حتما دنلود کنید.فرمایشات امام خامنه ای در مورد شغل خانه داری

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حتما دنلود کنید.فرمایشات امام خامنه ای در مورد شغل خانه داری

[attach]2492[/attach]دانلود کنید
فرمایشات امام خامنه ای در مورد مساله شغل زنان خانه دار

سلام برادر
در تکمیل بحث گذشته که گذاشتید عالی بود.

نظر لطف شماست.اتفاقی به این کلیپ رسیدم

موضوع قفل شده است