خدایا... در لحظه های دور از تو گم شده ام... ♥ミ♥ミ♥ تصویری

تب‌های اولیه

452 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

ما دل نبسته‌ایم به اوضاع کار خویش
دل خوش نکرده‌ایم به این کوله‌بار خویش
باید خدا به داد دل بی‌کسم رسد
شیطان کند وگرنه دلم را شکار خویش
رخت و لباس پاره نشان گدایی است
ما را کریم رد نکند از جوار خویش
سوگند خورده است که بخشیده می‌شویم
پس آمده است با همه‌ی اعتبار خویش
او قول داده است که ما را نمی‌زند
خوبان نمی‌زنند به زیر قرار خویش
با ذره‌پروری به چه جایی رسیده‌ایم
ما را نشانده‌اند کریمان کنار خویش
پروانه‌ایم و دور علی‌وار می‌زنیم
خارج نمی‌شود دل ما از مدار خویش
فردای حشر فاطمه دنبال کار ماست
کار تمام خلق می‌افتد به یار خویش
تا بشنویم نام حسین گریه می‌کنیم
یکباره می‌دهیم ز دست اختیار خویش


خـــدایا بنده حقیر تو هســــتم

مـــرا ببخش

شادی92;540390 نوشت:


مشکل اینجاست که نمیدونیم این درو خدا بسته تا امتحانمون کنه و میزان تلاشمون برای بازشدنش مدنظره یا این درو بسته که دیگه پی قضیه رو نگیریم !

[="Arial"][="Black"][/]

[="Arial"][="Black"][/]

♥ الله ♥

♥ عشق مطلق هست ♥

[="Tahoma"][="Black"]

IMAGE(<a href="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images/31824/1_1393244545.jpg" class="bb-url" rel="nofollow"><img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images/31824/medium/1_1393244545.jpg" alt="" class="bb-image" /></a>)
[/][="Tahoma"][="Black"]

آمده ام ای خوب ترین، ای بهترین ، ای مهربان ترین !!!
تا در میهمانی بندگانت مرا نیز بپذیری
و بخشش گناهان را بدرقه ی راهم کنی
الهی العفو ، العفو ، العفو…
IMAGE(<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images/31824/1_1401115296.gif" alt="" class="bb-image" />)
[/]

توکلت علی الله

[="Tahoma"][="Black"]

IMAGE(<img src="http://askdin.com/sites/default/files/gallery/images/31824/1_42488533235265878422.png" alt="" class="bb-image" />)
[/]

[="Arial"][="Black"][/]

با یــــاد خـــــدا

من محــــو خدایم و خدا آن مــــــن است

هر سویش مجویید که در جـــان من است

"خــ♥ــدایـــا". . . .

ای کــه بـــه "تــــو" بـــی نـــیاز شـــونــد و از "تــو" بــی نــیاز نــباشـــند،
بـــه "تـــو" رو آورنـــد و از "تـــو" رو بــر نتــابنـــد،
از ســـر شـــور و شـــوق ، آهنــــگ "تـــو" کــــرده ام

بــا "دلــــی" مطمــــئن ، بــه "تــــو" امـــید بســـته ام
تمــــنای مــن از "تـــو" هـــر چـــند زیـــاده بــاشـــد،

در بــرابـــر "غِــــنای تـــو" نــاچـــیز و انـــدک اســـت،

"خــ♥ـــدایــا". . . . .
"تنـــــهایــــم" مگـــذار. . . .
آمــــــین یــارَبَّ الـــــعالَمیــــــن

خدایا
ببخش که یک عمر
عاشقانه هایم را
خرج این و آن کردم!
و به تو فقط یک مشت خمیازه و
کسلی و بی حوصلگی
تحویل دادم...!!


خــــــــدا

مخاطـــب خاص مــــن

خدای من خداییست که اگر سرش فریاد کشیدم

به جای اینکه با مشت به دهانم بزند

با انگشتان مهربانش نوازشم می کند و می گوید

میدانم جز من کسی نداری ..

یا حبیـــب من لا حبیـــب له

اللهم عجل لولیک الفرج...

آیا نمی دانســــــت که خدا او را می بیند؟


خدایـــا منو درگیر خودت کن

تا جـــهانم زیرو رو شه ..

قبل از زدن پست دقت کنید تا تصویر تکراری نباشد

تشکر