جمع بندی زمان نماز وحشت برای میت

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
زمان نماز وحشت برای میت


سلام علیکم

مطالب استاد پیام در این تاپیک را دیدم:

فشار قبر چیست؟

پیام;533168 نوشت:
واژه قبر در بسیارى از روایات به معناى برزخ است و منظور از فشار قبر یا سؤال و جواب نکیر و منکر در شب اول قبر شب اول انتقال انسان از این دنیا به عالم برزخ است.


در نتیجه اول شبى که انسان از دنیا رفته شب اول برزخ (قبر) او حساب مى شود و آنچه که مربوط به فشار قبر و سؤال و جواب و عذابى برزخى است، مربوط به شب اول مرگ آدمى در نتیجه اگر کسى را حیوانات درنده بخورند یا در دریا غرق شود و... از شب اول قبر معاف نمى شود.

لازم به توضیح است که این توجیح (قبر به معنای برزخ) از واژه قبر در تضاد با روایاتی مانند نماز لیلة الدفن نخواهد بود؛ چرا که این گونه روایات ناظر به جنبه های حداکثری مسائل و حوادث و رخدادها است؛ زیرا که هم در گذشته و هم در دنیای کنونی اکثر قریب به اتفاق انسان هایی که از دنیا می رفتند و می روند با فاصله کوتاهی به خاک سپرده می شوند و شب اول قبر آنها با شروع عالم برزخ فاصله چندانی ندارد.

برای من این سوال ایجاد شد:

الأن با توجه به وجود سردخانه تا جواز دفن بدهند و یا صبر کنند تا اقوام برای خاکسپاری از شهرستان بیایند یا ... گاهی یک یا دو روز طول می‌کشد تا مرده را به خاک بسپارند، اما مشکل اینجاست که آن شبی که مرده را در روزش دفن کرده‌اند همه برای متوفی نماز شب اول قبر می‌خوانند! این نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب نیست اگر شب اول قبر همان شب اول درگذشت آن متوفی باشد؟

یک سؤال دیگر:
اگر کسی شب هنگام، مثلاً بعد از نیمه شب از دنیا برود چه؟ شب اول قبر لازم است شب باشد یا روز هم ممکن است باشد؟ یا ۲۴ ساعت اول بعد از فوت؟
یا اولین شب بعد از فوت؟
با تشکر
یا علی

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد عمار

[=arial]با سلام و ادب
مراد از قبر در بعضي روايات اين گودال خاكي كه بدن ميت در آن جا مي گيرد نيست بلكه مراد باطن همين قبر است كه همان عالم برزخ است. از آنجايي كه قبر خاكي جايگاه و محل استقرار بدن جسماني است و عالم برزخ نيز جايگاه استقرار روح انسان است به عالم برزخ عالم قبر نيز گفته مي شود(1).
در روايت مفصّلي است از حضرت اميرالمؤمنين كه آن حضرت در وصف مرگ انسان و انتقال او به قبر و مشاهدات او در قبر توضيحاتي مي فرمايد كه ما به قسمتي از آن اشاره مي كنيم، در بخشي كه مربوط به مرگ مؤمنان و مشاهدات آنان است اين چنين مي فرمايد: ... او مي شناسد كسي را كه او را غسل مي دهد و قسم مي دهد افرادي را كه جنازة او را حمل مي كنند كه به سرعت ببرند و زودتر به خاك بسپارند و وقتي كه او را وارد در قبرش مي كنند دو مَلَك به نزد او مي آيند و آن دو، دو فرشتة بازپرسي و باز جوئي كننده از عقائد و كردار او هستند ... .

با توجه به اين بخش از روايت حضرت اميرالمؤمنين مي توانيم نتيجه بگيريم كه شب اول قبري كه در روايات ما براي اموات ذكر شده و شرح حال آنها در قبر مي باشد مراد شب اولي كه ما به حساب دنيايي مي سنجيم نيست يعني اين چنين نيست كه اگر ميتي را صبح دفن كنند حتما 10 يا 12 ساعت بايد بگذرد تا شب هنگام شود آنگاه فرشتگان پرس و جو بيايند و از او سؤالاتي بنمايند بلكه به محض دفن شدن، فرشتگان بازپرس به سراغ ميت مي آيند چرا كه عالم برزخ شب و روزي چون عالم دنيا ندارد و اگر شبي براي ميّت ذكر شده است، شايد شب براي او متمثل مي شود درست شبيه حالت خواب كه آدم در خواب مي بيند شبي هولناك را مي گذراند و حال آنكه در وسط روز خوابيده است همانگونه كه در وسط روز انسان خواب شب تار را مي بيند، همين طور است كه انسان را در روز دفن مي كنند و همان لحظه شب اول قبر او باشد در حقيقت ميت در عالم قبر و برزخ شب براي او نمايان مي شود در اين روايت هم آمده به محض دفن كردن ميت فرشتگان بازپرس به سراغ ميت مي آيند.
البته شب اول قبر تنها براي كساني نيست كه دفن مي شوند حتي كساني هم كه بدنشان دفن نمي شود، باز قبر دارند سؤال قبر دارند شب اول قبر هم خواهند داشت وقتي قبر را به معني عالم برزخ گرفتيم و شب آنجا را هم، مخصوص به وضع آنجا دانستيم لذا لازم نيست تا حتماً ميت دفن شود آنگاه مراسم شب اول قبر برزخ صورت پذيرد.(2)

