جمع بندی حمام بردن فرزند کوچک

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حمام بردن فرزند کوچک

سلام بچه ای 7 ساله داریم چه کسی باید او را به حمام ببرد پدرش یا مادرش؟

با نام و یاد دوست

کارشناسان بحث: استاد شفا و استاد امیـن

محدثه83;964409 نوشت:
سلام بچه ای 7 ساله داریم چه کسی باید او را به حمام ببرد پدرش یا مادرش؟

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

نگاه کردن به عورت فرزندی که ممیز است، جایز نیست و حرام است.
فلذا اگر به عورت نگاه نشود، از جهت شرعی به خودی خود اشکالی ندارد و هر کدام از پدر یا مادر می توانند او را به حمام ببرند.

واما از طرف پدر یا مادر نیز اینگونه است که اگر بچه ممیز است آنها نیز باید عورت خود را از بچه بپو شانند.

البته این مساله صرفا، مساله شرعی آن بود، با توجه به عدم مفسده؛ و اما اگر مفسده داشته باشد،جایز نیست و باید به گونه ای عمل شود که مفسده نداشته باشد.

محدثه83;964409 نوشت:
سلام بچه ای 7 ساله داریم چه کسی باید او را به حمام ببرد پدرش یا مادرش؟

با تشکر از اینکه سؤالتان را در انجمن مطرح کردید.

همکار گرامیم پاسخ را از جهت شرعی، بیان فرمودند.

اما از جهت تربیتی،ابتدا توجه شما را به این مقدمه ،جلب می کنم.
رشد هویت جنسی – درک کودک از خود به عنوان دختر یا پسر بودن و اعتقاد راسخ به آن، هویت جنسیتی نامیده می شود . هویت جنسیتی در سن 18 ماهگی ظاهر و اغلب تا سنین 4 – 2 سالگی تثبیت می شود . دو سوم کودکان بین سنین 7 – 3 سالگی جنس خود را بر اساس شواهدی چون طرز لباس پوشیدن و مدها می دانند . هر چند دامنه وسیعی از تفاوت های فردی در زمان بندی هویت جنسیتی وجود دارد ، دختران هویت جنسیتی خود را در سنین پایین تری نسبت به پسران کسب می کنند . با وجود اینکه عوامل فرهنگی اجتماعی نیز در شکل گیری آن دخیل می باشد ولی بخش عمده کسب هویت جنسیتی درونی و ذاتی است .
لذا با توجه به اینکه کودکان نهایتا تا سن 7 سالگی با تفاوتهای جنسیتی آشنا می شوند و نسبت به آن کنجکاو و حساس هستند،لازم است با والد همجنس به حمام برود.

موفق باشید.

عنوان: حمام بردن فرزند کوچک

سؤال:
بچه ای 7 ساله داریم چه کسی باید او را به حمام ببرد پدرش یا مادرش؟

پاسخ فقهی:
طبق نظر مقام معظم رهبری:نگاه کردن به عورت فرزندی که ممیز است، جایز نیست و حرام است.فلذا اگر به عورت نگاه نشود، از جهت شرعی به خودی خود، اشکالی ندارد و هر کدام از پدر یا مادر می توانند او را به حمام ببرند.
و اما از طرف پدر یا مادر نیز اینگونه است که اگر بچه ممیز است آنها نیز باید عورت خود را از بچه بپو شانند.البته این مساله صرفا، مساله شرعی آن بود، با توجه به عدم مفسده؛ و اما اگر مفسده داشته باشد،جایز نیست و باید به گونه ای عمل شود که مفسده نداشته باشد

پاسخ مشاور:
از جهت تربیتی،ابتدا توجه شما را به این مقدمه ،جلب می کنم.
رشد هویت جنسی – درک کودک از خود به عنوان دختر یا پسر بودن و اعتقاد راسخ به آن، هویت جنسیتی نامیده می شود . هویت جنسیتی در سن 18 ماهگی ظاهر و اغلب تا سنین 4 – 2 سالگی تثبیت می شود . دو سوم کودکان بین سنین 7 – 3 سالگی جنس خود را بر اساس شواهدی چون طرز لباس پوشیدن و مدها می دانند . هر چند دامنه وسیعی از تفاوت های فردی در زمان بندی هویت جنسیتی وجود دارد ، دختران هویت جنسیتی خود را در سنین پایین تری نسبت به پسران کسب می کنند . با وجود اینکه عوامل فرهنگی اجتماعی نیز در شکل گیری آن دخیل می باشد ولی بخش عمده کسب هویت جنسیتی درونی و ذاتی است1.
لذا با توجه به اینکه کودکان نهایتا تا سن 7 سالگی با تفاوتهای جنسیتی آشنا می شوند و نسبت به آن کنجکاو و حساس هستند،لازم است با والد همجنس به حمام بروند2.

1.جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب روان شناسی رشد،دکتر سوسن سیف و همکاران ،جلد اول،انتشارات سمت،سال 1390
2.انجمن گفتگوی دینی،بخش مشاوره و تربیت،کارشناسان:امین و شفا،21/11/1396

موضوع قفل شده است