى چيزهاى ديگر فعلًا براى طبقات كم بضاعتى كه در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهى دچار محروميت شده‏اند- و با برپايى حكومت اسلامى به اميد خدا اين محروميتها برطرف خواهد شد-سفارش اكيد نمودم كه عمل خواهد شد.(صحيفه نور، ج۶، ص۲۶۲) همچنين ايشان در سخنراني ۱۰ اسفند ۵۷ در مدرسه فيضيه قم فرمودند: آب و برق را مجانى مى‏كنيم براى طبقه مستمند، اتوبوس را مجانى مى‏كنيم براى طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد. معنويات شما را، روحيات شما را عظمت مى‏دهيم‏... ( صحيفه نور , ج6 ص 273) در روز ۱۱ اسفند ۵۷ نيز فرمودند: هر چه زودتر بايد مشكل مسكن براى بى‏خانمانها و فقراى ايران حل گردد؛ و براى هر خانواده، مسكن مورد نيازشان تأمين شود، آب و برق براى فقرا و بى‏بضاعتها بايد مجانى گردد. (صحيفه نور، ج۶، ص۲۹۷) اينها تنها مواردي هستند كه امام از آب و برق مجاني سخن گفته اند وهمين طور كه ملاحظه مي شود برخلاف آنچه در اذهان عمومي مطرح است , امام هيچگاه ادعاي مجاني كردن آب وبرق را براي عموم مردم نداشتند و تنها براي قشر محروم و مستضعف جامعه چنين مطلبي را بيان فرمودند.

در هر صورت جملات فوق و برخي ديگر از بيانات حضرت امام در اوان انقلاب و بعد از آن كه به مناسبتهاي مختلف بيان شده بيش از هر چيز بيانگر اهتمام جدي و عنايت خاص آن بزرگوار به قشر مستضعف و محروم جامعه و توجه زمامداران جامعه به مشكلات پايين ترين طبقات اجتماعي است كه در سيره عملي آن بزرگوار نيز با تأسيس بنيادها ونهادهاي متعدد و در چارچوب برنامه ها و قوانين مختلف تبلور عيني و مصداق بيروني پيدا كرده است، اساساً امام قشر مستضعف جامعه را كه اكثريت جامعه آن دوران را نيز تشكيل مي داد صاحبان و سرمايه هاي اصلي انقلاب دانسته و بر توزيع درست امكانات و بسط عدالت اجتماعي و حذف محروميتها با تكيه بر اسلام ناب به عنوان يك آرمان بزرگ الهي و نه يك اتوپياي خيالي مي نگريست نگاه ناقد و معرفت عميق حضرت امام به اسلام، آن بزرگوار را به اين باور حقيقي رسانده بود كه در صورت پياده شدن احكام نوراني اسلام با تمام ملزومات آن مسلماً مشكلات قشر محروم جامعه به حداقل ممكن خواهد رسيد.

آنچه مسلم است رسيدن به اين نقطه مطلوب نياز جدي به پشتكار و جديت مسؤولين، خواست عمومي و توليد ثروت در كشور و سپس بسط و توزيع مناسب آن، مستلزم گذشت زمان است. مسلماً ايجاد چنين فضاي آرماني، ساختمان پيش ساخته اي نيست كه يك شبه آن را ساخت، بايد در خلال مبارزه با فساد و تبعیض و در پرتو حضور فعال همگانی و پیگیری و مطالبه گری و نظارت عمومی ديوارهاي آن را آجر به آجر و با عنايت به امكانات كشور بالا برد و آن را بنا كرد. با نگاه منصفانه به عملكرد دولتهاي پس از انقلاب چه در زمان حيات حضرت امام و چه بعد از ايشان به وضوح مي توان ديد كه عليرغم نارساييهاي موجود، قدمهاي مؤثري در اين راه برداشته شده هر چند با نقطه آرماني و مطلوب حضرت امام فاصله بسيار است و نيازمند تلاشهاي جدي تري است. به عنوان نمونه مي توان به بسط و تعميق آموزش و پرورش، بهداشت، آب و برق و امكانات ارتباطي به دوردست ترين نقاط كشور و نيز هدفمند كردن يارانه ها و تهیه مسکن مناسب برای اقشار ضعیف و ... اشاره كرد كه به طور مسلم بطور نسبی نقش بسزائي در رفع محدوديتها داشته و خواهد داشت.

آنچه در پايان تذكر آن ضروري به نظر مي رسد، توجه به اين نكته است كه محقق شدن مصاديق آرمانهاي حضرت امام ره، نيازمند عنايت خاص همه اقشار جامعه به انديشه هاي متعالي آن حضرت كه ملهم از اسلام ناب است مي باشد و به طور قطع اگر چنين امري تحققق يابد، ( به عنوان مثال اگر خمس و زكات به عنوان ماليات از سوي اقشار پردرآمد جامعه پرداخت شود) و امكانات كشور اجازه دهد. تأمين سعادت دنيوي و اخروي مردم و يا آب و برق مجاني براي اقشار مستضعف امري دست يافتني خواهد بود.

مسئله مهم ديگر موانع و معضلاتي بود كه استكبار جهاني و در رأس همه آمريكا در قالب جنگ تحميلي و تحریم و محاصره اقتصادي و تهدید و توطئه های گوناگون براي كشور عزيزمان پديد آوردند و در واقع طلايي ترين فرصتهاي ترقي و پيشرفت را از مردم خوب ما گرفته و آن روحيه ايثار و تلاش و آن غيرت پرصلابت انقلابي را مصروف دفاع و جنگ نمودند تا جايي كه كشور به جاي اينكه به سمت و سوي رفاه و پيشرفت پيش رود روز به روز رو به خرابي و ويراني ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي گذاشت و پس از آن نيز نياز به انرژي و امكاناتي عظيم جهت بازسازي وجود داشت. ولي با وجود همه اين مشكلات با وجدان كاري و انضباط اجتماعي مي توان به قله هاي ترقي دست يافت.

اینکه مشکلات اقتصادی و بعضاً مفاسد و سوء استفاده هایی در کشور وجود دارد را کسی منکر نیست اما بدون شک هر مشکلی ریشه در علل و عواملی داشته و درمان آن راه حلهایی دارد که باید توسط همگان اعم از مسئولان دلسوز، نخبگان و اقشار مختلف مردم مورد توجه قرار گیرد که در بیانات رهبر معظم انقلاب مکرراً تأکید شده است اینکه باید مردم و نخبگان و مسئولان دلسوز پیگیر مسأله مطالبه گری و پرسشگری بشوند و مسئولین امر باید پاسخگو باشند. قطعاً رفع بیماری و سستی از دامن دستگاه های نظارتی و برخورد قاطع قوه قضائیه با مفاسد و فسادگران می تواند به داستان غم انگیز بسیاری از مفاسد خاتمه دهد.

بحمدالله پس از انقلاب در همه مقاطع انتخابات ها به کوری چشم دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی، مردم انقلابی با هوشیاری و بصیرت تمام در تمامی صحنه ها اعم از انتخاباتها و راهپیمایی های حمایت از انقلاب و رهبری حضور گسترده داشته و دارند انهم بگونه ای که در هیچ جای جهان سابقه ندارد. و البته این امر علاوه بر اینکه برای مسئولین حکومت و دولت و مجلس و دیگر ارکان نظام پیام روشنی دارد که باید تمام همتشان را صرف خدمت به این مردم کنند، پیام روشن و مشک محکم و آهنینی بر دهان استکبار و بدخواهان نظام است که ما تا اخرین قطره خونمان پای آرمانهای انقلاب، امام و شهدا در کنار رهبری ایستاده ایم و حاضر نیستیم قدمی پا پس بکشیم.

ضمن آنکه آحاد مردم و خصوصاً همین جوانان ما آنقدر هوشیار و فهیم و غیرتی و عاشق ارزشهای واقعی دین و سرمایه های مملکتشان هستند که در صورت احساس خطر و یا بروز مشکلی در امنیت این ملت و مملکت جانانه از حریم دین و ناموس و ارزشها دفاع خواهند کرد. وقتی در صحنه های ورزشی می بینیم که نسبت به پرچم جمهوری اسلامی ایران که نشانه عزت و شرف و آزادگی ایرانیان چقدر احساس غرور می کنند با بالا رفتن پرچم ایران در پوست خود نمی گنجند و در صورت اهانت به پرچم ایران و یا در ناداوری ها رگهای گردنشان متورم می شود قطعاً در برابر هجوم دشمنان به ارزشهای الهی و اعتقادات دینی و به خاک و میهن اسلامی مان بمنظور تعرض به سرمایه های مادی و معنوی و نوامیس وطن آرام و قرار نخواهند داشت. بدون ذره ای تردید ما به جوانان پاک میهن اسلامی که سرمایه های ارزشمند این کشور هستند ایمان دارم.

