دانلود فایل پاسخ به سوال در زمینه ازدواج-روابط همسران

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دانلود فایل پاسخ به سوال در زمینه ازدواج-روابط همسران

پاسخ به سه سئوال مهم

1- به دلیل اهمیت مسائل جنسی در زندگی زناشویی آیا در خواستگاری می توان از مسائل جنسی هم سئوال پرسید؟ چگونه ؟

2- در ایام عقد رابطه زناشویی توصیه می شود یا نه؟


3- اگر برای خواهر کوچک تر خواستگار بیاید با وجود خواهر بزرگ تر قبول کند یا نه؟

تأثیر پوشش در کنترل غریزه جنسی