دانلود موعود شناسى و پاسخ به شبهات

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دانلود موعود شناسى و پاسخ به شبهات


مخصوص همراه
فایل باز کردن این برنامه در رایانه
اینجا
http://www.askdin.com/showthread.php?t=8550
شامل : پيشگفتار ، شك و شبهه‏‏ ، آثار بحث از مهدويت‏ ،
فلسفه حكومت عدل جهانى‏ ، جهانى شدن‏ ،
نجات ‏بخشى تطبيقى‏ ، انتظار فرج‏‏,...
دانلود مستقیم از کتابخانه:
http://www.askdin.com/downloads.php?do=file&id=455
دانلود غیرمستقیم
http://www.askdin.com/downloads.php?do=file&id=455