خواصي كه آب به آسياب دشمن مي ريزند

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواصي كه آب به آسياب دشمن مي ريزند

بعد از پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلّم با دين سه جور برخورد شد.

اولين برخورد و نگاه به دين ، يک نگاه مصلحت جويانه بود ، که در زمان خلفاي اول و دوم و سوم شکل گرفت. عده اي از خواص در آن زمان در لباس دين ، راه باطل را در پيش گرفتند و حق را از امير المؤمنين به زور گرفتند و عده اي ديگر از خواص ، بنا را بر مصلحت گذاشتند و ترجيح دادند در مقابل اين توطئه و فتنه سکوت کنند. بخاطر سکوت اين خواص ، امام علي عليه السلام تنها ماند. شايد اگر خواص آن زمان در مقابل آن امر اعلام موضع ميکردند و پشت امام علي عليه السلام را خالي نميکردند حکومت به دست نا اهلان نمي افتاد.

بعد از هزار و چهارصد سال امروز مي بينيم که عده اي از خواص عصر ما که زماني يار امام و انقلاب بودند راه خود را کج کرده اند و به بيراهه ميروند. و عده اي ديگر از خواص بجاي اينکه در مقابل اين قانون شکني اهل باطل موضع گيري کنند و اعمال توطئه گرانه ي آنها را محکوم کنند ، بنا را بر مصلحت گذاشته و سکوت اختيار کرده اند. چه بسا سکوت اين خواص ، آب به آسياب دشمن ريختن باشد بدون اينکه خودشان متوجه اين امر باشند. الان سکوت به بهانه ي مصلحت هيچ معنايي ندارد. اگر خواص جامعه که مردم قبولشان دارند و حرفشان در ميان مردم سند است در مقابل اين فتنه ها اعلام موضع نکنند و آن را محکوم نکنند اتفاقي خواهد افتاد که فقط دشمن شاد ميشود.

دومين برخورد و نگاه به دين ، يک نگاه سودجويانه است. نگاهي که دنيا طلبي و سودجويي ملاک و معيار خواص ميشود. برخي خواص به سمتي ميروند که پست و مقام و منصبشان را حفظ کنند حال در هر سمت که باشد چه حق و چه باطل. در مقابل فتنه ها سکوت مي کنند که مبادا محبوبيت خود را در مقابل عده اي قليل فتنه گر از دست دهند. در واقع هر دو طرف را دارند که اگر فتنه تحقّق پيدا کرد ضرري به آنها نرسد.

مقام معظم رهبري در سخنان خود در پنجم دي ماه سال 1374 در اين باره چنين فرمودند: « وقتي معيارها از دست رفت ، وقتي ارزشها ضعيف شد ، وقتي ظواهر پوک شد ، وقتي دنيا طلبي و مال دوستي بر انسان هايي حاکم شد که عمري را با عظمت گذرانده و سال هايي را بي اعتنا به زخارف دنيا سپري کرده بودند و توانسته بودند آن پرچم عظيم را بلند کنند ، آن وقت در عالم فرهنگ و معارف هم چنين کسي سر رشته دار امور معارف الهي و اسلامي مي شود ؛ کسي که تازه مسلمان است و هر چه خودش بفهمد مي گويد ؛ نه آنچه که اسلام گفته است ؛ آن وقت بعضي مي خواهند حرف او را بر حرف مسلمانان سابقه دار مقدّم کنند!

اين مربوط به خواص است. آن وقت عوام هم که دنباله رو خواصند ، وقتي خواص به سمتي رفتند ، دنبال آنها حرکت مي کنند. بزرگترين گناه انسانهاي ممتاز و برجسته ، اگر انحرافي از آنها سر بزند اين است که انحرافشان موجب انحراف بسياري از مردم مي شود. وقتي ديدند سدها شکست ، وقتي ديدند کارها بر خلاف آنچه که زبانها مي گويند جريان دارد و برخلاف آنچه که از پيامبر نقل مي شود رفتار ميگردد انها هم آن طرف حرکت مي کنند... »

