حکم طراحی سایت برای پرورش و خرید و فروش سگ

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم طراحی سایت برای پرورش و خرید و فروش سگ

سلام
من طراحی سایت انجام میدم.
گمانه زنی هایی وجود داره که شاید یک پروژه طراحی یک سایت با محتوای پرورش و خرید و فروش سگ (برای غیر از نگهبانی) به من سپرده بشه.
میخواستم بپرسم از اونجایی که خرید و فروش سگ برای موارد مصرف غیر از نگهبانی حرامه، آیا طراحی سایت و درآمد حاصل از اون هم حرامه؟
مرجع تقلید: آیت الله مکارم.
با تشکر

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد شفا

felfely;380973 نوشت:
سلام
من طراحی سایت انجام میدم.
گمانه زنی هایی وجود داره که شاید یک پروژه طراحی یک سایت با محتوای پرورش و خرید و فروش سگ (برای غیر از نگهبانی) به من سپرده بشه.
میخواستم بپرسم از اونجایی که خرید و فروش سگ برای موارد مصرف غیر از نگهبانی حرامه، آیا طراحی سایت و درآمد حاصل از اون هم حرامه؟
مرجع تقلید: آیت الله مکارم.
با تشکر

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم:

خرید و فروش سگ برای مصرف غیر از موارد حلال(سگ نگهبان وسگ شکاری وسگ گله....)، حرام و معامله باطل است وایجاد کردن سایت برای کار حرام ،حرام است واجرت بر آن نیزحرام است اما اگراین موسسه بنابر خرید وفروش انواع سگ دارد که بعضی از انواع آن حلال است درست کردن سایت به عنوان کلی سگ فروشی اشکالی ندارد.


منبع :توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی،معاملات حرام

موضوع قفل شده است