نظر مراجع در مورد زمان نماز وحشت این می باشد که:
نمازشب اول قبر ، همان شبی است که میت را دفن می کنند، می باشدولذا به جهت تاخیر دردفن بایدنماز وحشت راتاشب اول قبر اوتاخیر بیندازند.(3)

1. تهراني، سيد محمد حسين، معاد شناسي، ج 2، ص 194، 195، سبحاني، جنب الدحيات، ج 4، ص 238.
2. جوادي آملي، عبدالله، معاد در قرآن، ج 4، ص222.
3. مساله 640و639 از رساله مراجع/ج1.

عمار;989733 نوشت:
[=arial]با سلام و ادب
مراد از قبر در بعضي روايات اين گودال خاكي كه بدن ميت در آن جا مي گيرد نيست بلكه مراد باطن همين قبر است كه همان عالم برزخ است. از آنجايي كه قبر خاكي جايگاه و محل استقرار بدن جسماني است و عالم برزخ نيز جايگاه استقرار روح انسان است به عالم برزخ عالم قبر نيز گفته مي شود(1).
در روايت مفصّلي است از حضرت اميرالمؤمنين كه آن حضرت در وصف مرگ انسان و انتقال او به قبر و مشاهدات او در قبر توضيحاتي مي فرمايد كه ما به قسمتي از آن اشاره مي كنيم، در بخشي كه مربوط به مرگ مؤمنان و مشاهدات آنان است اين چنين مي فرمايد: ... او مي شناسد كسي را كه او را غسل مي دهد و قسم مي دهد افرادي را كه جنازة او را حمل مي كنند كه به سرعت ببرند و زودتر به خاك بسپارند و وقتي كه او را وارد در قبرش مي كنند دو مَلَك به نزد او مي آيند و آن دو، دو فرشتة بازپرسي و باز جوئي كننده از عقائد و كردار او هستند ... .

با توجه به اين بخش از روايت حضرت اميرالمؤمنين مي توانيم نتيجه بگيريم كه شب اول قبري كه در روايات ما براي اموات ذكر شده و شرح حال آنها در قبر مي باشد مراد شب اولي كه ما به حساب دنيايي مي سنجيم نيست يعني اين چنين نيست كه اگر ميتي را صبح دفن كنند حتما 10 يا 12 ساعت بايد بگذرد تا شب هنگام شود آنگاه فرشتگان پرس و جو بيايند و از او سؤالاتي بنمايند بلكه به محض دفن شدن، فرشتگان بازپرس به سراغ ميت مي آيند چرا كه عالم برزخ شب و روزي چون عالم دنيا ندارد و اگر شبي براي ميّت ذكر شده است، شايد شب براي او متمثل مي شود درست شبيه حالت خواب كه آدم در خواب مي بيند شبي هولناك را مي گذراند و حال آنكه در وسط روز خوابيده است همانگونه كه در وسط روز انسان خواب شب تار را مي بيند، همين طور است كه انسان را در روز دفن مي كنند و همان لحظه شب اول قبر او باشد در حقيقت ميت در عالم قبر و برزخ شب براي او نمايان مي شود در اين روايت هم آمده به محض دفن كردن ميت فرشتگان بازپرس به سراغ ميت مي آيند.
البته شب اول قبر تنها براي كساني نيست كه دفن مي شوند حتي كساني هم كه بدنشان دفن نمي شود، باز قبر دارند سؤال قبر دارند شب اول قبر هم خواهند داشت وقتي قبر را به معني عالم برزخ گرفتيم و شب آنجا را هم، مخصوص به وضع آنجا دانستيم لذا لازم نيست تا حتماً ميت دفن شود آنگاه مراسم شب اول قبر برزخ صورت پذيرد.(2)

نظر مراجع در مورد زمان نماز وحشت این می باشد که:
نمازشب اول قبر ، همان شبی است که میت را دفن می کنند، می باشدولذا به جهت تاخیر دردفن بایدنماز وحشت راتاشب اول قبر اوتاخیر بیندازند.(3)

1. تهراني، سيد محمد حسين، معاد شناسي، ج 2، ص 194، 195، سبحاني، جنب الدحيات، ج 4، ص 238.
2. جوادي آملي، عبدالله، معاد در قرآن، ج 4، ص222.
3. مساله 640و639 از رساله مراجع/ج1.