آري ... قيام امام حسين عليه السلام بخاطر لغزيدن پاي خواص اتفاق افتاد. بيشتر کساني که به امام حسين نامه نوشته بودند و ايشان را به کوفه دعوت کرده بودند، از خواص بودند. ولي چه شد که همين ها يا در مقابل امام حسين عليه السلام ايستادند يا اينكه سکوت اختيار کردند و دم بر نياوردند و امام زمان خود را تنها گذاشتند؟! مگر آنها مسلمان نبودند؟! مگر نماز نميخواندند؟! مسجد نميرفتند؟ روزه نميگرفتند؟! پس چه شد؟! چه شد که امام حسين عليه السلام را تنها گذاشتند؟! سکوت آنها چه معنايي داشت؟! آيا بخاطر مصلحت سکوت اختيار کردند تا سبط پيامبر اينگونه مظلومانه به شهادت برسد؟!

اگر نگاه ما به دين يك نگاه مصلحت گرايانه و يا حتي سودجويانه باشد ، سرنوشتمان مي شود سرنوشت خلافت. همين خواص بودند كه امير المؤمنين عليه السلام را خانه نشين كردند. اگر آن زمان عده اي از خواص بنا را بر مصلحت گذاشتند، چشمهايشان را باز ميكردند و تقوا پيشه ميكردند و از حق دفاع ميكردند ، امام علي عليه السلام هيچ وقت خانه نشين نميشد.

همين خواص بودند كه امام حسين عليه السلام را به قتلگاه فرستادند و در نهايت او را تنها گذاشتند و مقابلش ايستادند. آيا امام حسين عليه السلام نميتوانست برگردد و بگويد الان به مصلحت نيست كه از حق دفاع كنيم ، چون همگي كشته مي شويم و فايده اي ندارد؟! آيا خواص از امام زمان خود بهتر تشخيص ميدادند؟

امروز نيز آنها كه پشت ولي فقيه را خالي كرده اند و در سوراخ هاي خود خزيده اند و در مقابل اين هتك حرمت ها سكوت اختيار كرده اند بدانند كه در اين فتنه شريك هستند. امروز سكوت به بهانه ي مصلحت فقط و فقط خيانت به اسلام و قرآن و اهل بيت عليهم السلام است و بس.
برخورد و نگاه سوم به دين ، نگاه ارادتمندانه است. نگاهي كه از سر وظيفه است. ما بايد گوش به فرمان ولي فقيه خود باشيم.

وقتي امام خميني رحمة الله عليه مي فرمايد : « پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به اين مملكت آسیبی نرسد. » منظورش همين نگاه ارادتمندانه است.

اين نگاه به اين معنا نيست كه چشم و گوش بسته باشيم. بلكه بايد تقواي الهي را پيشه كنيم و جانب حق را بگيريم. سعي كنيم بين عوام نباشيم و دنباله رو خواصي باشيم كه اهل حق هستند. براي شناخت اهل حق بايد بصيرت داشت. بايد اهل بصيرت بود.

ببينيم آيا مي توانيم پيرو كساني باشيم كه تيشه به ريشه ي اسلام مي زنند و دل دشمن را شاد ميكنند. آيا مردان زن نما مي توانند الگوي ما باشند؟ آيا آنهايي كه در تاسوعا و عاشوراي حسيني حرمت شكني مي كنند مي توانند الگوي ما باشند؟ آيا كساني كه با سوت و كف و هلهله حرمت روز عاشورا را ميشكند ميتواند جانب حق داشته باشد؟! آيا سنگباران كردن نمازگزاران روز عاشورا در راه دفاع از اسلام است؟!

شايد بگوييد اين افرادي كه دست به چنين اعمالي مي زنند مشتي اراذل و اوباش هستند و هيچ ارتباطي به برخي خواص ندارد. ولي قدري تأمل كنيد و خوب فكر كنيد ببينيد چه كساني باعث بوجود آمدن اين شرايط شدند؟! چه كساني زمينه را براي اين حرمت شكني ها فراهم كردند؟! چه كساني آب به آسياب دشمن ريختند؟! اگر اين خواص با اين حرمت شكني ها همراه نيستند چرا آن را محكوم نميكنند؟! چرا سكوت كرده اند ؟!

حرمت شكني علني روز عاشورا را به همه ي انسانهاي آزاده ي جهان تسليت ميگويم . امروز هر كس سكوت كند و به اين اقدام بي شرمانه اعتراض نكند فقط به اسلام خيانت كرده است.

