جمع بندی راهکارهای کنترل غریزه شهوت در جوانی و نوجوانی

تب‌های اولیه

134 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
راهکارهای کنترل غریزه شهوت در جوانی و نوجوانی

روزه و خود کنترلی
سؤال مهمی که به ذهن می‌رسد این است که اگر روزه با دستورات خورد و کلانش می‌تواند انسان را خویشتندار کند تا بر هیجان‌ها، انگیزه‌ها و تکانه‌هایش کنترل درونی داشته باشد پس چرا افرادی که مؤمنند و این عبادت را انجام می‌دهند به این خود کنترلی (self-control) نمی‌رسند؟ در پاسخ باید بگوییم که پاسخ این سؤال مربوط به آسیب‌شناسی تحلیل روان‌شناختی این گزاره «روزه باعث خویشتنداری می‌شود» است و در جای خودش به طور مفصل قابل بحث است اما اجمالاً به چند علت اشاره می‌کنیم:
الف) ضعف در نگرش ایمانی؛
اگر نگرش ایمانی در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری‌اش خوب شکل بگیرد و به شناخت که اساس آن است اهمیت داده شود افراد به دستورات الهی علاقة زیادتری نشان می‌دهند و تلخی تکلیف با دیدن حضرت حق در کنار آن برطرف می‌شود. سؤالات بنیادین بی‌پاسخ شبهات دربارة عدل الهی، وسوسه‌های شیطان انسی و جنی، هواهای نفسانی، ارتکاب به گناه، عدم تمرین و تربیت صحیح دینی عبادی اختلافی و اعتقادی در فرآیند تحول در رشد، الگو‌های ناسالم محیطی خانواده، مدارس، محل کار و ... ) ناهماهنگی الگو‌ها و تعارض حاصل از آنها، استبداد و یا سهل‌انگاری الگو‌ها، شایعات سیاسی دربارة حاکمان دینی و دولت‌مداران دینی، و عملکرد غیر دینی برخی از آنان، استرس‌های زندگی زیاد مشکلات عاطفی و شخصیتی و ترکیبی از عوامل مزبور از جمله عوامل شناختی، عاطفی و رفتاری هستند که می‌توانند باعث سستی و ضعف نگرش ایمانی و در پی آن نرسیدن به باطن عبادات شوند، از جمله مشکلات و موانع این قسمت این است که اعتقادات عقلی ما به صورت باور‌های عاطفی درنیامده است و آنچه را می‌دانیم با قلب خود احساس نکرده‌ایم سوخت موتور انسان به سوی نیکی‌ها استدلال و احساس (عقل و عشق) است.
ب) نگاهی حداقلی به روزه
اغلب به روزه نگاهی حداقلی دارند و تنها از نظر رفتاری خود را نسبت به مبتلات روزه حفظ می‌کنند و در واقع آنها به مغز عبادت روزه نمی‌رسند و در پوست ظاهری روزه گیر می‌کنند. از نظر بزرگان اخلاق و عرفان عبادت سه لایه دارد: 1. احکام که همان واجبات و محرمات است که در کتب فقهی آمده است. 2. آداب، که بخشی از آن در کتب فقهی به نام مستحبات و مقداری از آن در کتاب‌های اخلاقی آمده است.3. اسرار عبادت که باطن و سر عبادت است و انسان با سر عبادت مشحور می‌شود. اسرار عبادات با باطن انسان در ارتباط است. این قسم در کتب عرفانی آمده است. قرآن شریف ما را هم به ظاهر و هم به باطن عبادات دعوت می‌کند. در جریان روزه‌گرفتن همان‌طوری که قرآن اصل روزه گرفتن و ماه و ساعت شروع و ختم روزه و خصوصیات آنرا تعیین کرده است سر روزه گرفتن را هم فرموده لعلکم تتقون و لعلکم تفلحون و ... روزه بگیرید برای اینکه تقوا پیدا کنید؛ تقوا را هم که مدار کرامت می‌داند و هر انسان با تقوا ] و خویشتندار[، کریم است؛ و هرکه تقوا ]و خود نگهداری[ او برتر است اکرم ]و با کرامت‌تر[ است؛ پس باطن روزه گرفتن، انسان را کریم می‌کند و کرامت از وصاف برجستة فرشتگان است. کرامت معادل فارسی ندارد. کرامت بزرگی و عظمت و محترم بودن نیست. اگر بخواهیم آن را در فارسی تبیین کنیم چون معادل ندارد نیاز به چند کلمه داریم ... کرامت به فضایل و ارزش‌های معنوی انسان باز می‌گردد و انسان کریم، انسانی است که دارای منش‌های اخلاقی و انسانی‌ باشد. محترم انسانی است که در اجتماع و جامعه او را احترام گذارند و چه بسا دارای کرامت‌های نفسانی هم نباشد. محترم اعم از کریم است. کرامت مخصوص فرشتگان است اما در قرآن به ما فرموده روزه بگیریم تا کریم بشویم. یعنی تا با تقوا بشویم، تقوا محور کرامت است. آنگاه انسان کریم گناه نمی‌کند. برای اینکه با کرامت او سازگار نیست، نه برای اینکه به جهنم می‌رود و نه برای اینکه بهشت برود بلکه چون انسان است گناه نمی‌کند.
مراتب روزه و خویشتنداری؛
عارف به نام میرزا جواد‌آقا ملکی تبریزی که خود نگاه حداکثری به روزه داشته و به مراتب بالای خویشتنداری رسیده است برای روزه مراتبی ذکر کرده‌اند: 1. روزة عوام؛ یعنی عموم مردم که روزة آنان عبارت از نخوردن و نیاشامیدن و ترک مفطرات ]و مبتلات روزه[ بسته است به گونه‌ای که فقها در کتب فقهی خود واجبات و مبتلات آن را بیان فرموده‌اند. 2. روزة خواص؛ یعنی افراد ویژه که روزة آنان علاوه بر ترک مفطرات، حفظ جوارح و اعضاء از مخالفت با خداست 3. روزة خاص خواص؛ یعنی ویژة ویژگان که روزة آنان ترک هر چیزی از آدمی را از خداوند بازدارد خواه حلال باشد یا حرام. برای دو نوع دوم و سوم و بویژه روزة خواص، اقسام بیشماری ذکر شده است. سخن حضرت علی که می‌فرمایند روزة دل (کنترل افکار، هیجان‌ها و احساسات) برتر از روزة زبان (کنترل گناه بسیار زیاد زبان) و روزة زبان ارزش‌مند‌تر از روزة شکم است ناظر به همین امر است. بی‌تردید همان‌گونه که روزه مراتبی دارد همتراز و همسان با آن خویشتنداری در مراتب متناسب شکل می‌گیرد. طبق تقسیم یاد شده بالاترین مراتب خویشتنداری را در افرادی می‌بینیم که روزة خاص خواص می‌گیرند. دین که برنامه‌های تکامی و رشدی دارد و برای این منظور اصول عقلانی تربیتی (تسهیل، تدریج، استمرار و...) ابزار‌ها و شیوه‌ها و الگو‌های برجسته (انسان کامل و ....) معرفی کرد. در جریان و نظام خود انسان را با بالاترین مراتب خویشتنداری و تقوا می‌رساند. پس افرادی که دید حداقلی به روزه دارند در مراتب ضعف خویشتنداری قرار دارند.
برنامه مراتب روزة اسلامی خود کنترلی (تقوا)

------------------------------------------------------------------------------------

عوام
بازداشتن شکم و حفظ وامن ازمفطرات عمومی روزه پرهیز از محرمات
------------------------------------------------------------------------------------خواص
بازداشتن گوش، چشم، زبان، دست و سایر اعضاء و جوارح از گناه اجتناب ازمشتهیات
-----------------------------------------------------------------------------------خاص خواص
بازداشتن قلب و فکر از افکار دنیوی و همت‌های پست (نگهداری از ماسوی‌الله)دوری از مباحات در پرتو اشتغال به واجبات و مستحبات

-----------------------------------------------------------------------------------

