الهی قلبی محجوب با صدای دلنشین حاج مهدی منصوری

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
الهی قلبی محجوب با صدای دلنشین حاج مهدی منصوری


الهی قلبی محجوب
و نفسی معیوب
و عقلی مغلوب
و هوائی غالب
و طاعتی قلیل
و معصیتی کثیر
و لسانی مقر بالذنوب،
فکیف حیلتی
یا ستار العیوب
و یا علام الغیوب
و یا کاشف الکروب
اغفر ذنوبی کلها بحرمة محمد و آل محمد
یا غفار
یا غفار
یا غفار

برحمتک یا ارحم الراحمین
از دعای صباح

زیارت امین الله
فرهمند
سماواتی
طاهری
علی یوسفی

زیارت امین الله
فرهمند
سماواتی
طاهری
علی یوسفی

[="Blue"]همین فراز از دعا با صدای دلنشین حاج مهدی منصوری[/]