فاطمه ایمانی;6438 نوشت:

حرمت شكني علني روز عاشورا را به همه ي انسانهاي آزاده ي جهان تسليت ميگويم . امروز هر كس سكوت كند و به اين اقدام بي شرمانه اعتراض نكند فقط به اسلام خيانت كرده است.

اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین وبمصابناالاخیر باهل البیت و بصاحب الزمان (عج) و بقائدنا سیدعلی خامنه ای
:Sham:

بسم الله الرحمن الرحیم

دوست عزیزی فرمودند " حرمت شكني علني روز عاشورا را به همه ي انسانهاي آزاده ي جهان تسليت ميگويم . امروز هر كس سكوت كند و به اين اقدام بي شرمانه اعتراض نكند فقط به اسلام خيانت كرده است"

خدایا نکند روزی مظلومین را در زندان ها به قتل برسانند و سکوت کنم که این خیانت بزرگی به اسلام است.
خدایا نکند از ظالم دفاع کنم که آن عین ارتکاب اعمال اوست.
خدایا نکند که دروغگویان و اشرار بر کشور مسلط شوند که از اسلام چیزی باقی نمی ماند.
خدایا نکند که شیعیان در برابر هتک حرمت مومنین ساکت بنشینند که گناهی نابخشودنی است.


بنام خدا

"انالله و انا الیه راجعون"

چه کسانی مسئول این حرمت شکنی و توهین به ارزشها و اعتقادات مردمند؟

با مروری کوتاه بر اتفاقات و جریانات بعد از انتخابات، دست بسیاری از افراد و جریانات را، در رساندن جامعه به وضعیتی که در روز عاشورای حسینی امسال در تهران، شاهدش بودیم، برای اهل بصیرت رو نمائی می کند.

متأسفانه بعد از انتخابات قانونی ریاست جمهوری شاهد یکسری رفتارها و موضع گیری های غلط و ناصواب از سوی برخی کاندیداها، مسئولین و رهبران جریانات سیاسی، روشنفکران و اصحاب قلم، فعالان سیاسی مستقل و وابسته و حامیان تند و افراطی ایشان بودیم.

رفتارهائی که به عیان مخالفت صریح با قوانین و چارچوب های اخلاقی و دینی بود، رفتارهائی که روح وحدت و امنیت داخلی را به مخاطره می انداخت، رفتارهائی که جز به آشوب کشیدن کشور و صدمه زدن به آرامش روحی، روانی، جانی و اقتصادی مردم نتیجه ای در بر نداشت، رفتارهائی که جز کف و سوت، شادی و طمع، فتنه و خدعه، برای دشمنان قسم خورده و دمیدن روح و انگیزه تازه در کالبد نومیدشان، برای کشور ثمری نداشت.

رفتارهائی که با کمی هوشیاری و بصیرت می شد ردپای استکبار جهانی و شیاطین شرق و غرب را در آن بوضوح دید، رفتارهائی که از قانون شکنی علنی آغاز، با توهین و حمله آشکار به آرمان ها، ارزشها و مقدسات انقلاب و اسلام نظیر روزه خوری علنی روز قدس، نفی حق فلسطین، نفی مبارزه با اسرائیل غاصب، توهین به ولایت فقیه، ارکان قانونی نظام، خون شهدا و بنیانگذار انقلاب، "امام خمینی" ادامه یافت و در نهایت در یک اقدام عجیب و باورنکردنی در روز عاشورا، ضمن قانون شکنی مجدد، با حرمت شکنی و توهین به ارزشها و مقدسات عاشورائی اباعبدالله الحسین (ع)، پردۀ آخر نمایش خود را بازی کردند و در عین ناباوری مردم، به لطف الهی کوس رسوائی خود را در عالم و اینبار برای همیشۀ تاریخ نواختند.

آری در برابر چشم همگان به حقیقتی که 1400 سال پیش برای احیاء روح آزادگی و ظلم ستیزی و مبارزه با طاغوت بپاخاسته و خون خود و عزیزانش را تقدیم این راه نموده بود و بین دو راهی مرگ و بیعت با یزید، آن طاغوت و ظلم و فساد مجسم، مرگ با عزت را برگزید و نیز به لبیک گویان و عزاداران آن امام همام توهین و بی حرمتی کردند.

