جمع بندی خاصف النّعل

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خاصف النّعل

خاصف النّعل یعنی چی؟ و چرا چنین تعبیری در مورد حضرت علی آمده است؟

در سنن ترمذى آمده است که روزى پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) مشرکان قریش را مخاطب ساخت و فرمود» :لَتَنْتَهَنَّ اَوْ لَیَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَیْکُمْ مَنْ یَضْرِبُ رِقابَکُمْ بِالْسَّیْفِ عَلَى الدّینِ قَدِ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ عَلَى الاْیمانِ»; (یا از عقاید و کارهاى خلاف خود دست بردارید یا خداوند کسى را برمى انگیزد که با شمشیر، به خاطر دفاع از اسلام، گردن شما را مى زند; کسى که خداوند قلب او را بر ایمان آزموده و مملوّ از ایمان به خودش ساخته است.

حاضران سؤال کردند: «آن شخص کیست؟». ابوبکر پرسید: «آن شخص کیست؟». عُمر پرسید: «آن شخص کیست؟»
پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)فرمود: «هُوَ خاصِفُ النَّعْلِ»; (او کسى است که مشغول وصله کردن کفش است). این در حالى بود که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نعلین خود را به على(علیه السلام)داده بود تا آن را وصله کند
... .
بدیهى است کار على(علیه السلام) هم در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و هم در زمان خلافتش که ذکر آن در آغاز خطبه33 آمده است، به خاطر نشان دادن نهایت تواضع در برابر مردم و بى اعتنایى به دنیا و الگو قرار دادن براى ساده زیستن است.


صحیح ترمذى، جلد 5، صفحه 634 ؛ بحارالانوار، جلد 32، صفحه 300، و احقاق الحق، جلد 6، صفحه 425.پیام امام علی(ع)، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، جلد2، ص 303.

[=&quot] [/]

[=&quot]خاصف النعل[/] [=&quot]یعنی: «كسی كه نعل و کفش را پینه می‏زده و بند آن را وصله می‏کند». [/][=&quot]در روایات دیگری نیز این بیان آمده است. [/][=&quot]. بیان در اینگونه روایات از نوع قرینهٔ‏ تطبیقی است که در [/] [=&quot]آن با بیان مصادیق معنا، خود معنی مشخص می شود.به عبارت دیگر در اینجا قرینه، مبیّن مصداق است و با تطبیق كبری بر مصداق، معنی را تبیین می‏كند كه منظور: حضرت علی بوده است[/].

پرسش:
خاصف النّعل یعنی چی؟ و چرا چنین تعبیری در مورد حضرت علی آمده است؟

پاسخ:

خاصف النعل یعنی: «كسی كه نعل و کفش را پینه می‏زده و بند آن را وصله می‏کند».
در سنن ترمذى آمده است که روزى پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) مشرکان قریش را مخاطب ساخت و فرمود» :لَتَنْتَهَنَّ اَوْ لَیَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَیْکُمْ مَنْ یَضْرِبُ رِقابَکُمْ بِالْسَّیْفِ عَلَى الدّینِ قَدِ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ عَلَى الاْیمانِ»; (یا از عقاید و کارهاى خلاف خود دست بردارید یا خداوند کسى را برمى انگیزد که با شمشیر، به خاطر دفاع از اسلام، گردن شما را مى زند; کسى که خداوند قلب او را بر ایمان آزموده و مملوّ از ایمان به خودش ساخته است.
حاضران سؤال کردند: «آن شخص کیست؟». ابوبکر پرسید: «آن شخص کیست؟». عُمر پرسید: «آن شخص کیست؟»
پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)فرمود: «هُوَ خاصِفُ النَّعْلِ»; (او کسى است که مشغول وصله کردن کفش است). این در حالى بود که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نعلین خود را به على(علیه السلام)داده بود تا آن را وصله کند... .
بدیهى است کار على(علیه السلام) هم در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و هم در زمان خلافتش که ذکر آن در آغاز خطبه33 آمده است، به خاطر نشان دادن نهایت تواضع در برابر مردم و بى اعتنایى به دنیا و الگو قرار دادن براى ساده زیستن است.
صحیح ترمذى، جلد 5، صفحه 634 ؛ بحارالانوار، جلد 32، صفحه 300، و احقاق الحق، جلد 6، صفحه 425.پیام امام علی(ع)، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، جلد2، ص 303.

موضوع قفل شده است