روزه عبادتی است که باید ابعاد و لایه‌های شخصیت انسان مثل بعد شناختی، عاطفی، تجسمی، رفتاری و ... را پوشش دهد. اغلب تنها بعد رفتاری آن یعنی روزة شکم (نه دل و زبان) اکتفاء می‌کنند و از برنامة سازنده و جامع روزه نتایج خوبی دریافت نمی‌کنند. برخی افراد واقعا با فرهنگ جامع روزه آشنایی ندارند، برخی برای آن تمرین ندیده‌اند و هوس و تمایلات خود را براساس تجارب خود، غالب می‌دانند و عده‌ای عالما و عامدا به دنبال هوس‌ها تمایلات نفسانی‌ خوداند‌. در فرآیند تک‌بعدی خود وقتی افطار می‌شود همة حصر‌ها را شکسته می‌بینند و با هجوم به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و ... ریسیده‌های ناچیز خود را پنبه می‌کنند. به عنوان مثال افرادی که به ظاهر روزه اکتفا می‌کنند در کنار روزة خود تلاوت و دعاهای روزانه، شبانه و سحری ندارند و یا در مناجات‌های خود تفکر و تدبیر ندارند. از نظر شناختی و عاطفی بی‌بهره یا کم‌بهره می‌مانند و بی‌تردید موتور حرکت آنها (شناخت و احساس‌های قلبی و عاطفی) به سوی خیرات و نیکی‌ها بی‌انرژی و یا بسیار کم انرژی است.
ج) تعطیلی برنامة خود نگهداری (قبل، بعد و در ماه مبارک رمضان) در غیر ماه مبارک؛
در دین اسلام برای طول سال برنامه‌های جامع سازنده‌ای در ابعاد شناختی، عاطفی، تجسمی، رفتاری و ... در جهت تولید و تثبیت خود نگهداری و خویشتنداری دارد. تشویق به تمرین عبادت کودکان و تنظیم همبازی‌های آنان دعوت به کنترل زبان، چشم، تشویق به عدم گفتگوی غیرضروری با نامحرم، پرهیز از افراط در خوردن و روابط زناشویی، تشویق به صبر در طاعت، معصیت و مصیبت حلم، کظم غیظ، تشویق به روزه‌های مستحبی، ترغیب به تلاوت قرآن، مناجات و دعا و راز و نیاز، تشویق به تفکر، معاد اندیشی و مال اندیشی، تفکر قبل از عمل برای حفظ از ندامت و توصیه و تشویق یکدیگر به صبر و خویشتنداری و ... از جملة برنامه‌های شناختی رفتاری و عاطفی است که ما را در رسیدن به صفت خویشتنداری کمک می‌کند. بی‌تردید افرادی که قبل از ماه مبارک به پرورش بعد حیوانی خود همت گماشته‌اند و یا در ماه رمضان و پس از افطار و پس از این ماه اندوخته‌های خود را بی‌جهت خرج می‌کنند. عادت‌های مثبت خود را می‌شکنند، از دریافت تمام و کامل فوائد روزه‌داری و خویشتن‌داری بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین در ماه مبارک این دسته با اینکه در برنامة خویشتنداری هم قرار می‌گیرند ولی به دلیل عدم مراقبت و رعایت برنامه‌های خود نگهداری رشد ضعیفی می‌کنند. چرا که قبل از ماه و در وقت روزه‌ها پس از افطار و بعد از ماه آن را هدر می‌دهند. بنابراین ممکن است فردی به ابعاد سازندة روزه نیز توجه داشته باشد ولی همین‌که برای خودسازی و خود تربیتی برنامه‌ای ندارد، لحظه به لحظه با تسلط ابعاد حیوانی‌اش از رسیدن به هدف مطلوب خود فاصله می‌گیرد و خود را هر روز درمانده‌تر احساس می‌کند.
-----------------
روزة دینی راهی به سوی خود کنترلی،(تحلیل روان‌ شناختی روزه)،محمد حسین قدیری، در دست چاپ

براي كنترل غريزه شهوت در سنّ نوجواني يا جواني چه بايد كرد؟

بيترديد يكي از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزه جنسي است. اين نيرو كه از ابتداي تولد به صورت نهفته در وجود آدمي به وديعه نهاده شده است. تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بيتحركي را پشت سر ميگذارد، اما به محض شروع دوران نوجواني آرام، آرام زمان بيداري و شكفتگي آن فرا ميرسد و رفته رفته تمامي وجود جوان را در برميگيرد و بر تمامي رفتار انسان اثر ميگذارد. به همين دليل غريزه جنسي و نيروي شهوت فرد را با مشكلاتي مواجه ميسازد. اسلام تنها راه ارضاي غريزه جنسي را ازدواج مي داند چه دايم و چه موقت. و در صورت نبود شرايط ازدواج توصيه به تعديل و كنترل آن تا فراهم شدن موقعيت ازدواج مي كند.
كنترل غريزه امري ممكن و در عين حال پيچيده و دشوار است. و در روايات از آن تعبير به جهاد اكبر مي كنند. بنابراين تا فراهم شدن شرايط و موقعيت ازدواج راهكارهاي زير را جهت كنترل و تعديل غريزه جنسي خود بكار ببنديد:

1. برنامهريزي براي كار مداوم:

جوان از نيروي سرشار و فوقالعادهاي برخوردار است. اين نيرو اگر در زمينههاي ديگر مورد استفاده قرار نگيرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرايط سني جوان در قالب امور جنسي و شهواني ظاهر خواهد شد. اگر جوانان به كار(اعم از كار علمي و تحقيقاتي و غيره) مداوم عادت كنند و نيرو و توان خود را در اين زمينه به مصرف برسانند تا حدودي از انحرافات اخلاقي و شهوت و غريزة جنسي در آنان پيشگيري ميشود. كارهاي بدني موجب تعادل جسم و روان ميشود. اگر نيك بنگريم افرادي كه به كار مداوم مشغول هستند و نيرو و استعدادشان در زمينههاي مثبت و سالم به كار مياندازند، كمتر دچار انحرافات اخلاقي و بحرانهاي روحي ميشوند. كار موجب ميشود نيرو و انرژي جوان قبل از آن كه به چربيهاي اضافي تبديل گردد و اختلالاتي در ساز و كار اندامهاي بدن ايجاد گردد، از طريق سوخت و ساز مفيد و سالم به مصرف برسد.

2. دوري از محيط هاي آلوده و ناسالم:

يكي از علل و عوامل انحرافات جنسي و به طور كل انحرافات اخلاقي، محيط آلوده و محركهاي شهواني است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرك در گرايشهاي انحرافي، منجر به طغيان غريزه جنسي در جوان ميشود. مسايلي از قبيل بدحجابي، بيحجابي، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، سريالهاي تلويزيوني و فيلمهاي خارجي و همچنين استفاده نادرست از اينترنت در تحريك شهوت و غريزه جنسي جوان مؤثر است. اگر واقعاً‌ ميخواهيد از جوانيتان به خوبي استفاده كنيد و در راه درست و سالم گام برداريد، سعي كنيد از محيطهاي آلوده و ديدن عوامل تحريك كننده، جدّاً پرهيز نماييد.

3. استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت:

يكي از زمينههاي پيدايش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفاده نادرست آنها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولاني و بيبرنامه جوانان را عاصي و سرگردان ميكند. آنها به تدريج سرخورده و مأيوس ميشوند و در نتيجه به دنياي درون خويش پناه ميبرند و در كُنج خلوت و انزوا راهي براي مشغوليت خود ميجويند.بنابراين براي تمام اوقات شبانه روزي خود برنامه منظمي تنظيم كنيد. و به هيچ وجه از آن تخلف نكنيد.

4. پيشگيري از روابط ناسالم:

جواناني كه روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بيبندوبار دوست و رفيق هستند، كمكم به انحرافات كشيده ميشوند و تحت تأثير امور شهواني قرار ميگيرند. نفوذپذيري نوجوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروهها است. در سنين بلوغ صحبتهاي آهسته و در گوشي بين نوجوانان بيشتر ميشود و محور اين گفتگوها، غالباً پيرامون مسايل جنسي و امور شهواني است كه به صورت مخفيانه و به دور از انظار بزرگترها طرح ميشود. براي پيشگيري از انحرافات اخلاقي سعي كنيد از دوستيهاي آلوده و مشكوك جداً‌ پرهيز نموده و با افراد سالم و مذهبي ارتباط برقرار نماييد.