کاروان جشن و پایکوبی و شادی راه انداخته و به جان و مال عزاداران تعرض کردند. با این اقدام نشان دادند که همان عقبۀ امویان از آل مروان و آل زیاد و دشمنان آل الله اند که این روز را بعنوان روز شادی و فرح به رسمیت شناختند. "و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین (ع)".

اشتباهاتی پی در پی که با وجود نصایح و مواعظ حکیمانۀ مقام ولایت و رهنمودهای عالمانه و دلسوزانۀ علماء و مراجع تقلید و اعلام موضع خیرخواهانۀ خواص با بصیرت و مردم انقلابی و ولائی و همیشه در صحنه، مبنی بر دعوت همگان به قانون، وحدت، اصلاح اشتباهات و بازگشت به دامان انقلاب و مردم، با خودسری و نادانی مکرر در مکرر تکرار شد و کار را بدانجا رساند که قلب حضرت ولیعصر (عج) و عزاداران حسینی را جر یحه دار نمودند.

اینان مرتکب گناه بزرگ و نابخشودنی ای نزد خدا و ملت هوشیار ایران شدند که وساطت هیچ کس در حقشان کارساز نیست. و بقول رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) در دیدار با یکی از همفکران ایشان، که به قصد وساطت و وصایت ایشان آمده بود قریب به این مضمون فرمودند: تنها راه باقیمانده برای اصلاح ظلم و گناه بزرگی که کرده اند، اصلاح کار خویش و بازگشت به دامان ملت و انقلاب و آرمان های امام است.

ایشان با این پروسۀ غمباری که در این چند ماهه پیگیری کرده اند بر همۀ افتخارات گذشتۀ خود قلم بطلانی کشیده و همۀ نسبت هایشان با نظام و رهبری و مردم را برهم زدند، دشمنان اسلام و نظام را علیه دین و انقلاب جری و گستاخ کردند و ... از اینرو باید دوباره مشق اعتقاد و عمل بنویسند و مجدد نسبت هایشان را با نظام تعریف کنند. و آنگونه رفتار کنند که دندان طمع دشمن کشیده و آبی که از جوی خارج نمودند به جوی برگردانند. این خواص مردود شده، نه تنها گناه خویش بلکه گناه کسانیکه از سر جهل و نادانی، از ایشان پیروی کردند را نیز بدوش می کشند.

معلوم نیست چرا با اینهمه نشانه و حجت آشکار که در پس و پیش اشتباهات و موضع گیری های ناصوابشان می بینند، بهوش نمی آیند و چون ره گم کردگانی که نشانه ها و چراغ ها و علامت های راه را می بینند باز به بیراهه می روند، رفتارشان به خواب رفته ها را نمی ماند گوئی خویش را به خواب زده اند. آرزوی ما بیداری و هدایت برای ایشان است و گرنه با قهر خدا و خشم یک ملت روبرو می شوند.

در این جهت چه حکیمانه و البته شفیقانه رهبر انقلاب فرمودند: سعی ما بر دفع حداقلی است اما گویا خود ایشان بر دفع حداکثری اصرار دارند.

ملت ما بیدار و هوشیار و بفرمان امام خویش، پشت سر رهبری و گوش بفرمان اوست، دشمنان آگاه و در کمین خارجی و ایادی نادان و طمع ورز داخلی اعم از خواص و عوام شان، بدانند این ملت و فرزندان امام و رهبری نخواهند گذاشت که تاریخ تکرار شود، خدا نکند که رهبری از ایشان ناامید شود و بر خلاف میل همۀ دوستداران نظام و ولایت فقیه فرمانی دهد امام گونه، که به طرفة العینی چنانکه در اول انقلاب شاهد آن بودیم، فرزندان این انقلاب و این مرز و بوم دست کینه توزان و نابخردان داخلی را برای همیشۀ تاریخ از صفحۀ این مرز و بوم پاک خواهند نمود.