با سلام و احترام
یعنی تا میت را در قبر نگذارند سوال های نگیر و منکر آغاز نمیشود؟بطور مثال کسی که بعد از ظهر فوت کرده و فردا صبح او را به خاک میسپارند،سوال ها برای او کی آغاز میشود؟با توجه به اینکه فرمودید کسی که به خاک سپرده نشود هم شب اول قبر دارد و به محض ورود به برزخ این اتفاق میافتد،پس ظاهراً بلافاصله پس از مرگ این تفاق باید بیفتد و حال اینکه فرموده اند نماز وحشت را تا شب اول قبر به تاخیر بیندازید.

یکی دیگه.;989762 نوشت:
با سلام و احترام
یعنی تا میت را در قبر نگذارند سوال های نگیر و منکر آغاز نمیشود؟بطور مثال کسی که بعد از ظهر فوت کرده و فردا صبح او را به خاک میسپارند،سوال ها برای او کی آغاز میشود؟با توجه به اینکه فرمودید کسی که به خاک سپرده نشود هم شب اول قبر دارد و به محض ورود به برزخ این اتفاق میافتد،پس ظاهراً بلافاصله پس از مرگ این تفاق باید بیفتد و حال اینکه فرموده اند نماز وحشت را تا شب اول قبر به تاخیر بیندازید.

[=arial]با سلام
طبق توضیحی که دادیم به محض فوت، عالم برزخ و مسائل پیرامون آن شروع می شود اما اینکه نظر مراجع چرا به این شکل است و دلیل آنها چیست رو از کارشناس احکام باید سوال کنید.

بسم الله السلام
پاسخ هایی را که کارشناس گرامی برای این سوال فرمودند، جهت استفاده ی دوستان در اینجا قرار میدهم:

مستنبط نوشت:

سلام علیکم
بدن، خاک و خاکسپاری بدن، همگی مادی و جزو عالم ماده هستند. زمان، یکی از خواص عالم ماده است. صبح، ظهر و ... جزو خواص این عالم است که زمان بر آن حاکم است.
اما عالم برزخ، عالمی کاملا متفاوت است. روح از جنس خاک نیست، از جنس عوالم دیگر است نه عالم ماده. ما به دلیل انس با این عالم، تصویرمان از برزخ، مرگ، سوال نکیر و منکر، و ... یک تصویر مادی است. یعنی فکر می کنیم وقتی سر قبر بسته شد، ملائکه وارد قبر می شوند، در حالیکه این مقارنه سازی اشتباه است چون ملائکه از جنس عالم برزخ هستند نه خاک.
ملائک به سراغ روح میت می آیند، اما نه آن به شکلی که ما بر اساس زمان بندی عالم خاک تصور می کنیم. این تصویر اشتباه است. بنا بر این، نمی توان مقارنه دقیقی که از جهت زمان و نظم مادی برای ما قابل محاسبه باشد، در آنجا تصور کرد.
البته آن نظم و خصوصیات، به زبان این دنیا ترجمه پذیر بوده و این دو عالم در یک نظم خاص و برتر، کاملا با هم مرتبط هستند ولی الزاما مساوی و یکسان نیستند.

روح از جنس خاک نیست، از جنس ملکوت است. مانند عالم برزخ که شروع عالم ملکوت می باشد. بنا بر این، روح جایگاهش همان عوالم ملکوت است.
اینجوری نیست که با مرگ، از عالم خاکی برود و تازه به آن عالم وارد شود؛ خیر، بلکه با مرگ ارتباطش با بدن قطع می شود و از این به بعد آنچه برایش می ماند و با آنها محشور می شود و باید حساب آن را پس بدهد، همان حالات، اخلاق، اعمال، نیات، ملکات، افکار و آرزوهایی است که در زمان ارتباط با بدن، برای خود کسب کرده است.
مدتی که با عالم خاک و بدن مادی مرتبط بوده، همه اینها را در خود و در عالم برزخ خود انباشته است و با مرگ و قطع ارتباط با بدن و خاک، ناگهان با همه آنها به یکباره مواجه می شود و خودش می ماند و آنچه در خود اندوخته است و دیگر حقایق آن عالم مثل ملائکه ملکوتی و نکیر و منکر را هم ناگهان بجای بدنهای خاکی و دنیای فانی، حاضر و ناظر می یابد.
این حالت را ورود به عالم برزخ و شروع حساب و کتاب گویند.