5. پرورش تقوا و معنويت در وجود خويش:

همه آنچه بيان شد، به نحوي ميتوانند در پيشگيري از انحرافات اخلاقي و طغيان شهوت و غريزه جنسي نقش داشته باشند، اما آن چه بيش از همه ضروري است و به صورت زيربنايي در شخصيت و رفتار نوجوان مؤثر است. پرورش معنويت و تقويت ايمان و تقواي الهي است. ما در عصري زندگي ميكنيم كه جهان به شدت در ماديات فرو رفته و يك سره غرق در جاذبههاي نفساني و امور شهواني گرديده است. در شرايط كنوني،‌خلأ عظيم و هولناكي از اخلاق و معنويت پديد آمده و تمامي مشكلات انسانها نيز از همين جا ناشي شده است.
اگر با تقويت ايمان و نيروي اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقويت گردند، بدون شك بخشي از مشكلات آنان به ويژه در زمينه مسايل اخلاقي و شهوت و غريزه جنسي درمان ميشود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود كه تمام اعمال و رفتار او را خدا ميبيند و بر اساس عملكرد افراد به آنها پاداش ميدهد و اساساً سعادت و خوشبختي انسان به دست خودش ميباشد، در اين صورت احتمال اينكه مرتكب گناه نشود بسيار زياد است.
يقين داشته باشيد، تا زماني كه نيروي ايمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقويت نگردد، هيچ ضمانتي از شهوت و انحرافات اخلاقي وجود ندارد. به خصوص در وضعيت كنوني كه عوامل تحريك كننده بسيار زياد است. بنابراين قبل از هر چيز سعي كنيد نيروي ايمان و تقوا را در وجود خويش بارور كنيد. اگر فكر و ذهن شما متوجه خدا باشد و هميشه نماز خود را اول وقت انجام دهيد، خداوند شما را ياري ميكند تا از هر گناهي مصون بمانيد و تحت تأثير شهوت و غريزه جنسي قرار نگيريد. خداوند در قرآن ميفرمايد: «ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر»[6] به درستي كه نماز انسان را از هرگونه آلودگي و عمل زشت و گناه دور نگه ميدارد. نماز واقعي نه تنها والاترين عامل كنترل شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقي تلقي ميشود، بلكه عامل تهاجمي عليه انحرافات و شهوتها نيز محسوب ميگردد.

6- تسهیل و تسریع در امر ازدواج:

علاوه بر آن كه نوجوان سعي در كنترل شهوت و غريزه جنسي مي
كند، بايد براي ازدواج كه يگانه راه درست ارضاي غريزه جنسي ميباشد، نيز اقدام كند. از 18 سالگي به بعد شما ميتوانيد جداً به فكر ازدواج باشيد و اگر شرايط را مساعد ميبينيد، از همين حالا مقدمات آن را فراهم كنيد.

اميد است با رعايت اين نكات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانيد غريزه جنسي و حس شهوت را در خويش كنترل و مهار نماييد و زماني كه فرصت مناسب براي ازدواج فراهم گرديد، به ازدواج اقدام كنيدموفق باشید.

man.network;59537 نوشت:
بهترین راه صیغه اگه موقعیت ازدواج نداری چرا اینقدر کش می دی
یک بار دوستم بهم گفت اگه کسی خونتون نیست بیام حمام گفتم کسی نیست ولی خونه خودتون حموم خرابه گفت نه 2 بار تو یه روز جنب شدم دیگه روم نیمشه برم حمام

واسه یکی از دوستام هم همین اتفاق افتاد می گفت صبح اینطوری شدم رفتم قسل گرفتم تا دراز کشید باز روز از نو روزی از نوع می گفت اینقدر خودمو فوش دادم می گفتم اخه این چه دینیه ما دراریم البته خودمون مشکلش کردیم این نیست اونی که باید باشه


صیغه هم یک سری معایب خاص خودشو رو داره و شاید موقت بتونه غریزه جنسی رو کنترل کنه اما ممکنه ازدواج دایم رو به تأخیر بیاندازه ، بعد از ازدواج مقایسه زن صیغه با زن دایم بشه ، با اندک ناملایمتی به دلیل تجربه و جرأت مرد رابطه با بیرون پیدا کنه و به تدریج در همسرش کمبود هایی به وجود بیاد که به گناه کشیده بشه
نکته دیگه این که وجود کالری های بی جهت و بی هدف در بدن باعث تبدیل این کالری به انرژی جنسی بشه و بعد از افزایش سطح هورمون های جنسی به دلیل نداشتن فضا به صورت واکنش ها طبیعی از بدن دفع میشه که معمولا در خواب این واکنش طبیعی و فعل و انفعالات بدن اتفاق می افته اما به هر حال هر فردی که به دوران بلوغ رسیده باید با ورزش و تحرکات بدنی شدید از انباشته شدن کالری بی جهت و بی هدف در بدن خود باید جلوگیری کنه و اگر دچار احتلام هم شد با افکار منفی وبرداشت هایی ذهنی خودش مبارزه کنه و در هر صورت می تونه هر روز صبح به طور کلی یک دوشی بگیره تا مواقع ضروری فشار روانی و کمرویی کمتری داشته باشه و از طرفی پاکیزگی و نظافت خودش را هم حفظ کنه

این نموداری که شما کشیدی نمیتونه نیاز جنسی را کتمان کنه و صد البته نیاز به استمنا در همه افراد رو چون باید نیازشون تخلیه بشه اصلا هم در دفع و رفع خود ارضایی موثر نیست

hadihama1360;158397 نوشت:
این نموداری که شما کشیدی نمیتونه نیاز جنسی را کتمان کنه و صد البته نیاز به استمنا در همه افراد رو چون باید نیازشون تخلیه بشه اصلا هم در دفع و رفع خود ارضایی موثر نیست

کسی نخواست کتمان کنه.
این نیاز می شه فعلا فراموش بشه یا جور دیگه ای رفع بشه.. یا به سمت دیگه ای سوق داده بشه.
حتما که نباید از حرام باشه.

با سلام

تاپیکهای زیر هم این موضوع رو از بعد اخلاقی مورد بررسی قرار داده اند ..

http://www.askdin.com/showthread.php?t=9825

http://www.askdin.com/showthread.php?t=7080

سها;160350 نوشت:
کسی نخواست کتمان کنه.
این نیاز می شه فعلا فراموش بشه یا جور دیگه ای رفع بشه.. یا به سمت دیگه ای سوق داده بشه.
حتما که نباید از حرام باشه.

این نیاز موقتی نیست که فعلا فراموش بشه و همیشگی هست در ضمن این نمودار شما هیچ کمکی به هیچ کس نمیکنه فقط داشتن رابطه و یا ازدواج میتونه این حس رو ارضا بکنه و البته تا حدود زیادی هم استمنا میتونه ارضا بکنه

سلام
مواردی که در این نمودار اشاره شده از تجربیات افرادی است که از این کار ترک کرده اند،پس فکر نکنید که به کار نمیاد و غیر عملی است.
هیچ کس نمیتونه نیاز جنسی را کتمان کنه،چون این نیاز مثل خوردن و خابیدن است مگه میشه خوردن و خابیدن را ترک کرد،اما میشه روزه گرفت،میشه رژیم غذایی گرفت ،میشه کنترل شده خابید و میشه اینقدر خابید که روز و شب را قاطی کنی یا اینقدر بخوری که صفرهای جلوی وزنت را نتونی بشمری!!!
مگه شما چون گرسنه بودید تا حالا غذای فاسد خوردید،یا چون خیلی خابتون میومده کنر خیابون خابیدید،پس چطور استمناء را درست میدونید؟
پس همه چیز را میشه کنترل کرد.

مسیحا;162802 نوشت:
سلام
مواردی که در این نمودار اشاره شده از تجربیات افرادی است که از این کار ترک کرده اند،پس فکر نکنید که به کار نمیاد و غیر عملی است.
هیچ کس نمیتونه نیاز جنسی را کتمان کنه،چون این نیاز مثل خوردن و خابیدن است مگه میشه خوردن و خابیدن را ترک کرد،اما میشه روزه گرفت،میشه رژیم غذایی گرفت ،میشه کنترل شده خابید و میشه اینقدر خابید که روز و شب را قاطی کنی یا اینقدر بخوری که صفرهای جلوی وزنت را نتونی بشمری!!!
مگه شما چون گرسنه بودید تا حالا غذای فاسد خوردید،یا چون خیلی خابتون میومده کنر خیابون خابیدید،پس چطور استمناء را درست میدونید؟
پس همه چیز را میشه کنترل کرد.


