شک در صحت اعمال حج

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شک در صحت اعمال حج
سلام طاعات و عبادات شما قبول در سن دوازده سالگي به حج عمره مشرف شدم چند روزي است شك كرده ام نكند غسل واجبي بر گردنم بوده است و من ادا نكرده ام و دلهره و ضعف اعصاب در من بوجود آمده است. با اينكه يادم هست در مدينه غسل كرديم اما نيت غسل و ... يادم نيست كه آيا به جز غسل براي محرم شدن نيت ديگه هم كرده ام يا نه؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام طاعات و عبادات شما قبول   در سن دوازده سالگي به حج عمره مشرف شدم چند روزي است شك كرده ام نكند غسل واجبي بر گردنم بوده است و من ادا نكرده ام و دلهره و ضعف اعصاب در من بوجود آمده است.   با اينكه يادم هست در مدينه غسل كرديم اما نيت غسل و ... يادم نيست كه آيا به جز غسل براي محرم شدن نيت ديگه هم كرده ام يا نه
با سلام و احترام درصورت شک در غسل واجب نباید به شک خود اعتنا کنید و غسلی برعهده شما نبوده است همچنین برای اعمال حج غسلی در مدینه یا مکه واجب نیست و البته غسل های مستحب داریم بنابراین حجتان صحیح است و به افکار وسوسه انگیز نباید اعتنا نمایید. مناسک حج محشی، احکام شکیات حج
موضوع قفل شده است