این پول را چکار کنم؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
این پول را چکار کنم؟

سلامچندی پیش ، به ما خبر داده شد که زمینی به نام پدربزرگم در اداره ثبت ، ثبت است. فرزندان پدر زرگم حتی دایی رشدم ،؛خبری از این ملک پدر خود نداشتند. معلوم شد که زمین ، در جریان اصلاحات ارضی شاه معدوم ، به نام پدربزرگم ثبت شده است. دایی ام از افرادی که در جریان بودند پرسید آیا پدر من در این زمین سهم داشته است؟ همگی گفتند خیر.یکی از دایی هایم دنبال فروش زمین رفت و نهایتا آن را فروخت و سهم هعر یک از ورثه را داد. ما سهم خود را نخواستیم چون آن را مشروع نمی دانستیم. اما پس از مدتی به دلیل مشکلاتی که در زندگی پیش آمد و وضعیت مالی ما هم بسیار ضعبف بود ، مادرم سهم خود را گرفت. ماجرا از این قرار بود که مستأجری در منزل پدری مادرم نشسته بود و چون این منزل تقریبا ویرانه بود و ا خرج این منزل کرده بود و نوسازی کرده بود (الیته بدون اعلام به ما و رضایت ما) موقع تخلیه ، میگفت تا پ.لی را که خرجش کرده ام ندهید تخلیه نمیکنم. چونمستأجر ، داماد ما بود ، مادرم ناچارا سهم خود را از دایی ام گرفت و با قسمتی از پول فروش آن زمین ، به آن مستأجر (دامادمان) داد تا شر بخوابد و او خانه را تخلیه کرد. نصف دیگر پول هم صرف عمل جراحی قلب پدرم شد که البته بیمه حدود 90% آن را به ما برگردانده است.ما می دانیم که زمین فوق ، مال چه کسی بوده ست. اما او فوت نموده و ورثه متعددی دارد. یکی از ورثه اش ، دخترش است که مبتلا به بیماری صعب العلاج است و خیلی وضع مالی ضعیفی دارد و برادرانش هم ارث او را به او نداده اند.ما اگر پول فوق را (سهم خودمان از فروش زمین) به برادرانش بدهیم ، ممکن است آن را از خواهرشان دریغ کنند.اگر به آن خواهر نیازمند بدهیم ، بقیه ورثه چه میشوند؟تازه ، فقط نصف پول برای ما باقی مانده است و وضع مالی ما هم بسیار ضعیف است و توانایی تأمین آن مقداری از پول که به دامادمان دادیم را نداریم.مادرم می گوید: من پیرم و عمرم در فقر گذشته و این آخر عمری نمیخواهم گرفتار پول حرام بشوم.از طرف دیگر ، بین فرزندان پدربزگم و ورثه آن شخص ، دعوا روی داده و چون زمینبه نام پدربزرگم بوده ، آنها راه به جایی نبردند. اگر ما سهم خودمان را به آنها برگردانیم ، دباره دعواها و طلبکاری ها و حرفها و دشنام ها تازه می شود و شدت می گیرد.سئوال دیگر:این پول در حسابی در بانک بوده است که پولهای حلال و بدون شبهه هم در همان حساب بوده است. حال که ما میخواهیم به مقدار پول شبهه ناک ، از آن حساب برداریم ، آیا مقداری که برداشت می شود ، از محل پول شبهه ناک است یا از محل پول حلال؟ مرجع تقلید: مقام معظم رهبری (ارواحنا فداه)با تشکر.