خود ارضایی لازم است چون توی یک دوره سنی هیچ راهی برای تخلیه شهوت وجود ندارد ولی هر چیزی اندازه دارد و باید اعتدال رعایت شود نه پس یارو باید 10 سال صبر بکنه تا سنش برسه که ازدواج بکنه؟ بعدش هم ارضا شدن چه با رابطه باشه و چه توسط خود شخص باشه نقطه اوجش همون حس را به فرد میدهد و لذت بخش هست چون اگر لذت بخش نبود این همه آدم خود ارضایی نمیکردند پس لازم هست باشد و بهترین راه موقت برای ارضا شدن هست

hadihama1360;163536 نوشت:
از همه دوستان معدرت میخوام اگه حرفی زدم که باعث ناراحتی شون شده بحث من با شما نتیجه ای نداره چون شما به غیر از دین چیز دیگه ای رو قبول نمیکنین و حتی اگر مساله و مشکلی هم داشته باشه راحت اون رو توجیه میکنین با همون دین و این فوروم جای بحث کردن دوستان مذهبی با هم هست نه من که از لحاظ شما گناهکار و منحرف و فریب خورده هستم

سلام.

خود ارضایی کم کم و بدون اینکه طرف بفهمد ،به ضعف اعصاب تناسلی می انجامد و در این حال شخص به محض نشستن روی صندلی و یا روی اسب و غیرهم و یا با کوچکترین اضطراب و صحنه های غیر عادی منی بی اختیار از او خارج می گردد،به عبارتی حتی هیجان بسیار کم و حتی دیدن یک صحنه غیر عادی نیز منجر به خروج منی برای او می شود،واین امر چنان زندگی را به کام شخص تلخ می کند که او را به سمت فشار عصبی و استرس و حتی فکر خودکشی می کشاند،چون تحمل چنین وضعی برای شخص بسیار سخت می شود،خود ارضایی تمام اعصاب شخص را درگیر می کند نتیجتا بیشترین فشار را به اعصاب مخصوصا اعصاب تناسلی وارد می کند،و تنها راه برای درمان چنین اشخاصی فقط ازدواج است...

خود ارضایی ارتباطی به دین و غیر دین ندارد،این فعلی است که شخص را از درون تهی میکند...

موفق

hadihama1360;163016 نوشت:
خود ارضایی لازم است چون توی یک دوره سنی هیچ راهی برای تخلیه شهوت وجود ندارد ولی هر چیزی اندازه دارد و باید اعتدال رعایت شود نه پس یارو باید 10 سال صبر بکنه تا سنش برسه که ازدواج بکنه؟ بعدش هم ارضا شدن چه با رابطه باشه و چه توسط خود شخص باشه نقطه اوجش همون حس را به فرد میدهد و لذت بخش هست چون اگر لذت بخش نبود این همه آدم خود ارضایی نمیکردند پس لازم هست باشد و بهترین راه موقت برای ارضا شدن هست

بزرگوار ارضا لازمه نه خود ارضایی.
بحث خود ارضایی و منع اون در دینمون خدا را شکر از اون مواردی است که گذر زمان باعث شده به اثبات برسه.
دلایل خیلی خوبی را دوست بزرگوارمون گفتند.
این که میفرمایید خود ارضایی همون حس را داره یک نفر که تجربه هر دو را داره پیدا کنید که بگه در کنار همسر بودن همون حس خود ارضایی را داره.بحث مسائل جنسی فقط خود ارضایی نیست ،مسائل جنسی نیاز به ارتباط جسمی با جنس مخالف داره،اصلا نمیتونید بگید که نیاز جنسی با خود ارضایی برابری میکنه.
همه ی پزشکان به این نتیجه رسیده اند و شکی در اون نیست.
لطفا منطقی سوالتون را بپرسید و بحث کنید و افراد را متهم به دید دینی غیر منطقی نکنید.

hadihama1360;163016 نوشت:
خود ارضایی لازم است چون توی یک دوره سنی هیچ راهی برای تخلیه شهوت وجود ندارد ولی هر چیزی اندازه دارد و باید اعتدال رعایت شود نه پس یارو باید 10 سال صبر بکنه تا سنش برسه که ازدواج بکنه؟ بعدش هم ارضا شدن چه با رابطه باشه و چه توسط خود شخص باشه نقطه اوجش همون حس را به فرد میدهد و لذت بخش هست چون اگر لذت بخش نبود این همه آدم خود ارضایی نمیکردند پس لازم هست باشد و بهترین راه موقت برای ارضا شدن هست

كاملا درسته چون من زمانی خودارضایی می کردم اما وقتی متوجه عواقبش شدم سعی کردم خودم رو کنترل کنم
البته تا حدودی موفق شدم مثلا دیگه فیلم های تحریک امیز ماهواره رو نمی دیدم یا شب ها خیلی دیر می خوابیدم تا فکرای ناجور به سرم نزنه :Cheshmak:

سلام
یجاخوندم نوشته بود اگه:
از خوردن غذاهای گرمو محرک مثل فلفل قرمز-قهوه -کاکائو-شکلات-غذاهای رب دار
خودداری کنید و
از پوشیدن لباس های زیر تنگ و چسبان و جذاب
اجتناب کنیدو
سعی کنید وقتی حسابی خسته اید بخواب برید
و قبل از خواب شیر گرم بخوریدو
با وضو به رختخواب بریدو
بدون لباس به رختخواب نرید
و حتی الامکان در اتاق رانبندینو تنها نخوابید
وبدن برهنه ی خودتونو در آینه نبینید

خودش میتونه تا 60 درصد از احساس نیاز به خود ارضایی کم کنه

والبته 40درصد دیگه
اراده ی قوی
ایمان قلبی به خدا
ندیدن صحنه های منحرفانه و فیلمهای سوپر و نشنیدن داستانهای منحرفانه هستش

ببخشید بی پرده صحبت کردم

سلام
گرامی بارها به نحوی به این سوال به شیوه های گوناگون برداخته شده است :khandeh!:
شما میتوانید عاملی رو که تحریک کننده هستند در وهله ی اول شناسایی کنید و لیستشون کنید و از اونها خودداری کنید و روی اون موارد کار کنید بالفرض اگر دیدن عکس یا چیزی موجب تحریک شما میگردد باید از آنها کناره گیری کنید
در ضمن در روی غذاهایی که محرک میل جنسی هستند هم دقت کنید و کمتر مصرف کنید
مثل خرما بیاز فلفل و غذاهای یکه طبیعت گرمی دارند
سعی کنید بیشتر به ورزش ببردازید و در ضمن خودر ا مشغول نگهدارید سعی کنید بیکار نباشید

اگه کسی واقعاً از نظر میل جنسی تحت فشار قرار بگیره و میل شدیدی به ازدواج داشته باشه ولی به خاطر شرایطش نتونه ازدواج کنه تمام درمان های معنوی و غیره برا اینگه اون خوب بشه فقط بطور موقتی هستش فقط خدا باید اون فرد رو کمک کنه البته از نظر ظاهر فرد اگه با ایمان باشه و واقعا توکل به خدا داشته باشه میتونه خودش رو کنترل کنه از نظر ظاهر که منظورم واضح هستش(یعنی مرتکب گناه نشه)ولی از نظر فکری و روحی تا ازدواج نکنه داغونه اگه هم داغون نباشه فقط کافیه لحظه ای بیکار باشه انگار میخواد دیوونه بشه من اینا رو از خودم نمیگم اینا همش واقعیت هستش میخواین قبول ذاشته باشین اگه میخواین رد کنین هم صاحب اختیارید.