موفق باشید ...@};-

۱.لطفا فیلم سخنرانی را اپلود کنید.یا ادرسی بدین که من ببینم.چون اون چیزی که توی ذهن منه چیز دیگریست.
.خط فقر درامد ماهیان زیر ۲ تومنه.یعنی اکثریت فقیر حساب میشن.اینم منابع رسمی گفتم.
۴۰ سال کافی نیست.اونایی که انقلاب کردن میخان دستاورداشونو ببین.
۲.وقتی گفتن فقر کلی گفتن.فقر مادی به هر حال فقر هست دیگه.من وقتی امار و ارقام را باور میکنم که توی زندگیم نمود پیدا کنه.شما بیایین بگین فقر صفر درصد وقتی اینجوری نیس چجوری باور کنم.
۳.شما که میگین فساد کمه.همین فساد کم را چقد طولش میدن که برطرف بشه.وظیفه قوه قضاییه.
۴.کاری نداره رای گیری های یکی دو سال اول انقلاب را مقایسه کنید.فقط چند انتخابات اول اعم از ریاست جمهوری و مجلس و ... که ببنین دروغ میگم یا نه.
۵.نمیدونم چرا ایرانی بود را با اسلامی بودن قاطی میکنید.پرچم ایران میره بالا افتخار میکنم چون ایرانیم.

mohsen1990;976089 نوشت:
مشکلات به حدی زیاده نیاز به نوشتن برای مسئولین نداره.خودشون بهتر میدونن.
هرکسی مسئول زندگی خودشه.من نمیخام حکومت برای من تصمیم بگیره که چه سایتی برم چه سایتی نرم.اگربخام فرزندم را توی اینترنت محدود کنم خودم نظارت میکنم ربطی به حکومت نداره دخالت کنه.الان حکومت موفق بوده با فیلترینگ؟جوونای تو خیابون را نمیبینید!وقتی یه کاری موفق نیست چرا ادامه میدن.طرف از اول دبستان قران و دینی میخونه تا دانشگاه.اخرشم هیچ اعتقادی نداره.نشون میده با فیلتر و بزور یه کاری تحمیل کردن کاری از پیش نمیره.
من نرم افزار سروش و روبیکا نصب کردم که استفاده کنم به نیت رایگان بودن و استفاده از تولید داخل.ده هزارتومن شارژمو خوردن.زنگ زدم پشتیبانی هنوز دارن بررسی میکنن.
من خودم امدنیوز و اینارا قبول ندارم.و برای هر چیزی فکر میکنم و خودم تحقیق میکنم و مقایسه.خدا عقل داده برای همین چیزا.
با فیلتر کردن حساسیت بوجود میاد.من اگه نخام بچم سینه گرگ را ببینه تلویزیون را خاموش میکنم.نه اینکه حساسش کنم روی اون قسمت خاص.

سلام مجدد@};-

هر نظام و حکومتی بر اساس مبانی و قوانین خودش عمل می کند نظام دینی بر خلاف نظامهای لیبرالی و سکولاری که البته در ظاهر و شعار دم از آزادی عقیده و بیان می زنند اما در عمل آنها هم برنامه های فیلتر و سانسور بنحو وسیع و گسترده دارند و دستگاه های تبلیغاتی آنها بشدت انحصاری عمل می کنند. سیاست حکومت دینی علاوه بر تعالی و رشد اوضاع معیشت و اقتصاد تعالی مسائل فکری، عقیدتی و معنوی را نیز در برنامه خود دارد فلذا نسبت به پیشگیری از آسیبها و خطرات و ایجاد فرصت های معنوی و معرفتی رشد و تعالی مسئول است. فلذا این انتظار که حکومت کاری به حفظ و صیانت از اعتقاد و اخلاق و معنویت مردم نداشته باشد بر اساس مبانی و ساختار و قوانین جمهوری اسلامی ایران، انتظار ناروایی است.

این مطلب نظیر این تمثیل است که راهنمایی و رانندگی برای حفظ امنیت جان رانندگان هیچ تدابیر خاصی اعم از علائم هشداردهنده، گذاشتن گارد ریل در حاشیه پرتگاه ها و در مسیر های دو طرفه برای جداسازی جاده، ممنوعیت سرعت مجاز و اقدام به جریمه و فک گواهینامه و انتقال خودرو به پارکینگ نداشته باشد، به کسی چه مربوط است که هر کس که گواهینامه گرفته هر طور می خواهد رانندگی کند! شاید من دلم می خواهد حاشیه جاده و در کنار پرتگاه ها باز باشد و گاردریلی نباشد من دلم بخواهد سر پیچ می پیچم دلم نخواهد نمی پیچم؟! یا چرا بهداشت روی مواد غذایی سالم و غیر سالم نظارت می کند و با توزیع کنندگان مواد غذایی ناسالم برخورد می کند؟ باید آزاد باشد مردم خودشان عقل و شعور دارند دلشان بخواهد می خرند نخواهد نمی خرند؟ یا چرا نیروی انتظامی با متقلبان و زور گیران برخورد می کند؟ مردم باید خودشان حواسشان را جمع کنند تا از متقلبین چیزی نخرند یا در محله هایی که امن نیست یا ساعاتی از شب گذشته در خیابان رفت و آمد نکنند تا گرفتار زورگیران نشوند؟ خلاصه همه آزادند شاید کسی دوست دارد بدام متقلبان و زورگیران بیفتد به اداره امنیت و نیروی انتظامی حکومت چه؟ که دخالت کند؟ و ده ها نمونه عینی دیگر از این دست ...

پر واضح است که بسیاری از این محدودیت های قانونی که از طرف حکومت دینی برای فیلترینگ و سانسور انجام می شود اولاً بدین خاطر است که مردم حکومت دینی را پذیرفته و در طول 40 سال انقلاب مکرر در عرصه های مختلف همان انتخاب را تأیید کرده اند و حکومت موظف است از آسیبها و خطرات احتمالی که اعتقاد و اخلاق و دیانت و خواست مردم را تهدید می کند صیانت کند. ثانیاً طبق منشور انقلاب اسلامی حفظ و صیانت از خطرات و آسیبهای دینی و معنوی وظیفه نظام است چنانکه حفظ امنیت جانی و مالی افراد وظیفه حکومت است! بسا حفظ اعتقاد و دین و معنویت (روح انسانی) که اصیل تر است مهمتر از جسم و جان است.

متأسفانه علیرغم هشدارهای بسیاری که در باره ماهواره و خطرات گوشی های همراه داده می شود غالب خانواده ها توجه ندارند و فرزندانشان را در مقام این تهدیدها و آسیبها قرار داده و در میادین تهاجم و شبیخون فرهنگی بی پناه رها می کنند، آسیبهای زیادی که در نسل کودک و نوجوان و جوانان امروز جامعه مشاهده می کنیم از همین جهت است که آمارهای موجود بسیار نگران کننده هستند، آمار فساد و انحراف و گمراهی، روابط نامشروع در سنین نوجوانی، آمار طلاق های توافقی و .... و البته غالباً خانواده ها گمان می کنند خودشان می توانند نظارت و کنترل کنند در حالیکه تهدیدات بحدی جدی و نفوذ و تهاجم دشمن به جهت تخریب اعتقاد و اخلاق نسل نوجوان و جوان کشور ما بحدی برنامه ریزی شده است که کنترل خطرات بسیار دشوار و در بعضی عرصه ها غیرممکن شده و نیازمند کار تخصصی است.

غالب والدین گمان می کنند با آوردن ماهواره بداخل خانه به اهل خانه خدمت کرده اند و یا با گرفتن گوشی موبایل برای فرزندان کودک و نوجوانشان به آنها خوبی و لطف کرده اند در حالیکه شاید در عصر حاضر شاید نتوان دشمنی ای آشکارتر از این اقدام یافت. و جالب اینجاست که علیرغم اینکه عمدتاً بنحو محسوس درگیر مشکلات و آسیبهای ورود این ابزارآلات تکنولوژی در زندگیهایشان شده و گرفتار مشکلات عدیده ای در تربیت و تعامل با فرزندانشان هستند اما با این وجود نمی توانند اقدامات خیرخواهانه حکومت در فیلتر و سانسور برنامه های مخرب را تحمل کنند و علناً مخالفت می کنند.

موفق باشید ...@};-

mohsen1990;976087 نوشت:
علیکم سلام
چین و کوبای کمنیستی را با ایران مقایسه میکنید.اتیوپی و پاکستان

سلام علیکم
.
دوست عزیز,اون فقط آمار بود یعنی فیلت*ترشک*ن ها رو فقط برای ایران نساختن.

منظور من این بود هر کشوری با هر نوع حکومتی برای خودش قوانینی داره از این قوانین نه همه راضی هستند نه همه ناراضی!

mohsen1990;976087 نوشت:
آزادی برادره من.آزادی.مفهومش همینه

یه زن تو آمریکا می تونه لخت,بدون لباس بچرخه (آزادی)
یه زن تو ایران با حجاب کامل,میگه آزاده و مشکلی با این نداره (آزادی)

از هر کدوم هم بپرسی,تعریف خودش رو از آزادی داره با اینکه این ها 100% رو به روی هم هستند ولی هر کدوم میگن آزادی دارند

اون مسئله از نظر شما آزادی میشه نه از نظر همه!

نقل قول:
بعدشم حالا که ایرانو با عربستان مقایسه میکنین

گفتم فقط آمار بود و اسم هر کدوم هم در این آمار ثبت شده,مقایسه ای در کار نبود

mohsen1990;976087 نوشت:
میبینم که لبنان فیلتر نداره

happy
دوست عزیز,فیلتر و سانسور از قدیم در لبنان بوده و الان هم هست در هر حوزه ای هم بوده مثل خبر و فیلم و تئاتر

سال 1969 تئاتری به نویسندگی Henry Hamati و کارگردانی Roger Assaf و Nidal Al Ashkar در حال اجرا بوده که نیروهای امنیتی لبنان میریزن داخل تئاتر!!

در دهه 60 سانسور هر محتوایی مرتبط با اسرائیل به شدت زیاد بوده و....

نقل قول:
حجاب ازاده.چرا اونجا هم که مسلمونن

زمانی بود امام علی بن ابی طالب فرمود: حق با منه
اونطرف تر معاویه هم گفت:حق با منه

اسلام علی کجا اسلام معاویه کجا,نمیگم لبنان اسلام معاویه هست نه؛ ولی نمیشه هر چیزی رو همینطوری با چیز دیگه ای مقایسه کرد

نقل قول:
هرکسی مسئول زندگی خودشه

دوست عزیز
بله,شما و هر انسان دیگه ای و خود من مسئول کارهای خودش هست ولی تا وقتی تو ماشین خودت باشی نه یه اتوبوس تاوقتی تو قایق خودت باشی نه یه کشتی

نمیشه جایی که تو کشتی نشستی به بهانه اینکه جای خودمه سوراخ کنی آره قایق خودت رو سوراخ کن یا منفجر کن!!!

