تغییر مرجع تقلید دوران نوجوانی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تغییر مرجع تقلید دوران نوجوانی

سلام خسته نباشید

زمانی که کوچکتر بودم و خودم اطلاعات زیادی راجع به مراجع تقلید نداشتم برای خرید به یک کتاب فروشی رفتیم و مرجع آقای سیستانی راخریدم و درآن کتابفروشی تنهامرجع موجود بود اما الان که به سنی رسیدم و اطلاعاتی به دست آوردم دوست دارم مرجع تقلیدم را عوض کنم آیا این کار شبهه یا گناهی ندارد؟

من دوست دارم از رهبر عزیزمان تقلید کنم آیا در این موردمسئله ای بین خوب و خوبتر به وجود نمی آید؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام خسته نباشید

زمانی که کوچکتر بودم و خودم اطلاعات زیادی راجع به مراجع تقلید نداشتم برای خرید به یک کتاب فروشی رفتیم و مرجع آقای سیستانی راخریدم و درآن کتابفروشی تنهامرجع موجود بود اما الان که به سنی رسیدم و اطلاعاتی به دست آوردم دوست دارم مرجع تقلیدم را عوض کنم آیا این کار شبهه یا گناهی ندارد؟

من دوست دارم از رهبر عزیزمان تقلید کنم آیا در این موردمسئله ای بین خوب و خوبتر به وجود نمی آید؟

با سلام وتشکر ازارتباط شما

شما باید از دو  رو حانی عالم وعادل که قدرت تشخیص مرجع اعلم را دارند تحقیق کنید و ازمیان مراجع تقلید زنده مرجع اعلم را انتخاب نمایید اگر به این نتیجه رسیدید که مرجع فعلی شما اعلم است باید همچنان از ایشان در مسائل شرعی تقلید نمایید و اگر با تحقیق به اعلم بودن مرجع دیگری رسیدید باید به ایشان رجوع کنید 

 

توضیح المسائل مساله3

موضوع قفل شده است