جمع بندی بازگشت نفرین

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بازگشت نفرین

باسلام از اونجایی که میگن اگه شخصی نفرین کنه و به حق نباشه نفرین به خودش باز می گرده می خواستم بدونم اگه خودمون و کسایی که بهمون نزدیک هستن تشخیص بدیم که نفرینمون به حقه بازم به خودمون بر می گرده ؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سینا

در فرهنگ اسلام عفو و بخشش بر خشم و غصب نسبت به مؤمنین و نزدیکان ترجیح داده شده است بنابراینزبان گشودن به نفرین ، امری مذموم شمرده شده است مگر در شرایط خاص که جایز می باشد.لذا تا جایی که می شود باید با صبر وتوکل ومدد از اهل البیت علیهم السلام بر مشکلات فائق اییم ولب به نفرین باز نکنیم. در رابطه با نفرین کردن نیز باید توجه کنیم که نفرین دو گونه است گاهی ممکن است به حق باشد وگاهی ممکن است ناحق . در صورت اول اگر نفرین ما بحق باشد ومورد ظلمی واقع شده باشیم ودیگران را نفرین کنیم ممکن است نفرین ما برای ان شخص موثر باشد البته نه به ان شکلی که ما می خواهیم ویا بر زبان می آوریم بلکه به هر صورتی که خداوند صلاح بداند چرا که گاهی ممکن است ما بابت ظلم کوچکی نفرین بزرگی کنیم که در این صورت نفرین به همان شکلی که ما می خواهیم مورد اجابت قرار نخواهد گرفت. واما اگر نفرین کردن ما برحق نباشد وبه ناحق دیگران را نفرین کنیم در این صورت مطابق روایت ان نفرین به خودمان برمی گردد.بنابراین نفرینی که به ناحق باشد، تأثیر گذاربر زندگی نفرین شونده نخواهد بود واتفاقا تاثیر نامطلوب برای نفرین کننده دارد.پس اگر بدون جهت مومنی را نفرین کردیم فعل حرام مرتکب شده ایم وباید روز قیامت پاسخگو باشیم اما اگر بحق باشد مسئول نیستیم.
نکته ی مهم دیگر هم این است که ملاک تشخیص در نوع نفرین که آیا بحق است یا ناحق ،نظرات شخصی نمی باشد چرا که گاهی اشخاص تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرند یا احساسات و عواطف آنها در یک جریان شدید می شود واین امر مانع قضاوت صحیح می باشدویا حتی نسبت به اصل موضوع اطلاعات کافی ندارند وبا ظاهر بینی، نفرین ،نفرین کننده را امری درست تلقی می کنند بعضی مواقع نیزخودخواهی ها ویا عدم بصیرت لازم وقیافه ی حق به جانب گرفتن ما باعث می شود دیگران چنین قضاوت کنند که حتما نفرین ما در حق دیگران بجا بوده است بنابراین برای تشخیص حق یا ناحق بودن نفرین توصیه می شود به نظرات افراد غیر متخصص توجه نشود وصحبت انها ملاک کار ما قرار نگیرد بلکه با رجوع عمل آن شخص، به اموزه های اسلام نسبت به عملکردش آگاهی پیدا کنیم و ظلم یا عدم ظلمش را با دستورات دین محک بزنیم. در این شرایط چنانچه عمل او ظلم تلقی شود وما لب به نفرین باز کنیم نفرین ما بحق خواهد بود و نفرین بحق هم هرگز به خود انسان بر نمی گردد.

البته توجه کنیدبزرگان و عالمان اخلاق، در مرحله ی اول ، نفرین در حق مسلمان را توصیه نمی کنند.

پست جمعبندی:

سوال:
از اونجایی که میگن اگه شخصی نفرین کنه و به حق نباشه نفرین به خودش باز می گرده می خواستم بدونم اگه خودمون و کسایی که بهمون نزدیک هستن تشخیص بدیم که نفرینمون به حقه بازم به خودمون بر می گرده ؟

پاسخ:

در فرهنگ اسلام عفو و بخشش بر خشم و غصب نسبت به مؤمنین و نزدیکان ترجیح داده شده است بنابراین زبان گشودن به نفرین ، امری مذموم شمرده شده است مگر در شرایط خاص که جایز می باشد.لذا تا جایی که می شود باید با صبر وتوکل ومدد از اهل البیت علیهم السلام بر مشکلات فائق اییم ولب به نفرین باز نکنیم. در رابطه با نفرین کردن نیز باید توجه کنیم که نفرین دو گونه است گاهی ممکن است به حق باشد وگاهی ممکن است ناحق . در صورت اول اگر نفرین ما بحق باشد ومورد ظلمی واقع شده باشیم ودیگران را نفرین کنیم ممکن است نفرین ما برای ان شخص موثر باشد البته نه به ان شکلی که ما می خواهیم ویا بر زبان می آوریم بلکه به هر صورتی که خداوند صلاح بداند چرا که گاهی ممکن است ما بابت ظلم کوچکی نفرین بزرگی کنیم که در این صورت نفرین به همان شکلی که ما می خواهیم مورد اجابت قرار نخواهد گرفت. واما اگر نفرین کردن ما برحق نباشد وبه ناحق دیگران را نفرین کنیم در این صورت مطابق روایت ان نفرین به خودمان برمی گردد.بنابراین نفرینی که به ناحق باشد، تأثیر گذاربر زندگی نفرین شونده نخواهد بود واتفاقا تاثیر نامطلوب برای نفرین کننده دارد.پس اگر بدون جهت مومنی را نفرین کردیم فعل حرام مرتکب شده ایم وباید روز قیامت پاسخگو باشیم اما اگر بحق باشد مسئول نیستیم.
نکته ی مهم دیگر هم این است که ملاک تشخیص در نوع نفرین که آیا بحق است یا ناحق ،نظرات شخصی نمی باشد چرا که گاهی اشخاص تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرند یا احساسات و عواطف آنها در یک جریان شدید می شود واین امر مانع قضاوت صحیح می باشدویا حتی نسبت به اصل موضوع اطلاعات کافی ندارند وبا ظاهر بینی، نفرین نفرین کننده را امری درست تلقی می کنند بعضی مواقع نیزخودخواهی ها ویا عدم بصیرت لازم وقیافه ی حق به جانب گرفتن ما باعث می شود دیگران چنین قضاوت کنند که حتما نفرین ما در حق دیگران بجا بوده است بنابراین برای تشخیص حق یا ناحق بودن نفرین توصیه می شود به نظرات افراد غیر متخصص توجه نشود وصحبت انها ملاک کار ما قرار نگیرد بلکه با رجوع عمل آن شخص، به اموزه های اسلام نسبت به عملکردش آگاهی پیدا کنیم و ظلم یا عدم ظلمش را با دستورات دین محک بزنیم. در این شرایط چنانچه عمل او ظلم تلقی شود وما لب به نفرین باز کنیم نفرین ما بحق خواهد بود و نفرین بحق هم هرگز به خود انسان بر نمی گردد.البته توجه کنیدبزرگان و عالمان اخلاق، در مرحله ی اول ، نفرین در حق مسلمان را توصیه نمی کنند.

موضوع قفل شده است