اگر یه سگ کفش و لباس انسان رو زبون بزنه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اگر یه سگ کفش و لباس انسان رو زبون بزنه

اگه یه توله سگ کفش و لباس ت رو زبون بزنه حکم چیه نجس شدیم نماز خوندخوندن با اون لباس مشکل داره غسل ..... نمیخواد؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اسراء

محدثه83;924974 نوشت:
اگه یه توله سگ کفش و لباس ت رو زبون بزنه حکم چیه نجس شدیم نماز خوندخوندن با اون لباس مشکل داره غسل ..... نمیخواد؟

سگ عین نجس است و مو و عرق و اب دهان ان هم نجس است پس: اب دهان سگ نجس است و به هر جا اصابت کند باید از ان اجتناب کنید و یا تطهیر کنید و نماز با ان بدون تطهیر صحیح نیست(مگر ان که مساله را از روی قصور نداندو یا نجس شدن را متوجه نشود ) البته اگر ان شیء ظرف باشد باید بفتوای اکثر مراجع عظام تقلید، ان شیء را با خاک پاک ،خاک مال نمود سپس با اب تطهیر نمود
موضوع قفل شده است