خدا عاقبت همه رو بخیر کنه استمنا راهش نیست

سلام به شما دوست گرامي
اگر امكان ازدواج فراهم نيست،قطعآ راه درست استمناء و.... نيست، استمناء علاوه بر اينكه گناه كبيره است واز معصوم عليه السلام حديث آمده كه با شخصي كه استمناء كند هم سفره نمي شوم،‌عوارض جسمي هم به همراه دارد كه گاهي اوقات جبران ناپذير مي شود.
تنها راهي كه از رفتن بهش پشيمون نميشويد، اگه زمان بگذره، كه مي گذره،برگرديد و به عقب نگاه كنيد پشيمون نميشد راه تقوا وبندگي است.
براي اينكه هيجانات جواني كنترل شود وآسيب نرساند راههاي مختلفي است، كم خوري يكي از بهترين راههايي كه شهوت را كنترل مي كند،‌اگر امكانش را داريد روزه بگيريد.
از محيطهايي كه زمينه ي فساد و فراهم مي كند دوري كنيد، در ارتباط با دوستانتان دقت كنيد، سعي كنيد زياد بيكار نباشد،مطالعه داشته باشيد، و از خداوند بخواهيد كمكتان كند

تا زمانی که پستها پاک میشه دیگه برای چی نظر خواهی بکنید اگر بگید فقط حرف خودتون درسته خوب بهتره درسته دیکتاتوریه ولی فقط کسانی که با نظر شما موافق هستند میان

omidhadi;192569 نوشت:
تا زمانی که پستها پاک میشه دیگه برای چی نظر خواهی بکنید اگر بگید فقط حرف خودتون درسته خوب بهتره درسته دیکتاتوریه ولی فقط کسانی که با نظر شما موافق هستند میان

برادر من
این طرز جمله بندی جوریه که انگار شما یه دسته جدایی
بقیه آسک دینی هاهم جداند

نه اینطور نیست ما خانواده ی آسک دینیم

اعضای یه خانواده باهم نظرای متفاوتی دارند
اما اجازه ی رد نظر هم ندارند

منم منظورم از پست قبلی کمک به عزیزانی بود که قصد ترکشو دارند و ازش رنج میبرند نه اوناییکه ازین کار لذت برده و قصد ادامه دارند


اون مطالب هم کاملا علمیه

خواهش میکنم ناراحت نشید:Gol:

اصلا بحثی نیست هر کسی هر چیزی رو که درست میدونه قبول میکنه و خوب یک عده هم کورکورانه مسایل رو قبول میکنند و باهاش کنار میان اما هستند افرادی که با فکر و منطق با مسایل کنار میان و دروغ رو نمیپذیرند و البته سر خودشون رو هم کلاه نمیذارند و این که اگر آدم یک کاری رو انجام میده شهامت داشته باشه و بگه من اون کار رو انجام میدم اصلا هم بد نیست من یک پست دادم و گفتم 14 سال هست که خود ارضایی میکنم و هیچ مشکلی هم برام پیش نیومده و میدونم که خیلی از جوانها و نوجوانان هم این کار رو میکنند چه ایرادی داره؟ چرا اصلا مسایل رو بزرگ میکنین هیچ مشکلی هم پیش نمیاد نیاز بدن هست حالا شما میگین صیغه کنید و خودتون رو روی یک نفر دیگه خالی کنین که من این رو قبول ندارم و اصلا صواب هم نداره و همش دروغه

باعرض سلام و تشکر
بنده وقتی این پست ها را مشاهده کردم متوجه این نکته شدم که شاید افراد فرق کنترل و سرکوب را با مدیریت در غریزه جنسی ، متوجه نباشند در حالی نیاز جنسی مانند سایر نیازهای انسانی با هدف منطقی در بدن ایجاد شده و اگر از مسیر مناسب و در زمان مناسب برآورده شود، باعث تعالی خواهد شد . پس تمام این راهکارهایی که در مورد غریزه جنسی گفته می شود موقتی است و تنها راه کم دردسر و کم خطر ازدواج دایم است اما تا فراهم شدن زمینه ازدواج مدیریت غریزه لازم است اما سرکوب غریزه باعث آسیب های جدی روانی در موقعیت حال و مشکلات زناشویی در آینده خواهد شد .

omidhadi;193149 نوشت:
14 سال هست که خود ارضایی میکنم و هیچ مشکلی هم برام پیش نیومده و میدونم که خیلی از جوانها و نوجوانان هم این کار رو میکنند چه ایرادی داره؟ چرا اصلا مسایل رو بزرگ میکنین هیچ مشکلی هم پیش نمیاد نیاز بدن هست

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

دوست عزیز ، مشکل که فقط مشکل جسمی نیست ، مشکل معنوی را هم باید مدنظر داشت.
چرا باید با عمل نکردن به دستورات دینی خودمون را از پیشرفتهای معنوی محروم کنیم؟

سلام علیکم
ببخشید که با وجود اساتید من هم نظر می دهم

omidhadi;193149 نوشت:
گفتم 14 سال هست که خود ارضایی میکنم و هیچ مشکلی هم برام پیش نیومده و میدونم که خیلی از جوانها و نوجوانان هم این کار رو میکنند چه ایرادی داره؟

می خواهم به دوست عزیزم بگم که بد نیست که به روایات موجود در این ضمینه مراجعه کنید

1. ابى بصير گويد: شنيدم امام صادق (ع) ميفرمود: خداى عز و جل در روز قيامت با سه كس‏سخن نگويد و نگاهشان نكند و لياقت‏شان نبخشد و بشكنجه دردناكى گرفتار خواهند بود آنكه ريش خود را بكند و آنكه از خود لذت جنسى ببرد (مقصود جلق‏ زدن و استمناء است) و آنكه مورد لذت جنسى مردان (و جنس موافق) قرار گيرد.
الخصال / ترجمه فهرى، ج‏1، ص: 120

2.در شرح حال امير المؤمنين «ع» آمده است كه «كسى را نزد او آوردند كه با آلت خود بازى كرده (جلق‏ زده) بود؛ چند چوب (براى تنبيه) به دست او زد تا سرخ شد، سپس با هزينه بيت المال براى آن مرد زن گرفت»
الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏3، ص: 305

از دوستان نزدیک خودم کسی را می شناسم که مبتلا بوده و ترک کرده می گفت با توسل به ائمه موفق شده
حدیثی شنیده بودم ( از همان دوستم) البته سند را هتوز نیافتم که می گفت 1 استمنا برابر 70 زنای با محارم در مسجد الحرام است
حال اگر 1% احتمال دهم این حدیث درست باشد نزدیک این کار هم نمی روم
برای شما هم دعا می کنم که موفق به ترک شوید
در ضمن انسان اگر گناهی را که در خفا انجام داده اعلام کند باز هم گناه دیگری کرده ارجاعتان می دهم به جهاد النفس شیخ حر باب جدا گانه ای در این مورد دارد


seyedamin;193298 نوشت:
سلام علیکم
ببخشید که با وجود اساتید من هم نظر می دهم

می خواهم به دوست عزیزم بگم که بد نیست که به روایات موجود در این ضمینه مراجعه کنید

1. ابى بصير گويد: شنيدم امام صادق (ع) ميفرمود: خداى عز و جل در روز قيامت با سه كس‏سخن نگويد و نگاهشان نكند و لياقت‏شان نبخشد و بشكنجه دردناكى گرفتار خواهند بود آنكه ريش خود را بكند و آنكه از خود لذت جنسى ببرد (مقصود جلق‏ زدن و استمناء است) و آنكه مورد لذت جنسى مردان (و جنس موافق) قرار گيرد.
الخصال / ترجمه فهرى، ج‏1، ص: 120

2.در شرح حال امير المؤمنين «ع» آمده است كه «كسى را نزد او آوردند كه با آلت خود بازى كرده (جلق‏ زده) بود؛ چند چوب (براى تنبيه) به دست او زد تا سرخ شد، سپس با هزينه بيت المال براى آن مرد زن گرفت»
الحياة / ترجمه احمد آرام، ج‏3، ص: 305

از دوستان نزدیک خودم کسی را می شناسم که مبتلا بوده و ترک کرده می گفت با توسل به ائمه موفق شده
حدیثی شنیده بودم ( از همان دوستم) البته سند را هتوز نیافتم که می گفت 1 استمنا برابر 70 زنای با محارم در مسجد الحرام است
حال اگر 1% احتمال دهم این حدیث درست باشد نزدیک این کار هم نمی روم
برای شما هم دعا می کنم که موفق به ترک شوید
در ضمن انسان اگر گناهی را که در خفا انجام داده اعلام کند باز هم گناه دیگری کرده ارجاعتان می دهم به جهاد النفس شیخ حر باب جدا گانه ای در این مورد دارد
من اون یک درصد هم احتمال نمیدم که این حدیث درست باشه واز این کار هم اصلا پشیمان نیستم و با خیال راحت و بدون دردسرهای دیگه این کار را میکنم و سالم سالم هم هستم و از این حدیثهای تقلبی زیاد هست که یک دونش هم سندیت ندارد اون وقت صیغه حلاله با یک کسی که تا حالا به هزار نفر بوده و هزار تا مریضی هم داره من که قبول ندارم و این کار را انجام میدم و هیچ مشکلی هم ندارم میبینید که خیلی از مردم هم این کار را انجام میدن و تا حالا هم من ندیدم کسی بگه مشکلی پیش اومده

omidhadi;193324 نوشت:
من اون یک درصد هم احتمال نمیدم که این حدیث درست باشه واز این کار هم اصلا پشیمان نیستم و با خیال راحت و بدون دردسرهای دیگه این کار را میکنم و سالم سالم هم هستم و از این حدیثهای تقلبی زیاد هست که یک دونش هم سندیت ندارد اون وقت صیغه حلاله با یک کسی که تا حالا به هزار نفر بوده و هزار تا مریضی هم داره من که قبول ندارم و این کار را انجام میدم و هیچ مشکلی هم ندارم میبینید که خیلی از مردم هم این کار را انجام میدن و تا حالا هم من ندیدم کسی بگه مشکلی پیش اومده

