جمع بندی روزه کسی که دستش را بریده

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
روزه کسی که دستش را بریده

کسی دستش را بریده وخون از دستش میرزد واحساس ضعف دارد حکمش چیست
وباید چکارکرد روزه اش درست است
و وزوباید چگونه بگیرد

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سجاد

محمد صادق رضایی;370184 نوشت:
کسی دستش را بریده وخون از دستش میرزد واحساس ضعف دارد حکمش چیست
وباید چکارکرد روزه اش درست است
و وزوباید چگونه بگیرد

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سؤال شما

اگر بر اثر خون ریزی دچار مشقت شدید و عسر و حرج شده باشد می تواند روزه را افطار کند و اطمینان پیدا کرده که ادامه روزه برایش مضر است و یا بترسد که ضرر داشته و این ترس منشأ عقلایی داشته باشد ، در این حالت نباید روزه را ادامه دهد اما در غیر این صورت ادامه دادن روزه واجب است . (1)

همیشه سلامت و موفق باشید

پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع ، احکام روزه

موضوع قفل شده است