"کل یوم عاشورا، کل ارض کرببلا"

در ایامی که دلهای میلیون ها مسلمان و غیر مسلمان در سوگ شهادت مظهر حقیقی آزادگی و اطاعت خدا و یارانش و اسارت آل الله، سوگوار و عزادار بود، مصیبتی دیگر بر حرارت و شعلۀ آن افزودند.

این مصیبت عظمی را به ساحت مقدس حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، علمای اعلام، حوزه های علمی و دانشگاهی، جهان اسلام و مردم ولائی و محب اهل بیت (ع) ایران اسلامی، کاربران محترم سایت و هر انسان عاشق آزادگی و شرف، تسلیت و تعزیت عرض می کنیم.

التماس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم

دوست عزیزم فرمودند : "چه کسانی مسئول این حرمت شکنی و توهین به ارزشها و اعتقادات مردمند؟"

یاد حرف معاویه به امیرالمومنین(ع) افتادم که خون عمار (س) را به دوش ایشان انداخت تا به خیال خود حرف پیغمبر (ص) منسوب به او نشود.
برادر من کمی تفکر کن. انصاف هم خوبی چیزی است. نمی خواهم بگویم که اگر دین نداری آزاده باش چون شما را از برادران دینی خود می دانم. لذا توصیه می کنم با بررسی همه مسائل تصمیم گیری کن. بنده نیز اگر شما حرف حقی بزنید قبول می کنم لذا شما هم حق پذیر باش.

alitadayon;6473 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم

دوست عزیزی فرمودند " حرمت شكني علني روز عاشورا را به همه ي انسانهاي آزاده ي جهان تسليت ميگويم . امروز هر كس سكوت كند و به اين اقدام بي شرمانه اعتراض نكند فقط به اسلام خيانت كرده است"

خدایا نکند روزی مظلومین را در زندان ها به قتل برسانند و سکوت کنم که این خیانت بزرگی به اسلام است.
خدایا نکند از ظالم دفاع کنم که آن عین ارتکاب اعمال اوست.
خدایا نکند که دروغگویان و اشرار بر کشور مسلط شوند که از اسلام چیزی باقی نمی ماند.
خدایا نکند که شیعیان در برابر هتک حرمت مومنین ساکت بنشینند که گناهی نابخشودنی است.

خدایا نکند برای خواسته های دنیوی ، شهادت مادرم زهرا را برای خوشایند عده ای رحلت بنامم و ظلمی عظیم به اهل بیت کنم همان کاری که عمرها کردند... حال آنکه عجیب مشتاقم خود را منسوب به مادرم بدانم! همان کاری که رهبر معنوی ام! با فدک مادرم کرد همان کاری که عمرها کردند...

نکند تبری از دشمنان مسلم اسلام و گروه فرحت به و تبرکت بهی عاشورا را کناربگذارم و حتی تولای با آنها را مقدم بدارم و باز دم از اسلام و مسلمانی بزنم!

نکند فرزندم در راس هتاکان و حریم شکنان نام و یاد اباعبدالله قرار گیرد و من امامم را اسماعیل برای فرزندم بکنم و همچون کوفیان راه سکوت در پیش گیرم و باز خود را حجتی از اسلام یا نه بالاتر آیتی از الله بدانم!

نکند خود را آیتی از الله بدانم و لباسی بپوشم که تداعی کننده ی اسوه ی حسنه پیامبر اکرم و ائمه اطهار باشد و به راحتی تهمت حرامزادگی به کسی بزنم!

نکند...

:Sham:خدایا نکند چشمهایمان را ببندیم و حقایق را نبینیم:Sham:

سلام علیک،

دوست عزیزم،
از اینکه رفتارشناسی عمر را به خوبی می دانید پس به راحتی می توان انطباق اعمال او را چه در حیات حضرت رسول (ص) و چه پس از شهادت ایشان انجام دهید.

همچنین از کی تا حالا رحلت به معنای عدم شهادت است؟ بله در عرف بعضی ها گفتن مرحوم را نیز دلیل بر عدم شهادت می دانند. دوست عزیزم مغالطه تا کی؟ البته درست است که ما "بزغاله" هستیم ولی بالاخره یه چیزایی می فهمیم!

اما در مورد هلهله! بهتر است کمی فیلم ها را مشاهده کنید تاان شالله در دام یاغیان رسانه ای آن هم از نوع ملی گرفتار نشوید. اگرچه دوستان نیز هنوز معنای هلهله عاشورا را نفهمیده اند!

