شرایط حمله به کشور های دیگر توسط مسلمانان

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
شرایط حمله به کشور های دیگر توسط مسلمانان

مسلمانان در چه صورتی حق دارند به کشوری دیگر حمله نظامی بکنند؟

مرجع آیت الله سیستانی

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا
موضوع قفل شده است