@@در طول شبانه روز چقدر بخوابیم@@

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
@@در طول شبانه روز چقدر بخوابیم@@

به طور تقریبی هر انسانی پس از 9 ساعت بیداری حالت خواب به او دست می دهد كه اگر اجابت نشود، اصطلاحاً خواب از سر او می پرد تا مدتی دیگر. با توجه به این مطلب و هم این كه به طور تقریبی 6 الی 8 ساعت نیاز به خواب داریم، پس ساعت كار و خواب خویش را طوری انتخاب كنید كه به آن چه می خواهید برسید. مثلاً اگر می خواهید نماز صبح را با اذان بخوانید و بین الطلوعین را خواب نباشید باید 5 الی 6 ساعت قبل از آن را خواب بوده باشید كه علی القاعده شب را باید زودتر بخوابید، طوری كه به ساعت 11 و 12 شب نینجامد. پس از بیداری صبح، تا چند ساعت فعالیت و تلاش داشته باشید؛ به درس و مطالعه و ورزش و بقیه وظائفی كه دارید، بپردازید.
اگر بتوانید نیم تا یك سال قبل از ظهر بخوابید خوب است و اگر نمی توانید ـ كه معمولا در زندگی امروز نمی شود ـ بعدازظهر استراحت كوتاهی(كمتر از یك ساعت) داشته باشید. در لسان روایات به آن، خواب قیلوله می گویند كه خوب است قبل از نماز ظهر باشد.
بعد از آن تا هنگام خواب شبانه چند ساعت دیگر فعالیت روزانه ـ و حتی تفریح و سرگرمی ـ داشته باشید. پس و پیش كردن ساعات كار(كه 8 تا 9 ساعت است) و ساعات خواب(كه 6 تا 8 ساعت است) بستگی به شرایط شما، و درك وقت های مطلوب برای عبادت یا كارهای ویژه دارد. اگر مدتی بتوانید بر یك برنامه منظم مداومت كنید، كم كم این برنامه تبدیل به عادت می شود.
به یك نكته توجه كنید كه هر كس نیاز خواب متفاوتی دارد؛ بعضی اگر 6 ساعت بخوابند نیازشان برطرف می شود، و بعضی حتما باید 8 ساعت بخوابند. نیاز به خواب خود را بیابید و بر اساس آن برنامه ریزی كنید.
بر دعا هم اصرار كنید و از آن مأیوس نشوید.
با التماس دعا.
منبع:سایت تبیان