فرمودین هرکس نظرشو میده
پس ناراحت نشین

شما ندیدید کسی بگه مشکلی پیش اومده چون نخواستین ببینید

چون چشماتون به روی حقیقت بسته شده

چون دارید لذت میبرید از اینکار

چون طولانی مدت شده اعتیادتون

اگه از یه معتاد به هروئین یا هر زهرمار دیگه ای بپرسیم چه مشکلی باهاش دارید؟
میگه هیچی دوامه!!!
اگه توجه کرده باشید 99/9 درصد سیگاریا میدونند چه بلایی سرشون میاد یعنی از حرف دیگران خبر دارند
ولی میگند دروغه!!!!!!

برادر من به خودت بیا
چشماتو باز کن
داری با گناه کبیره بجنگ خدا میریا!!!
کم نیست گناهشو!!!
یهموقع میفهمی که دیگه روت نمیشه تو آسمون یا به اسمش نگاه کنی

چشماتو باز کن
به خودتون بیاین
نه خودی که میگه اینا دروغه
اگه یه ذره تاثیر شیر بچگی رو آدم مونده باشه
یجا صدا وجدانشو میشنوه
گوشاتو باز کن
هیچکس به ضررت حرف نمیزنه اینجا
همه بعنوان برادر دینی دوست دارند که
سعی دارند متقاعدت کنند
حداقل روش فکر کن

امام صادق(ع) درباره استمنا سوال شود ان حضرت فرمود:گناه بزرگی هست كه خداوند در قران نهی فرموده است و استمنا كننده مثل این است كه با خودش نكاح كرده باشد واگر كسی كه چنین كاری كند بشناسم با او هم غذا نمی شوم(وسایل الشیعه ج 14 ص 267

رسول خدا فرمود: هر كس با دست شهوتش را بیرون كند ملعون است (وسایل الشیعه ج 14 ص 268


امام صادق ع در پاسخ حكم استمناء فرمودند :


از گناهان كبيره و بسيار زشت است


سلام بر تو امید عزیز

omidhadi;193324 نوشت:
من اون یک درصد هم احتمال نمیدم که این حدیث درست باشه واز این کار هم اصلا پشیمان نیستم و با خیال راحت و بدون دردسرهای دیگه این کار را میکنم و سالم سالم هم هستم و از این حدیثهای تقلبی زیاد هست که یک دونش هم سندیت ندارد

از کجا می دونی سندیت نداره آیا شما در مورد علم حدیث چیزی می دونی ؟ درایه رجال و صد تا علم دیگه رو که من و شما اسمشون رو هم بلد نیستیم یه مجتهد بلده و میگه که من برام ثابت شده که استمنا حرامه
برادرم اگر خود خدا به شما بگوید استمنا نکن باز هم میگی که من هیچیم نیست؟
برادر من مجتهد جامع الشرایط که آگاهی تام به اجادیث دارد به تو می گوید معصوم گفته این کار را نکنید اگر مطمئن نمی شوی خودت عمرت را بگذار و تفقه در دینت کن ( که البته خیلی هم خوب است و صواب) و خودت با کسب علوم تشخیص بده که مورد دارد یا نه
حد اقل گناه بودنش را رد نکن تا این اشتباه که نادانسته دم زدن است را مرتکب نشده باشی .

omidhadi;193324 نوشت:
اون وقت صیغه حلاله با یک کسی که تا حالا به هزار نفر بوده و هزار تا مریضی هم داره من که قبول ندارم و این کار را انجام میدم و هیچ مشکلی هم ندارم میبینید که خیلی از مردم هم این کار را انجام میدن و تا حالا هم من ندیدم کسی بگه مشکلی پیش اومده

آیا شرایط صیغه را می دانی می دانی عده چیست؟ دوست من ، من هم هزار ضرر برای استمنا بلدم چه می گویی؟ همین دوستم به درد اطراف آلت دچار بود به دکتر که رفت به او گفت استمنا می کنی؟ می دانی بهتر است باری دیگر بی طرفانه به تحقیق بپردازی ولی در نظر داشته باش اگر برای بدن هم سود داشته باشد به این علت که خدا از آن منع کرده نباید انجام شود

نقل قول:
اصلا بحثی نیست هر کسی هر چیزی رو که درست میدونه قبول میکنه و خوب یک عده هم کورکورانه مسایل رو قبول میکنند و باهاش کنار میان اما هستند افرادی که با فکر و منطق با مسایل کنار میان و دروغ رو نمیپذیرند و البته سر خودشون رو هم کلاه نمیذارند و این که اگر آدم یک کاری رو انجام میده شهامت داشته باشه و بگه من اون کار رو انجام میدم اصلا هم بد نیست من یک پست دادم و گفتم 14 سال هست که خود ارضایی میکنم و هیچ مشکلی هم برام پیش نیومده و میدونم که خیلی از جوانها و نوجوانان هم این کار رو میکنند چه ایرادی داره؟ چرا اصلا مسایل رو بزرگ میکنین هیچ مشکلی هم پیش نمیاد نیاز بدن هست حالا شما میگین صیغه کنید و خودتون رو روی یک نفر دیگه خالی کنین که من این رو قبول ندارم و اصلا صواب هم نداره و همش دروغه

سلام
و[="green"]ما علینا الا البلاغ المبین.[/].. آنچه بر ما واجب است ابلاغ اموزه های دین است نه چیز دیگر
انک انت بشیر و نذیر.... تو فقط بشارت بده به بهشت و رضایت خدا و بترسان از جهنم و غضب الاهی
[="green"]لست علیهم بمسیطر[/]....تو بر اینان مسلط نیستی
ا[="green"]ن الله بهدی من یشاء و یضل من یشاء[/]... و هو علی کل شی قدیر
دوستان عزیزم سعی کردند به نحو مودبانه و محترم پاسخگو باشند تو خواه پند گیر خواه ملال
راه جهنم و بهشت هر دو بازه
اگر هم بهشت و جهنم و قبول نداری!
با همون منطق و عقلی که ازش دم میزنی حساب کنی ! یک درصد احتمال وجودش کافیه یه خورده احتیاط کنی

شقایق;193353 نوشت:
فرمودین هرکس نظرشو میده
پس ناراحت نشین

شما ندیدید کسی بگه مشکلی پیش اومده چون نخواستین ببینید

چون چشماتون به روی حقیقت بسته شده

چون دارید لذت میبرید از اینکار

چون طولانی مدت شده اعتیادتون

اگه از یه معتاد به هروئین یا هر زهرمار دیگه ای بپرسیم چه مشکلی باهاش دارید؟
میگه هیچی دوامه!!!
اگه توجه کرده باشید 99/9 درصد سیگاریا میدونند چه بلایی سرشون میاد یعنی از حرف دیگران خبر دارند
ولی میگند دروغه!!!!!!

