سقط جنین و غسل مس میت

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
سقط جنین و غسل مس میت


سلام

آیا کسی که بچه در داخل رحمش مرده و به دنیا آمده نیاز است غسل مس مبت کند؟
و اگر غسل واجب بوده و بخاطر ندانستن مسئله انجام نداده و چند سال از آن گذشته چه باید بکند؟
حکم

عباداتی که در این چند سال بدون غسل مس میت انجام داده چیست؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محمد اصلان;812837 نوشت:

سلام

آیا کسی که بچه در داخل رحمش مرده و به دنیا آمده نیاز است غسل مس مبت کند؟
و اگر غسل واجب بوده و بخاطر ندانستن مسئله انجام نداده و چند سال از آن گذشته چه باید بکند؟
حکم

عباداتی که در این چند سال بدون غسل مس میت انجام داده چیست؟

سلام علیکم

اگر بچه در رحم مادر مرده است ، و بعد که بدنش سرد شده از بدن مادر خارج شده است ، در این موارد برای مادر واجب است غسل مس میت انجام شود.
اگر نمی دانسته و غسل مس میت را انجام نداده است ، نمازهایش را باید قضا کند ، ولی اگر بعد از این اتفاق یکبار غسل جنابت انجام داده است ،عبادات او بعد از غسل جنابت صحیح می باشد، و فقط باید نمازهای تا قبل از غسل جنابت را قضا کند.

پی نوشت:
العروة الوثقی مع التعلیقات ، احکام غسل ، مساله 15

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
نظر همه ی مراجع این است که غسل جنابت در شرایط مذکور،کفایت میکند ؟

تنهاترین سردار;902513 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
نظر همه ی مراجع این است که غسل جنابت در شرایط مذکور،کفایت میکند ؟

سلام علیکم

طبق نظر مشهور مراجع تقلید این حکم به همین صورت است.

موضوع قفل شده است