این تفکر شما رو همه ندارن که
فیلترینگ محتوای نامناسب هم به همین صورت هست،الان که همه از بچه 10 ساله تا مرد 90 ساله گوشی دارند و به راحتی به اینترنت وصل میشه نمیشه همه چی رو باز گذاشت چه ضمانتی وجود داره این بچه ها تو این سن و سال محتواهای نامناسب رو نبینند.
به بچه الان مورچه بدی 1 دقیقه بعد هواپیمای مسافربری تحویلت میده نرم افزارهای این حوزه اینقدر زیاد شده که نمیشه درست و حسابی کنترل کرد

مشکور;976091 نوشت:

سلام و ادب@};-

البته این روایت صحیح است و اما سطوح و مراتب و اقسامی دارد که تنها شامل فقر مادی نمی شود بلکه فقر فکری و فرهنگی را نیز شامل می شود زیرا ما در همین مملکت خودمان بسیاری را می بینیم که به حسب ظاهر زندگی فقیرانه ای دارند اما مؤمنانه زندگی می کنند و بسا افرادی که متمکن و ثروتمندند اما فاقد ایمان؛ در دوران دفاع مقدس عمده کسانی که برای دفاع از دین و ارزشها و انقلاب و میهن اسلامی مان در برابر هجوم دشمنان عازم جبهه ای دفاع مقدس شدند از قشر مستضعف و محروم جامعه بودند که جانشان را در طبق اخلاص در دفاع از اسلام و انقلاب گذاشتند و این نشان ایمان قوی آنهاست. پس صحبت پیرامون این حدیث بسیار است و اینطور نیست که فقط از یک جنبه روایت را بگیریم و به فقر مادی انتساب کنیم. ضمن انکه طبق آمارهای جهانی که در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز بیان شد ضریب جینی خط فقر در ایران کاهش محسوسی نسبت به بسیاری کشورهای حتی پیشرفته داشته است.

یکی از شاخص های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. بر این اساس شکاف و فاصله طبقاتی و سطح نابرابری در جمهوری اسلامی نسبت به قبل از انقلاب در حدود 12 درصد کاهش پیدا کرده است. به خصوص آنجا که مطابق امارهای بانک جهانی ایران در این شاخص بسیار موفق تر از کشورهایی همچون برزیل، مالزی، ترکیه و آمریکا و حتی کشورهایی که سابقه و زمینه ی کمونیستی دارند همچون روسیه و چین، عملکرد بهتری داشته است. یعنی فاصله ی فقیر و غنی در ایران از ایالات متحده کمتر است؛ یعنی از مبدأ سال 1986 میلادی نابرابری در امریکا از 37.73 در 1986 به 41.06 در 2013 افزایش یافته اما در ایران 47.42 در 1986 به 37.35 در 2013 کاهش پیدا کرده است. همین آمار در روسیه از عدد بسیار مطلوب 23.8 در 1988 به 41.59 در 2012 رسیده است. در این وضعیت می توان گفت از حیث شاخص اقتصادی ضریب جینی، جمهوری اسلامی عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر داشته است.(ر.ک: فارس نیوز، به بهانه بیانات نوروزی رهبر انقلاب، به وقت فقر)

در مورد مجاني کردن آب و برق بر خلاف شبهاتی که در فضاهای مجازی توسط مخالفان و مغرضان نظام اسلامی دست به دست می شود گفتنی است: سخنان امام دراين مورد در صحيفه نور آمده است كه به آن اشاره مي كنيم, ايشان در پيام ۹ اسفند ۵۷ فرمودند: من به دولت راجع به مجانى كردن آب و برق و بعضى چيزهاى ديگر فعلًا براى طبقات كم بضاعتى كه در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهى دچار محروميت شده‏اند- و با برپايى حكومت اسلامى به اميد خدا اين محروميتها برطرف خواهد شد-سفارش اكيد نمودم كه عمل خواهد شد.(صحيفه نور، ج۶، ص۲۶۲) همچنين ايشان در سخنراني ۱۰ اسفند ۵۷ در مدرسه فيضيه قم فرمودند: آب و برق را مجانى مى‏كنيم براى طبقه مستمند، اتوبوس را مجانى مى‏كنيم براى طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد. معنويات شما را، روحيات شما را عظمت مى‏دهيم‏... ( صحيفه نور , ج6 ص 273) در روز ۱۱ اسفند ۵۷ نيز فرمودند: هر چه زودتر بايد مشكل مسكن براى بى‏خانمانها و فقراى ايران حل گردد؛ و براى هر خانواده، مسكن مورد نيازشان تأمين شود، آب و برق براى فقرا و بى‏بضاعتها بايد مجانى گردد. (صحيفه نور، ج۶، ص۲۹۷) اينها تنها مواردي هستند كه امام از آب و برق مجاني سخن گفته اند وهمين طور كه ملاحظه مي شود برخلاف آنچه در اذهان عمومي مطرح است , امام هيچگاه ادعاي مجاني كردن آب وبرق را براي عموم مردم نداشتند و تنها براي قشر محروم و مستضعف جامعه چنين مطلبي را بيان فرمودند.

در هر صورت جملات فوق و برخي ديگر از بيانات حضرت امام در اوان انقلاب و بعد از آن كه به مناسبتهاي مختلف بيان شده بيش از هر چيز بيانگر اهتمام جدي و عنايت خاص آن بزرگوار به قشر مستضعف و محروم جامعه و توجه زمامداران جامعه به مشكلات پايين ترين طبقات اجتماعي است كه در سيره عملي آن بزرگوار نيز با تأسيس بنيادها ونهادهاي متعدد و در چارچوب برنامه ها و قوانين مختلف تبلور عيني و مصداق بيروني پيدا كرده است، اساساً امام قشر مستضعف جامعه را كه اكثريت جامعه آن دوران را نيز تشكيل مي داد صاحبان و سرمايه هاي اصلي انقلاب دانسته و بر توزيع درست امكانات و بسط عدالت اجتماعي و حذف محروميتها با تكيه بر اسلام ناب به عنوان يك آرمان بزرگ الهي و نه يك اتوپياي خيالي مي نگريست نگاه ناقد و معرفت عميق حضرت امام به اسلام، آن بزرگوار را به اين باور حقيقي رسانده بود كه در صورت پياده شدن احكام نوراني اسلام با تمام ملزومات آن مسلماً مشكلات قشر محروم جامعه به حداقل ممكن خواهد رسيد.

آنچه مسلم است رسيدن به اين نقطه مطلوب نياز جدي به پشتكار و جديت مسؤولين، خواست عمومي و توليد ثروت در كشور و سپس بسط و توزيع مناسب آن، مستلزم گذشت زمان است. مسلماً ايجاد چنين فضاي آرماني، ساختمان پيش ساخته اي نيست كه يك شبه آن را ساخت، بايد در خلال مبارزه با فساد و تبعیض و در پرتو حضور فعال همگانی و پیگیری و مطالبه گری و نظارت عمومی ديوارهاي آن را آجر به آجر و با عنايت به امكانات كشور بالا برد و آن را بنا كرد. با نگاه منصفانه به عملكرد دولتهاي پس از انقلاب چه در زمان حيات حضرت امام و چه بعد از ايشان به وضوح مي توان ديد كه عليرغم نارساييهاي موجود، قدمهاي مؤثري در اين راه برداشته شده هر چند با نقطه آرماني و مطلوب حضرت امام فاصله بسيار است و نيازمند تلاشهاي جدي تري است. به عنوان نمونه مي توان به بسط و تعميق آموزش و پرورش، بهداشت، آب و برق و امكانات ارتباطي به دوردست ترين نقاط كشور و نيز هدفمند كردن يارانه ها و تهیه مسکن مناسب برای اقشار ضعیف و ... اشاره كرد كه به طور مسلم بطور نسبی نقش بسزائي در رفع محدوديتها داشته و خواهد داشت.

آنچه در پايان تذكر آن ضروري به نظر مي رسد، توجه به اين نكته است كه محقق شدن مصاديق آرمانهاي حضرت امام ره، نيازمند عنايت خاص همه اقشار جامعه به انديشه هاي متعالي آن حضرت كه ملهم از اسلام ناب است مي باشد و به طور قطع اگر چنين امري تحققق يابد، ( به عنوان مثال اگر خمس و زكات به عنوان ماليات از سوي اقشار پردرآمد جامعه پرداخت شود) و امكانات كشور اجازه دهد. تأمين سعادت دنيوي و اخروي مردم و يا آب و برق مجاني براي اقشار مستضعف امري دست يافتني خواهد بود.

مسئله مهم ديگر موانع و معضلاتي بود كه استكبار جهاني و در رأس همه آمريكا در قالب جنگ تحميلي و تحریم و محاصره اقتصادي و تهدید و توطئه های گوناگون براي كشور عزيزمان پديد آوردند و در واقع طلايي ترين فرصتهاي ترقي و پيشرفت را از مردم خوب ما گرفته و آن روحيه ايثار و تلاش و آن غيرت پرصلابت انقلابي را مصروف دفاع و جنگ نمودند تا جايي كه كشور به جاي اينكه به سمت و سوي رفاه و پيشرفت پيش رود روز به روز رو به خرابي و ويراني ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي گذاشت و پس از آن نيز نياز به انرژي و امكاناتي عظيم جهت بازسازي وجود داشت. ولي با وجود همه اين مشكلات با وجدان كاري و انضباط اجتماعي مي توان به قله هاي ترقي دست يافت.