برادر من به خودت بیا
چشماتو باز کن
داری با گناه کبیره بجنگ خدا میریا!!!
کم نیست گناهشو!!!
یهموقع میفهمی که دیگه روت نمیشه تو آسمون یا به اسمش نگاه کنی

چشماتو باز کن
به خودتون بیاین
نه خودی که میگه اینا دروغه
اگه یه ذره تاثیر شیر بچگی رو آدم مونده باشه
یجا صدا وجدانشو میشنوه
گوشاتو باز کن
هیچکس به ضررت حرف نمیزنه اینجا
همه بعنوان برادر دینی دوست دارند که
سعی دارند متقاعدت کنند
حداقل روش فکر کنبی خودی بزرگش نکنین اگه استمنا ضرر داشت اون موقع هر کسی هم که رابطه زناشویی داشت واسش ضرر داشت هیچ ضرری هم نداره اندازش خیلی هم خوبه من که هیچ مشکلی ندارم اونایی که نمیتونن استمنا کنن و زن صیغه کنند صبووووور باشند شاید از در عقب صندلی جلو پولی چیزی گیرشون اومد تا ازدواج کنند و گناه نکنند

omidhadi;193456 نوشت:
بی خودی بزرگش نکنین اگه استمنا ضرر داشت اون موقع هر کسی هم که رابطه زناشویی داشت واسش ضرر داشت هیچ ضرری هم نداره اندازش خیلی هم خوبه من که هیچ مشکلی ندارم اونایی که نمیتونن استمنا کنن و زن صیغه کنند صبووووور باشند شاید از در عقب صندلی جلو پولی چیزی گیرشون اومد تا ازدواج کنند و گناه نکنند

omidhadi;193455 نوشت:
برام مهم نیست که کسی باهام هم غذا بشه یا نه بهتره کسی که اینو گفته بره با یکی مثل خئودش که 100 تا زن صیغه ای داره و از نظر اون گناه نیست هم غذا بشه من نیازی نمیبینم با کسی هم غذا بشم و وقتی که من ملعون هستم به گفته رسول خدا پس نیازی هم نمیبینم که مسلمان باشم اصلا دین را قبول ندارم
شما بیماری

خدا شفات بده

omidhadi;193456 نوشت:
بی خودی بزرگش نکنین اگه استمنا ضرر داشت

دوست عزیز ضرر دارد میخواهی بگم ضررش چیه ! استمنا زود انزالی میاره ! هیچ وقت تو رابطه ات خوشی نمیبینی
اسلام رو حساب کتاب میگه حرومه ! زیاده روی ضرر داره!
100 زنه صیغه ای هم گناهه !!!!
افراطی و تفریطی فکر نکن عزیز

madanchi11;193465 نوشت:
دوست عزیز ضرر دارد میخواهی بگم ضررش چیه ! استمنا زود انزالی میاره ! هیچ وقت تو رابطه ات خوشی نمیبینی
اسلام رو حساب کتاب میگه حرومه ! زیاده روی ضرر داره!
100 زنه صیغه ای هم گناهه !!!!
افراطی و تفریطی فکر نکن عزیز

هر چیزی اندازه داره استمنا هم اندازه داره اگه هر روز و چند بار باشه معلمه که ضرر داره خوب رابطه طبیعی زناشویی هم اگر زیاد باشه ضرر داره

شقایق;193463 نوشت:

شما بیماری

خدا شفات بدههیچ هم بیمار نیستم حالم هم خوبه خوبه هیچ مشکلی هم ندارم و البته اگه شفا پیدا کردن در این باشه که مثل شما فکر کنم و نظرم مثل بقیه شما باشه دوست دارم همینجوری بیمار باقی بمونم البته شما که دکتر نیستی پس نظرت هیچ اهمیتی هم نداره

omidhadi;193495 نوشت:
هیچ هم بیمار نیستم حالم هم خوبه خوبه هیچ مشکلی هم ندارم و البته اگه شفا پیدا کردن در این باشه که مثل شما فکر کنم و نظرم مثل بقیه شما باشه دوست دارم همینجوری بیمار باقی بمونم البته شما که دکتر نیستی پس نظرت هیچ اهمیتی هم نداره

ببین اینقدر فکرتو داغون کردی که معنیه حرفه به این واضحیم متوجه نمیشی

نه سالمی ،سالمه سالم

مطمئن باش
ولی نه از نظر روحی
شما بیماری توجیح گرفتی

فقط و فقط برای دروغ گفتن به خودت ،برای اثبات کاری که خودتم میدونی درست نیست ،داری توجیح میکنی

نه برادر من این توجیحا اینجا فایده نداره

اینجا بچه هاش عذاب و جدانو سرکوب نمی کنند

اینجا بچه هاش به جنگ خدا نمیرند

واسه همین قانع نمیشند

خودتم قانع نمیشی اینو از لحنت میفهمم فقط نمیذاری صدای وجدانت به گوشت برسه

چون اولاکه میشنیدی از زجر عذاب وجدان لذت استمنائت از بین میرفت حالا بش فکر نمیکنی تا فقط لذت ببری

تا کی؟

تاحالا باخودت فکر کردی تا کی؟

آخر یه روز وجدان غلبه میکنه و شکستت میده

من تاجایی که میشد
دوستانه و بعد جدی سعی کردم پیشگیری بکنم از شکسته شدنت
همچنین بقیه دوستان

ولی تا وقتی خودتو سرکوب میکنی بی فایدست

از خدا میخوام چشماتو بیناو گوشاتو به نوای وجدانت شنوا کنه

اللهم صلی علی محمد وآل محمدو عجل فرجهم

سلام

omidhadi;193493 نوشت:
هر چیزی اندازه داره استمنا هم اندازه داره اگه هر روز و چند بار باشه

دوست عزیز یا سنت خیلی کمه یا اینکه اصلا مطالعه ای نداری یا این همینطوری حرف میزنی!

یک مرد تا 90 سالگی میتونه بچه دار بشه !!!!! یعنی توانش است که هر روز با زنش امیزش داشته باشه میتونه بچه دار بشه !!
این حرفتون رو قبول دارم که اکثراً یک یا چند باری خودارضایی داشتن !
ولی همون ماهی یک بارهم زود انزالی میاره !
خود ارضایی کجا همبستر شدن با همسر کجاست خیلی فرق دارد !

omidhadi;193455 نوشت:
برام مهم نیست که کسی باهام هم غذا بشه یا نه بهتره کسی که اینو گفته بره با یکی مثل خودش که 100 تا زن صیغه ای داره و از نظر اون گناه نیست هم غذا بشه من نیازی نمیبینم با کسی هم غذا بشم و وقتی که من ملعون هستم به گفته رسول خدا پس نیازی هم نمیبینم که مسلمان باشم اصلا دین را قبول ندارم

پس مشکل از جای دیگه دارید به بخش اثبات دین اسلام مراجعه کنید احکام بعد از اثبات دین مطرح می شود

دعا ی غوث

با سلام

اعتقادات بنده در زمینه استمناء:

1. اسلام هرگز نگفته استمناء مضر است
2. بسیاری ( یا حتی همه ) اشکالاتی که بر استمناء گرفته میشه بر راه طبیعی ارضاء هم وارده
3. متاسفانه تو این زمینه چون بی جهت اسلام رو غاطی مساله کردن هیچ پزشکی جرات نداره بگه استمناء بد نیست یا مضر نیست
4. بنظر من استمناء مضره چون بهر حال مقداری از انرژی آدم رو هدر میده و ضمنا باعث ضعف جنسی میشه ولی هر دو این اشکالات بر راه طبیعی انزال و ارضاء هم هست

اگر کسی احیانا خاست میتونم هر کدوم از بخش های نظراتم رو براش توضیح بدم
موفق باشید

ali_tehran;194074 نوشت:

1. اسلام هرگز نگفته استمناء مضر است

از کجا می دانی ؟
مگر همه احادیث را در این مورد دیده ای؟
ادعای بدون سند را که قبول دارد؟
در درجه دوم مگر ضرر فقط جنبه ی دنیوی دارد؟
اصل آخرت است نه این دتیای زود گذر که گناه استمنا ثابت است
ali_tehran;194074 نوشت:

3. متاسفانه تو این زمینه چون بی جهت اسلام رو غاطی مساله کردن هیچ پزشکی جرات نداره بگه استمناء بد نیست یا مضر نیست

اولا که دین برای کل زندگی نازل شده و خدایی که این احلام را تشریع کرده دانا ترین بر احوال آدمی بوده پس ورود بی مورد اسلام در بحثی حرف بی پایه و باطلی است
ثانیا اطبای خارجی هم بعضا در مورد ضرر آن مطالبی گفته اند
ali_tehran;194074 نوشت:

4. بنظر من استمناء مضره چون بهر حال مقداری از انرژی آدم رو هدر میده و ضمنا باعث ضعف جنسی میشه ولی هر دو این اشکالات بر راه طبیعی انزال و ارضاء هم هست

به نظر شما نظر افراد باید تاثیری در دین بگذارد ؟
رَحِمَ الله مَن عَرَفَ قَدرَه وَ لَم یَتَعَدَّ طَورَه: خدا رحمت کند کسی را که قدر خود را بداند و از حدّ خود نگذرد.

