جمع بندی دلیل حذف شدن حروف (گ-چ-پ-ژ) اززبان عربی وخواص حروف ابجد

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دلیل حذف شدن حروف (گ-چ-پ-ژ) اززبان عربی وخواص حروف ابجد

هو النور

باسلام

1-میخواستم بدونم دلیل حذف شدن حروف گ-چ-پ-ژ از زبان عربی چی بوده؟مگه حروف چه خاصیتهایی دارند؟

2-و سوال دوم اینکه دلیل تبدیل برخی اسما و ایات به حروف ابجد چیست؟

3-حروف ابجد-هوز-حطی-ظضغ-کلمن برا چی ساخته شده؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد هدی

با سلام و عرض ادب
سوالات شما در دو حوزه قابل طرح است سوال اول شما به علم زبان شناسی مربوط می شود و دو سوال بعدیتان به علوم غریبه مرتبط است که باید در انجمن اخلاق و عرفان مطرح و توسط کارشناسان بزرگوار اخلاق و عرفان پاسخگویی شود .
اما تلویحا بنده سوال اول شما را پاسخ میدهم :

طارق اللیل;917869 نوشت:
1-میخواستم بدونم دلیل حذف شدن حروف گ-چ-پ-ژ از زبان عربی چی بوده؟مگه حروف چه خاصیتهایی دارند؟

برخی حروف در سیر شکل گیری زبان و لهجات مختلف حذف،اضافه یا تغییر می یابند و این به کاربرد زبانی مردمی بستگی دارد که با آن زبان صحبت میکنند . در زبان عربی فصیح این 4 حرف وجود ندارد کما اینکه برخی حروف دیگر هم در برخی زبانهای دیگرغیر عربی و غیر آرامی وجود ندارد و این نه نقص است و نه مزیت بلکه سیر طبیعی شکل گیری زبان در گویش ها و در نواحی مختلف است.
اما علیرغم اینکه در عربی فصیح این 4 حرف وجود ندارد اما در بسیاری از لهجات همین زبان عربی ، این حروف ادا می شود و به تعبیری در زبان عامیانه آنها وجود دارد .
در عراق و کشورهای شمال خلیج فارس اغلب حرف ک را چ تلفظ می کنند . مثال : إحـچی : حرف بزن / چَلِب : سگ / وین چِنِت : کجا بودی / چِبیر : بزرگ / چَرچَف : ملافه
در اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عراق و عربستان و کویت و امارات و قطر و بحرین حرف قاف به گاف تبدیل می شود . مانند گوم یعنی قُم :پاشو / أگـُلْ لَـکْ یعنی أقولُ لَکَ : به تو می گویم
در سوریه و لبنان حرف ج را ژ تلفظ می کنند . ژوز یعنی زوج : همسر / ژواز یعنی جواز: گذرنامه / در مصر نیز ج را گاف تلفظ می کنند . راگِل یعنی رَجُل : مرد

لذا همانگونه که عرض شد ، ادای این حروف به کاربرد مردم قومی مناطق بستگی دارد. هر چند در زبان فصیح و رسمی آنان وجودنداشته باشد.بنابراین دلیل خاص یا متعمدانه یا غرضمندانه ای برای وجود یا عدم وجود یک حرف در یک زبان نمی توان ارائه داد.
لطفا پاسخ دو سوال بعدی را در بخش اخلاق و عرفان پیگیری کنید .

پرسش:
دلیل حذف شدن حروف "گ-چ-پ-ژ" از زبان عربی چی بوده؟مگه حروف چه خاصیتهایی دارند؟


پاسخ:
برخی حروف در سیر شکل گیری زبان و لهجات مختلف حذف،اضافه یا تغییر می یابند و این به کاربرد زبانی مردمی بستگی دارد که با آن زبان صحبت میکنند . در زبان عربی فصیح این 4 حرف وجود ندارد کما اینکه برخی حروف دیگر هم در برخی زبانهای دیگرغیر عربی و غیر آرامی وجود ندارد و این نه نقص است و نه مزیت بلکه سیر طبیعی شکل گیری زبان در گویش ها و در نواحی مختلف است.
اما علیرغم اینکه در عربی فصیح این 4 حرف وجود ندارد اما در بسیاری از لهجات همین زبان عربی ، این حروف ادا می شود و به تعبیری در زبان عامیانه آنها وجود دارد .
در عراق و کشورهای شمال خلیج فارس اغلب حرف ک را چ تلفظ می کنند . مثال : إحـچی : حرف بزن / چَلِب : سگ / وین چِنِت : کجا بودی / چِبیر : بزرگ / چَرچَف : ملافه

در اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عراق و عربستان و کویت و امارات و قطر و بحرین حرف قاف به گاف تبدیل می شود . مانند گوم یعنی قُم :پاشو / أگـُلْ لَـکْ یعنی أقولُ لَکَ : به تو می گویم
در سوریه و لبنان حرف ج را ژ تلفظ می کنند . ژوز یعنی زوج : همسر / ژواز یعنی جواز: گذرنامه / در مصر نیز ج را گاف تلفظ می کنند . راگِل یعنی رَجُل : مرد

لذا همانگونه که عرض شد ، ادای این حروف به کاربرد مردم قومی مناطق بستگی دارد. هر چند در زبان فصیح و رسمی آنان وجود نداشته باشد.بنابراین دلیل خاص یا متعمدانه یا غرضمندانه ای برای وجود یا عدم وجود یک حرف در یک زبان نمی توان ارائه داد.کلید واژه ها: حروف گچ پژ، حروف در سیر شکل گیری زبانها
موضوع قفل شده است