سکونت سه ماه در سال در شهر دیگر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سکونت سه ماه در سال در شهر دیگر
سلام کسی که خونه داره تهران اما ساکن نیست وقتی میخوادبره به صورت پراکنده سه ماه درسال رو میره ایا نمازش تمامه؟ اونجا وطنش هم نیست ولی درسال این سفرسه ماهه رو هم داره. مکارم
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام کسی که خونه داره تهران اما ساکن نیست وقتی میخوادبره به صورت پراکنده سه ماه درسال رو میره ایا نمازش تمامه؟ اونجا وطنش هم نیست ولی درسال این سفرسه ماهه رو هم داره. مکارم
با سلام و احترام اگر حداقل سه ماه در سال به آنجا رفت و آمد دارد نمازش تمام است. رساله آیت الله مکارم، احکام نماز مسافر