رقص در فیلم ها و سریال ها

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رقص در فیلم ها و سریال ها

سلام

طبق نظر رهبری  حکم رقصی که در فیلم ها و سریالها پخش می شود چیست ؟
وظیفه  شرعی پدر و مادر ها برای بچه ها در این موضوع چیست ؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام

 

طبق نظر رهبری  حکم رقصی که در فیلم ها و سریالها پخش می شود چیست ؟
وظیفه  شرعی پدر و مادر ها برای بچه ها در این موضوع چیست ؟

با سلام و احترام

رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين‌‌كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است؛ در غير اين‌صورت هم اگر به‌‌گونه‏اى باشد كه باعث تحريك شهوت شده و يا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و يا همراه با فعل حرام (مانند موسيقى و آواز حرام) باشد يا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است؛ و در حكم فوق تفاوتى بين مجلس عروسى و غير آن نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامى‏باشد جايز نيست زقص در سریال ها هم همین حکم  را دارد و والدین باید فرزندان را آگاه از احکام کرده و امر به معروف و نهی از منکر کنند.

اجوبه الاستفتائات، م1167

موضوع قفل شده است