بررسی حکم غساله

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بررسی حکم غساله

سلام علیکم این جوابی که شما نوشتید:{ در شستشو با آب کر، اگر آب به تمام سطح نجش شده از فرش یا پارچه رسیده باشد، غساله آن هم پاک است. (خارج کردن آن واجب نیست، بلکه احتیاط مستحب می باشد.)} با فتوای مکارم شیرازی تطابق ندارد.
چون در هر دو فتوایی که نقل کردید: فتوای اول: عبور آب کر از لباس و فرش شرط شده است و در فتوای دوم فشار دادن با دست و امثال آن ذکر شده است ولی از نوشته شما اینطور برداشت میشود که به محض رسیدن آب کر به فرش و لباس ؛ فرش و لباس و غساله پاک هستند که شرایط فتوا در آن دیده نمیشود.
در صورتیکه طبق فتوای مکارم اگر هنگام اتصال آب کر بنحوی فرش یا لباس فشار داده شوند فرش یا لباس و غساله آنان پاک میشوند.
ممنون از صبر و حوصله شما خدا خیرتان دهد. اللهم صلی علی محمد وآل محممد

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد سجاد
موضوع قفل شده است