اینکه مشکلات اقتصادی و بعضاً مفاسد و سوء استفاده هایی در کشور وجود دارد را کسی منکر نیست اما بدون شک هر مشکلی ریشه در علل و عواملی داشته و درمان آن راه حلهایی دارد که باید توسط همگان اعم از مسئولان دلسوز، نخبگان و اقشار مختلف مردم مورد توجه قرار گیرد که در بیانات رهبر معظم انقلاب مکرراً تأکید شده است اینکه باید مردم و نخبگان و مسئولان دلسوز پیگیر مسأله مطالبه گری و پرسشگری بشوند و مسئولین امر باید پاسخگو باشند. قطعاً رفع بیماری و سستی از دامن دستگاه های نظارتی و برخورد قاطع قوه قضائیه با مفاسد و فسادگران می تواند به داستان غم انگیز بسیاری از مفاسد خاتمه دهد.

بحمدالله پس از انقلاب در همه مقاطع انتخابات ها به کوری چشم دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی، مردم انقلابی با هوشیاری و بصیرت تمام در تمامی صحنه ها اعم از انتخاباتها و راهپیمایی های حمایت از انقلاب و رهبری حضور گسترده داشته و دارند انهم بگونه ای که در هیچ جای جهان سابقه ندارد. و البته این امر علاوه بر اینکه برای مسئولین حکومت و دولت و مجلس و دیگر ارکان نظام پیام روشنی دارد که باید تمام همتشان را صرف خدمت به این مردم کنند، پیام روشن و مشک محکم و آهنینی بر دهان استکبار و بدخواهان نظام است که ما تا اخرین قطره خونمان پای آرمانهای انقلاب، امام و شهدا در کنار رهبری ایستاده ایم و حاضر نیستیم قدمی پا پس بکشیم.

ضمن آنکه آحاد مردم و خصوصاً همین جوانان ما آنقدر هوشیار و فهیم و غیرتی و عاشق ارزشهای واقعی دین و سرمایه های مملکتشان هستند که در صورت احساس خطر و یا بروز مشکلی در امنیت این ملت و مملکت جانانه از حریم دین و ناموس و ارزشها دفاع خواهند کرد. وقتی در صحنه های ورزشی می بینیم که نسبت به پرچم جمهوری اسلامی ایران که نشانه عزت و شرف و آزادگی ایرانیان چقدر احساس غرور می کنند با بالا رفتن پرچم ایران در پوست خود نمی گنجند و در صورت اهانت به پرچم ایران و یا در ناداوری ها رگهای گردنشان متورم می شود قطعاً در برابر هجوم دشمنان به ارزشهای الهی و اعتقادات دینی و به خاک و میهن اسلامی مان بمنظور تعرض به سرمایه های مادی و معنوی و نوامیس وطن آرام و قرار نخواهند داشت. بدون ذره ای تردید ما به جوانان پاک میهن اسلامی که سرمایه های ارزشمند این کشور هستند ایمان دارم.

موفق باشید ...@};-

با سلام و عرض ادب و احترام

استاد گرامی

هر حکومتی برای جلوگیری از فساد نیاز به یک زیربنای اساسی دارد

در تمام جوامع اثبات شده برای جلوگیری ازفساد حرف زدن و شعار دادن اثر گذار نیست

اون چه ما تو این 40 سال شاهد بودیم این بوده ...

1 - سیستم نظارتی باید مستقل از دولت باشه تا قدرت لازم برای جلوگیری از فساد رو داشته باشه ...

2 - تصمیم گیری های احساسی برای ساکت کردن مردم فقط یه مدت کوتاه جواب میده ...

3 - فاصله حرف تا عمل خیلی خیلی زیاده ...

4 - داشتن لباس روحانیت نشانه متخصص بودن نیست (حتی در حوزه فقه ، به طور مثال آقای منتظری و ... )

5 - باید با زور و اجبار دولتمردان رو وادار به تبعیت از قوانین کرد ، نه با ناز و کرشمه ...

6 - مقام های دولتی نباید با هم فامیل و قوم و خویش باشند (خاله بازی که نیست ) ...

7 - تکلیف این کشور باید معلوم شود ، یا جمهوری ، یا اسلامی
در اسلام یک نفر حکم می کند و بقیه عمل میکنن و وقتی مشکلی پیش بیاد گردن حاکم رو می گیرن
در جمهوری هم گردن رئیس جمهور

اما در جمهوری اسلامی ، این دو نفر مشکلات رو به هم پاس میدن و مردم این وسط چوبشو می خورن

تکلیف معلوم بشه ، این کشور یه رئیس باید داشته باشه نه دو تا

و ...

به نام خدا

این امریکایی ها که اینقدر بی عرضه هستند که نمی توانند جلوی گران شدن دلارشان را بگیرند،شده 5800.happy

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " ما يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل " إنا لو ولينا لعدلنا " ثم يقوم القائم بالحق والعدل.
http://lib.eshia.ir/15220/1/274

این امر (یعنی قیام امام زمان عج ) واقع نخواهد شد تا از هر صنف و گروهی از مردم به حکومت برسند تا نگویند:اگر ما به حکومت می رسیدیم به عدالت رفتار می کردیم.ان زمان است که قائم ما به حق و عدالت قیام می کند.

دَولَتُنا آخِرُ الدُّوَلِ ، ولَم يَبقَ أهلُ بَيتٍ لَهُم دَولَةٌ إلاّ مَلَكوا قَبلَنا ، لِئَلاّ يَقولوا إذا رَأَوا سيرَتَنا : إذا مَلَكنا سِرنا مِثلَ سِيرَةِ هؤُلاءِ ! وهُوَ قَولُ اللّه ِ عَزَّوجَلَّ : «وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ.
http://lib.eshia.ir/15084/1/472

امام باقر عليه السلام: دولت ما آخرين دولت است و هيچ خاندان داراى حكومتى باقى نمى ماند، مگر اين كه قبل از ما، به حكومت مى رسد تا اين كه وقتى شيوه (حكومت) ما را ديدند نگويند: اگر ما به حكومت مى رسيديم، به همين شيوه اينان رفتار مى كرديم! و اين فرموده خداى عز و جل است كه: «و عاقبت، از آنِ پرهيزگاران است» .

قدیما;976160 نوشت:
به نام خدا

این امریکایی ها که اینقدر بی عرضه هستند که نمی توانند جلوی گران شدن دلارشان را بگیرند،شده 5800.happy

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " ما يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل " إنا لو ولينا لعدلنا " ثم يقوم القائم بالحق والعدل.
http://lib.eshia.ir/15220/1/274

این امر (یعنی قیام امام زمان عج ) واقع نخواهد شد تا از هر صنف و گروهی از مردم به حکومت برسند تا نگویند:اگر ما به حکومت می رسیدیم به عدالت رفتار می کردیم.ان زمان است که قائم ما به حق و عدالت قیام می کند.

دَولَتُنا آخِرُ الدُّوَلِ ، ولَم يَبقَ أهلُ بَيتٍ لَهُم دَولَةٌ إلاّ مَلَكوا قَبلَنا ، لِئَلاّ يَقولوا إذا رَأَوا سيرَتَنا : إذا مَلَكنا سِرنا مِثلَ سِيرَةِ هؤُلاءِ ! وهُوَ قَولُ اللّه ِ عَزَّوجَلَّ : «وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ.
http://lib.eshia.ir/15084/1/472

امام باقر عليه السلام: دولت ما آخرين دولت است و هيچ خاندان داراى حكومتى باقى نمى ماند، مگر اين كه قبل از ما، به حكومت مى رسد تا اين كه وقتى شيوه (حكومت) ما را ديدند نگويند: اگر ما به حكومت مى رسيديم، به همين شيوه اينان رفتار مى كرديم! و اين فرموده خداى عز و جل است كه: «و عاقبت، از آنِ پرهيزگاران است» .

با سلام

و عرض ادب

این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که مردم بفهمن دارن اشتباه می کنن و جمع بستن جمهوری با اسلام اشتباه هست

الان مردم متاسفانه دارن می گن اسلام اشتباهه نه جمهوری اسلامی

مردم به حاکم جامعه می گن دیکتاتور

یعنی اگه الان امام زمان (سلام بر او ) بیاد دیکتاتور محسوب می شه چون جامعه اماده نشده

مردم هنوز نفهمیدن حاکم جامعه باید مورد تایید خدا باشه نه منتخب مردم

شروحیل;976183 نوشت:
الان مردم متاسفانه دارن می گن اسلام اشتباهه نه جمهوری اسلامی

مردم به حاکم جامعه می گن دیکتاتور

یعنی اگه الان امام زمان (سلام بر او ) بیاد دیکتاتور محسوب می شه چون جامعه اماده نشده

مردم هنوز نفهمیدن حاکم جامعه باید مورد تایید خدا باشه نه منتخب مردم

سلام علیکم و عرض ادب

موافقم

البته نمیشه همه تقصیرات را هم گردن حکومت یا دولت انداخت.خودم مردم ما که خودم هم یکی از این مردم هستم احتیاج به رفع ایرادات و حرکت به سوی کمال را داریم.

متاسفانه الان جایگاه کسی که پیشانی پینه بسته دارد از کارگری که دست پینه بسته دارد بالاتر است.

یک روحانی در فضای مجازی می گفت من وقت کار کردن ندارم چون دارم کار فرهنگی می کنم.اینطور باشد حضرت علی(ع) کار فرهنگی نکرده چون زراعت و کشاورزی می کردند.

