**تفاوت کشورهای فقیر و ثروتمند: فرهنگ و دانش**

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
**تفاوت کشورهای فقیر و ثروتمند: فرهنگ و دانش**

خوب است که بدانیم!؟ شاید كه عمل كنیم!!!

1. تفاوت كشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها نیست؛

برای مثال كشور مصر بیش از 3000 سال تاریخ مكتوب دارد و فقیر است !
اما كشورهای جدیدی مانند كانادا، نیوزیلند، استرالیا كه 150 سال پیش
وضعیت قابل توجهی نداشتند، اكنون كشورهایی توسعه یافته و ثروتمند هستند .

2. تفاوت كشورهای فقیر و ثروتمند در میزان منابع طبیعی قابل استحصال آنها هم نیست؛

ژاپن كشوری است كه وسعت بسیار محدودی دارد كه 80 درصد آن كوههایی است كه مناسب كشاورزی و دامداری نیست اما دومین اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمریكا را دارد. این كشور مانند یك كارخانه پهناور و شناوری میباشد كه مواد خام را از همه جهان وارد كرده و به صورت محصولات پیشرفته صادر می كند.

مثال بعدی سویس است. كشوری كه اصلاً كاكائو در آن به عمل نمیآید اما بهترین شكلاتهای جهان را تولید و صادر میكند. در سرزمین كوچك و سرد سویس كه تنها در چهار ماه سال میتوان كشاورزی و دامداری انجام داد، بهترین لبنیات (پنیر) دنیا تولید میشود . سویس كشوری است كه به امنیت، نظم و سختكوشی مشهور است و به همین خاطر به گاوصندوق دنیا مشهور شده است بانكهای سویس

3. افراد تحصیلکرده ای كه از كشورهای ثروتمند با همتایان خود در كشورهای فقیر برخورد دارند برای ما مشخص می كنند كه سطح هوش و فهم نیز تفاوت قابل توجهی در این میان ندارد .

4. نژاد و رنگ پوست نیز مهم نیستند... زیرا مهاجرانی كه در كشور خود برچسب تنبلی می گیرند، در كشورهای اروپایی به نیروهای مولد تبدیل می شوند .


پس تفاوت در چیست؟

تفاوت در رفتارهایی است كه در طول سالها،فرهنگ و دانش نام گرفته است .

وقتی كه رفتارهای مردم كشورهای پیشرفته و ثروتمند را تحلیل می كنیم، متوجه می شویم كه اكثریت غالب آنها از اصول زیر در زندگی خود پیروی می كنند:

1 - اخلاق به عنوان اصل پایه

2 - وحدت

3 - مسئولیت پذیری

4 - احترام به قانون و مقررات

5- احترام به حقوق شهروندان دیگر

6 - عشق به كار

7 - تحمل سختیها به منظور سرمایه گذاری روی آینده

8 - میل به ارائه كارهای برتر و فوق العاده

9 - نظم پذیری

اما در كشورهای فقیر، عده قلیلی از مردم از این اصول پیروی می كنند .

***سال 1393 ، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی***