جمع بندی تعیین روز بین المللی عید فطر

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تعیین روز بین المللی عید فطر

یکی از علل رویت ماه جهت تعیین روز عید فطر(احتمالا):

با توجه به نبود رسانه ها و لوازم زمانسنجی در قدیم ، جهت تعیین روز واحد برای تمام مسلمانان از عامل رویت ماه استفاده شده است.

بعلت افق های مختلف و آرا متفاوت( نظرات فقهی) بین مسلمانان ، تا سه روز اختلاف در تعیین عید فطر وجود دارد.

حتی چند سال پیش در شهر قم بین علما برای عید فطر شهر قم (ایران) اختلاف افتاده بود.

آیا نمی توان برای یکپارچگی و هماهنگی و اتحاد مسلمانان ، یک روز واحد را عید در نظر گرفت و به همه اعلام کرد؟

آیا باب اجتهاد در این زمینه باز نیست؟ یا شرایط این مسئله صورت خاصی است و حتما ملاک رویت ماه با چشم غیر مسلح است؟

ممنون از جواب کارشناس محترم

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

abbas_hamedi;623554 نوشت:
[=arial]یکی از علل رویت ماه جهت تعیین روز عید فطر(احتمالا):

با توجه به نبود رسانه ها و لوازم زمانسنجی در قدیم ، جهت تعیین روز واحد برای تمام مسلمانان از عامل رویت ماه استفاده شده است.

بعلت افق های مختلف و آرا متفاوت( نظرات فقهی) بین مسلمانان ، تا سه روز اختلاف در تعیین عید فطر وجود دارد.

حتی چند سال پیش در شهر قم بین علما برای عید فطر شهر قم (ایران) اختلاف افتاده بود.

آیا نمی توان برای یکپارچگی و هماهنگی و اتحاد مسلمانان ، یک روز واحد را عید در نظر گرفت و به همه اعلام کرد؟

آیا باب اجتهاد در این زمینه باز نیست؟ یا شرایط این مسئله صورت خاصی است و حتما ملاک رویت ماه با چشم غیر مسلح است؟

[=arial]ممنون از جواب کارشناس محترم

سلام علیکم

در این پست پاسخ سوال شما داده شده است ،و اگر سوالی داشتید بفرمایید.

همه چیز درباره رویت هلال ماه رمضان

آری

ملاک عیدفطر رویت هلال ماه می باشد.

ولی صحبت من به نوعی پیشنهاد و به شکلی سوال بود.

باتوجه به تشتت آرا و اختلاف بین مسلمانان ، باب اجتهاد در این زمینه باز نیست تا روز واحدی عید اعلام شود؟

یعنی این مسئله پیچیده تر از مسئله حلیت شطرنج می باشد.

از طرفی تبعات و سود آن می تواند به نفع جامعه باشد.

abbas_hamedi;625140 نوشت:
آری

ملاک عیدفطر رویت هلال ماه می باشد.

ولی صحبت من به نوعی پیشنهاد و به شکلی سوال بود.

باتوجه به تشتت آرا و اختلاف بین مسلمانان ، باب اجتهاد در این زمینه باز نیست تا روز واحدی عید اعلام شود؟

یعنی این مسئله پیچیده تر از مسئله حلیت شطرنج می باشد.

از طرفی تبعات و سود آن می تواند به نفع جامعه باشد.

سلام علیکم

مراجع تقلید طبق بررسی ادله حکمی را صادر می کنند ودر این زمینه مساله اختلافی است مثل خیلی از مسائل دیگر؛وبرگشت این اختلاف به ادله آن می باشد.

موضوع قفل شده است