حاج سعید حدادیان ۩۩۩ مرثیه و مداحی فاطمیه اسفند 92 و بهار 93

تب‌های اولیه

19 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حاج سعید حدادیان ۩۩۩ مرثیه و مداحی فاطمیه اسفند 92 و بهار 93

مراسم فاطمیه اسفند 1392 و فروردین 1393

با مداحی حاج سعید حدادیان

منبع صوت هامراسم عزاداری دهه اول فاطمیه اسفند 1392 هیات رزمندگان غرب تهران

روز اول
حاج سعید حدادیان-من با دم تیغم شهادت آفریدم (روضه)
حاج سعید حدادیان-یاد آن روزی که آتش می کشید (سینه زنی)

شب شهادت
حاج سعیدحدادیان-اگر تا قیامت عذابم کنی (مناجات)
حاج سعیدحدادیان-روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)
حاج سعیدحدادیان-یا زهرا مدد یا زهرا (زمینه)
کربلایی محمد حسین حدادیان-دلت توی این خونه (سنگین)
کربلایی محمد حسین حدادیان-منظومه کرم بی بی حرم (واحد)
کربلایی محمد حسین حدادیان-از وقتی که یادم میاد (شور)

روز سوم


حاج سعیدحدادیان-صحبت و سخنرانی ابتدای مراسم (صحبت)
حاج سعیدحدادیان-روضه حضرت زهرا (س)

روز چهارم

حاج سعیدحدادیان-روضه حضرت زهرا (س)
حاج سعیدحدادیان-صحبت و سخنرانی ابتدای مراسم (صحبت)
حاج سعیدحدادیان-چگونه زنده مانم من که (روضه)

روز پنجم

حاج سعیدحدادیان-صحبت و سخنرانی ابتدای مراسم (صحبت)
دیگر مداحان-سقای دشت کربلا یا ابوفاضل (زمینه)
محمدحسین حدادیان-الهی که با عشق آشنا باشم (سینه زنی)
حاج سعیدحدادیان-روضه حضرت عباس (ع)
حاج سعیدحدادیان-صحبت و سخنرانی آخر مراسم (صحبت)

مراسم عزاداری روز اول فاطمیه اول ۱۳۹۳ مداحی حاج سعید حدادیان در هیات رزمندگان غرب تهران به صورت صوتی آماده دانلود میباشد.


دریافت فایلهای روز اول:


حاج سعید حدادیان-من با دم تیغم شهادت آفریدم (روضه)

حاج سعید حدادیان-یاد آن روزی که آتش می کشید (سینه زنی)


.

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

شب شهادت

مناجات

اگر تا قیامت عذابم کنی

حاج سعید حدادیان.

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

شب شهادت

روضه

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

حاج سعید حدادیان.


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

شب شهادت

زمینه

یا زهرا مدد یا زهرا

حاج سعید حدادیان.دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

شب شهادت

سنگین

دلت توی این خونه

کربلایی محمدحسین حدادیان


.دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

شب شهادت

واحد

منظومه کرم, بی بی بی حرم

کربلایی محمدحسین حدادیان


.دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

شب شهادت

شور

از وقتی که یادم میاد

کربلایی محمدحسین حدادیان


.
دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز سوم

حاج سعید حدادیان

صحبت: صحبت و سخنرانی ابتدای مراسم

روضه: روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز چهارم

روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

حاج سعید حدادیان

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز چهارم

صحبت و سخنرانی ابتدای مراسم

حاج سعید حدادیان


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز چهارم

روضه

چگونه زنده مانم من که

حاج سعید حدادیاندهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز پنجم

صحبت و سخنرانی ابتدای مراسم

حاج سعید حدادیان
دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز پنجم

زمینه

سقای دشت کربلا یا ابوفاضل

دیگر مداحان

دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز پنجم

سینه زنی

الهی که با عشق آشنا باشم

کربلایی محمدحسین حدادیان


دهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز پنجم

روضه حضرت عباس علیه السلام

حاج سعید حدادیاندهه اول فاطمیه اسفند 1392

هیئت رزمندگان غرب و شرق تهران

روز پنجم

صحبت و سخنرانی آخر مراسم

حاج سعید حدادیان