حکومت باید دست همچین افرادی باشد:

صحیحه عبدالکریم بن عتبه هاشمی:امام صادق(ع):
ای عمرو [بن عبید]! از خدا بترس و شما ای گروه! از خدا بترسید; زیرا پدرم, که بهترین مردمان زمین و داناترین آنان به کتاب خدا و سنت پیامبر بود, برای من حدیث کرد: رسول خدا فرمود: کسی که با مردم با شمشیر بستیزد و آنان را به خود فرا بخواند و در میان مسلمانان, داناتر از او باشد, گمراه و زورگوست.
http://lib.eshia.ir/11005/5/27


صحیحه عیص بن قاسم:امام صادق(ع):
به خود بنگرید, به خدا سوگند, هر انسانی که گوسفندانی همراه با چوپانی دارد, اگر چوپان شایسته تر بیابد, چوپان پیشین را کنار می گذارد و آگاه تر را به کار می گمارد.

http://lib.eshia.ir/11005/8/264

موفق و شاد باشید

با عرض سلام خدمت دوستان عزیز@};-

امام على عليه السلام فرمودند :پيامبر خدا صلى الله عليه و آله سپاهى را به جنگ اعزام كرد. وقتى برگشتند فرمود: خوشامد مى گويم به مردمانى كه جهاد اصغر را گذراندند ولى جهاد اكبر همچنان بر عهده آنان باقى مانده است. عرض شد: اى رسول خدا! جهاد اكبر چيست؟ فرمود: جهاد با نفس. امام عليه السلام فرمود: برترين جهاد آن است كه انسان با نفس نهفته در ميان دو پهلوى خود بجنگد.

امام صادق عليه السلام :پيامبر صلى الله عليه و آله سپاهى را به جنگ گسيل داشت؛ وقتى برگشتند فرمود: خوشامد مى گويم به گروهى كه جهاد اصغر را انجام دادند، اما جهاد اكبر همچنان مانده است. عرض شد: اى پيامبر خدا! جهاد اكبر چيست؟ فرمود: جهاد با نفْس.

الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام :روايت مى كنيم كه سرور ما پيامبر خدا صلى الله عليه و آله يكى از اصحاب خود را ديد كه از مأموريتى جنگى كه او را فرستاده بود برگشته و با موهاى ژوليده و غبار سفر بر سر و صورت و جنگ افزار در ميان، به سوى منزل خود مى رود. حضرت صلى الله عليه و آله فرمود: از جهاد اصغر براى جهاد اكبر برگشتى! عرض كرد: آيا جهادى بالاتر از جهاد با شمشير هم هست؟! فرمود: آرى، جهاد انسان با نفْس خود.

به شخصه عقیده دارم، ریشه تمام مشکلات و عقب افتادگی های نظام ما اینکه، سالهاست جای جهاد اصغر و اکبر را عوض کرده ایم و اصلا جهاد اکبر را تعطیل کرده ایم و تمام تمرکز و پتانسیل خود را خرج جهاد اصغر کرده ایم...

بنام خدا.

mohsen1990;976087 نوشت:
چین و کوبای کمنیستی را با ایران مقایسه میکنید

متاسفانه برخی از سواستفاده کنندگان که عادت به پاک کردن صورت مسئله دارند گویا گمان میبرند ما ملت گوشهای درازی هم داریم؟؟

تا عده ای انتقاد میکنند و میگویند چرا در ایران یا تهران اینهمه معتاد وجود دارد سریعا در تلویزیون برنامه میسازند و پخش میکنند بنام معتادان امریکا یا نیویورک؟؟
{اصلا هم نمیگویند ایران اسلامی و شیعی با ایهمه ادعا کجا و امریکای شیطان و جهانخوار و کافر کجا؟؟}

یا مثلا برخی دیگر از دولتمردان ما میایند جلوی تلویزیون و معترض میشوند که بنزین در امریکا این مقدار بالا است اما درایران بسیار پایین تر است>>{اما به مقدار دستمزد و درامد یک شهروند امریکایی یا حداقل یک ماشین دار امریکایی هیچ اشاره ای نمیکنند}اینهم بگذار و بگذر که هر چه بر ماست از ماست که برماست......

mohsen1990;976087 نوشت:
عربستان با این اصلاحاتی که دارن انجام میدن ۴ روز دیگه فیلترینگم ور میدارن.چون برای مردمش ارزش داره قائل میشه.ولیعهد جدیدشون کشور و مردمشو دوس داره.

بقول بعضی ها >>همین عربستان با همین ولیعهدشون اگر از ما ایرانی ها پیشی نگرفتند و اگر بقول خود همین ولیعهد بسیار باهوش طی 15 سال اینده به ایران{جمهوری اخوندی}حمله نظامی نکردند و اگر نسل روحانیت شیعی را نخشکاندند و اگر در اون زمان تاریخ تکرار نشد و ما ملت ایران هم همگی دسته جمعی و فوج فوج طرفدار عربستان و این حمله نبودیم یا نشدیم..؟؟
و اگر در اون زمان ما ملت که اسلحه از دست اخوندجماعت افتاد اونو برنداشتیم و همه اخوندهای حکومتی را محاکمه نکردیم و اگر حافظه تاریخی ما ملت برنگشت و گناهان 1400 سال پیش هم بگردن انها نینداختیم و در نهایت انها را بر سر تیرهای چراغ برق نبستیم و در جلوی چشمانشان زن و بچه ها و نوه ها و خانواده هاشونو بسختی سلاخی نکردیم ..؟؟شما بگویید خیر ما چنین ملت بیرحمی نیستیم{که البته که ما نیستیم اما فرزندان و فرزندزادگان ما هم مثل ما اینقدر دلرحم باشند یا نه نامعلوم است چرا که تاریخ پر است از این تکرار مکررات ظلم و ظالم و خونخواهی و انتقام}

{البته با همین روالی که فعلا داریم پیش میرویم و روز بروز هم مردم عادی و حتی دولتی و حکومتی فقیرتر میشویم و .. و تازه اینها گوشه ای از اوغده ها و کینه های مردمی هست که همه ما کم و بیش بگوش خود شنیده ایم و شاید خودمان حتی بخشی از انها یا این کینه و انتقام باشیم یا گردیم{چرا که تاریخ پر است از رنگ عوض کردنهای ملتی و مردمی}

لذا کسانیکه اختلاسهای میلیاردی میکنند یا از رانت و اعتبار دیگری استفاده یا سوءاستفاده میکنند و بر پیکیره این نظام و ملت اسیب میرسانند به وحشت بیفتند که چه بسا این کارشان عواقب بسیار بد و تلخی در پی خواهدداشت}

لذا الان متاسفانه قدرت انجامش برای ما یا این عده فرا نرسیده که اونهم با این روال طی همین کمتر از 20 سال فرا خواهد رسید و بالاخره این بادبادک یا بادکنکی که احتمالا خود امریکا یا دشمنان ما ملت ایران و منطقه خاورمیانه و برای ترساندن اعراب و اهل سنت و به جان هم انداختن ما بادش کرده یا میکنند خواهد ترکید و بالاخره اسلحه از دست اخوندها خواه ناخواه خواهد افتاد{دنیا به اینهمه پیامبر بزرگ و عزیز و برخی حکومتهای بهتر از این حکومت هم رحم نکرد و بالاخره اسلحه را از دستشان گرفت چه رسد به این حکومت که با اینهمه ثروت خدادادی ما ملت ایران و مخصوصا مردم خوزستان اینهمه ما ملت و حکومت را فقیر و بدبخت و حتی برخی را هم از خدابی خبر کرده است}

عرض کردم که اینها بخش کوچکی از خشم و کینه های ملتی بزرگ هستند که برخی حاکمان حکومتی و با همدستی عده کمی از خود ما ملت و در اوج غرور و احساس قدرت ایجاد شد و دایره وسیعی از جرم و جنایت را دور خیل عظیمی از یک ملت کشیدند و بگمان اینکه بقیه دم و گوش دراز دارند و لذا نفهم هستند و خودشان عقل کل >>یک زندگی سراسر جوش و غصه و استرس برایشان بوجود اوردند و با ایجاد دودستگی انقلابی و ضد انقلابی در واقع گور دین اسلام و مذهب شیعه و شغل مقدس اخوندی و روحانیت را برای سالهای بعد از خود کندند{ایا مانند اخوندهای زرتشتی شانس بیاورند و همچنان باقی بمانند یا کلا ریشه کن شوند این دیگه دست عملکرد خودشون و طرفدارانشون و ما عاشقانشان خواهدبود که همگی از اینهمه خودبزرگ بینی و تکبر و اختلاسهای میلیاردی و رانتخواری و غیره و غیره دست برداشته و لذا کوتاه بیاییم یا همچنان با غرور و توهم اینکه ما بهتریم و هدفمان خیر و خوب است و حتی تا ابد اسلحه و قدرت در دست ماست بر پشت این ملت بدبخت بتازیم و به اسم دزد و معتاد و ضد انقلاب و مشوش اذهان عمومی و ارازل اوباش و دستفروش و حاشیه نشین و زمینخوار و غیره و غیره که کم هم نیستند ه همچنان تازیانه بزنیم و ..و در نهایت اوقده ها و کینه ها را نسبت بخودمان و فرزندانمان بیشتر و ریشه دارتر نماییم؟؟}

توجه:
{نماییم و نمایید و نمایند هیچ تاثیری در حق مطلب نخواهندداشت چرا که همه ما بنوعی یک حکومت دیکتاتوری هستیم در محدوده عقل و فکر و حتی چه بسا زندگی های واقعی و شخصی خودمان}

https://www.aparat.com/v/XFRm6/فیلم_پخش_نشده_جنجالی_و_کامل_انتخاب_آیت_الله_خامنه
تو کلیپ طرف میگه موقته.الان موقت شده ۴۰ سال.میگفتن میخاستن شورایی کنن حکومتو ولی بعضی ها گفتن فردی.خودش میگه من اشکال دارم از نظر قانونی مرجع نیستم.باید خون گریه کنی به حال مملکت.که البته همین هم شده.
توی یکی از سخنرانی های اخیر همین یکی دوماه خامنه ای گفت؛وقتی مردم به پا خاستن در زمان شاه.حرفشون این بود که یه اشتباهی پدران ما کردن و یه انتخابی اونا کردن چرا ما باید بسوزیم به پاشون.و برای همین انقلاب کردن مردم.
حرف الان منم اینه دقیقا؛یه اشتباهی پدران ما کردن چرا ما باید بسوزیم به پای انتخاب اونا؟اگر میخاستیم فرد حکومت کنه که همون شاه بودش.اگر میخاستیم زیر دستای فاسد شاه نباشن که الان همون اتفاقا داره میافته.فقط یک اسم اضافه شده که از طریق دین اینکارا انجام بشه.حداقل از لحاظ دینی که باید پیشرفت میکردیم.همونم نکردیم وگرنه جوونامون این نبود وضعشون.

mohsen1990;976245 نوشت:
https://www.aparat.com/v/XFRm6/فیلم_پخش_نشده_جنجالی_و_کامل_انتخاب_آیت_الله_خامنه
تو کلیپ طرف میگه موقته.الان موقت شده ۴۰ سال.میگفتن میخاستن شورایی کنن حکومتو ولی بعضی ها گفتن فردی.خودش میگه من اشکال دارم از نظر قانونی مرجع نیستم.باید خون گریه کنی به حال مملکت.که البته همین هم شده.