مستنبط نوشت:

یک نکته مهم : گاهی بزرگان تذکر می دهند که هر چند، روح از جنس عالم ملکوت است، اما برخی افراد معمولی و در عین حال دلبسته به دنیا که از جهت عملی و ظرفیت روحی، ضعیف بوده و اندوخته قابل توجهی هم ندارند، با مرگ، در آستانه عالم برزخ متوقف می شوند و به این زودی، وارد طی مراحل عالم برزخ نمی شوند. البته هدایای معنوی، نماز، صدقه، قرآن و ... به آنها کمک زیادی خواهد کرد. اما آنها هنوز ظرفیت طی مراحل مختلف عالم برزخ را نیافته اند.
حال این افراد، شبیه به حالتی است که گاهی انسان در خواب پیدا می کند که متحیر و سرگشته است و در عین اینکه تحت فشار و ترس هم هست اما نه می داند که خواب است نه واقعیت های دیگر را تشخیص می دهد.
زمان خاص نماز شب لیله الدفن
حقایق آن عالم، برای اینکه در این دنیا نشان داده شود، به تدریج و در طول زمان منعکس می شود. بنا بر این، باید تا اولین شب دفن صبر کرد.
در برزخ حالات و مراحلی وجود دارد که اگر ما از این دنیا، نمازی با این کیفیت و در این زمان خاص بخوانیم، می تواند در آن عالم کمک حال میت باشد.

مستنبط نوشت:

بنا بر این، وفات یعنی قطع ارتباط روح که یک موجود ملکوتی است با دنیای مادی.
قبل از این هم در ملکوت بود و با آن عالم سر و کار داشت. در میان حقایق ملکوتی و از جمله با ملائکه مختلف آن بود. و کارها و نیات و اخلاقش در آن عالم در محضر خدای سبحان و ملائکه الله بود، اما توجه نداشت.

با مرگ، تعلق و انس با ماده قطع می شود و ناگهان متوجه حقایق ملکوتی می شود که بسیار هم سنگین است.
پس به محض قطع ارتباط، در حقیقت به نوعی سوال و جواب شروع شده است، چون آن عالم، محضر الهی و ملائکه الهی است. البته نه مانند سوال و جواب در عالم ماده که نیازمند صف بستن و نوبت دهی و تعیین وقت باشد یا شب و روز داشته باشد.

مواجهه روح با آثار زندگی دنیا و محاسبه آنها، ابتدا با کلیات شروع می شود که از آن تعبیر می کنیم به سوالات نکیر و منکر تا نوبت به جزییات برسد.
بنا بر این سر اینکه با مرگ مراحل برزخی و محاسبات شروع می شود اما برای ما که در عالم دنیا هستیم زمان خاصی برای نماز شب اول قبر تعیین شده است به تفاوت این دو عالم برمی گردد که یکی زمان دار است و دیگری حالات و مراحل مختلفی دارد که زمان بردار نیست.
دستورات شرعی مانند وقت وقت خاص نماز شب اول قبر هم کار هماهنگی بین این دو عالم متفاوت و مقارنه بین نیازهای آن عالم و مراحل که میت به آن وارد می شود و حالاتی که دارد با زمان بندی این دنیا را انجام می دهد.

مستنبط نوشت:
یکی دیگه. نوشت:

وقتی در اثر وابستگی به این دنیا به این زودی وارد مراحل برزخ نمیشوند ،پس سوال و جوابشون هم هنوز شروع نشده؟درسته؟

وابستگی به این دنیا فقط باعث سردرگمی و حالت بلاتکلیفی خود فرد است که خودش نوعی عذاب به شمار می رود.
تحیر او باعث نمی شود که حالات خاص آن عوالم، بر او واقع نشود.
اساسا به یک معنی، محاسبات ملکوتی، قبل از مرگ هم وجود دارد اما با مرگ و قطع ارتباط، ناگهان برای انسان آشکار می شود و شدت می یابد.

