جمع بندی ختم قرآن و ابزارهای جدید

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ختم قرآن و ابزارهای جدید

سلام.
وقت شما بخیر

اخیرا یه سری قلم هایی ساخته شدند که با قرار گفتن رو قرآن خودشون تلاوت می کنند.
1. آیا استفاده از این قلم ها حکم ختم قرآن رو داره یا نه؟ ثوابش رو چطور؟
2. آیا با استفاده از فایل های صوتی ختم قرآن و این که همه ی آین فایل ها رو پخش کنیم و ثوابش روهدیه کنیم یه اموات، حکم ختم قرآن رو داره؟
3. آیا دو کار فوق مثل این نمیمونه که پولی رو به یه نفری داده باشیم تا ختم قرآن انجام بده؟

با تشکر
مرجع تقلید:
آیت الله مکارم
مقام معظم رهبری

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

felfely;656269 نوشت:
سلام.
وقت شما بخیر

اخیرا یه سری قلم هایی ساخته شدند که با قرار گفتن رو قرآن خودشون تلاوت می کنند.
1. آیا استفاده از این قلم ها حکم ختم قرآن رو داره یا نه؟ ثوابش رو چطور؟
2. آیا با استفاده از فایل های صوتی ختم قرآن و این که همه ی آین فایل ها رو پخش کنیم و ثوابش روهدیه کنیم یه اموات، حکم ختم قرآن رو داره؟
3. آیا دو کار فوق مثل این نمیمونه که پولی رو به یه نفری داده باشیم تا ختم قرآن انجام بده؟

با تشکر
مرجع تقلید:
آیت الله مکارم
مقام معظم رهبری

سلام علیکم

طبق نظر رهبری و آیت الله مکارم شیرازی:

1.استفاده از این قلم های قرآنی، حکم ختم قرآن رو ندارد ،مگر اینکه با آن در حین اجراء صوت ؛شخص نیز قرائت کند.
ودر این موارد که فقط گوش کند، ثواب شنیدن قرآن داده می شود ونه ثواب قرائت قرآن.
2.استفاده از فایل های صوتی ختم قرآن و این که همه ی آن فایل ها رو پخش کنید و ثوابش روهدیه کنید به اموات، حکم قرائت ختم قرآن را ندارد.

3.این دو کار فوق که پولی رو به یه نفری داده باشید تا ختم قرآن انجام بدهد ،مثل هم نیست ،چون در صورتی که شخص قرآن را قرائت می کند ثواب قرائت قرآن برای او لحاظ می شود که ثواب آن را هدیه به میت می کند.

موضوع قفل شده است