با سلام .

عرض ادب

لطف کنید یه نفر رو لایق حکومت به این مردم معرفی کنید ...

فقط از شورا حرف نزنید که 30 ساله شورا (رفسنجانی و رفیقاش) دارن حکومت می کنن

شروحیل;976278 نوشت:
با سلام .

عرض ادب

لطف کنید یه نفر رو لایق حکومت به این مردم معرفی کنید ...

فقط از شورا حرف نزنید که 30 ساله شورا (رفسنجانی و رفیقاش) دارن حکومت می کنن

منکه میگم حکومت فردی نباید باشه.انتخابات ازاد با نظارت ازاد سازمان های بین المللی که به انتخاب یک شورایی که کاندید هاش گزینش شده(از لحاظ نزدیکی به جریان فکری خاص) نباشن.یه مجلس تحصیلکرده واقعی.یه کسایی که دلسوز باشن.همین الانشم ادمای دلسوزی توی مجلس پیدا میشن ولی تعدادشون خیلی کمه.امثال این ادما به تعداد زیاد نیازمندیم.

[=113]

mohsen1990;976095 نوشت:

https://www.fardanews.com/fa/news/88...�د-دلاری
http://www.tabnak.ir/fa/news/57439/م...ه‌-چیست

این دوسایت فکرکنم کافی باشه.البته سخنرانی اروغان هم بود که پیداش نکردم.
توی چین اختلاس میکنن.اسمشو اعلام میکنن و بعد اعدام.
توی کشورهای غربی ندیدم اختلاس بشه در حد ایران.نمونه ای دیدین بگین.(امریکا و غرب اروپا نه اکراین و بغارستان و اینا)
بعدشم اونا ادعای اسلامی بودن نمیکنن.ایران که میکنه نبایدباشه.
توی غرب از طریق اشتغال زایی و نواوری پول در میارن.
جوون پولش کجا بود کارگاه تولیدی بزنه با وام های با سود زیاد.


سلام مجدد@};-

اولاً مطالب سایت ها هیچ چیزی از ادعای شما را ثابت نمی کند که این اقدام ربطی به حکومت و دولت جمهوری اسلامی داشته باشد، اموال شخصی فردی که بدنبال خروج دارایی هایش بوده توسط دولت ترکیه ضبط شده، این مطلب چه ارتباطی به حکومت جمهوری اسلامی و دولت دارد.

ثانیاً در ایران هم با موارد بسیاری از فسادها توسط دستگاه قضا برخورد صورت می گیرد که رسالت اعلام آمار عملکرد قوه قضائیه با این سایت نیست. با این وجود معتقدیم در بخشهایی از قوه قضائیه اشکالاتی وجود دارد و با رفع این نواقص و اشکالات، قطعاً قاطعیت و برخورد جدی تر قوه قضائیه می تواند حلال مشکلات بسیاری باشد.

ثالثاً اگر دقت می کردید گفتیم در کشورهای غربی نظامات لیبرالی و سرمایه داری، اختلاسها بصورت سیستماتیک و ساختاری و برنامه ریزی شده است، قرار نیست که علنی و افشا شود. اختلاس از این بزرگتر که اکثریت سرمایه داران و کمپانی های بزرگ بر گرده طبقه کارگر سوار شده و نوعی برده داری مدرن در این قبیل نظامها محقق است.

رابعاً در حکومت دینی هیچکس مدعی مدینه فاضله نیست که انتظار داشته باشید اصلاً نباید مشکل و فسادی باشد، اما عزم و تلاش حکومت و قانون بر مقابله با فساد است و در موارد بسیاری در مسیر اهداف نظام حرکت کرده اما در اثر برخی کوتاهی ها و قصورات و نفوذ برخی افراد غیرصالح (به انتخاب مردم) در سیستم حکومت، فسادهایی پدیدار شده که باید دستگاه نظارتی و قوه قضائیه فعال تر و جدی تر از گذشته وارد عمل شوند و مردم در انتخاب مسئولانشان دقت و بصیرت بیشتری بخرج داده و پویا و فعال تر در صحنه پرسشگری و مطالبه گری حاضر باشند.

خامساً گفتیم باید یک عزم همگانی (مردم و مسئولین) در حمایت از تولید و کالای ایرانی بطور واقعی و جدی ایجاد شود تا با فعال شدن کارخانجات و تولیدی ها بازار اشتغال جوانان رونق گیرد. کافی است شما که منتقد هستید و هر ایرانی برود در وسایل شخصی و لوازم خانه اش و تعداد کالاهای موجود منزلش ببیند چقدر کالای خارجی وجود دارد و چند درصد کالاها ایرانی است. (البته دولت هم باید بسترسازی کند و با نظارت قوی تولیدکنندگان داخلی را مجاب به تولید کالای با کیفیت کنند و خود سرمایه داران نیز در این فرصت مناسب اقتصاد مقاومتی احساس تعهد و مسئولیت کنند.

قرار نیست که همه تحصیلکرده ها بروند سراغ کار اداری و استخدامی، گفتیم اگر به تنهایی سرمایه راه اندازی کار تولیدی ندارند دو نفر دو نفر یا چهار نفر چهار نفر سرمایه هایشان را روی هم بگذارند و اقدام کنند قطعاً این طریقه شدنی است، باید جوانان عزمشان را استوار و راسخ کنند از یک گوشه ای حتی پله اول نردبان شروع کنند قرار نیست که از همان اول هدفگذاری شان پله دهم باشد.

mohsen1990;976095 نوشت:
توی چین طرف فارغ التحصیل که شد بالاجبار دولت میفرستش سرکار که بیکار نگرده موجب فساد تو کشور بشه.ازین لحاظ کمونیستی خوبه.

خودتان دارید می فرمایید چین با اجبار نیروهای فارغ التحصیل را می فرستد سر کار! این یعنی چه؟ یعنی اولاً آزادی فرد را در انتخاب شغل مورد علاقه و با شرایط مطلوب مسدود می کند و ثانیاً بدلیل فراوانی نیروی انسانی آنها را با حداقل حقوق مجبور می کند در یک کاری مشغول شود، چه بسا با کمترین مزایا؟ بعلاوه اینکه با توجه به پیشرفت های اقتصادی که چین دارد و یکی از غول های صنعتی جهان محسوب می شود اساساً قابل مقایسه با وضعیتی که در ایران شاهدش هستیم نیست. فلذا جای تأمل بیشتری دارد!

mohsen1990;976095 نوشت:
یه بار دیگه میگم.نزارن واردات بشه.به جاش تولیدی بزنن تو ایران بریم کار کنیم.
جایی که خودش فاسده چجوری به فساد رسیدگی میکنه.وقتی ۴ ۵ تا برادر سرکارن.خودش فساده.اخه چجوری میشه

سلام.
چند نفر به یه نفر؟ آقای مشکور رو انداختین گوشه رینگ؟؟؟

آقای محسن. من شمارو میشناسم. نمیدونم چه مطلبی خوندی یا چه فیلمی دیدی شعله های درونت دوباره فوران کرده که وای چرا اونا به زعم شما آزادن ولی ما نیستیم و اومدی تو این تاپیک عقده گشایی کنی!

اولا ما تقریبا در تمام زمینه ها (فرهنگی ، صنعتی ، نظامی ، علمی و ...) بسیار بسیار بسیار از سال 57 تا حالا پیشرفت داشتیم. پس اینکه با کنایه و تمسخر میگی هیچ پیشرفتی نداریم دروغ محضه خودتم بهتر میدونی. قبول نداری برو آمار های ایرانی و خارجی درباره وضعیت ایران قبل و بعد انقلاب رو بخون.

دوما قبول دارم که وضعیت اقتصادی ما افتضاحه.(من خودم یکی از قربانیان این وضعیتم. هرچند ذره ای از عشق و علاقم به نظام و امام عزیزم کم نمیکنه.) اما وضعیت اتقصادی یه مقداریش برمیگرده به مردم یه مقداریش به دولت یه مقداریش به حکومت یا مقداریش هم به خارج از کشور.

