دوست من به من گفته یه چیزی را برای او بفروشم ، می توان از او بابت این کار پولی دریافت کنم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دوست من به من گفته یه چیزی را برای او بفروشم ، می توان از او بابت این کار پولی دریافت کنم؟

سلام دوست من به من گفته یه چیزی را برای او بفروشم ، می توان از او بابت این کار پولی دریافت کنم؟رهبری

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

محدثه83;898689 نوشت:
سلام دوست من به من گفته یه چیزی را برای او بفروشم ، می توان از او بابت این کار پولی دریافت کنم؟رهبری

با سلام و عرض ادب

اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

رساله مراجع،مسائل متفرقه احکام معاملات،م2138

موضوع قفل شده است