مشکلات جنسی جوانان (نویسنده : ایت الله مکارم شیرازی)بر همه ی جوانان واجب است خواندن ان

د ر این کتاب pdfبا استناد به نامه های مشکلات جنسی رسیده به رفع مشکلات انها همت گمارده اند ((33صفحه)) بسیاری از انها نابینا – بی تحرک گوشه گیر و … شده اند

سلام .ولی من سراغ دارم.کسی بود که می دیدم هم چشمم زیاد ضعیف شد هم مفاصلش ایراد پیدا کرد الانم بدون اینکه به زانوش ضربه ای خورده باشه زانو درد داره اسم بیماریش یادم نیست ولی اگه مراعات نکنه دچاره سایدگی مفصل زانو میشه و ..... ولی الحمدلله فکر کنم ترک کرد.الله اعلم

خوب باید تخلیه بشه ولی هر چیزی راهی داره و خدا که من و شما رو آفریده خودش هواسش بوده که یه فکری هم برای کسایی که نمی تونن ازدواج کنن قرار بده اون راهم محتلم شدن فرد تو خوابه.که باعثه تخیله میشه. هر گردی که گردو نیست هر تخلیه ای هم مثل تخلیه دیگه نیست.پس این که ما باید با استمنا تخلیه بشیم فقط یه بهانه برای لذت زود گذره و الا تخلیه راه طبیعی خودشو رو داره.تازه کسی که استمنا کنه یواش یواش معتاد این کار میشه و .....

تازه نیازی نیست ما گوشمون به دکترای خارجی باشه که چی گفتن حرف دکترا از تجربه نشعت میگیره و تجربه هم پر از خطاست نمیبینید هر از چندگاهی میگن فلان دارو ضرر داره، فلان قرص و نخورید تازه تو حرفای بعضی هاشون سیاست هم دخالت داره. خدایی که انسان رو افریده همه چیزو در موردش می دونه یا این دکترا که هنوز خودشون رو نشناختن.وقتی خدا میگه چیزی ضرر داره از رو تجربه یا حدس نیست بلکه از روی علم و قطعه.کسی که خدا رو شناخت رو حرف خدا حرف نمی زنه چون خدا رو شناخته و میدونه هر کلامش حکمت و علت قطعی داره

دوستان این کار رو نکنید پر از درد ومرض هست با عرض معذرت من خودم مدتی این کار رو انجام دادم هم دچار ضعف شدم هم دچار کم سو شدن چشم مدتی هست که کنار گذاشتم حالا حالم بهتر شده چون باید ضعفم رو جبران کنم باید قرص های مکمل غذایی بخورم.
ببخشید
ممنون

مسیحا;162802 نوشت:
سلام

مواردی که در این نمودار اشاره شده از تجربیات افرادی است که از این کار ترک کرده اند،پس فکر نکنید که به کار نمیاد و غیر عملی است.
هیچ کس نمیتونه نیاز جنسی را کتمان کنه،چون این نیاز مثل خوردن و خابیدن است مگه میشه خوردن و خابیدن را ترک کرد،اما میشه روزه گرفت،میشه رژیم غذایی گرفت ،میشه کنترل شده خابید و میشه اینقدر خابید که روز و شب را قاطی کنی یا اینقدر بخوری که صفرهای جلوی وزنت را نتونی بشمری!!!
مگه شما چون گرسنه بودید تا حالا غذای فاسد خوردید،یا چون خیلی خابتون میومده کنر خیابون خابیدید،پس چطور استمناء را درست میدونید؟
پس همه چیز را میشه کنترل کرد.


سلام
جواب و مثالهاتون عالی بود
ممنون

چقدر جالبه برای دفع شهوت صیغه را پیشنهاد میکنید که فقط هم به جنبه شهوترانی اون توجه میشه و هیچ وقت نمیتونه جای اون رابطه عاطفی که با ازدواج دایم هستش و به دست میاد رو بگیره و این کار رو پسندیده و خوب میدونید خوب مگه همه میتونند به صیغه دسترسی پیدا بکنند؟ تازه بر فرض که شما درست میگین.

سید امین;194469 نوشت:
از کجا می دانی ؟
مگر همه احادیث را در این مورد دیده ای؟
ادعای بدون سند را که قبول دارد؟
در درجه دوم مگر ضرر فقط جنبه ی دنیوی دارد؟
اصل آخرت است نه این دتیای زود گذر که گناه استمنا ثابت است

اولا که دین برای کل زندگی نازل شده و خدایی که این احلام را تشریع کرده دانا ترین بر احوال آدمی بوده پس ورود بی مورد اسلام در بحثی حرف بی پایه و باطلی است
ثانیا اطبای خارجی هم بعضا در مورد ضرر آن مطالبی گفته اند

به نظر شما نظر افراد باید تاثیری در دین بگذارد ؟
رَحِمَ الله مَن عَرَفَ قَدرَه وَ لَم یَتَعَدَّ طَورَه: خدا رحمت کند کسی را که قدر خود را بداند و از حدّ خود نگذرد.


خیلی ها هستن تا حرف خودشون رو ، رو کرسی نشونن ول کن غذیه نیستن
ولش کن بزار بگه خوبه

امام زین العابدین - روحی فداه- :چشم پوشى (از نامحرم) زيرا (چشم فروبستن) مددكارترين ياوران (در جلوگيرى از شهوت‏) است، و (با) بسيار ياد كردن از مرگ و تهديد نمودن خود از (عذاب) خداوند و ترساندن نفس از اوست، كه عصمت و پاكدامنى و تأييد از خداست. و لا حول‏ و لا قوّة الّا باللَّه (هيچ جنبش و نيرويى نيست مگر به خدا)تحف العقول


و نیز باید به جوان هایمان و نوجوان هایمان یاد بدهیم که ملازم کتاب شریف جهادالنفس از وسائل الشیعه که به تعدد ترجمه شده است باشند


قنبر حیدر;241845 نوشت:
امام زین العابدین - روحی فداه- :چشم پوشى (از نامحرم) زيرا (چشم فروبستن) مددكارترين ياوران (در جلوگيرى از شهوت‏) است، و (با) بسيار ياد كردن از مرگ و تهديد نمودن خود از (عذاب) خداوند و ترساندن نفس از اوست، كه عصمت و پاكدامنى و تأييد از خداست. و لا حول‏ و لا قوّة الّا باللَّه (هيچ جنبش و نيرويى نيست مگر به خدا)تحف العقول

و نیز باید به جوان هایمان و نوجوان هایمان یاد بدهیم که ملازم کتاب شریف جهادالنفس از وسائل الشیعه که به تعدد ترجمه شده است باشند
آره خیلی خوبه چشم پوشی از نا محرم اصلا چشم پوشی از کل دنیا از همه چیز اصلا عبد و عبید دیگران بودن و تبعیت کامل از کسانی که خودشان همه جوره کیف و حال میکنند و تا به مردم عادی میرسه یادشون میفته نصیحت بکنند خیلی خوبه

shahram1363;241868 نوشت:
آره خیلی خوبه چشم پوشی از نا محرم اصلا چشم پوشی از کل دنیا از همه چیز اصلا عبد و عبید دیگران بودن و تبعیت کامل از کسانی که خودشان همه جوره کیف و حال میکنند و تا به مردم عادی میرسه یادشون میفته نصیحت بکنند خیلی خوبه

در تمامی پستهایی که ازتون دیدم برام به وضوح روشن شده که شما دنبال راه حلی برای مشکلات نیستید.

سلام

عی همه علما راه کار می دن، قرآن می گه ، احادیث گفته میشه...

بابا جان

شهدا عمل کردن...

چرا لقمه رو چپه می زارین دهان مبارک تون...

ای بابا...

تهذیب تحصیل ورزش

شهدا به سه کلمه بالا عمل کردن

و مقام ممتازی رو گرفتن

رفتن پی کارشون...

حالا به جوون امروز می گی موسیقی گوش نکن ، یه جایی تو زندگیت تاثیر می زاره

می گه برو بابا همه گوش می دن... تو گوش نده عمو...

فردا که تو زندگیش مشکل پیش میاد، روزیش کم میشه

اونوقت خلقت رو زیر سوال می بره که ای خدا چرا روزی من کم شده...

:Gig:

من نمی گم صبحت سردار شهید عبدالحسین برونسی که این زیر پیوست شده رو خودتون گوش کنید...:Sham:

موضوع قفل شده است