اون مقداریش که برمیگرده به مردم: مردم خودشون در زمینه اقتصاد باید فعال باشن. مردم ما اگر بخوایم راست گو باشیم سود جو هستند. سود جو و راحت طلب. طرف میلیاردره اما ترجیه میده به جای اشتغال زایی بره پولشو بزاره بانک سود بگیره بدون ریسک! بسیار بسیار پول ها هستند که در بانک ها خوابیدن به هیچ دردی هم نمیخورن. و همینطور حمایت از کالای ملی که متاسفانه هیچ کس اهمیت نمیده. و ...
اینا برمیگرده به مردم. حکومت امام زمان (عج) هم باشه و مردم این جوری باشن به اقتصاد ضربه میزنه. پس همه چیز نظام نیست. یه مثال از زمان امام علی (ع) میزنم. ایشون معصوم بودند. عادل ترین و بهترین حکومت رو داشتند. اما مردمشون سست عنصر بودند. دشمن حتی بهشون حمله کرد و اینا تکون نخوردن. در اینجا نمیشه گفت امام مشکل داشته. نه مشکل از مردم بوده.

اون مقداریش که برمیگرده به دولت: پیگیری سیاست های درون زا برای اقتصاد کشور و حمایت از تولید کنندگان و ... همین دولت کنونی به اقتصاد مقاومتی که سیاست خوبی هست عمل میکرد به اینجا نمیرسیدیم.

اون مقداریش که به حکومت برمیگرده:نزاشتن چوب لای چرخ سیاست های درست دولت، و جلوگیری از سیاست های غلط دولت و ...

و مقداریش که به خارج برمیگرده: آقا من یه چیزی از خارج از این مرز ها میخوام. اون خارجیه میگه نمیدم.چه میشه کرد؟ این تقصیر نظامه؟ یا تقصیر اون خارجیه هست؟ در زمان حضرت محمد (ص) کفار ایشون و همراهانشونو تحریم کردند. اگر خداوند نمیخواست و موریانه ها توافق نامشونو نمیخوردند چه کسی نجاتشون میداد؟ اذیت های بیرونی ربطی به اسلامی بودن یا نبودن ندارن. پیامبرمون که انسان کاملی بودند هم وقتی تحریم شدند وضع اقتصادی گروهشون وخیم شد. یا وقتی به امام حسین (ع) آب ندادند. آیا تقصیر امام بود؟ یا تقصیر کفار؟
تحریم فقط یکی از کرم های خارجیهه! ما دشمن زیاد داریم. هزار جور خراب کاری میکنن تو ایران. هر آدم عاقلی میتونه خراب کاری هاشونو ببینه.

پس همه مشکلات اقتصادی نه مطلقا تقصیر نظامه نه مطلقا تقصیر دولت. هر کسی به نحوی درش نقش داره.
پس شما و دیگر دوستان از چیز های منطقی تری برای عقده گشایی استفاده کنید.

سوما درباره صادرات انقلاب. صادر کردن انقلاب در قانون اساسی ما هم هست و به خوبی تونستیم این امر رو گسترش بدیم. الان هر گروه آزادی خواهی که بر علیه دولت های ظالمشون میجنگن رد پاشون به ایران میرسه.
تا کور شود هر آنکه نتواند دید!

دوستان عزیز@};-

عنایت داشته باشند نظرات و دیدگاه های خود را با رعایت شئون ادب و احترام و منطق و انصاف، آزادانه و در چارچوب موضوع تایپیک بیان کنند، در صورت توهین و جسارت به مقدسات نظام مقدس اسلامی و اشخاص و ارکان نظام و خروج از دایره اعتدال، در خصوص مطالب و تایپیک، ناگزیر به اعمال مدیریت خواهیم شد.

ضمنا اگر حوصله بخرج بدهید در فرصت مقتضی حتی الامکان به نقطه نظرات شما بزرگواران در همین فضا پاسخ خواهیم داد.

با تشکر @};-...

mohsen1990;976305 نوشت:
منکه میگم حکومت فردی نباید باشه.انتخابات ازاد با نظارت ازاد سازمان های بین المللی که به انتخاب یک شورایی که کاندید هاش گزینش شده(از لحاظ نزدیکی به جریان فکری خاص) نباشن.یه مجلس تحصیلکرده واقعی.یه کسایی که دلسوز باشن.همین الانشم ادمای دلسوزی توی مجلس پیدا میشن ولی تعدادشون خیلی کمه.امثال این ادما به تعداد زیاد نیازمندیم.

سازمان های بین المللی تو کار خودشون موندن

رای میدن آمریکا وتو میکنه

بچه می کشن کسی جیکش در نمی آد

اختیارمون رو بدیم دست چند تا نون مفت خور که از ولیعهد عربستان پول می گیرن که در برابر کشتار یمن سکوت کنن؟؟؟؟؟

یه برنامه تو امریکا هست به نام اپرا

تو یکی از قسمت هاش یه دختر رو آورده بودن که مادرش توی یه سازمان حقوق بشری کار می کرد
و یکی از رسم های خانوادشون قربانی کردن بچه های خودشون!!! و زنای با محارم بود!!!

اینا زرنگ بودن کشور خودشون رو جمع می کردن بقیه کشور ها پیش کش....

فساد در حکومت غیر فردی فوق العاده بیشتر از حکومت فردی هست

در انتخابات یه بی سواد با یه تحصیل کرده دکترا برابر هست ، این حماقت محض هست

چرا کی بی سواد ها و کم سوادها تعدادشون فوق العاده بیشتر از افراد تحصیلکرده و نابغه و با شعور هست

شاید 1 به 100

در این صورت حکومت ، حکومت بی سواد ها هست ، نه حکومت نابغه ها

نمونش منتخب کشور خودمون و منتخب آمریکا جناب ترامپ

ادمای با شعور و باسواد که دنبال پول و مقام نیستن همین الان با فرمان آتش به اختیار دارن فعالیت میکنن
که خودتون هم می دونید تعدادشون بسیار کم هست

ودر مقابل افراد باسواد و تحصیلکرده پول پرست و مقام پرست مثل سوزن تو انبار کاه هست پیدا کردنشون

در واقع مشکل اصلی مردم هستن

همین مردمی که سال 52 برای حمایت از شاه راهپیمایی میلیونی انجام دادن .... مدارکش در اینترنت هست

شروحیل;976318 نوشت:
سازمان های بین المللی تو کار خودشون موندن

رای میدن آمریکا وتو میکنه

بچه می کشن کسی جیکش در نمی آد

اختیارمون رو بدیم دست چند تا نون مفت خور که از ولیعهد عربستان پول می گیرن که در برابر کشتار یمن سکوت کنن؟؟؟؟؟

یه برنامه تو امریکا هست به نام اپرا

تو یکی از قسمت هاش یه دختر رو آورده بودن که مادرش توی یه سازمان حقوق بشری کار می کرد
و یکی از رسم های خانوادشون قربانی کردن بچه های خودشون!!! و زنای با محارم بود!!!

اینا زرنگ بودن کشور خودشون رو جمع می کردن بقیه کشور ها پیش کش....

فساد در حکومت غیر فردی فوق العاده بیشتر از حکومت فردی هست

در انتخابات یه بی سواد با یه تحصیل کرده دکترا برابر هست ، این حماقت محض هست

چرا کی بی سواد ها و کم سوادها تعدادشون فوق العاده بیشتر از افراد تحصیلکرده و نابغه و با شعور هست

شاید 1 به 100

در این صورت حکومت ، حکومت بی سواد ها هست ، نه حکومت نابغه ها

نمونش منتخب کشور خودمون و منتخب آمریکا جناب ترامپ

ادمای با شعور و باسواد که دنبال پول و مقام نیستن همین الان با فرمان آتش به اختیار دارن فعالیت میکنن
که خودتون هم می دونید تعدادشون بسیار کم هست

ودر مقابل افراد باسواد و تحصیلکرده پول پرست و مقام پرست مثل سوزن تو انبار کاه هست پیدا کردنشون

در واقع مشکل اصلی مردم هستن

همین مردمی که سال 52 برای حمایت از شاه راهپیمایی میلیونی انجام دادن .... مدارکش در اینترنت هست

شکر خدا کم شعور هم شدیم!
از تعریف کامل و جامعتون راجب سواد متشکرم مرزهای آماری و جابجا کردین.

به نام خدا
سلام سال نو بر همه شما عزیزان مبارک.

قبلا این صحبتا رو گفته بودم و به نظرم تنها راه حل در شرایط فعلی همینه:

-کشور به حدی غرق در بحرانه که فرصت اصلاح تدریجی از طریق فرایندهای دموکراتیک نداریم.بلکه نیاز به اقدامات فوری و ضرب الاجلی داریم.

-باید یک تفکر واحد اعمال بشه.اینطور نباشه که کارشناسان یک نظری داشته باشن دولت یک جور عمل کنه مجلس یه چیز دیگه تصویب کنه نهادهای غیر انتخابی هم سلیقه خودشونو اعمال کنن.

-منظورم اینه: باید یک دیکتاتور در «داخل نظام» ظهور کنه و تمام کشور رو تحت فرمان خودش دربیاره.مجلس، نهادهای انتخابی و انتصابی و دولتهای موازی همه و همه در یک جهت،تحت فرماندهی واحدِ یک مغز متفکرِ واقعا کارآمد با تمام قوا وارد عمل بشن.

-در پایان پس از عبور از بحران [که تا چند دهه ادامه دارد] فرایندهای دموکراتیک نوسازی و به روزرسانی شده و قدرت مجدادا به نهادها و سازمان ها و دولتها موازی بازگردانیده شود.

عزیزان من
به بحران آب فکر کنید تا دوسال دیگه 70 درصد کشور جیره بندی میشه،کشاورزی نابود و ایران تبدیل به وارد کننده محض مواد غذایی میشه و تمام درآمدهای نفتی و غیر نفتی صرف واردات مواد غذایی میشه، میلیون ها کشاورز بیکار و طوفان ریزگرد سرتاسر کشور را «درمینوردد» کشاورزان به حاشیه شهرها مهاجرت میکنن و محلات حلبی آبادی تشکیل میشوند بسیاری از کلان شهرها همچون اصفهان و تهران غیر قابل سکونت میگردند و...........