و بالاخره در مورد حرام زاده بودن! می توانید بگویید در کجای سخنان همان آیتی از خدا این جمله نسبت به او گفته شده است تا بنده ایشان را نامسلمان اعلام کنم!

دوست عزیزم چشمان خود را باز کنید. تعصب را که مانع دیدن و شنیدن حقایق است از سر راه خود حذف فرمایید تا ان شاالله با تمسک به سیره اهل بیت (ع) راه را گم نکنید اگرچه ممکن است هدف نیز اشتباه باشد.

alitadayon;7482 نوشت:

سلام علیک،

دوست عزیزم،
از اینکه رفتارشناسی عمر را به خوبی می دانید پس به راحتی می توان انطباق اعمال او را چه در حیات حضرت رسول (ص) و چه پس از شهادت ایشان انجام دهید.

همچنین از کی تا حالا رحلت به معنای عدم شهادت است؟ بله در عرف بعضی ها گفتن مرحوم را نیز دلیل بر عدم شهادت می دانند. دوست عزیزم مغالطه تا کی؟ البته درست است که ما "بزغاله" هستیم ولی بالاخره یه چیزایی می فهمیم!


علیکم السلام
مغالطه؟! برادربزرگوار توجیه چرا؟ ممکن هست این مغالطه از سوی جناب موسوی صورت گرفته باشه و با یک تیر دونشان بزنند! بله رحلت و وفات هم همون از دنیا رفتن هست شهادت هم همون از دنیا رفتن هست اما امیدوارم بعنوان یک شیعه ی واقعی متوجه این امر باشید که استفاده ی چندین باره از این واژه بجای شهادت در مواضع خاص! دقیقا جلب توجه اهل سنت است و بس!
بخصوص این لفظ وقتی جالبترهست که این آقا عجیب تمایل داره خودش رو منسوب به همین بی بی مظلوم بدونه و انقدر دروغ بین مردم گفته شد که اقشار کم اطلاع هنوز فکرمیکنن این آقا سید تشریف دارن!

alitadayon;7482 نوشت:

اما در مورد هلهله!
بهتر است کمی فیلم ها را مشاهده کنید تاان شالله در دام یاغیان رسانه ای آن هم از نوع ملی گرفتار نشوید. اگرچه دوستان نیز هنوز معنای هلهله عاشورا را نفهمیده اند!

اما در مورد هلهله؟!
نخیر برادر یکبار دیگه مطلب رو دقیق بخونید ، و شما تشریف ببرید درهمون عکسها و فیلمهای رسانه های بیگانه این هتاکیها رو مشاهده بفرمایید چون رسانه ملی برای حفظ آبروی نداشته ی برخی به اصطلاح خواص متاسفانه بطور واضح این بی حرمتی ها رو نشون نداد.

ولی خیلی جای تاسف داره که شما هم انقدرمتعصبانه دفاع میکنید برادر کمی تامل بفرمایید عاشورای امام حسین انقدر حرمت نداشت که این بی حرمتی ها رو برای همین یک روز کنار بذارن؟! (لعن علی عدوک یا حسین)

alitadayon;7482 نوشت:

و بالاخره در مورد حرام زاده بودن! می توانید بگویید در کجای سخنان همان آیتی از خدا این جمله نسبت به او گفته شده است تا بنده ایشان را نامسلمان اعلام کنم!

چطور منبعی میخواید؟!
فیلم:http://vatanam21.blogfa.com/post-9.aspx
نشریات و روزنامه ها: فقط کافیه همین موضوع رو در گوگل تایپ بفرمایید!

alitadayon;7482 نوشت:

دوست عزیزم چشمان خود را باز کنید. تعصب را که مانع دیدن و شنیدن حقایق است از سر راه خود حذف فرمایید تا ان شاالله با تمسک به سیره اهل بیت (ع) راه را گم نکنید اگرچه ممکن است هدف نیز اشتباه باشد.

