تحصيل علم افضل است يا تهجد و نماز شب؟!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تحصيل علم افضل است يا تهجد و نماز شب؟!

مرحوم علامه انصارى، در جواب كسى كه از او اين سؤال را نموده بود كه آيا نماز شب افضل است يا مطالعه و تحصيل علم؟! خطاب به او فرموده بود: آيا تو قليان مى‏كشى؟! او در پاسخ گفته بود: بلى. شيخ فرموده بود: به جاى دو بار قليان كشيدن، نماز شب را بخوان. و اين جوابى متين و محكم است كه در آن به فساد اين خيال هم اشاره شده و گويا شيخ چنين گفته است كه اگر تو تا اين اندازه مراقب احوال و اخلاص در اعمالت هستى به گونه‏اى كه برايت تشخيص اين مطلب مشكل شده كه نماز شب افضل است يا مطالعه و تحصيل علم، چگونه اوقاتت را به كشيدن قليان كه در اين باب، اقوال مختلف است كه يا حرام است و يا مكروه است و يا مباح است مى‏گذرانى؟!
و چطور مى‏شود كه بين دو عمل كه دو مستحب است، به بهانه كمى وقت، يكى را مى‏خواهى انتخاب كنى، در حالى كه در جاى ديگر، وقتت را به كارى كه يا حرام است و يا مكروه و يا لااقل مباح است، صرف مى‏كنى؟!.[1]

[1] - اسرار الصلوه؛ ص 463 و 464.

با تشکر از جناب عمار

و من اضافه می کنم که قطعاً تحصیل علم و معرفتی که به عبودیت و بندگی، اخلاص در عمل، ذکر و حضور دائم، خوف و خشیت بیشتر و تهجد و نماز شب بینجامد افضل است. "انما یخشی الله من عباده العلماء"

ملتمس دعا ...:Gol:

استاد عمار ! *آیا درس خواندن و مطالعه مستجب است؟؟؟!!!
:Gig:
ظاهرا مراجع عظام ما مطلب دیگری می گویند.

موضوع قفل شده است