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

رهروی شهدا;637451 نوشت:
سلامچندی پیش ، به ما خبر داده شد که زمینی به نام پدربزرگم در اداره ثبت ، ثبت است. فرزندان پدر زرگم حتی دایی رشدم ،؛خبری از این ملک پدر خود نداشتند. معلوم شد که زمین ، در جریان اصلاحات ارضی شاه معدوم ، به نام پدربزرگم ثبت شده است. دایی ام از افرادی که در جریان بودند پرسید آیا پدر من در این زمین سهم داشته است؟ همگی گفتند خیر.یکی از دایی هایم دنبال فروش زمین رفت و نهایتا آن را فروخت و سهم هعر یک از ورثه را داد. ما سهم خود را نخواستیم چون آن را مشروع نمی دانستیم. اما پس از مدتی به دلیل مشکلاتی که در زندگی پیش آمد و وضعیت مالی ما هم بسیار ضعبف بود ، مادرم سهم خود را گرفت. ماجرا از این قرار بود که مستأجری در منزل پدری مادرم نشسته بود و چون این منزل تقریبا ویرانه بود و ا خرج این منزل کرده بود و نوسازی کرده بود (الیته بدون اعلام به ما و رضایت ما) موقع تخلیه ، میگفت تا پ.لی را که خرجش کرده ام ندهید تخلیه نمیکنم. چونمستأجر ، داماد ما بود ، مادرم ناچارا سهم خود را از دایی ام گرفت و با قسمتی از پول فروش آن زمین ، به آن مستأجر (دامادمان) داد تا شر بخوابد و او خانه را تخلیه کرد. نصف دیگر پول هم صرف عمل جراحی قلب پدرم شد که البته بیمه حدود 90% آن را به ما برگردانده است.ما می دانیم که زمین فوق ، مال چه کسی بوده ست. اما او فوت نموده و ورثه متعددی دارد. یکی از ورثه اش ، دخترش است که مبتلا به بیماری صعب العلاج است و خیلی وضع مالی ضعیفی دارد و برادرانش هم ارث او را به او نداده اند.ما اگر پول فوق را (سهم خودمان از فروش زمین) به برادرانش بدهیم ، ممکن است آن را از خواهرشان دریغ کنند.اگر به آن خواهر نیازمند بدهیم ، بقیه ورثه چه میشوند؟تازه ، فقط نصف پول برای ما باقی مانده است و وضع مالی ما هم بسیار ضعیف است و توانایی تأمین آن مقداری از پول که به دامادمان دادیم را نداریم.مادرم می گوید: من پیرم و عمرم در فقر گذشته و این آخر عمری نمیخواهم گرفتار پول حرام بشوم.از طرف دیگر ، بین فرزندان پدربزگم و ورثه آن شخص ، دعوا روی داده و چون زمینبه نام پدربزرگم بوده ، آنها راه به جایی نبردند. اگر ما سهم خودمان را به آنها برگردانیم ، دباره دعواها و طلبکاری ها و حرفها و دشنام ها تازه می شود و شدت می گیرد.سئوال دیگر:این پول در حسابی در بانک بوده است که پولهای حلال و بدون شبهه هم در همان حساب بوده است. حال که ما میخواهیم به مقدار پول شبهه ناک ، از آن حساب برداریم ، آیا مقداری که برداشت می شود ، از محل پول شبهه ناک است یا از محل پول حلال؟ مرجع تقلید: مقام معظم رهبری (ارواحنا فداه)با تشکر.

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

چون زمین مال پدر بزرگنبوده است، فروش آن زمین حرام است وباید از صاحبان زمین اجازه بگیرید و تمام آن مبلغ را به صاحبانش برگردانید(در صورتی که آنها فروش زمین را اجازه بدهند)،
واما در مورد دادن این پول به آن خواهر :
اگر مقدار طلب خواهر از دیگر ورثه(یعنی از بقیه ورثه غیر از خودش و همچنین در صورت اجازه فروش زمین از طرف صاحبان آن) به همین مقدار است وخواهر در خواست کرده وآنها نمی دهند،می توانید با اجازه از دفتر ایشان(025-37746666) آن مبلغ را به آن خواهر بابت تقاص بدهید.

باید توجه داشته باشید فرض در پاسخ جایی است که بقیه ورثه سهم خواهر را برداشته اند ونمی دهند ؛ مثلا میت 4 فرزند داشته ،سه پسر ویک دختر ؛و پسرها همه اموال پدر را برداشته وبین خود به صورت مساوی تقسیم کرده اند وسهم خواهر را نداده اند.

واگر غیر از این است صورت مساله فرق می کند که باید به صورت کامل ودقیق بیان بفرمایید.

سلام
الان مقداری از آن پول خرج ضروری شده است و والدین من هم وضع اقتصای ضعفیی دارند و توان جایگزینی آن مقدار را ندارند. منم به عنوان تنها فرزند ذکور، توان جایگزینی آن مقدار را یا ندارم یا با عسر و حرج زیاد.
اکنون تکلیف چست؟

رهروی شهدا;639449 نوشت:
سلام
الان مقداری از آن پول خرج ضروری شده است و والدین من هم وضع اقتصای ضعفیی دارند و توان جایگزینی آن مقدار را ندارند. منم به عنوان تنها فرزند ذکور، توان جایگزینی آن مقدار را یا ندارم یا با عسر و حرج زیاد.
اکنون تکلیف چست؟

سلام علیکم

این امر را می توانید از ایشان حلالیت بطلبید وتا زمانی که دارا شوید وپرداخت کنید از ایشان مهلت بگیرید اگر مهلت دادن که مشکلی نیست واگر مهلت ندادن وشما ندارید که پرداخت کنید وظیفه ای نسبت به آن فعلا ندارید.

موضوع قفل شده است