تفاوت زن و مرد در سرعت هیجان منفی و مثبت

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
تفاوت زن و مرد در سرعت هیجان منفی و مثبت

[=&quot]در يك بعد كلي مي توان گفت تمامی انسان ها، با هم متفاوت هستند و تفاوت هاي بسياري با يكديگر دارند كه دلايل این تفاوت نيز متنوع و متعدد است و امروزه بحث تفاوتهای فردی یک اصل شناخته شده و مورد قبول بسیاری از روانشناسان می باشد اما در عین حال تفاوت هاي بين زن و مرد ، تفاوت هاي عمده و اساسی است. برخي از اين تفاوت ها، ريشه در عوامل فيزيولوژيكي و زيستي دارند و بعضي، نشأت گرفته از عوامل فرهنگي و اجتماعي هستند. به همین جهت زنان و مردان هم از نظر امور جسماني و فيزيولوژيك متفاوتند و هم از نظر رواني و عواطف و پيكولوژيك که لازمه اين تفاوت در آفرينش، تفاوت در مسئوليت‏ها و وظايف است. [/]

[=&quot]از جمله تفاوت های اساسی زن و مرد، تفاوت در عرصه هیجانات، احساسات و عواطف است. که این موضوع یکی از مهمترین تفاوتهاي رواني بين زن و مرد محسوب می گردد. [/]

[=&quot]در این زمینه روان‏شناسان معتقدند: در زنان سرعت هيجان بيشتر از مردان است. لذا عكس‏العمل آنان در مقابل حوادث و اتفاقها سریع تر بوده و خیلی زودتر از مردان از خود واکنش نشان می دهند به همین خاطر در برابر اتفاقات و حوادث زندگی زودتر متأثر می شوند و از خود واکنش های هیجانی نشان می دهند. [/]

[=&quot]به هر حال سرعت هيجان‏ پذيري زن نسبت به مرد يك تفاوت رواني بين آن دو است كه در عكس‏العمل‏ها و تصميم‏گيري‏هاي زن تأثير دارد.[/]

[=&quot]لذا حضرت علي(ع) به اين تفاوت رواني توجه داشته‏اند و سفارش مي‏كنند كه «و لا تهيجوا النساءَ باذيً ...؛[/]

[=&quot]"عواطف و احساسات زنان را تهييج نكنيد ولو آنكه به نواميس و بزرگان شما اهانت كنند... ." (1) [/]

[=&quot]تحريك عواطف و احساسات زن ممكن است باعث انجام كارهاي خلاف عقل و شرع شود و عكس‏العمل نامناسب از خود نشان دهد. چون سرعت هيجانات او باعث مي‏شود كه قواي عقلاني و نفساني او تضعيف شود و ضعف اين قوا در اعمال زنان و تصميم‏گيري‏هاي آنان تأثير بسيار زيادي در زنان دارد. لذا توصيه حضرت اين است كه زنان را دستخوش حوادث و هيجانات زياد قرار ندهيد تا موجب رفتار ناشايست آنان فراهم نشود.[/]

[=&quot]در اين زمينه جين ال امبروز مي‏گويد:[/]

[=&quot]«آنچه زن را به اتخاذ تصميمات خود برمي‏انگيزد احساسات قلبي او است نه مقدمات عقلي ...» (2)[/]

[=&quot]لذا احساسات و عواطف شديد همان طور كه مي‏تواند در تصميم‏گيري مرد تأثير گذارد در زنها هم تأثير مي‏گذارد منتها به جهت غلبه عواطف و احساسات شديد زنان، آنان بيشتر بر اساس عواطف و احساسات تصميم مي‏گيرند قبل از آنكه جنبه‏هاي عقلاني آن را در نظر بگيرند. [/]

[=&quot]طبيعي است كه تفاوت در عواطف زنان، به خاطر رسالت مادري و همسري است که آنها بر عهده دارند به همین خاطر زنان از شدت عواطف بيشتري برخوردار هستند كه اين مسأله به خودي خود براي زن، بسيار ارزشمند است چرا كه غرايز و عواطف در آدمي سرچشمه همه نوع حركت و فعاليت است و بنا بر تعبير روان‏شناسان موتور اصلي حركت و فعاليت مادام‏العمر در انسان، عواطف مي‏باشد و نوع و شدت و ضعف آن تأثير خاصي در زندگي فردي، اجتماعي انسان دارد.[/]

[=&quot]البته باید توجه داشت که نقصان عقلي زن به تماميت عقلي مرد و نقصان عاطفي مرد به تماميت عاطفي زن ترميم و جبران مي‏شود و از آنجا كه زندگي انسان و كمال او، هم محتاج زمينه‏هاي عاطفي و هم نيازمند عقل تمام مي‏باشد، در اين صورت يك زن و مرد با هم يك واحد تمام انساني را مي‏سازند.[/]

[=&quot]از ديدگاه اسلام نیز، زن و مرد هر دو در گوهر شريف انسانيت همتا و داراي مراتب كمالي واحدي هستند .در عين حال نظام زيباي آفرينش هر يك از اين دو را با ابزارهاي ويژه اي مجهز ساخته و به تناسب آن رسالت و مسووليت خاصي نيز بر دوش هر كدام نهاده است . تجهيز هر يك از دو صنف فوق به گونه اي است كه از تركيبشان شرايط و بستر مطبوع و دلپذيري براي ايجاد خانواده و كانوني فعال و پر مهر و صفا پديد مي آيد. هر يك در كنار ديگري مي تواند آرامش، سكون و شرايط استكمال را بيابد و همچنين زمينه مناسبي براي رشد و تربيت سالم فرزند به وجود مي آيد. در اين تقسيم طبيعي آنچه معمولاً در مرد ظهور و بروز بيشتري دارد قدرت و توانايي بيشتر براي انجام كارهاي سخت و طاقت فرسا نيز زيركي و حسابگري در اموري است كه به تيزبيني وكياست نيازمند است و آنچه در زن نمود و پيدايي بيشتر دارد؛ لطافت، زيبايي، مهر، عاطفه، شور و احساس قلبي است[/]

[=&quot]در همين راستا اسلام در برنامه ريزي زندگي و در واگذاری مسؤليت‏ها و وظايف، هماهنگ با تفاوت‏هاي آفرينش برنامه ريزي نموده است. برخي از مسؤليت‏ها و وظايف در زنان و مردان يكسان و برابر، برخي متفاوت و برخي ترجيحاً به يكي از اين دو صفت واگذار شده است. خداوند حكيم از زير و بم آفرينش انسان با خبر است، با وجود تفاوت‏ها در آفرينش اين دو بار مسؤليت را هماهنگ با آن قرار داده است. [/]

[=&quot] به قول شاعر:[/]

[=&quot]جهان چون خط و خال و چشم و ابرو است كه هر خيري به جاي خويش نيكوست‏[/]

[=&quot]پی نوشت ها:[/]

[=&quot]1. ر.ك: شرح نهج ‏البلاغه، علامه جعفري.[/]

[=&quot]2. روح زن، جين ال ام بروز، ج1، ص19 ـ 20.[/]