سلام کردن یا سلام نکردن

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سلام کردن یا سلام نکردن

[="Black"]سلام .پیامبر صلی الله و علیه و آله می فرمایند: هر کس به میان سخن برادر مسلمانش وارد شود مثل این است که صورت او را خراش داده است.
با توجه به حدیث مذکور:
سلام کردن به کسی مشغول صحبت با دیگری است به طوری که سلام کردن باعث شود رشته ی کلامش پاره شود چه حکمی دارد؟ آیا مکروه است؟ آیا سلام نکردن ارجحیت دارد؟ استحباب سلام در چنین مواقعی چگونه است؟
حکم سلام کردن به نمازگزار چیست؟؟
[/]

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

haji najm;924436 نوشت:
سلام .پیامبر صلی الله و علیه و آله می فرمایند: هر کس به میان سخن برادر مسلمانش وارد شود مثل این است که صورت او را خراش داده است.
با توجه به حدیث مذکور:
سلام کردن به کسی مشغول صحبت با دیگری است به طوری که سلام کردن باعث شود رشته ی کلامش پاره شود چه حکمی دارد؟ آیا مکروه است؟ آیا سلام نکردن ارجحیت دارد؟ استحباب سلام در چنین مواقعی چگونه است؟
حکم سلام کردن به نمازگزار چیست؟؟

با سلام و احترام

کسی که بر دیگری وارد می شود مستحب است سلام کند البته در مواردی که موجب آزرده خاطر شدن ایشان می شود جایزنیست
سلام کردن به کسی که مشغول نماز است مکروه است ، یعنی دارای ثواب کمتری است .

موفق و موید باشید

با سلام

حکم سلام کردن به نمازگزار چیست؟؟

(زنجانی:) مسأله در حال نماز، انسان نباید به دیگری سلام کند ولی باید جواب سلام مسلمان را بدهد، پس اگر سلام کننده کلمه ” سلام ” را بر ” علیکم ” و مانند آن مقدم داشت، باید نمازگزار در جواب سلام را مقدم دارد و به احتیاط مستحب از سایر جهات نیز همان طور که او سلام کرده جواب دهد؛ مثلا اگر ” السلام ” با الف و لام گفته، او نیز با الف و لام جواب بگوید، و اگر ” علیکم ” به صیغه جمع گفته، او نیز به صیغه جمع جواب دهد، و چنانچه سلام کننده ” علیکم ” و مانند آن را بر سلام مقدم داشت، بنا بر احتیاط واجب با صیغه های سلامی که در قرآن وارد شده است مانند ” سلام علیک ” یا ” سلام علیکم ” به قصد این که از قرآن است جواب بگوید.


موضوع قفل شده است