یک شاهد برای روشن تر شدن مطلب:
وقتی کسی گناه می کند، ناراحتی و فشردگی زیادی در خود احساس می کند یا با انجام کار خوب، نشاط و سرور می یابد. یک دلیل این است که روح که موجودی ملکوتی است، در محضر ملائکه الهی است و هر عمل او بلافاصله در دید و محاسبه آنهاست.

پرسش:
فشار قبر چیست و در چه زمانی بعد از مرگ شروع می شود؟

پاسخ:
مراد از قبر در بعضي روايات اين گودال خاكي كه بدن ميت در آن جا مي گيرد نيست بلكه مراد باطن همين قبر است كه همان عالم برزخ است. از آنجايي كه قبر خاكي جايگاه و محل استقرار بدن جسماني است و عالم برزخ نيز جايگاه استقرار روح انسان است به عالم برزخ عالم قبر نيز گفته مي شود(1).
در روايت مفصّلي است از حضرت اميرالمؤمنين كه آن حضرت در وصف مرگ انسان و انتقال او به قبر و مشاهدات او در قبر توضيحاتي مي فرمايد كه ما به قسمتي از آن اشاره مي كنيم، در بخشي كه مربوط به مرگ مؤمنان و مشاهدات آنان است اين چنين مي فرمايد: ... او مي شناسد كسي را كه او را غسل مي دهد و قسم مي دهد افرادي را كه جنازة او را حمل مي كنند كه به سرعت ببرند و زودتر به خاك بسپارند و وقتي كه او را وارد در قبرش مي كنند دو مَلَك به نزد او مي آيند و آن دو، دو فرشتة بازپرسي و باز جوئي كننده از عقائد و كردار او هستند ... .

با توجه به اين بخش از روايت حضرت اميرالمؤمنين مي توانيم نتيجه بگيريم كه شب اول قبري كه در روايات ما براي اموات ذكر شده و شرح حال آنها در قبر مي باشد مراد شب اولي كه ما به حساب دنيايي مي سنجيم نيست يعني اين چنين نيست كه اگر ميتي را صبح دفن كنند حتما 10 يا 12 ساعت بايد بگذرد تا شب هنگام شود آنگاه فرشتگان پرس و جو بيايند و از او سؤالاتي بنمايند بلكه به محض دفن شدن، فرشتگان بازپرس به سراغ ميت مي آيند چرا كه عالم برزخ شب و روزي چون عالم دنيا ندارد و اگر شبي براي ميّت ذكر شده است، شايد شب براي او متمثل مي شود درست شبيه حالت خواب كه آدم در خواب مي بيند شبي هولناك را مي گذراند و حال آنكه در وسط روز خوابيده است همانگونه كه در وسط روز انسان خواب شب تار را مي بيند، همين طور است كه انسان را در روز دفن مي كنند و همان لحظه شب اول قبر او باشد در حقيقت ميت در عالم قبر و برزخ شب براي او نمايان مي شود در اين روايت هم آمده به محض دفن كردن ميت فرشتگان بازپرس به سراغ ميت مي آيند.
البته شب اول قبر تنها براي كساني نيست كه دفن مي شوند حتي كساني هم كه بدنشان دفن نمي شود، باز قبر دارند سؤال قبر دارند شب اول قبر هم خواهند داشت وقتي قبر را به معني عالم برزخ گرفتيم و شب آنجا را هم، مخصوص به وضع آنجا دانستيم لذا لازم نيست تا حتماً ميت دفن شود آنگاه مراسم شب اول قبر برزخ صورت پذيرد.(2)

و مقصود از فشار قبر اين نيست كه در اين قبور خاكي محسوس - كه جزئي از عالم ماده است - فشاري بر بدن مادي انسان‌ها وارد مي‏شود. بلكه مقصود از قبر دربسياري از روايات عالم برزخ است و مقصود از«فشار» عذاب خاصي است كه انسان درآن عالم متناسب با كنش‏هاي خود مي‏بيند. فشار و عذاب قبر جسماني و روحاني است، ولي جسم و بدن برزخي عذاب و فشار مي‏بيند. نه بدن مادي؛ زيرا روح انسان در عالم برزخ، با بدن برزخي (كه متناسب با آن عالم است) و قالب مثالي، همراه است.(3)

پی نوشت:
1. تهراني، سيد محمد حسين، معاد شناسي، ج 2، ص 194، 195، سبحاني، جنب الدحيات، ج 4، ص 238.
2. جوادي آملي، عبدالله، معاد در قرآن،قم‌، اسرا، 1378، ج 4، ص222.
3. http://www.pasokhgoo.ir/node/91350

موضوع قفل شده است