جمع بندی درخواست اطلاعاتی راجع به کتاب درایه الحدیث دکتر کاظم شانه چی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درخواست اطلاعاتی راجع به کتاب درایه الحدیث دکتر کاظم شانه چی

با سلام

اطلاعاتی راجع به کتاب رجالی درایه الحدیث دکتر کاظم شانه چی میخواستم و اینکه این کتاب تا چه اندازه معتبر است و می تواند مورد استفاده محققین علم الحديث و علم رجال واقع شود ؟

تشکر


با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد پیام

سلام" این کتاب درابتدا به مبادي علم حديث و معاني اخبار و سنت، طبقات صحابه، اصطلاحات حديث اعم از متواتر، آحاد و سلسله راويان و شرايط آنها، حجيت اخبار و در پايان كتب اربعه شيعه و صحاح سته اهل سنت می پردازد ،کتاب مذکوراز آثار مورد توجه مراکز آموزشی وپژوهشی بوده واز کتب مورد توجه علوم حدیث می باشد.

موضوع قفل شده است