جهاد در اسلام

چگونه اینها را مسلمان بنامیم؟ (کشتن دو بی دین توسط مسلمان)

با سلام

در یه جایی که اسلام رو نقد میکرد متنی دیدم که عینا نقلش میکنم:

"سه مسلمان از اهل مراکش بودند.از رهبرانشان شنیده اند که کافران نجس هستند وآنان را باید کشت . به قرآن مراجعه میکنند میبینند که راست گفته اند .میبینند که خود قرآن در دهها آیه می گوید کفار را گردن بزنید .
دریکی از همین روزها دو دختر نروژی ودانمارکی را در کوهپایه میبینند .این دختران گردشکر بودند و در دامنه کوه چادر زده بودند .
از آنها می پرسند دین تان چیست . دختران بیچاره می خندند ومی گویند ما دینی نداریم .
این جانوران وقتی مطمئن میشوند که دختران کافرهستند به آنان تجاوز میکنند و سپس آنان را سر میبرند تا باعث خوشنودی خدای شوند"

اگر این حادثه حقیقت دارد چرا باید مسلمانان همچین کاری رو بکنند؟

اگر اروپاییان از اسلام منزجر هستند نباید حق داشته باشند؟

چرا مسلمانان خود را اینقدر بد نام میکنند؟

شرایط حمله به کشور های دیگر توسط مسلمانان

انجمن: 

مسلمانان در چه صورتی حق دارند به کشوری دیگر حمله نظامی بکنند؟

مرجع آیت الله سیستانی