جمع بندی دعای دهه اول ذیحجه

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دعای دهه اول ذیحجه

دردعای دهه اول ذیحجه که آمده قبل ازمغرب اگردرغروب که پیش ازمغرب است خوانده شود صحیح است؟
عقب نماز صبح دردعا به معنای تعقیبات نمازاست؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد مدبر

[TD][/TD]

سلام علیکم
اگر قبل از مغرب یعنی همان زمان غروب خوانده شود صحیح است.
عقیب نماز هم به همان معنی تعقیبات نماز است.

از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء کردم پاسخ دادند "دربعضی نقل ها قبل ازغروب "ذکرشده است چرا به این نکته توجه نکردید من تا6ذیحجه درغروب خواندم شمارابه خداسپردم تاقضاوت کند

پرسش :
وقت خواندن ادعیه دهه اول ذیحجه قبل از مغرب است یا قبل از غروب ؟

پاسخ :
این ادعیه در چند منبع قدیمی نقل شده است:
مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، از شیخ طوسی متوفی 460
المزار الكبير از ابن المشهدي متوفی 610
البلد الأمين و الدرع الحصين و همچنین المصباح از مرحوم کفعمی متوفی 905

در نقل شیخ طوسی و مرحوم کفعمی(در هر دو کتابش) مغرب بیان شده است و در نقل ابن مشهدی غروب وارد شده است.
از آنجا که شخصیت و عظمت شیخ طوسی و همچنین مرحوم کفعمی بر کسی پوشیده نیست قطعا نقل این دو نفر اعتبار بیشتری دارد و کسانی هم که بعدها این ادعیه را در کتب دعای خود نقل کرده اند(مانند محدث قمی) بر نقل این دو اعتماد کرده اند و وقت مغرب را بیان کرده اند.
میتوان حدس زد در قلم ابن مشهدی و یا هنگام نسخه برداری دیگران، تصحیف رخ داده و به اشتباه مغرب را غروب نوشته اند.

موضوع قفل شده است