تمسک به سیره ی اهل بیت گفتید یاد تمسک یزیدیان و کوفی ها به سیره ی اهل بیت افتادم!
تعصب هم کلمه ی جالبیه یادآور عدم تعصب برخی حقیقت بینهاو روشنفکران! به عاشورای اهل بیته!
(لعن علی عدوک یا حسین)

نهایتا از سرکار ایمانی بزرگوار عذرخواهی میکنم که در به انحراف کشیده شدن موضوع تاپیکشون دخیل بودم.

بسم الله الرحمن الرحیم

دوست عزیزم، بنده قصد ادامه بحث را نداشتم ولی نکاتی را برای روشنی بحث بیان می کنم

1- ظاهرا شما می خواهید به زور القا کنید که نظر مهندس موسوی رحلت (به معنای عدم شهادت) است. در حالیکه همانطور که گفتم این لفظ همواره بکار می رود. بدین منظور جمله ای را از سایت رسمی حوزه نقل می کنم :

حضرت فاطمه علیهاالسلام هنگام رحلت، به امام علی علیه السلام وصیت کرد مرا تنها نگذار .....

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4953&id=42473
(شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام)

2- "اقشار کم اطلاع هنوز فکرمیکنن این آقا سید تشریف دارند"
می توانید بفرمایید اقشار پر اطلاع چگونه فهمیدند ایشان سید نیستند؟

3- "شما تشریف ببرید درهمون عکسها و فیلمهای رسانه های بیگانه این هتاکیها رو مشاهده بفرمایید چون رسانه ملی برای حفظ آبروی نداشته ی برخی به اصطلاح خواص متاسفانه بطور واضح این بی حرمتی ها رو نشون نداد."

می توانید بفرمایید کدام فیلم و عکس (آن هم در رسانه بیگانه) کجاست؟ بنده ندیدم. اگر لطف بفرمایید بنده نیز مشاهده کنم. در ضمن وظیفه صداوسیما آگاهی تمامی مردم است (به نقل از جناب مهندس ضرغامی پس از پخش فیلم پاره شدن عکس امام خمینی (س) ) اگرچه صدا و سیما نیز فیلم هایی پخش کرد و بر دستان گره کرده مردم صدای سوت و کف شنیده می شد!! و آتش زدن نیز هلهله و شادی بود!

4- اما در مورد فیلم. بنده فیلم را چند بار قبلا مشاهده کردم. لطفا همان جمله اهانت را درج بفرمایید. ممنون می شوم.

دوست عزیزم چشمان خود را باز کنید. تعصب را که مانع دیدن و شنیدن حقایق است از سر راه خود حذف فرمایید تا ان شاالله با تمسک به سیره اهل بیت (ع) راه را گم نکنید اگرچه ممکن است هدف نیز اشتباه باشد.

alitadayon;7814 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم

دوست عزیزم، بنده قصد ادامه بحث را نداشتم ولی نکاتی را برای روشنی بحث بیان می کنم

1- ظاهرا شما می خواهید به زور القا کنید که نظر مهندس موسوی رحلت (به معنای عدم شهادت) است. در حالیکه همانطور که گفتم این لفظ همواره بکار می رود. بدین منظور جمله ای را از سایت رسمی حوزه نقل می کنم :

حضرت فاطمه علیهاالسلام هنگام رحلت، به امام علی علیه السلام وصیت کرد مرا تنها نگذار .....

http://www.hawzah.net/hawzah/magazines/magart.aspx?magazinenumberid=4953&id=42473
(شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام)


جناب تدین همان مورد اول شما کافیست برای احیای مصداق آن آیه ی شریفه ای که این روزها دلنشین تر و زیباتر پرده از حقیقت برخی برمیدارد....

شما همان راه خود را بروید بهتراست توصیه ی خودتان را که الفاظ زیبایی دارد با ادبیات دلنشینش! تقدیم حضورتان میکنم:

چشمان خود را باز کنید. تعصب را که مانع دیدن و شنیدن حقایق است از سر راه خود حذف فرمایید تا ان شاالله با تمسک به سیره اهل بیت (ع) راه را گم نکنید اگرچه ممکن است هدف نیز اشتباه باشد.

بنده مجددا از محضر سرکارایمانی بزرگوار از اینکه تاپیکشان به انحراف کشیده شد عذرخواهی میکنم .
والسلام علی من اتبع الهدی

موضوع قفل شده است