در وضو چه مقدار از اعضاء باید شسته شود؟

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
در وضو چه مقدار از اعضاء باید شسته شود؟

سلام

در غسل حکم این است که حتی اگر به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند باطل است.
در وضو آیا آن اعضایی که باید شسته و یا مسح شوند هم همین حکم برقراره؟
مثلا در شستن صورت اگر به اندازه سر مویی از صورت نشسته ماند وضو باطل است؟

نظر مراجع چیست؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

صمیمی;975926 نوشت:
سلام

در غسل حکم این است که حتی اگر به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند باطل است.
در وضو آیا آن اعضایی که باید شسته و یا مسح شوند هم همین حکم برقراره؟
مثلا در شستن صورت اگر به اندازه سر مویی از صورت نشسته ماند وضو باطل است؟

نظر مراجع چیست؟

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری و مشهور مراجع تقلید:

اگر به اندازه کمی هم در حین وضو یا غسل ، از اعضای وضو یا غسل شسته نشود ، وضو یا غسل صحیح نخواهد بود.

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

اگر به اندازه کمی هم در حین وضو یا غسل ، از اعضای وضو یا غسل شسته نشود ، وضو یا غسل صحیح نخواهد بود مگر اینکه مقدارش خیلی کم باشد مثلا مقدارش کمتر از نصف یک ماش باشد اشکالی ندارد و غسل و وضو صحیح است.

شفا;976004 نوشت:
طبق نظر مقام معظم رهبری و مشهور مراجع تقلید:

اگر به اندازه کمی هم در حین وضو یا غسل ، از اعضای وضو یا غسل شسته نشود ، وضو یا غسل صحیح نخواهد بود.

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

اگر به اندازه کمی هم در حین وضو یا غسل ، از اعضای وضو یا غسل شسته نشود ، وضو یا غسل صحیح نخواهد بود مگر اینکه مقدارش خیلی کم باشد مثلا مقدارش کمتر از نصف یک ماش باشد اشکالی ندارد و غسل و وضو صحیح است.

سلام

این در مورد شستن
اما در مورد مسح کردن سر و پاها چه؟
ایا در مسح کردن هم باید همه اون بخشی که واجبه مسح بشه باید مسح شده باشه و ذره ای خشک نباشه؟

صمیمی;976028 نوشت:

سلام

این در مورد شستن
اما در مورد مسح کردن سر و پاها چه؟
ایا در مسح کردن هم باید همه اون بخشی که واجبه مسح بشه باید مسح شده باشه و ذره ای خشک نباشه؟

سلام علیکم

در خصوص سوالی که مطرح فرمودید، در مسح نیز حکم به همین صورت است.

شفا;977321 نوشت:
در خصوص سوالی که مطرح فرمودید، در مسح نیز حکم به همین صورت است.

سلام
ممکن است موقع مسح با دست با توجه به اینکه دو انگشت دست با هم فاصله دارند یک جای نازکی از روی پا مسح نشود که معمولا چنین چیزی به کرار دیده شده.در این صورت یعنی وضو باطل است؟

صمیمی;977334 نوشت:

سلام
ممکن است موقع مسح با دست با توجه به اینکه دو انگشت دست با هم فاصله دارند یک جای نازکی از روی پا مسح نشود که معمولا چنین چیزی به کرار دیده شده.در این صورت یعنی وضو باطل است؟

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

به این صورتی که در سوال مطرح فرمودید، وضو صحیح است، و در مسح پا اگر به اندازه یک انگشت مسح شود کافی است.

موضوع قفل شده است