بیش از 50 فایل سخنرانی صوتی مربوط به تاریخ -انبیا از آدم تا خاتم

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بیش از 50 فایل سخنرانی صوتی مربوط به تاریخ -انبیا از آدم تا خاتم

عنوان هریک از این 51 جلسه را در سایتی پیدا کردم اینجا میذارم برای استفاده سایرین
شخصیت ابن زیاد قسمت اول
شخصیت ابن زیاد قسمت دوم
شخصیت مثیم تمار
عملکرد مختار قبل از عاشورا
عملکرد مسلم در کوفه مستقیم –
بدعت سر بردین
اشکال سلیمان صرد خزایی مستقیم
خلقت ادم و سجده نکردن شیطان 1
خلقت ادم و سجده نکردن شیطان 2
جلسه سوم حضرت ادم
جلسه چهارم حضرت نوح
جلسه پنجم حضرت ابراهیم
جلسه ششم حضرت ابراهیم و لوط
جلسه هفتم بنی اسرائیل و حضرت موسی
جلسه هشتم حضرت موسی و فرعون
جلسه نهم حضرت موسی و اردوگاه بنی اسرائیل
جلسه دهم حضرت موسی و اردوگاه بنی اسرائیل
جلسه11 حضرت سلیمان(ع) و حضرت عیسی(ع)
جلسه12 ترور اجداد پیامبر توسط سازمان یهود
جلسه 13 جوانی پیامبر و ازذواج با خدیجه کبری
جلسه 14 ایجاد موانع توسط سازمان یهود
جلسه 15 جنگ بدر
جلسه 16 جنگ احد
جلسه 17 جنگ خندق
جلسه 18 استراتژی نفوذ
جلسه 19 نقش ابوبکر به عنوان نفوذی
جلسه 20 داستان غار
جلسه 21 اقدامات پیامبر در معرفی حضرت علی به عنوان جانشین خود
جلسه 22 اقدامات پیامبر در معرفی حضرت علی به عنوان جانشین خود
جلسه 23 جنگ تبوک
جلسه 24 منافقین در قران وداستان حجه الوداع
بصیرت در نهضت حسینی 1
صیرت در نهضت حسینی 2
جلسه ۲۵ ایات ولایت
جلسه ۲۶ سقیفه بنی ساعده
جلسه ۲۷ مواجهه امام علی و حضرت زهرا با جریان سقیفه
جلسه ۲۸ مواجهه امام علی و حضرت زهرا با جریان سقیفه
جلسه ۲۹ استرتژی حضرت زهرا در نجات اسلام
جلسه ۳۰ حذف متعه و انگیزه های الاهی از جامعه مسلمین
جلسه 31 اقدامات امام علی(ع)پس از شهادت حضرت زهرا
جلسه 32 علت حذف متعه و کشورگشاییها و جنگها با مرتدین
جلسه 33 دوران خلیفه دوم و شخصیت مجهول ابولولو
جلسه 34 ماجرای شورای شش نفره
جلسه 35 دوران خلافت عثمان و قتل او
جلسه 36 دوران خلافت امام علی(ع) -پیراهن عثمان و جنگ جمل
جلسه 37 جنگ صفین و ماجرای حکمیت
جلسه 38 خوارج و شهادت امام
جلسه 39 دوران خلافت و امامت امام حسن (ع)
جلسه 40 صلح امام حسن(ع)
جلسه 41 امامت امام حسین(ع)
جلسه 42 بیعت نکردن امام با یزید
جلسه 43 عملکرد امام در مکه و فرستادن مسلم به کوفه
جلسه 44 علمکرد حضرت مسلم در کوفه
جلسه 45 حرکت امام از مکه به سمت کوفه
جلسه 46 – واقعه عاشورا
جلسه 47 – کاروان اسرا در شام
جلسه 48 – واقعه حره شرقیه و قیام عبدالله بن زبیر و مختار
جلسه 49 -واقعه حره شرقیه
جلسه 50 – شخصیت مرموز مختار
جلسه 51 – امامت امام سجاد
التماس دعا