جمع بندی بازی کردن با پاسور بدون برد و باخت

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بازی کردن با پاسور بدون برد و باخت

سلام

بازی کردن باپاسور بدون برد وباخت ؟
رهبری واگر امکان دارد بقیه مراجع تقلید


با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

محدثه83;357922 نوشت:
سلام

بازی کردن باپاسور بدون برد وباخت ؟
رهبری واگر امکان دارد بقیه مراجع تقلید

با سلام و احترام

آیت الله بهجت:بازی با آلات قمار بدون برد و باخت خلاف احتیاط است و احتیاط شدید در ترک بازی بدون برد و باخت است.
آیه الله خامنه ای:بازی با پاسور مطلقا جایز نیست.
آیه الله سیستانی:بازی با پاسور مادامی که قمار است بدون برد وباخت به احتیاط واجب جایز نیست.
آیه الله فاضل:بازی با آلات قمار مطلقا حرام است.
آیه الله مکارم:اگر پاسور در عرف عام واقعا به عنوان ورزش یا سرگرمی شناخته شود بازی با آن بدون برد و باخت جایز وگرنه حرام است.
آیه الله نوری: پاسور از آلات قمار است و بازی با آن به قصد سرگرمی نیز جایز نیست.

استفتا از دفاتر آیات عظام

موضوع قفل شده است