جمع بندی استنباط احکام فقهی در عصر ائمه علیه السلام (حکم کپی رایت)

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
استنباط احکام فقهی در عصر ائمه علیه السلام (حکم کپی رایت)

در مورد استفاده از نرم افزارهای خارجی و کرک شده بارها بحث شده و اینکه( طبق نظر مقام معظم رهبری تا این زمان بهمن 96 ) اگر با آن کشور و شرکت قراردادی نباشد,میشه استفاده کرک و درآمد آن حلال است (اگر این مورد اشتباه هست تصحیح کنید) آیا شبیه این مورد در زمان ائمه علیه السلام هم اتفاق افتاده یا خیر موضوع بحث بیشتر این هست که در اون زمان حکمی شبیه این بوده یا خیر استفاده از مال کفار بدون اجازه (کرک کردن) و نظری از ائمه علیه اسلام در تاریخ ثبت شده و اتفاقی شبیه این مورد افتاده یا خیر با تشکر@};-

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عماد

سعید مسلم;963018 نوشت:
موضوع بحث بیشتر این هست که در اون زمان حکمی شبیه این بوده یا خیر استفاده از مال کفار بدون اجازه (کرک کردن) و نظری از ائمه علیه اسلام در تاریخ ثبت شده و اتفاقی شبیه این مورد افتاده یا خیر

سلام علیکم
این مسائل مستحدثه است در زمان ائمه علیهم السلام نبوده است
در ثانی مسائل فقهی را از تاریخ استنباط نمی کنند، گاهی یک حکمی در تاریخ از آن خبری نیست اما فقیه با استیباط از قرآن و احادیث و ابزارهای دیگری که در دست دارد استنباط می کند بنابراین در مورد این مسائل نباید در تاریخ به دنبال نمونه باشیم
گاهی نیز در تاریخ نمونه است اما فقیه بر خلاف آن فتوا می دهد زیرا معلوم نیست عمل امام حمل بر تقیه و امثال آن می شود
بنابراین تاریخ می تواند به عنوان موید در فتاوا قرار گیرد

عماد;964543 نوشت:
سلام علیکم
این مسائل مستحدثه است در زمان ائمه علیهم السلام نبوده است
در ثانی مسائل فقهی را از تاریخ استنباط نمی کنند، گاهی یک حکمی در تاریخ از آن خبری نیست اما فقیه با استیباط از قرآن و احادیث و ابزارهای دیگری که در دست دارد استنباط می کند بنابراین در مورد این مسائل نباید در تاریخ به دنبال نمونه باشیم
گاهی نیز در تاریخ نمونه است اما فقیه بر خلاف آن فتوا می دهد زیرا معلوم نیست عمل امام حمل بر تقیه و امثال آن می شود
بنابراین تاریخ می تواند به عنوان موید در فتاوا قرار گیرد

سلام علیکم
.
حکم فقهی رو که نمی خواستم,فقط می خواستم ببینم نمونه تاریخی بوده یا نه...

جمع بندی

پرسش:
در باب استنباط احکام فقهی در عصر ائمه(علیهم السلام) آیا شبیه حکم کپی رایت در آن زمان اتفاق افتاده است یا خیر؟

پاسخ:
به این گونه مسائل مستحدثه گفته می شود که حکم آن با ابزار استنباطی توسط فقیه جامع الشرایط مشخص می شود
در ثانی مسائل فقهی را از تاریخ استنباط نمی کنند، گاهی یک حکمی در تاریخ از آن خبری نیست اما فقیه با استیباط از قرآن و احادیث و ابزارهای دیگری که در دست دارد استنباط می کند بنابراین در مورد این مسائل نباید در تاریخ به دنبال نمونه باشیم
گاهی نیز در تاریخ نمونه است اما فقیه بر خلاف آن فتوا می دهد زیرا عمل امام معصوم گاهی حمل بر
تقیه و امثال آن می شودبنابراین تاریخ می تواند به عنوان موید در فتاوا قرار گیرد اما نمی تواند از ابزار استنباط باشد.
البته با جستجویی که انجام شد نمونه یا شبیه به این مسئله در تاریخ دیده نشد.

 

موضوع قفل شده است