قیام به تار مویی بند است.

پی نوشت:اخیرا افراد و احزاب و جریاناتی به همین نتیجه رسیده اند.

روزنه;976402 نوشت:
شکر خدا کم شعور هم شدیم!
از تعریف کامل و جامعتون راجب سواد متشکرم مرزهای آماری و جابجا کردین.

با سلام و عرض ادب

اگر شما با شعور و باسواد هستید با حرف بنده چیزی از شعور شما کم نخواهد شد

در ضمن بنده همه رو به یه چوب نزدم

اگر در حرف های بنده دقت کنید ...

واقعیت رو قبول کنیم

دولتی که عوام اون رو انتخاب می کنن ، دولت عوام فریب خواهد بود

نه دولت نخبگان

دیگه بعد از 30 سال باید به این نتیجه رسیده باشید...

خود آقای خامنه ای گفتن حکومتی که من توش حرف بزنم اما هیچ کس به حرفم گوش نکنه ...

به همین دلیل هم نمی خواستن رهبری چنین حکومتی رو قبول کنن که به زور بهشون تحمیل شد ...

بماند ...

شروحیل;976408 نوشت:
با سلام و عرض ادب

اگر شما با شعور و باسواد هستید با حرف بنده چیزی از شعور شما کم نخواهد شد

در ضمن بنده همه رو به یه چوب نزدم

اگر در حرف های بنده دقت کنید ...

واقعیت رو قبول کنیم

دولتی که عوام اون رو انتخاب می کنن ، دولت عوام فریب خواهد بود

نه دولت نخبگان

دیگه بعد از 30 سال باید به این نتیجه رسیده باشید...

خود آقای خامنه ای گفتن حکومتی که من توش حرف بزنم اما هیچ کس به حرفم گوش نکنه ...

به همین دلیل هم نمی خواستن رهبری چنین حکومتی رو قبول کنن که به زور بهشون تحمیل شد ...

بماند ...

سلام
خب همین مردم انقلاب کردن.
اگر عوام کم سواد و کم شعور هم باشیم باز هم مسئولیتش با همه مسئولین باید باشه نامه امام علی رو حتما خوندین.

روزنه;976413 نوشت:
سلام
خب همین مردم انقلاب کردن.
اگر عوام کم سواد و کم شعور هم باشیم باز هم مسئولیتش با همه مسئولین باید باشه نامه امام علی رو حتما خوندین.

با سلام

یه عده ای یه نفر رو انتخاب کردن به عنوان رئیس که هیچ کس به حرفش گوش نمی کرد

که خودشون بتونن هر کاری دلشون می خواد بکنن

حالا مقصر کیه؟

علی؟

یا مردم عوام؟

که هر چی بهشون گفتن قبول کردن و فریب خوردن؟

کی مسئول حکمیت هست ؟ فقط ابوموسی ؟ یا همه عوامی که حکمیت رو قبول کردن؟

شروحیل;976415 نوشت:
با سلام

یه عده ای یه نفر رو انتخاب کردن به عنوان رئیس که هیچ کس به حرفش گوش نمی کرد

که خودشون بتونن هر کاری دلشون می خواد بکنن

حالا مقصر کیه؟

علی؟

یا مردم عوام؟

که هر چی بهشون گفتن قبول کردن و فریب خوردن؟

کی مسئول حکمیت هست ؟ فقط ابوموسی ؟ یا همه عوامی که حکمیت رو قبول کردن؟

منظورتون رئیس جمهوره؟ happy

روزنه;976418 نوشت:
منظورتون رئیس جمهوره؟ happy

بنده منظورم هیچ کس نیست

اصل مطلب بنده رو درک کنید

یه عده جمع می شن خلاف قانون قانون گذاری میکنن

چون از طریق نخبگان تایید نمی شه به همه پرسی می زارن که عوام رای بدن و حرف اون افراد به کرسی بشینه

این وسط عوام مقصرن که وقتی حرف رای دادن می شه لذت میبرن که مهم شدن

ای عوام باور کنید شما مهم نشدید

فقط یه عده ای ازتون سوء استفاده کردن که به قدرت برسن ...

*******************************

به نظرتون چند درصد از عوام تمام قوانینی که به رفراندوم گذاشته شده بود رو خونده بودن و ازش اطلاع کامل داشتن؟

اگه بگید 1 درصد هم باور نمی کنم چون هیچ کس نخونده بود

و همه فقط رای دادن چون فکر می کردن خیلی مهم شدن که نظرشون اهمیت پیدا کرده

شروحیل;976419 نوشت:
بنده منظورم هیچ کس نیست

اصل مطلب بنده رو درک کنید

یه عده جمع می شن خلاف قانون قانون گذاری میکنن

چون از طریق نخبگان تایید نمی شه به همه پرسی می زارن که عوام رای بدن و حرف اون افراد به کرسی بشینه

این وسط عوام مقصرن که وقتی حرف رای دادن می شه لذت میبرن که مهم شدن

ای عوام باور کنید شما مهم نشدید

فقط یه عده ای ازتون سوء استفاده کردن که به قدرت برسن ...

*******************************

به نظرتون چند درصد از عوام تمام قوانینی که به رفراندوم گذاشته شده بود رو خونده بودن و ازش اطلاع کامل داشتن؟

اگه بگید 1 درصد هم باور نمی کنم چون هیچ کس نخونده بود

و همه فقط رای دادن چون فکر می کردن خیلی مهم شدن که نظرشون اهمیت پیدا کرده

بحث در این موارد ابعاد خیلی گسترده ای داره.
فقط اینکه نباید به مردم توهین کرد کم ارزش خطابشون کرد مقصرشون دونست و ... .
ان شاء الله که همه چیز بهتر بشه و میشه

روزنه;976434 نوشت:
بحث در این موارد ابعاد خیلی گسترده ای داره.
فقط اینکه نباید به مردم توهین کرد کم ارزش خطابشون کرد مقصرشون دونست و ... .
ان شاء الله که همه چیز بهتر بشه و میشه

با سلام

بنده بلد نیستم از مردمی که هر روز اشتباه دیروزشون رو تکرار میکنن تعریف و تمجید کنم

و به امیر مومنان اقتدا میکنم
(رجوع شود به سرزنش افرادی که حکمیت و انقلاب علیه عثمان رو پذیرفتن و در اون شرکت کردن)

چون مثل خیلی ها دنبال فریب دادنشون نیستم و نمی خوام ازشون سوء استفاده کنم

فقط می خوام بهشون بفهمونم این راهی که دارن می رن اشتباه هست و به نا کجا آباد می رسه نه به ظهور ...

در پناه حق

شروحیل;976318 نوشت:
سازمان های بین المللی تو کار خودشون موندن

رای میدن آمریکا وتو میکنه

بچه می کشن کسی جیکش در نمی آد

اختیارمون رو بدیم دست چند تا نون مفت خور که از ولیعهد عربستان پول می گیرن که در برابر کشتار یمن سکوت کنن؟؟؟؟؟

یه برنامه تو امریکا هست به نام اپرا

تو یکی از قسمت هاش یه دختر رو آورده بودن که مادرش توی یه سازمان حقوق بشری کار می کرد
و یکی از رسم های خانوادشون قربانی کردن بچه های خودشون!!! و زنای با محارم بود!!!

اینا زرنگ بودن کشور خودشون رو جمع می کردن بقیه کشور ها پیش کش....

فساد در حکومت غیر فردی فوق العاده بیشتر از حکومت فردی هست

در انتخابات یه بی سواد با یه تحصیل کرده دکترا برابر هست ، این حماقت محض هست

چرا کی بی سواد ها و کم سوادها تعدادشون فوق العاده بیشتر از افراد تحصیلکرده و نابغه و با شعور هست

شاید 1 به 100

در این صورت حکومت ، حکومت بی سواد ها هست ، نه حکومت نابغه ها

نمونش منتخب کشور خودمون و منتخب آمریکا جناب ترامپ

ادمای با شعور و باسواد که دنبال پول و مقام نیستن همین الان با فرمان آتش به اختیار دارن فعالیت میکنن
که خودتون هم می دونید تعدادشون بسیار کم هست

ودر مقابل افراد باسواد و تحصیلکرده پول پرست و مقام پرست مثل سوزن تو انبار کاه هست پیدا کردنشون

در واقع مشکل اصلی مردم هستن

همین مردمی که سال 52 برای حمایت از شاه راهپیمایی میلیونی انجام دادن .... مدارکش در اینترنت هست

من متوجه نشدم.شما طرفدار رهبری هستید و دارین میگین رای مردم نباید مساوی باشه.بعضی ها از بعضی ها اصلح تر هستن(جمله کاملا فاشیستی و دقیق همین جمله را در کتاب مزرعه حیواناته)که در اینصورت جمهوری اسلامی و رهبر و کلیه چیزاش حاصل انتخاب مردم هستن.یعنی اشتباه کردن از نظر شما؟
قبلشم شاه حکومت تک نفره میکرد.به ۳ زبون به راحتی صحبت میکرد.تحصیل کرده بود.یا افرادی مثل بختیار به ۳ زبون مسلط بود و تحصیلکرده بود.الان اون ها را تایید میکنید؟در عین حال رهبرتونم تایید میکنید!!
در ثانی یه نفر نمیتونه توی همه ی مسائل تخصص داشته باشه از جمله اقتصادی سیاسی .... که بتونه همه ی دستورات را برای کشور بگه.برای همین حکومت شورایی بهتره.و الان نتایجشو کشورهای غربی میبینن
من نفهمیدم.ببخشید که نمیفهمم من جزء اکثریت مردم هستم.

موضوع قفل شده است