شهید امربه معروف محمود توفیقیان

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
شهید امربه معروف محمود توفیقیان


شهید محمود توفیقیان در سال 64در شهرک منظریه درجنوب شرقی شهرستان کرج و در خانواده ای متدین و زحمتکش دیده به جهان گشود.ایشان پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در نیروگاه منتظرقائم مشغول به کار گردیدند.سرانجام صبح روز شنبه 3 خرداد 1387 مهندس محمود توفیقیان درحال مراحعه به محل کارش درحاشیه نیروگاه منتظرقائم با دختر وپسری که باوضع زننده درخودرو بودند روبرو می شود . بامشاهده این وضعیت وی به آنها تذکرمی دهد که مورد توجه قرار نگرفته و با پیگیری بعدی این جوان بسیجی، راننده خودرو را بادنده عقب به حرکت درمی آورد که درنتیجه آن مهندس توفیقیان نیز به همراه خودرو به زمین کشیده می شود.مسافت طی شده توسط خودرو وکشیدن این جوان بسیجی چند صد متر بود که درنهایت باکوبیده شدن به دیوار خودرو متوقف ومهندس توفیقیان دچار ضربه مغزی می شود .


راننده که قصد متواری شدن ازصحنه ارتکاب جرم را داشت ازسوی شاهدان دستگیر وتحویل مامورین انتظامی میگردد. جوان بسیجی نیز بلافاصله به سمت بیمارستان تامین اجتماعی منتقل که متاسفانه به علت شدت جراحت وارده قبل ازرسیدن به بیمارستان به شهادت می رسدو با حضور جمع زيادي از مردم شهيدپرور تا قطعه شهداي سرحدآباد شهرستان كرج تشييع و به خاک سپرده شد